Internetknooppunt Nederland is nog niet verkocht door AMS-IX

ams

Ondanks allerlei waarschuwingen gaat de AMS-IX verder met het opzetten met een Amerikaans filiaal. Een voor velen onbegrijpelijke beslissing die niet strookt met de ongerustheid voor de macht van de Amerikaanse Patriot Act en de daaruit ontstane alertheid naar aanleiding van de onthullingen door Edward Snowden. Nederland blijft verbazen door zich mentaal als een eiland te gedragen dat weigert zich iets gelegen te laten liggen aan conclusies die elders getrokken worden. Bij de Nederlandse overheid, bedrijfsleven, media en publiek is nog steeds niet het volle besef doorgedrongen welke gevolgen de spionage door -vooral- Britten en Amerikanen voor de autonomie van Nederland heeft. Wellicht ligt er bij opinie- en geldmakers een overgave en berusting aan ten grondslag om liefst zo snel mogelijk op te gaan in de almachtige Pax Americana.

Het besluit is op te vatten als een inschatting door een zakelijke elite van de toekomst. Betrokkenen van de AMS-IX kiezen voor hun eigenbelang in de verwachting en het vertrouwen dat de storm over het NSA-schandaal gaat liggen. En de opbouw van de controlestaat in de VS publicitair, militair, politiek en economisch niet meer te stoppen valt. Dat het daarom beter is om er niet te laat in te stappen. Deze elite zou vanuit dat perspectief wel eens gelijk kunnen hebben. Met een Nederlandse overheid die het belang van de eigen strategische belangen niet wil verdedigen wordt de uitverkoop van de Nederlandse eigenheid mogelijk.

Opzetten van een juridische entiteit in de VS is geen onherroepelijke stap. Fysieke aanwezigheid is het nog niet. Wel is het op te vatten als mentale bereidheid. Er komen nog voldoende momenten om in een debat de gevolgen van de stap naar de VS te overwegen. Voordat een definitief besluit wordt genomen. Niet geheel onmogelijk is het trouwens dat onder parlementaire druk in de VS ‘reparaties’ van de Patriot Act en de FISA-rechtbanken tot een beter toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leiden. Zodat de macht van de in een Nederlands internetknooppunt meekijkende NSA -met de Britten- ingeperkt wordt. Er wordt dan voor de AMS-IX in het Amerikaanse congres beslist. Als het bestuur van de AMS-IX die hervorming als voorwaarde ziet voor vestiging in de VS dan zouden voor- en tegenstanders onder de leden elkaar daar kunnen vinden.

Foto: Schermafbeelding van persbericht ‘Meerderheid AMS-IX-leden steunt opzet juridische entiteit in de VS’ door AMS-IX. 28 september 2013.

AMS-IX denkt de VS in New York te kunnen verslaan

ams

Een persbericht van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Het bestuur kreeg afgelopen dagen kritiek over het voornemen om ‘onder de vleugels van de AMS-IX een vestiging in de Verenigde Staten te beginnen’.

Er ontstond onrust onder de leden. Want sommigen ervan hebben zich juist in Amsterdam gevestigd wegens het neutrale karakter van Nederland. Die onderscheidende eigenschap van een neutraal internetknooppunt dreigt het bestuur nu te grabbel te gooien. Want een vestiging in de VS betekent ondergeschiktheid aan de Patriot Act, wat praktisch het wijd openzetten van de deur voor de Amerikaanse spionagediensten betekent. In het persbericht houdt het bestuur zichzelf voor de gek. Het verwijst naar ‘a separate (legal) entity‘ voor haar vestiging in de VS die het de AMS-IX mogelijk zou moeten maken om onder de Patriot Act uit te komen. Maar zo’n uitvlucht bestaat niet. En dat weet het bestuur van de AMS-IX. Want Amerikaanse of niet-Amerikaanse bedrijven met een Amerikaanse vestiging hebben evenmin die ‘loophole‘ weten te vinden. Ze moeten onder dreiging van boetes al dan niet knarsentandend de deur voor de Amerikaanse spionagediensten openzetten.

Leden van de AMS-IX die tegen dit bestuursvoorstel zijn doen er goed aan om naast hun kritiek over de ongewenste ondergeschiktheid aan de Patriot Act in hun bezwaren dat aspect van een neutraal Nederland naar voren te brengen. Mogelijk ziet het bestuur van de AMS-IX geen verschil met New York omdat het weet dat de Amerikanen ook in Amsterdam meekijken. Maar dan nog is het voor beeldvorming en winstverwachting verstandiger om de schijn op te houden dat de AMS-IX neutraal is. Door haar onverschrokken voorstel voor een Amerikaanse vestiging wordt iedereen alert gemaakt op dat aspect van neutraliteit van het Amsterdamse internetknooppunt. Zo dreigt het bestuur van de AMS-IX alle geloofwaardigheid te verliezen. Da’s niet slim.

Foto: Schermafbeelding persbericht ‘Statement regarding proposal US-based legal entity‘ door de AMS-IX. 23 september 2013.