Petitie: afschaffen monarchie. En een eind aan de erfopvolging

af

Een petitie die ondersteuning verdient. Er wordt opgeroepen om met terugwerkende kracht vanaf 1945 belasting te heffen over inkomen en vermogen van de Oranjes. Dat kan juridisch niet, maar het debat erover heeft grote symbolische waarde. Hoofdzaak is dat de monarchie wordt afgeschaft en er een einde komt aan de erfopvolging. Want hoewel het staatshoofd steeds meer een ondergeschikte rol vervult -feitelijk een loopjongen van kabinet en bedrijfsleven is geworden- is in de samenleving die van leidinggevenden vele talenten en vaardigheden vraagt het risico toegenomen dat door de erfopvolging een telg van de Oranjes niet van de juiste kwaliteit is. De samenleving ontwikkelt zich en daardoor is de monarchie die meer wil zijn dan franje en operette uit de tijd geraakt. Dat pleit in goed Hollandse traditie voor herinvoering van de republiek.

Foto: Schermafbeelding petitie ‘Afschaffen monarchie’. Tekenen kan hier.