Geld, het gat in de markt van de Vereniging Life Planners

In gesprek met een financial life planner bouw je bewust een moment van rust in om stil te staan bij hoe het geld, of er nu sprake is van een tekort of overvloed, jouw leven het beste kan dienen.’ Aldus een citaat uit het hoofdstukje de Filosofie van de Vereniging Life Planners Nederland.

Kwaliteit van leven. Dat staat centraal. Met steekwoorden life planning, inspiratie, geld, emotie, levensgeluk, levensplan en communiceren. Vooral communiceren. Het ligt voor de hand dat iemand uit z’n financiële plan z’n levensplan laat volgen. Dat uitgangspunt is down to earth en bestaat al eeuwen. Dat gaat over doel en middelen. Over het niet verder springen dan je stok lang is. Maar ook over het niet minder ver springen.

Waarom dat op een inspiratiedag vervolgens aangekleed wordt met leukigheid, emotie en geschmier is het echte wonder van de Life Planning nieuwe stijl. Wordt het basisproduct te mager gevonden en moet het aangekleed worden met emotie? Of speelt er wat anders en wordt het met emotie een ander product dat meer biedt dan advies? En meer opbrengt. Is Life Planning nieuwe stijl een gat in de markt omdat het op een gat in de hand bij de klant speculeert? Dat roept de vraag op of de klanten nieuwe stijl weten mee te groeien met de Vereniging Life Planners Nederland. Die club van traditionele financiële dienstverleners in een nieuw jasje.