Getergde islam tergt


De islam is een religie die zich dogmatisch opstelt en andersdenkenden ziet als minderwaardig. Zoals alle religies doen. De islam staat in een kwaad daglicht als resultaat van het uitsluitende karakter van deze godsdienst, de achterlijkheid in islamstaten door achterblijvende culturele, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen -met name de achterstelling van de vrouw- en het politieke misbruik dat door opportunisten van de islam wordt gemaakt.

Een en ander loopt niet gelijk op met de tegenstelling Westen en islam. Da’s te grof. De scheiding tussen welwillenden en onwelwillenden loopt anders. De echte scheiding bestaat tussen diegenen die de moderniteit willen aanvaarden en volmondig gaan voor gelijkheid en grondrechten en diegenen die de moderniteit niet willen aanvaarden.

De strijd van bomgordels die in Denemarken via een cartoonist de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen is geen strijd tegen het Westen, maar een strijd voor de achterlijkheid. De bommen die christelijke kerken in Egypte, Afghanistan of Irak treffen is geen strijd voor de islam, maar voor de achterlijkheid. De bontkraagjes in Amsterdam-Slotervaart die zich uit gebrek aan identiteit op de islam beroepen, maar er verre van staan, bezorgen zichzelf en de islam een slechte naam.

Welk beeld resteert vanaf de buitenkant van de hedendaagse islam? Da’s de worsteling met de moderniteit, de inperking van vrouwenrechten en de ondergeschiktheid van allen aan een religie die zichzelf niet tegen het licht wenst te houden. Op hervormers na die gemarginaliseerd zijn. Da’s het idee dat de conservatieve versie het wint in de interne strijd binnen de islam. Of een strijd die zich op de islam beroept. Dat alles kleurt de islam achterlijk. Deze religie kan zich op dit moment niet meer herwinnen en geeft een beeld van chaos.

De getergde islam voelt zich ongelukkig en wordt in een slecht daglicht geplaatst. Dat komt niet door wat Wilders of Bolkestein zeggen en Cohen of Terpstra ontkennen. Met meningen die meningen zijn, niemand doden maar aan de buitenkant blijven zoals buitenstaanders spreken. Het komt door wat in de straten, de regeringsgebouwen, de tempels en de gevangenissen van Egypte, Syrië, Iran of Irak gebeurt. Waar moslims elkaar tergen, het licht in de ogen niet gunnen, de mensenrechten ontzeggen of zelfs vermoorden. In een geweldsexplosie die de hele wereld op zijn kop zet.

Raadselachtig waarom iemand een goed woordje zou willen doen voor een godsdienst die bezig is andersdenkenden te onderdrukken. Diegenen die dat goedpraten zijn nog dommer dan de onderdrukkers. Want die hebben een direct economisch of politiek belang. Het is goed tegen de domheid van wegkijkers te waarschuwen. Het helpt de islam niets verder. De islam is gebaat bij zakelijke kritiek en hervormingen.

Foto: Stadsreiniging N.U. (Nettezza Urbana), Milaan 1955; Roberto Spampinato

Forum: Poldermoskee had geen bestaansrecht

De Amsterdamse Poldermoskee sluit vanwege geldproblemen. Mohammed Cheppih zoekt de oorzaak ervoor niet in eigen kring, maar daarbuiten. Hij beweert dat de moskee subsidie had kunnen ontvangen van de gemeente of van het stadsdeel voor andere activiteiten, zoals debatavonden, lezingen en culturele middagen maar dat het huidige anti-islamklimaat de gemeente en het stadsdeel hiervan weerhoudt.
 
De Poldermoskee profileerde zich als liberaal maar sloeg uiteindelijk een minder liberale koers in. Khalid Yasin preekte enkele malen in de Poldermoskee. In interviews verklaarde Cheppih zich een bewonderaar van Mohammad Hussein Fadlallah, de geestelijk leider van Hezbollah.

De oorzaak voor de sluiting van de Poldermoskee is vierledig. 1) Door het gewijzigde politieke klimaat en de gewijzigde machtsverhoudingen en het idee van compenserende neutraliteit dat geen wind meer in de rug heeft passen overheden de scheiding van kerk en staat zorgvuldiger toe. 2) De uitkomst dat de door de initiatiefnemers voorgespiegelde liberale profiel nooit gerealiseerd zou worden ontnam politieke steun aan het initiatief. 3) De economische crisis en de bezuinigingen die het korten op leuke dingen voor de mensen zoals ook een Nationaal Historisch Museum noodzaakt. 4) Interne verdeeldheid, matige bedrijfsvoering en een rommelig profiel van de initiatiefnemers van de Poldermoskee.

Wat vindt u? Bent u het eens met Mohammed Cheppih dat een huidig anti-islam klimaat oorzaak is voor de sluiting? Of ziet u andere oorzaken?

Foto: De Poldermoskee opende in september 2008 en is vrij uniek. Credits ANP