Censuur is geprivatiseerd: WikiLeaks en Occupy

Overheden trekken samen met bedrijven op om tegengeluiden uit te schakelen. In een schemergebied waarin de overheid zich verschuilt, weliswaar via een woordvoerder de ‘volle verantwoordelijkheid’ neemt, maar bedrijven achter de schermen het vuile werk opknappen. Met het ongenoemde als tegenprestatie. De reden is dat overheden en bedrijven door samenwerking hun positie verstevigen. Economische en politieke toetreders worden buiten de deur gehouden. Deze samenwerking is het failliet van de open samenleving.

Enkele voorbeelden maken dit duidelijk. WikiLeaks is buiten de orde geplaatst door de ‘patriottische’ opstelling sinds december 2010 van de Amerikaanse betaalmaatschappijen Visa, MasterCard, PayPal, Western Union, Amazon en Bank of America. Met als gevolg dat WikiLeaks naar schatting $130.000 per maand minder inkomsten heeft en nu door de reserves heen is. Feitelijk zijn de klokkenluiders economisch gewurgd.

Nergens is WikiLeaks aangeklaagd, illegaal verklaard of in staat van beschuldiging gesteld. Eduard Wasserman raakt de kern als-ie zegt: ‘Censuur, zoals alles in het Westen is geprivatiseerd‘. PayPal verklaart dat het betalingen verbiedt aan iets dat illegale activiteiten ‘aanmoedigt’. MasterCard zegt dat ‘haar regels klanten verbieden om direct of indirect betrokken te zijn bij of het vergemakkelijken van elke actie die illegaal is.’ Deze verklaringen slaan juridisch nergens op. Ze dienen uitsluitend om de tegenbeweging uit te schakelen.

De Occupy-beweging wordt opener aangepakt, maar ook daar is de vermenging van overheid en bedrijfsleven duidelijk. Een gerechtelijke uitspraak verbiedt de demonstranten van Occupy Wall Street nog langer in Zuccotti Park te kamperen. De uitspraak is afgedwongen door de stad New York in samenwerking met Brookfield Office Properties. In Londen is het de Conservatieve, ondernemingsvriendelijke burgemeester Boris Johnson die een juridische kennisgeving aan de Occupy London Stock Exchange bij St. Paul’s kathedraal voorbereidt.

Een samenleving die niet om kan gaan met tegengeluiden verzwakt zichzelf. De Occupy-beweging en WikiLeaks zijn vanuit de basis ontstaan en niet te controleren. Ze verwoorden onrecht dat nergens klinkt. Ook niet in de gevestigde media. Over illegale activiteiten van de Amerikaanse overheid en het ontbreken van democratische controle op de miljardensteun aan banken en financiële instellingen. Censuur die bedrijven namens overheden uitoefenen ondermijnt het vertrouwen in rechtsstaat, democratische orde en overheid.

Foto: Cartoon St. Paul’s protest, Londen; met de tekst van de bisschop: ‘Ik heb een bliksemschicht en een plaag sprinkhanen besteld voor het geval het waterkanon niet komt opdagen’

Amerikaanse regering blokkeert WikiLeaks en Aryan Nations niet

Op twitter gaat WikiLeaks in de aanval tegen het meten met twee maten door het Amerikaanse establishment. De Amerikanen hebben minder problemen met de neo-nazi’s van Aryan Nations dan met WikiLeaks.

Deze rechtsongelijkheid oogt steeds schrijnender. Terwijl de klokkeluiders in geen enkel land in staat van beschuldiging zijn gesteld of als terroristische groep zijn bestempeld worden ze sinds 6 december 2010 door druk van de regering Obama financieel geblokkeerd. Met als gevolg dat het via Visa, MasterCard, American Express of Discover Card geen donaties meer kan ontvangen. Gevolg is dat het binnenkort wegens geldproblemen zal moeten sluiten. Aryan Nations wordt echter geen strobreed in de weg gelegd.

Maar Aryan Nations heeft meerdere leden die direct in verband kunnen worden gebracht met gewelddaddige misdaden. De FBI noemt de Aryan Nations een rechtse haatgroep, een ‘right-wing hate group’ die een voortdurende binnenlandse terroristische dreiging vormt. En vier leden van de Aryan Nations hadden het plan om Barack Obama in 2008 te vermoorden tijdens de Democratische conventie van Denver.

Dit roept de vraag op wat de vrijheid van meningsuiting in de VS nog waard is als WikiLeaks niet op formeel-juridische, maar op informeel-economische gronden buiten de orde wordt geplaatst. Daar is geen beroep tegen mogelijk. De Aryan Nations kan tamelijk ongemoeid opereren terwijl het volgens officiële bronnen een terroristische dreiging vormt. Het toont het belang van WikiLeaks aan. En de onmacht van Barack Obama.

Foto: Richard Butler, midden, stichter van de Aryan Nations, salueert in 1999 in Coeur d’Alene, Idaho. Hij stierf in 2004.