Oorloghitsen van De Telegraaf over Oekraïne is onverantwoord

Dutch_Defence_Press_DND

Samen met Australië bereidt Nederland een resolutie in de Veiligheidsraad voor die inzet van troepen op de rampplek van de MH17 in Oekraïne mogelijk maakt. Dat gaat verder dan politie, maar omvat ook inzet van zwaarbewapende speciale troepen. Het idee is om de onderzoekers ter plekke bescherming te bieden. Maar sommigen gaan in de overdrive. Oorlogstaal klinkt in De Telegraaf: ‘Het contraterreurteam van het KCT is in staat de mogelijk verantwoordelijken voor het neerhalen van de Boeing 777 – bijvoorbeeld overste Igor Girkin – aan te houden en naar Nederland over te brengen. Zo’n operatie zal in het strikte geheim worden voorbereid en uitgevoerd.’ Wat je noemt strikt geheim als het in de krant als optie wordt geschetst. De gedachte is dat in een speciale operatie ooit de Russische Adolf Eichmann in Donetsk van z’n bed kan worden gelicht. Echt?

De Telegraaf schetst ook problemen, want ‘Het internationaal recht maakt volgens hoogleraren en generaals b.d. een dergelijke actie onvoorspelbaar en juridisch gevaarlijk’. Maar het recht is de minste zorg. De oorlog is chaotisch. De frontlijn kan straks over de rampplek lopen. Vliegtuigen worden uit de lucht geschoten. Zwaar bewapende separatisten vechten voor hun leven en velen hebben gezworen zich liever dood te vechten dan over te geven. Ze zitten niet altijd op een lijn en kunnen daarom onberekenbaar zijn. Talloze Russische strijders zijn vanuit het strijdgebied in Oost-Oekraïne al bij nacht en ontij in lijkkisten terug naar Rusland gebracht. En dat betreft nog maar de ‘normale’ problemen in het gebied. De jacht op Strelkov/Girkin zou het extra op scherp zetten en zich tegen Nederlandse militairen kunnen richten. Alleen al door het hinten erop.

Wat koopt Nederland ervoor om door oorloghitserij in een oorlog getrokken te worden waarmee het niks te maken heeft? Behalve het incident met de MH17. Met een krijgsmacht met waardevolle onderdelen dat de laatste eeuwen echter nog nooit een oorlog winnend heeft weten af te sluiten. Nederland moet knopen tellen en realistisch zijn. De speculaties van De Telegraaf zijn gevaarlijk en contra-productief. Ze brengen de Australisch-Nederlandse resolutie in gevaar die niet meer wil dan de rampplek onderzoeken. Nederland doet er wijzer aan zich binnen de EU sterk te maken voor harde sancties tegen Rusland met als doel dit land te bewegen de ondermijning van Oekraïne te stoppen en het de onrechtmatig ingelijfde Krim terug te geven.

Foto: Reclame voor defensie: Dynamit Nobel Defence

Had Osama bin Laden zijn recht verspeeld?

Politieke aanslagen komen niet altijd rationeel tot stand. Plegers van een aanslag zoeken legitimiteit in de binnenlandse of buitenlandse politiek. Daarmee is niet gezegd dat een aanslag een direct antwoord op het handelen van de macht is, bijvoorbeeld Amerikaans imperialisme of de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Op voorhand staat dat niet vast. Zelfs niet als de pleger van de aanslag beweert dat het wel zo is.

Er zijn kleinschalige bewegingen die betrekkelijk autonoom opereren in het plegen van aanslagen. Ze hebben een omlijnd doel en vechten tegen een lokale tiran, een gestolen verkiezing of tegen uitsluiting uit etnische of religieuze motieven. Ze vallen buiten het kader van aanslagen die de hele wereld als plaats delict kunnen hebben en overstijgend van plaats zijn. Daarom blijven ze hier buiten beschouwing.

Plegers van aanslagen opereren binnen een eigen logistiek, geldcircuit, kader en hiërarchie. Ze werken soms samen in losse verbanden, maar zijn soms ook concurrenten die elkaar de loef proberen af te steken. Ze moeten radicaliseren om hun geldgevers blijvend tevreden te stellen. Of ze zwijgen tijdelijk als de politieke wind is gedraaid. Met andere woorden, ze worden gestuurd en zijn afhankelijk van politieke ontwikkelingen.

Een lijn die loopt vanaf de achterban of opdrachtgever naar de pleger vormt de ultieme reden voor de aanslag. Da’s de logica. Niet de rationaliteit die er in de begeleidende publiciteit opgelegd wordt en verwijst naar Israël, Rusland, de VS of een zittende macht in de hoofdstad. Da’s legitimatie die dient om de publieke opinie te bespelen of de opdrachtgever aan het zicht te onttrekken.

Motivatie kan gereconstrueerd worden. Neveneffect is dat een rechtszaal tot publiciteitsmachine wordt. Precies het verwijt dat onder andere omstandigheden Geert Wilders treft. Bij het proces Adolf Eichmann werkte de publiciteit trouwens de andere kant op. Een en ander is geen reden om het recht niet zijn loop te laten. Recht en politiek zijn neefjes van elkaar en hebben soms slaande ruzie over het laatste woord.

Om de relatie tussen opdrachtgever en pleger van een aanslag te ontrafelen kan een vooronderzoek helpen. Dit werkt slechts als er gerede kans bestaat dat het verband aangetoond kan worden. Dat klinkt zowel als patstelling en als smoes om het recht te ontlopen,maar is reëel indien plegers van hogerhand beschermd worden. Uitgewiste sporen leiden niet tot veroordeling. Van tevoren kent men die uitkomst echter niet. 

Indien veiligheidsdiensten een aanslagpleger uit de wind houden wordt vooronderzoek een loze exercitie. Zo zijn er sterke aanwijzingen over contacten tussen de Pakistaanse ISI en Osama bin Laden. Bij voorbaat leidt zo’n zaak tot niets. Dan rest de second best optie: liquidatie zonder proces die door zorgvuldige overwegingen en controle op de feiten tot stand komt. Probleem is dat de internationale rechtsorde bodem mist. 

Foto: Vele doden in explosie op Wall Street, New York. Soldiers and police establishing line at door of the Morgan Bank while bodies of the victims are lying in front of the Sub Treasury, 1920