NL2025 is vol van goede bedoelingen en gemeenschapsgevoel. Politiek?

nl2025

Het is ontzettend moeilijk om niet cynisch te worden over het initiatief NL2025 waaraan naar eigen zeggen ‘bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters (“Aanjagers”) zich hebben verenigd.’ Namen zijn onder andere oud-schaatser Erben Wennemars, oud-politica Erica Terpstra , voormalig premier Jan Pieter Balkenende en topmannen van Philips, DSM, Ahold en Rabobank. Het foto-album leest als middelbaar, grijs en maatschappelijk gearriveerd met enkele vrouwen en allochtonen.

NL2025 zegt geen tijd te hebben om te soebatten, maar met ideeën mensen bij elkaar te willen brengen en te verbinden. Dat komt dus neer op anti-politiek die namens het volk zegt te spreken. Dat past perfect in de tijdgeest. Als voorbij moet worden gegaan aan verschillen in inzicht, wereldbeeld, strategie en politieke kleur, dan resteren de abstractie, de goede bedoelingen en het gemeenschapsgevoel. Ach, baat het niet, het schaadt ook niet, zou men kunnen denken. Dus laat duizend bloemen bloeien om tot beter onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving te komen. De oplossing ligt elders. In machtsdeling met de burger én versterken van het parlement, en in het eind aan de economisering van de politiek en de macht van het bedrijfsleven. Maar dat is zo simpel en ligt zo voor de hand dat het door sommigen graag ingewikkeld wordt gemaakt.

Foto: Schermafbeelding van hoofdstukje ‘Help je mee?’ van NL2025.

Commissie Halsema voor goed bestuur: boeven met boeven vangen

simpsons-mcbain-capital

Econoom gespecialiseerd in onder meer fusies en overnames Marco van Kalleveen wordt lid van de commissie Halsema die een gedragscode voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector op moet gaan stellen. Afgelopen woensdag stuurde minister Henk Kamp van Economische Zaken een brief naar de kamer. De commissie geeft haar advies uiterlijk 1 oktober 2013. Naast voormalig leider van GroenLinks Femke Halsema en Van Kalleveen maken publicist Maxim Februari en CDA’er Doekle Terpstra deel uit van de commissie.

Over het lidmaatschap van Van Kalleveen stelt SP’er Ronald van Raak kamervragen aan de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Henk Kamp van Economische Zaken. Marco van Kalleveen was vanaf maart 2010 vicepresident in Londen van Bain Capital en is nu partner van Bain & Company. Voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney is een van de oprichters van private equity-bedrijf Bain Capital dat uit Bain & Company ontstond. Hij kwam tijdens zijn campagne in problemen omdat-ie van het keihard saneren van bedrijven rijk was geworden en gezorgd zou hebben dat werknemers op straat kwamen. De beschuldigingen konden echter nooit hardgemaakt worden door de Democraten. De altijd bestuurlijk-correcte Van Raak laat er geen misverstand over bestaan dat-ie de benoeming van Van Kalleveen in een commissie voor goed bestuur onbegrijpelijk en ongepast vindt: ‘Moet de keuze voor Marco van Kalleveen worden opgevat als een uitnodiging aan de pyromaan om de brand te blussen of als een poging om boeven met boeven te vangen?

Boeven met boeven vangen is zo gek nog niet. Van Kalleveen heeft in een boevenomgeving geopereerd. Bij Bain Capital gaat geld voor alles. Maar de vraag is of Marco van Kalleveen een goede of een slechte boef is. Probleem van minister Kamp is dat-ie iemand in de commissie moest hebben die inzicht, praktische ervaring en achtergrondinformatie meeneemt. Daartoe meende de minister te moeten zoeken in de schemerige wereld van de private equity en duistere deals die langs de randen van de wet scheren. Op dat niveau speelt bestuur en toezicht in de semipublieke sector zich af lijkt Kamp te zeggen. Is er een alternatief voor Van Kalleveen?

Foto: The Simpsons: McBain Capital.

CDA verbergt de macht

Het CDA laat zich graag verkeerd begrijpen met als neveneffect dat sommige CDA’ers het ook niet meer kunnen volgen. De fusiepartij die in 1980 ontstond uit de gouvernementele KVP, de emancipatoire ARP en de conservatieve CHU kent talloze piketpaaltjes die voor buitenstaanders onzichtbaar zijn. Behalve deze interne organisatie geeft de inspiratie op het geloof de partij iets sfinx-achtig.

Van de huidige CDA is meer dan driekwart voor samengaan met rechts. In het openbaar zorgen kiezers, congresbezoekers, (kader)leden, volksvertegenwoordigers, mastodonten of bewindslieden voor ketelmuziek. Constante in een communitaristische partij is dat basis en partijtop elkaar vinden met voorbijgaan aan degenen die de traditie willen vernieuwen. Het collectief gefabriceerde geluidsgordijn verbergt de macht.

Het CDA verandert niet in de kern. Oud zeer jegens de PvdA dat om niets het vorige kabinet opblies. Dominees die zalvend over vrede praten, maar de troepen zegenen voor de strijd. En vooral kaderleden die alles uit de kast halen om op het pluche te blijven. De ketelmuziek wordt telkens opgepakt door links als strohalm om de eigen positie nieuwe hoop in te blazen. Steeds weer wordt het CDA door links verkeerd begrepen.

Mastodonten mogen tegen sputteren en zorgen door hun wrijving voor de glans van de partijleiders. Ze praten recht wat krom is in de ophemeling van christen-democratisch gedachtengoed en christelijke waarden. Maar Nederlandse christen-democraten hebben weinig om op te pochen, behalve een zelfbeeld van voortreffelijkheid dat potsierlijk het verschil tussen schijn en wezen aantoont. Deze uitgevonden traditie is borstklopperij die binnen de partij werkt.

Christen-democraten leven bij rookgordijnen. Sommigen begrijpen dat verkeerd en stappen uit het Byzantisme. Doekle Terpstra is exemplarisch voor een opening die afsluit. Hij afficheert christen-democratie als een beweging die insluit en niet uitsluit. Maar zoals Rudy Kousbroek in zijn fotoboek ‘Opgespoorde wonderen’ zegt: Want dat is wat steeds verdonkeremaand wordt: dat het geloof -geen enkel geloof- geen moderne wereld kan bieden.

Foto: Luxor Tempel, Egypte, rond 1875

Getergde islam tergt


De islam is een religie die zich dogmatisch opstelt en andersdenkenden ziet als minderwaardig. Zoals alle religies doen. De islam staat in een kwaad daglicht als resultaat van het uitsluitende karakter van deze godsdienst, de achterlijkheid in islamstaten door achterblijvende culturele, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen -met name de achterstelling van de vrouw- en het politieke misbruik dat door opportunisten van de islam wordt gemaakt.

Een en ander loopt niet gelijk op met de tegenstelling Westen en islam. Da’s te grof. De scheiding tussen welwillenden en onwelwillenden loopt anders. De echte scheiding bestaat tussen diegenen die de moderniteit willen aanvaarden en volmondig gaan voor gelijkheid en grondrechten en diegenen die de moderniteit niet willen aanvaarden.

De strijd van bomgordels die in Denemarken via een cartoonist de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen is geen strijd tegen het Westen, maar een strijd voor de achterlijkheid. De bommen die christelijke kerken in Egypte, Afghanistan of Irak treffen is geen strijd voor de islam, maar voor de achterlijkheid. De bontkraagjes in Amsterdam-Slotervaart die zich uit gebrek aan identiteit op de islam beroepen, maar er verre van staan, bezorgen zichzelf en de islam een slechte naam.

Welk beeld resteert vanaf de buitenkant van de hedendaagse islam? Da’s de worsteling met de moderniteit, de inperking van vrouwenrechten en de ondergeschiktheid van allen aan een religie die zichzelf niet tegen het licht wenst te houden. Op hervormers na die gemarginaliseerd zijn. Da’s het idee dat de conservatieve versie het wint in de interne strijd binnen de islam. Of een strijd die zich op de islam beroept. Dat alles kleurt de islam achterlijk. Deze religie kan zich op dit moment niet meer herwinnen en geeft een beeld van chaos.

De getergde islam voelt zich ongelukkig en wordt in een slecht daglicht geplaatst. Dat komt niet door wat Wilders of Bolkestein zeggen en Cohen of Terpstra ontkennen. Met meningen die meningen zijn, niemand doden maar aan de buitenkant blijven zoals buitenstaanders spreken. Het komt door wat in de straten, de regeringsgebouwen, de tempels en de gevangenissen van Egypte, Syrië, Iran of Irak gebeurt. Waar moslims elkaar tergen, het licht in de ogen niet gunnen, de mensenrechten ontzeggen of zelfs vermoorden. In een geweldsexplosie die de hele wereld op zijn kop zet.

Raadselachtig waarom iemand een goed woordje zou willen doen voor een godsdienst die bezig is andersdenkenden te onderdrukken. Diegenen die dat goedpraten zijn nog dommer dan de onderdrukkers. Want die hebben een direct economisch of politiek belang. Het is goed tegen de domheid van wegkijkers te waarschuwen. Het helpt de islam niets verder. De islam is gebaat bij zakelijke kritiek en hervormingen.

Foto: Stadsreiniging N.U. (Nettezza Urbana), Milaan 1955; Roberto Spampinato