RCE beschrijft molen in Cuijk, maar geeft geen beschrijving van kunstwerk ‘Exporum’ (1958) van Kees Timmer

Ronde stenen beltmolen van achteren gefotografeerd met kunstwerk op de voorgrond‘. Cuijk, 1964. Collectie: RCE.

De beeldbank van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) geeft als beschrijving van deze foto uit 1964: ‘Ronde stenen beltmolen van achteren gefotografeerd met kunstwerk op de voorgrond‘. De afbeelding van de molen ‘Jan van Cuijk‘ is een onderdeel van de deelcollectie molens.

Dat roept de vraag op wat het kunstwerk is dat door de RCE niet wordt omschreven, terwijl het notabene prominent in beeld staat. Welnu, het blijkt om de Exporum of Expo Stier van Kees Timmer uit 1958 te gaan. Door de hoek die de fotograaf heeft gekozen is het kunstwerk nauwelijks als stier te herkennen.

Het artikelDe ‘Expo Stier’, het symbool van Cuijk?‘ in de CuijkseCanon van Hans Peters geeft duidelijkheid waarom dit beeld op deze plek staat: ‘De plaatstalen stier van kunstenaar Kees Timmer uit Rotterdam maakte deel uit van de Nederlandse inzending voor de wereldtentoonstelling “EXPO” te Brussel in 1958. Een half jaar lang trok deze stier de aandacht van bezoekers van het Nederlandse paviljoen.’

Het kunstwerk is dus een beeld met cultureel historische waarde. Dit roept des te meer de vraag op waarom de RCE het niet nader omschrijft. Is dit beeld volgens de RCE geen cultureel erfgoed en mag het alleen dienen als bijvangst van een molen? Is dit veronachtzamen van autonome kunst in de openbare ruimte staand beleid van de RCE?

Expo of Exporum Stier van Kees Timmer op lokatie in Cuijk. In: artikelDe ‘Expo Stier’, het symbool van Cuijk?‘ in de CuijkseCanon van Hans Peters.
Advertentie

Deventer Raamwerk van Loes ten Ascher. Een komedie om geld?

Kost het project Deventer Raamwerk van Deventer kunstenaar Loes ten Anscher in het nieuwe stadskantoor van Deventer nou 50.000 of 650.000 euro? Dat lijkt belangrijk. De Stentor meent de gemeente Deventer op tegenstrijdigheden betrapt te hebben. In een financieel overzicht 2015 van de gemeente zou de post ‘kunst’ 650.000 euro bedragen, terwijl de gemeente stelt dat de kosten 50.000 euro bedragen.  De gemeente weerspreekt in een bericht het artikel in De Stentor en zegt dat aan het kunstproject ‘in het kader van de 1%-regeling voor kunst in nieuwbouwprojecten van de gemeente zelf’ 50.000 euro wordt besteed. Het raamwerk is door de architect ontworpen en stond vanaf het begin in de begroting voor 600.000 euro, zo zegt Deventer.

Bronsgieterij Kemner in Cuijk giet de vingerafdrukken en heeft zes tijdelijke krachten ingehuurd. Hoe het voor 50 euro per stuk 1000 ramen giet en hoe andere kosten en fee van de kunstenaar worden begroot is het raadsel van Deventer. Aannemelijk is dat het kunstproject zonder raamwerk meer kost dan 50.000 en minder dan 650.000 euro. Budgettair is het waarschijnlijk door elkaar gaan lopen. Deventer kan daar maar beter openheid over geven. Anders eindigt een prachtig kunstproject in een platte Hollandse discussie over centen.

10421474_929902017022138_377787598695385358_n

Foto: Deventer Raamwerk bij Bronsgieterij Kemner in Cuijk.