Passage over MH17 in beleidsbrief Koenders roept volop vragen op

mh17bz

De vorige week op verzoek van de Tweede Kamer door buitenlandminister Bert Koenders naar die kamer gestuurde beleidsbrief over de betrekkingen met Rusland is scherp in de analyse. Het optreden van Rusland in het  buitenland en specifiek de schending van het internationaal recht ‘met de illegale annexatie van de Krim en de schending van de soevereiniteit van Oekraïne’ leidde volgens Koenders tot een ‘waterscheiding’ tussen Nederland en Rusland. De conclusie over Rusland is hard: ‘Over de gehele linie van cultuur en maatschappij ontvouwt zich een tendens waarin de ruimte voor liberale geluiden en acceptatie van andersdenkenden toenemend wordt onderdrukt en onmogelijk gemaakt, terwijl de Russische staat en Kremlin-getrouwe politiek zich steeds explicieter identificeren met nationalistische, traditionele en conservatieve denkbeelden.’

De brief gaat ook in op de schuldvraag met betrekking tot de MH17 en is daar in de laatste zin van bovengenoemd citaat duidelijk over. De OVV verwacht haar eindrapport over de oorzaak voor 17 juli 2015 te publiceren en het OM dat met het onderzoek naar de schuldvraag over de MH17 het grootste onderzoek in haar geschiedenis verricht komt naar verwachting in de tweede helft van 2015 met een eindrapport. Zo zei minister-president Mark Rutte in januari in Davos tegen de Maleisische minister-president Najib Razak.

Er is iets merkwaardigs aan de hand met dit citaat. Volgens een persbericht van het Maleisische persbureau Bernama zei Rutte tegen Najib Razak in januari 2015 het volgende: ‘He (Rutte) has assured me that he would inform me first of the findings and conclusions before making the report public.’ Dit staat haaks op wat minister Koenders zegt: ‘Zoals bekend trekt het kabinet geen conclusies over de toedracht en schuldvraag van deze ramp zolang de onderzoeken, uitgevoerd door respectievelijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie, niet zijn afgerond.’ Anders gezegd, Koenders suggereert volledige autonomie voor de onderzoekers naar de schuldvraag terwijl Rutte zegt dat het onderzoek ondergeschikt is aan politiek overleg.

De tweede zin van dit citaat is onwaarachtig. Want als het kabinet adequaat handelt is het onvermijdelijk dat het binnenskamers conclusies over de schuldvraag trekt en met partners als Maleisië, Australië, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk of de VS overlegt voordat de onderzoeken zijn afgerond. Deze tweede zin roept ook praktische vragen op hoe Buitenlandse Zaken de overgang van de presentatie van de onderzoeksresultaten naar de beleidsbepaling ziet. Het is ongeloofwaardig als bij de presentatie van de onderzoeksresultaten het kabinet nog zou moeten beginnen met het trekken van conclusies over de schuldvraag. Daarnaast spreken de tweede en de derde zin van dit citaat elkaar tegen. Want het kan niet dat tegelijk door het kabinet geen conclusies worden getrokken voor de afronding van de onderzoeken zoals de tweede zin zegt en wel de conclusie wordt getrokken dat het conflict zonder intensieve en actieve Russische steun aan de separatisten niet verder zou zijn geëscaleerd (derde zin). Het citaat roept vragen op over de eenheid van regeringsbeleid.

Foto: Schermafbeelding van passage op p. 6 uit ‘Beleidsbrief betrekkingen met Rusland’ van minister Bert Koenders van Buitenlandes Zaken aan de Tweede Kamer, 13 mei 2015.

Advertentie

Komt Saoedi-Arabië uit de greep van moslimextremisten?

Een beroep tegen zijn uitwijzing naar  Saoedi-Arabië door Maleisië heeft de twitterende Saoedische blogger Hamza Kashgari verloren. Hij was op doorvlucht naar Nieuw-Zeeland. De Hoge Raad van Maleisië heeft het beroep niet ontvankelijk verklaard omdat Hamza al uitgewezen is. Het zou academisch zijn. De advocaten van Kashgari gaan tegen de beslissing in beroep. Het betreft een habeas corpus procedure.

In de clip van Al Jazeera English geven drie verschillende gesprekspartners waaronder een in de VS wonende imam aan dat de zaak Hamza Kashgari eerder een politieke dan een religieuze achtergrond heeft. Religieuze hardliners in Saoedi-Arabië gijzelen niet alleen islam en politiek, maar bedreigen ook de Saoedische bevolking en de wereldvrede. Het land kent weliswaar een conservatieve bevolking, maar extremisten vormen slechts een kleine groep. Hun macht werkt, en zelfs nu worden progressieve medestanders van Kashgari opgepakt.

De worsteling is interessant om te zien. Gesprekspartners nemen zoekend afstand van het moslimextremisme en vinden het makkelijker om dat politiek dan religieus te noemen. Weinig verschil met Wilders die islam een ideologie noemt. Verschil is dat ze ruimte zien voor een islam die niet gegijzeld wordt door extremisten met behulp van een Saoedisch koningshuis dat vreest voor hervormingen. Ondanks de beloftes die door te voeren.

Maleisië en Saoedi-Arabië te kijk als intolerant door zaak Hamza Kashgari

De zaak Hamza Kashgari wint aan internationale allure. De Saoedische blogger vlucht op doortocht naar Nieuw-Zeeland via Jordanië naar Maleisië. Hij arriveert daar op 7 februari en wordt de 10de gearresteerd en met een Saoedisch vliegtuig teruggevlogen naar Saoedi-Arabië. De Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Lionel Veer die toevallig in Saoedi-Arabië op dienstreis is stelt de kwestie namens de EU aan de orde. Ook bij de Maleisische autoriteiten tracht de EU te bemiddelen, maar dat komt te laat als Kashgari al uitgeleverd is.

Hamza’s uitlevering wordt door Maleisische autoriteiten buiten de immigratiedocumenten gehouden. Met een habeas corpus aanklacht vechten advocaten de rechtsgang aan. Dat wordt de 22ste behandeld. Advocaat Fadiah Nadwa Fikri zegt dat als Kashgari zou zijn gedeporteerd nadat die zondag om 13.45 uur een rechterlijk bevel was gegeven de uitwijzing op te schorten, dat neerkomt op minachting van de rechtbank. Dat kan uitlopen op het indienen van een zaak tegen de overheid. Maleisië en Saoedi-Arabië blijken in weerwil van wat de Maleisische Minister van Binnenlandse zaken Hishammuddin zegt geen uitleveringsverdrag te hebben.

Maleisische autoriteiten compliceren de zaak door Interpol te noemen. Politiewoordvoerder Ramli Yoosuf zegt op 10 februari volgens AFPKashgari was detained at the airport upon arrival following a request made to us by Interpol after the Saudi authorities applied for it. The Guardian baseert zich vermoedelijk op een bericht van persbureau Bernama dat Interpol noemt. Zondag de 12de citeert The Guardian in een update een woordvoeder van Interpol die alle betrokkenheid ontkent. Wat Minister Hishammuddin de 13de bevestigt.

Deze zaak kent geen winnaars. De reputatie van Saoedi-Arabië waar een intolerante versie van de islam heerst wordt bevestigd. Alle publiciteit wakkert de roep om actie aan die kan eindigen met een campagne om de betrekkingen met een land dat de mensenrechten schendt te heroverwegen. Maleisië danst naar de pijpen van Saoedi-Arabië en schendt eigen rechtsbeginselen. De EU geeft signalen, maar zal vanwege economische belangen en gebruikelijke verdeeldheid niet doorbijten. Minister Rosenthal verkiest economische politiek hoe dan ook boven mensenrechten. Hamza Kashgari moet vrezen voor zijn leven. Als grootste verliezer.

Foto: Afbeelding Koning Abdullah van Saoedi-Arabië

Hamza Kashgari betwist rechtsgang van zijn uitwijzing door Maleisië

Volgens het Maleisische persbureau Bernama heeft Hamza Kashgari vandaag via zijn advocaten bij de Maleisische Hoge Raad een habeas corpus ingediend. Dat wil zeggen dat Kashgari zijn uitlevering door Maleisië aan Saoedi-Arabië betwist vanwege het rechtsbeginsel ‘dat de verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld, dat deze in levenden lijve aan een rechter moet worden voorgeleid en dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel‘. Volgens advocaat Murni Hidayah wordt de habeas corpus aanvraag op dinsdag 14 februari behandeld.

Foto: Schermafbeelding van persbericht Bernama over Hamza Kashgari van 13 februari 2012