George Knight

Debat tussen links en rechts

Posts Tagged ‘Air carriers

VS heeft apart rechtssysteem voor moslims

leave a comment »

Toen Geert Wilders enkele jaren terug invloed had op het beleid van het VVD-CDA kabinet Rutte-Verhagen waren vergelijkingen over de positie van moslims in westerse landen niet van de lucht. Door het andere beter voor te stellen werd het eigene slechter. Alles is relatief. Nederlandse moslims zouden minder rechten hebben dan Amerikaanse moslims. Dat was een direct gevolg van Wilders’ optreden. Dit verwijt maakte hem groter dan-ie was. Critici baseerden zich op de retoriek van de PVV. Aangejaagd door de media die alle incidenten vergrootten. De beeldvorming, en niet het overheidsbeleid of de werkelijkheid op straat bleek bepalend.

De juridische en politieke positie van Nederlandse moslims is echter veel beter dan dat van de Amerikaanse moslims. Zoals in het algemeen de rechtspositie van Nederlandse burgers beter is dan die van Amerikaanse. Neem het geval van de Afrikaans-Amerikaanse moslim Saadiq Long. Ik berichtte erover toen de KLM hem aan boord weigerde. De SP stelde kamervragen. Reden was dat-ie op een no-fly lijst van de Amerikaanse overheid stond. Dat verhinderde hem afgelopen najaar in eerste instantie om van Qatar waar-ie leraar is naar zijn zieke moeder in Oklahoma te vliegen. Na veel publiciteit werd Saadiq Long van de lijst verwijderd. Maar nu-ie terug wil reizen naar Qatar blijkt de FBI hem opnieuw op de lijst gezet te hebben. Zonder kennisgeving. Hij zit vast.

Journalist en mensenrechtenactivist Glenn Greenwald besteedt in zijn The Guardian-column opnieuw aandacht aan de zaak. Met onwennigheid over de naam: Saadiq of Saddiq? Greenwald schat het mensenrechtenbeleid van de regering-Obama niet hoog in. Hij onderschrijft de conclusie van Andrew Rosenthal in de New York Times van maart 2012 dat er een apart rechtssysteem voor Amerikaanse moslims bestaat. De Amerikaanse overheid deelt straffen aan moslims uit zonder aanklacht of proces. De Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen CAIR probeert te bemiddelen in de reparatie van de praktische problemen. Het onrecht blijft.

KLM weigert Amerikaanse moslim vanwege ‘no-fly list’ VS

with 5 comments

Columnist voor The Guardian Glenn Greenwald vertelt het verhaal van de 43-jarige Amerikaanse moslim en US Air Force veteraan Saadiq Long. Hij woont in Qatar en wilde in april 2012 naar de VS vliegen om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij boekte een KLM-vlucht. Maar een dag van tevoren belde een vertegenwoordiger van de KLM op om hem te zeggen dat-ie door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) op een no-fly list gezet was, zodat Saadiq Long zijn eigen land -en moeder- niet kon bezoeken.

Volgens Greenwald heeft Long het afgelopen half jaar zonder succes proberen uit te zoeken waarom-ie op de no-fly list staat, en wat-ie kon doen om er vanaf te komen. Saadiq Long is geen stap verder gekomen. Hij weet nog even veel als in april. Sowieso begrijpt Long niet waarom-ie op de lijst is gezet. Hij heeft geen criminele antecendenten noch heeft enig idee waar de Amerikaanse regering hem van zou kunnen verdenken.

Het is bizar dat de Amerikaanse regering de eigen burgers zonder enige uitleg verbiedt om naar hun geboorteland te reizen. Elke week zijn er meldingen van Amerikaanse moslims die zonder opgave van redenen door hun eigen regering op een zwarte lijst zijn gezet. Hiermee vertrapt de regering-Obama de burgerrechten van een grote groep burgers. Volgens AP bestaat de geheime lijst van degenen die niet naar of binnen de VS mogen vliegen uit meer dan 21.000 namen, inclusief 500 Amerikanen. Een verdubbeling sinds 2011. De positie van de Amerikaanse moslims is er onder president Obama eerder slechter dan beter op geworden.

Foto: KLM-Stewardessen met de Constellation L-749 ‘Enschede’, 1955.