Ben Hoffschulte ziet zichzelf als normaal en homoseksualiteit als afwijking

FaithMatters_50yrsonVCII

Het opinieartikel ‘Heilige Ziekte’ over homoseksualiteit van de Vlaamse katholiek en rechtsfilosoof Ben Hoffschulte op het Katholiek Nieuwsblad heeft geleid tot een aangifte bij de politie en het Meldpunt Discriminatie door journalist Mark Wagemakers. In een tweet meldt hij dat de aangifte is opgenomen. Zoals katholiek.nl inventariseert heeft de column tot afkeuring op (sociale) media geleid. Het past in een patroon van behoudzucht. In 2013 gaf Hoffschulte in een column zijn opinie over vrouwen in de katholieke kerk.

Over homoseksualiteit zegt Hoffschulte: ‘Het is in elk geval een afwijking, zoals het syndroom van Down.’ Waarna hij toevoegt dat het een leerrijke afwijking kan zijn die we moeten aanvaarden, maar die in elk geval niet voor normaal kan doorgaan. Hoffschulte geeft zijn mening en verwoordt het conservatieve geluid in de katholieke kerk. Zijn woorden hebben de verdienste dat ze duidelijk uit laten komen hoe verkrampt er binnen de katholieke kerk over homoseksuelen en vrouwen wordt gedacht. We mogen hem dankbaar zijn omdat hij ingaat tegen de marketing van de katholieke paus die zo goed de ware aard van deze religie weet te verhullen.

Maar methodologisch maakt Hoffschulte dezelfde fout die hij ook met de column over vrouwen binnen de katholieke kerk maakte. Ik omschreef dat zo: ‘Hij leidt uit de rol die vrouwen volgens hem binnen de Rooms-Katholieke kerk wacht ook uitspraken af voor vrouwen buiten de kerk.’ Voor homoseksuelen doet Hoffschulte nu hetzelfde door zijn katholieke dogma’s ook buiten de kerk te laten gelden. Dat is de onzin eraan.

Stel je voor dat zijn woorden worden getransformeerd: ‘Maar als je zegt dat katholicisme een ziekte is die genezen kan worden, dan stijgt er een gebrul op alsof je je hebt bezondigd aan majesteitsschennis. Het is in elk geval een afwijking, zoals het syndroom van Down. Er is iets mis met een samenleving die er geen been in ziet mongooltjes te elimineren, maar wel eist dat katholieken dezelfde huwelijksrechten kunnen genieten als niet-katholieken. Het gaat immers om de afwijking van het katholicisme.’ Laat duizend Hoffschultes spreken die de ware aard van het Vaticaan blootleggen. Volgens velen een afwijking. Leve religie die zich zo intolerant en niet-menslievend uitlaat en zichzelf onmogelijk maakt. Ben Hoffschulte knapt het werk van religiecritici op.

Foto: Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Islam verliest in Pakistan hoofd en hart

Gouden tijden voor religiekritiek. De absurditeit van religie wordt door gelovigen tot grote perfectie gevoerd. Het idee dat wat door toedoen van religie misgaat ‘politiek‘ wordt genoemd en wat niet misgaat ‘religie‘ is aardig gevonden, maar feitelijk niet meer dan een afleiding om wat religies teweegbrengen bij de massa’s te ontkennen. En de verantwoordelijkheid daarvoor niet te willen nemen. Sommige religies weten zich echter te gedragen en zich een schijn van beschaving aan te meten. Maar andere religies zijn nog lang niet zover.

In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad is wegens godslastering het 11-jarige meisje Rimsha Masih gearresteerd omdat ze pagina’s uit de koran zou hebben verbrand. Ze is afkomstig uit een christelijk gezin en heeft het syndroom van Down. Syed Muhammad Ummad diende een klacht in. Naar verluidt zijn haar moeder en zuster ook gearresteerd. Christenen uit de regio ontvluchtten daarop hun huizen omdat ze zich niet veilig voelden. Pakistaans president Asif Ali  Zardari roept op tot ‘bescherming van iedereen, in het bijzonder kwetsbare groepen in de samenleving, vanwege elk misbruik van de wet tegen godslastering‘.  Om dezelfde redenen hebben ook mensenrechtenactivisten, onder wie Ansar Burney om de vrijlating van Rimsha gevraagd.

Foto: Stop het moorden in de naam van de islam