Vragen over vrijheid van godsdienst in Nederland en Saoedi-Arabië

Soms komen losse eindjes samen in kamervragen en verklaart een verschil in perspectief een verschil in wereldbeeld. Eigen slachtofferschap wordt als kostbaar kleinood en partijjuweel gekoesterd. Een en ander wordt inzichtelijk door de vergelijking van de kamervragen over moslimextremisme door respectievelijk Kees Van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (ChristenUnie) met die van Tofik Dibi (GroenLinks).

Op 22 maart stellen Van der Staaij en Voordewind minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vragen met als titel ‘Een oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië‘. Uit een bericht uit de The Atlantic blijkt dat sjeik Abdul Aziz bin Abdullah heeft opgeroepen om alle christelijke kerken in de regio te vernietigen. Een oproep zonder gevolgen omdat de meeste kerken in de regio al gesloten zijn en de vrijheid van godsdienst in Saudi-Arabië door de overheid niet erkend wordt, aldus een Amerikaans overheidsrapport. Beide vragenstellers proberen de uitspraak te duiden en vragen zich af waar de lauwe reactie in Europa vandaan komt.

Op 23 maart stelt Dibi de ministers Opstelten van Veiligheid en Justitie, en Spies van Binnenlandse Zaken vragen over ‘De voedingsbodem voor extremisme gelet op de schokkende aanslagen op een joodse school in Toulouse, een moskee in Brussel en diepgewortelde islamofobie in Nederland‘. De vragensteller wil weten hoe Nederlandse veiligheidsdiensten hierop reageren en hoe de aantrekkingskracht van jihadistische bewegingen op moslimjongeren verminderd kan worden. Beide aanslagen in Brussel en Toulouse werden gepleegd door een moslim. Dibi framet het in ‘een mogelijke toename van de reeds zorgwekkende islamofobie in Nederland‘.

In Saoedi-Arabië wordt de vrijheid van godsdienst erkend noch beschermd onder de wet en ernstig beperkt in de praktijk. Zoals het geval Hamza Kashgari leert geldt de vrijheid van godsdienst er evenmin voor moslims. Relativeert de situatie in een ver buitenland de woorden van Dibi dat Nederland een ‘zorgwekkende islamofobie’ kent? Erkent de Nederlandse overheid de vrijheid van godsdienst niet en erkent noch beschermt het religieuze minderheden? Kamervragen zijn nu en dan een visitekaartje van normatief en makkelijk denken.

Foto: Grootmoefti sjeik Abdul Aziz bin Abdullah. Copyright Reuters

Vrijheid van meningsuiting niet overal vanzelfsprekend: Hamza Kashgari

De muziek kon beter, maar de boodschap is duidelijk. Vrijheid van meningsuiting geldt zonder uitzondering voor iedereen. Ook als religie burgers dat recht ontzegt. Als een religie vrijheden van burgers afneemt, dan moeten zij terugvechten. Vooral degenen in open samenlevingen moeten van zich laten horen.

Het filmpje is tot stand gekomen in de Facebook-groep Free Hamza Kashgari. De groep opereert wereldwijd en overbrugt culturen en landen. Sociale media zijn in staat nieuwe verbanden tussen geestverwanten te leggen en te onderhouden. De inspanning laat zien dat het verschil tussen moslims en niet-moslims minder groot is als vaak wordt beweerd. Verschillen lopen langs andere breuklijnen. Zoals democratische gezindheid, streven naar diversiteit en individuele vrijheden boven groepsdenken. Religies ontlenen daar hun macht aan.

De Saoedische blogger Hamza Kashgari wacht in Saoedische detentie op zijn proces. Hij zou op 4 februari in tweets de profeet beledigd hebben. Extremistische moslims vroegen God vervolgens zijn leven te nemen. De Saoedische regering ging daar in mee. Kashgari vluchtte daarop naar Nieuw-Zeeland. Maar op een tussenstop in Maleisië werd-ie door de autoriteiten teruggestuurd naar  Saoedi-Arabië. Wereldwijd roept deze kwestie veel kritiek op. Het belicht de onsympathieke kanten van de extreme islam en motiveert de tegenbeweging.