George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Arjan El Fassed

Arjan El Fassed spreekt voor zichzelf

with 3 comments

Arjan El Fassed is lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hij zet zich in voor mensenrechten en digitale vrijheid. Hij wil zijn werk voor een open samenleving doorzetten. Aldus Arjan El Fassed in een promotiefilmpje. De verkiezingscommissie van GroenLinks onder leiding van senator Tof Thissen maakte vorige week bekend  dat El Fassed ‘de zelfbewuste drive mist om toonaangevend te opereren in een kleine fractie‘. En zette hem op een negende plek. Volgens de peilingen niet genoeg voor een kamerzetel.

Wikileaks zegt over El Fassed: Het Kamerlid Arjan El Fassed werd in november 2010 bekritiseerd vanwege het feit dat neo-nazi’s samenwerkten met Al-Awda, een mede door hem opgerichte organisatie. Electronic Intifada, een andere mede door El Fassed opgerichte organisatie, kwam onder kritiek te staan doordat deze gefinancierd werd door de Nederlandse hulporganisatie ICCO terwijl op de website van de organisatie de Israëlische overheid nazipraktijken wordt verweten en het zionisme gelijk wordt gesteld met de Holocaust.

Onduidelijk is of bovenstaande overwegingen meespeelden bij Thissen en El Fassed een lage plek opleverden. Even onduidelijk is of de actie van El Fassed succes zal hebben. Hij is een gewaardeerd kamerlid die de tijdgeest aanvoelt en buiten gebaande paden treedt. Of hem dat juist wel of juist niet helpt zal blijken.

Parlementaire meerderheid voor stoppen met JSF-project

with 11 comments

GroenLinks wil een parlementaire enquête over de JSF. Het Amerikaanse toestel waarvan de afgelopen dagen in het nieuws kwam dat het opnieuw duurder is geworden. Nu komt het op 61,5 miljoen euro per toestel. Kamerlid Arjan El Fassed stelt tijdens het voortgangsdebat op 5 juli vragen over de oplopende kosten, vertragingen en de technische problemen in het JSF-programma. De partij rekent erop dat andere kritische partijen de roep om een enquête steunen. Eigenlijk wil GroenLinks het liefst uit het JSF-project stappen.

De SP bedient GroenLinks op haar wenken en stelt voor om op 5 juli uit het JSF-project te stappen. Angelien Eijsink van de PvdA steunt GroenLinks evenmin in een roep om een enquête omdat er geen besluit genomen is. Nederland heeft twee testtoestellen voor ongeveer 250 miljoen euro aangeschaft. Onder Balkenende IV stemde de PvdA in met het eerste toestel, en in 2011 kocht de regering-Rutte definitief het tweede toestel.

Voor Nederland is de goedkoopste strategie om het verlies te nemen en nu uit het JSF-programma te stappen. Ondanks de lobby van VVD en CDA. De PVV draaide als gedoogpartner door voor het tweede testtoestel te stemmen. Maar de PVV is nog steeds tegen aanschaf van de JSF. Uit het kamerdebat van afgelopen maart 2012 blijkt dat een meerderheid van PvdA, PVV, SP, GroenLinks en PvdD ervoor is om uit het JSF-programma te stappen. D66 is kritisch op het beste toestel voor de beste prijs. Duidelijk is dat dit niet langer de JSF is.

Foto: Minister van Defensie Hans Hillen met schaalmodel van JSF, 2011

Politieke partijen stemmen in met ongericht afluisteren van het internet

with 6 comments

Minister Hans Hillen van Defensie erkende gisteren in de Tweede Kamer in een overleg over de uitbreiding van internettapbevoegdheden voor veiligheidsdiensten dat de Militaire Inlichten- en Veiligheidsdienst (MIVD) soms de wet overtreedt door illegale internettaps. Zijn antwoord is niet om de privacy van burgers voortaan beter te waarborgen, maar de intentie om de wet te verruimen. De Digitale Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is teleurgesteld in de Nederlandse politieke partijen. Slechts GroenLinks en de PvdA stelden zich kritisch op.

In die nieuwe wet zou de overheid naast draadloze communicatie voortaan ook alle communicatie via internetkabels moeten kunnen aftappen. Dit voornemen wordt voorbereid in een wetsvoorstel. Dit kan betekenen dat veiligheidsdiensten ‘alle verkeer via internetknooppunten of transatlantische internetkabels kunnen onderscheppen: van verdachte én onverdachte internetters‘, aldus Bits of Freedom.

Dit voorstel zet de privacy van burgers verder onder druk. Met een sleepnet kunnen veiligheidsdiensten dan ongericht het internet doorploegen. De woorden van minister Hillen kunnen opgevat worden als een vlucht vooruit voor kritiek op de bestaande situatie. Cynisch gezegd wisselt Hillen oude gebreken in voor nieuwe.

Arjan Al Fassad (GroenLinks) maakt zich zorgen over de nonchalance waarmee veiligheidsdiensten nu al telefoon en internet aftappen. De overheid houdt zich niet altijd aan de plicht de burgers hiervan achteraf te informeren. Al Fassad wil kunnen toetsen of een tap terecht was. Maar hoe zijn voorstel om daartoe een College van Toezicht op te richten nog valt te rijmen als de veiligheidsdiensten nog meer bevoegdheden krijgen en voortaan ongericht het internetverkeer kunnen onderscheppen is de vraag. Waarom politieke partijen weigeren op te komen voor internetvrijheid en de rechten van de burgers is een terugkerend raadsel.

Foto: Siegfried Woldhek, Hillen at Work. Credits: Siegfried Woldhek 2011

Kamervragen als spel. En over de onmenselijke detentie van Bradley Manning

with 3 comments

Het kamervragen-spel is gratis en leerzaam. Het gaat zo. Navigeer richting overheidssite die de schriftelijke kamervragen van heden publiceert. Vervolgens ziet men een reeks samenvattende titels. Het spel bestaat eruit om te raden welke partij welke vraag stelt. Ook goed bruikbaar in het onderwijs in een les over partijpolitiek.

De proef op de som geeft 15 maart 2012, stand 14.00 uur. Bloeddonatie homo’s? D66. Financiële consequenties Arrestatie Bevel? SP. Grafrechten? SGP en CU. Fiscale behandeling waterwoningen? SP, en niet GroenLinks. Sluiting kerk door Palestijnen? SGP, PVV, CDA en CU. Bradley Manning? GroenLinks, en niet D66. Problemen spoor? PVV, en niet GroenLinks. Nederlandse-Marokkaan in Marokko opgepakt? SP, en niet PVV. Iraanse bekeerlingen? CU, SGP, GroenLinks, PvdA en SP, niet PVV. Lokale lastenverzwaring? D66, en niet VVD.

Het spel is leerzaam voor buitenlanders en buitenstaanders om snel iets van de Nederlandse partijpolitiek op te steken. Het geeft antwoord op de vraag waar partijen zich druk over maken. Het geeft inzicht hoe partijen zich in het publieke debat wensen te profileren. Veelzeggend is de samenwerking van de PVV met de christelijke partijen met de vraag over de kerk in Bethlehem. Maar in mijn ogen de meest interessante vraag is die van GroenLinkser Arjan El Fassed over Bradley Manning. De vermeende klokkenluider van WikiLeaks.

Er bestaat zowel binnen als buiten de VS progressieve steun voor Bradley Manning, maar die was tot nu toe marginaal. Door zijn kritische vragen over de detentieomstandigheden van Manning laat El Fassad doorklinken dat het mensenrechtenbeleid van de regering Obama failliet is. Het is slechter dan het onder president Bush was en ontmoet steeds meer kritiek. Lange tijd gijzelde Obama de welwillendheid van progressieven. Omdat minister Rosenthal weinig met mensenrechten heeft valt niet te verwachten dat de vragen iets teweeg zullen brengen. Toch goed dat El Fassed ze stelt. Alleen jammer dat D66, VVD, SP en PvdA niet medeondertekenden.

Foto: Tweede Kamer

%d bloggers liken dit: