Kopimisme is nieuwe religie die religie met een kopie kan redden

Een praktisch antwoord op religie is niet een discussie over het bestaansrecht, of zelfs een verbod erop, maar de bewieroking en uitbreiding ervan. Bestaande religies die zich gedurende eeuwen hebben weten te handhaven verdienen navolging. Zij hebben iets waardevols in zich omdat ze laten zien hoe zingeving, troost, machtsdenken, straatvechten, en politieke, fiscale en juridische bescherming gecombineerd kunnen worden tot een invloed die verder gaat dan het produkt dat ze aanbieden. De huls wordt de ultieme betekenis.

Juist een sector als religie waarvan wereldwijd het procentuele aandeel afkalft moet zich vernieuwen om aantrekkelijk, geloofwaardig en bij de tijd te blijven. Die wens tot vernieuwing roept een dynamiek op die vernieuwing aanjaagt en geloof opwekt uit niets. Een impuls van onderop door de toestroom van nieuwkomers is nodig omdat gevestigde godsdiensten als het katholicisme en de islam met interne problemen worstelen en vooral in het Westen een geloofwaardigheidsprobleem hebben. Ze beschadigen de totale sector van de religie.

Zo richtte de Oostenrijker Nico Alm vorig jaar de religie van de Pastafarianismus op. Hij stoorde zich aan de staatssubsidies aan de kerken in zijn land. Zodat er feitelijk geen scheiding van kerk en staat is. Alm claimt de vrijheid een pastavergiet op zijn hoofd te dragen en daarvoor dezelfde bescherming te krijgen die religies met hun hoofddoeken, keppeltjes en bisschopsmijters hebben. Deze nieuwe religie komt voort uit protest. Het maakt niet echt gebruik van wat religie kan zijn. Zoals Alm zijn er tallozen met hun eigen kleinschalige religie.

Het Kopimisme of de Kopimi Kerk is ambitieuzer en toont een netwerk met kerken in meer dan 15 landen. De Zweedse kerk met meer dan 3000 leden is officieel door de Zweedse staat erkend. De leider is Isak Gerson. De Nederlandse kerk is nog in ontwikkeling en stelt: ‘Het Kopimisme is (..) een religieuze beweging waarin het onbelemmerd delen en verspreiden van informatie centraal staat.‘  Het lidmaatschap is gratis omdat het Kopimisme geen winst hoeft te maken. Hier aanmelden. Enig verband met de Piratenpartij wordt ontkend.

Het Kopimisme krijgt religiekritiek en wordt dus ernstig genomen. Thomas Thiel ziet er in de Frankfurter Allgemeine uiterste relativering in. Maar: Weil alles Leben Kopie sei, gilt die Replikation der Erbinformation als sakraler Akt. Zodat de kopie van zowel het leven als van oude religies een basis onder nieuw geloof legt. De jongere generatie wil politiek en geestelijk niet langer buiten de macht staan of afhankelijk zijn van ouderen met hun normen. Julian Assange gaat de Australische politiek in. De tegenbeweging krijgt body. En een ziel.

Foto: Eerste kerkelijk huwelijk dat in mei 2012 in Belgrado bij het Kopimisme voor Kopimistische autoriteiten is gesloten

De toekomst was vroeger beter

De blogosfeer vertaalt de waarheid van het leven. Omhuld in een kleed van inkt en papier. Of een hedendaagse versie ervan. De methode van het moderne leven jaagt op een geest die is ontsnapt. Nooit meer valt te temmen. Op het etiket van de fles met de waarheid staat een kasteel. Is de vijand binnen of buiten?

Patafysica, de leer van de onzin is een manier om tot de zin van het leven te komen. Onze lege plek in het gras van een warme zomerdag. De bal kaatst het verstand de leegte in. Het meisje huppelt en volgt het blad naar de rand dat opgejaagd wordt door de wind. Is het Alice, Sally of Betty? Of naamloos? Of zonder titel?

De blogosfeer bevat verhalen die rondgaan en op elkaar leunen. Nooit stoppen. De suggestie van evenwicht en afronding is geleend van vertellers uit de klassieke oudheid, troubadours, Zola, Verdi en Hollywood. Maar is constructie omdat de tijd doorloopt. We weten niet meer welk stadsplein we zien. Belgrado? Welke tijd?

Melancholie is bezitten en niets hebben. Verlangen naar het onmogelijke. Parodie van het dagelijks leven is de blogosfeer. Het koerst niet om leegte, maar in overvloed. Idee van schaarste verandert en eindigt als rijk bezit dat ongrijpbaar wordt. In tijden van rationaliteit is onzin aan herwaardering toe. Om te beginnen hier.

Foto: Belgrado met uitspraak van Karl Valentin: Die Zukunft war früher auch besser (Ni budućnost nije više to, šta je nekad bila!)