Trump draait door. Definitief op weg naar Absurdistan

tr

Er zijn geen woorden meer voor. Commentaar overbodig. Trump is definitief van het padje. Reddeloos. Zijn verzinsels en leugens ontnemen hem het zicht op de werkelijkheid. Trump behoort niet langer gerubriceerd te worden in de rubriek ‘politiek’, maar in ‘absurdisme’. Het ‘Theatre of the Absurd’ vindt in Donald Trump een maker die de gekte perfect uitbeeldt door die virtuoos te ontkennen. De geest van de aangebrande uitblinker.

Foto: Schermafbeelding van tweet van Jon Passantino met reactie, 6 februari 2017.

Advertentie

Met stellingen van De Hond op weg naar de politiestaat. Weg met onze cultuur en de rechtsstaat

peil

Maurice de Hond peilt de stemming van Nederland in reactie op de recente aanslagen in Brussel. Het zegt in een toelichting bij de peiling van 27 maart 2016: ‘Bij de keuze tussen maatregelen nemen om terrorisme te bestrijden en daarbij veel vrijheden inleveren of onze huidige verworvenheden handhaven met mogelijke consequentie dat we meer risico lopen op terroristische aanslagen, zijn de Nederlanders behoorlijk verdeeld.

Femke Halsema constateert in een tweet dat een meerderheid van de Nederlanders af wil van onze cultuur en rechtsstatelijke tradities. Hoe dat zover is gekomen na de bevrijding van de jaren ’60 is de vraag. Zijn het de (sociale) media die een angstcultuur hebben helpen creëren en mensen bang maken? Of is het een generatie politici die bij gebrek aan een solide aanpak Nederland schijnzekerheid biedt? En de burgers onvoldoende uitlegt wat de achtergrond van onze cultuur en tradities is? Of is het een verwend en in zichzelf gekeerd Nederland dat in luxe leeft en weinig ontberingen kent? Of is het gewoon de aloude angst voor de ander?

Deze peiling is ontluisterend voor Nederland. Om je rot te schamen. Tolerantie, begrip en koelbloedigheid zijn ver te zoeken. Verschil tussen gedrag en een mening wordt door een meerderheid niet gemaakt. Met name het antwoord op de stelling over ‘heropvoedingskampen voor leerlingen die juichen als ze horen van terroristische aanslagen’ geeft te denken. De stellingen zelf staan trouwens evenmin boven verdenking. Want 100% veiligheidscontroles ‘op alle plekken waar veel mensen samenkomen‘ zijn zelfs in een politiestaat praktisch onmogelijk. Dus wat heeft het voor zin om zo’n stelling voor te leggen? Vraag is of deze stellingen de vinger aan de pols van Nederland houden of dat ze de opzet hebben om Nederland rijp te helpen maken voor politieke meningen die tot nu toe taboe waren. De peiling is een teken aan de wand van de politiestaat.

Foto: Schermafbeelding van deel van een opiniepeilingNa de aanslagen in Brussel, maart 2016’ van Peil.nl.

Wilders: kabinet medeverantwoordelijk voor komende aanslagen. Alleen in eigen virtuele werkelijkheid heeft hij nog iets te zeggen

gw

Aldus een tweet van RTL Nieuws van vanmiddag naar aanleiding van een nieuwsbericht dat door PVV-leider Geert Wilders werd geretweet. Aanleiding zijn de terreuraanslagen van vandaag in Brussel die via persbureau Amaq door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn opgeëist, aldus een bericht van Reuters.

Wilders is de weg kwijt door te beweren dat als er in Nederland een aanslag plaatsvindt daarvoor het kabinet moreel medeverantwoordelijk is. Hoezo medeverantwoordelijk, praat het kabinet dan de daden van IS goed en neemt het geen maatregelen om de veiligheid te verhogen? Nee, dat is niet aan de orde. Met hetzelfde gebrek aan onderbouwing kan het omgekeerde beweerd worden, namelijk dat Geert Wilders moreel verantwoordelijk is als er een aanslag plaatsvindt. Ook dat is onzin. Want in dat geval is echt uitsluitend IS verantwoordelijk.

Wat Wilders hier zegt tekent niet zozeer zijn kracht, maar zijn zwakte. Om gehoord te blijven worden in de publiciteit moet hij steeds driestere uitspraken doen. Zijn argumenten worden steeds vergezochter en hebben steeds minder met de werkelijkheid te maken. Naar verwachting zal een steeds groter deel van de bevolking dit doorzien. Hoe dan ook maken dit soort uitspraken hem voor de andere partijen nog aanvaardbaarder dan hij al was. Wat volgt na kopvoddentaks, grenzen dicht, minder Marokkanen, nationalisme als wondermiddel voor alle klachten, en Rutte medeverantwoordelijk voor aanslagen van IS? Als rechtsbuiten zet Wilders zichzelf steeds meer buitenspel. De rest van het veld ziet het met afgrijzen aan. Wilders’ persoonlijke tragiek is dat hij als een van de langstzittende kamerleden (sinds 1998) geen alternatief heeft. Er is voor hem geen weg terug.

Foto: Tweet van RTL Nieuws, 22 maart 2016.

VOX verklaart de opkomst van IS. Straks geen rol voor Assad?

VOX legt in 6 minuten uit wat de omstandigheden waren die de opkomst van IS (of ISIS) bevorderden. Er zijn drie hoofdoorzaken. a) De Russische-Afghaanse oorlog die de voorwaarden schepte voor de opkomst van moslim-extremisten; b) De Irak-politiek van president Bush die de structuur van Irak ernstig verzwakte en de strijd tussen shiieten en soennieten voedde en c) De politiek van de Syrische president Bashar al-Assad die IS buiten schot hield en liet groeien omdat dat hem meer acceptabel zou maken in de ogen van de buitenwereld.

Dit geeft aan dat de oplossing van de Syrische oorlog niet via Assad loopt omdat hij deel van het probleem is. Daarover bestaat volgens Reuters begin van consensus nu ook de Russen niet meer vasthouden aan het aanblijven van Assad na de overgangssituatie. De dreiging van aanslagen blijft ook na het oprollen van IS.

Meer dan 70 doden bij zelfmoordaanslagen op Pakistaanse kerk

Een aanslag door twee zelfmoordenaars die zichzelf opbliezen in de menigte voor een christelijke kerk in het Pakistaanse Peshawar heeft tot nu toe meer dan 70 doden geëist. Velen verkeren in kritieke toestand zodat het dodenaantal nog verder op kan lopen. De gematigde politicus Imran Kahn is afgereisd naar Peshawar en roept op om de aanslagen niet te politiseren. Hij vindt de timing opvallend en onverklaarbaar. Er vinden nu namelijk vredesonderhandelingen tussen de regering en de Pakistaanse Taliban plaats. Er is drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Ook uit solidariteit met de christenen die zo’n 4% van de bevolking uitmaken en vaker het doelwit zijn van soennitische radicalen. Hier een reconstructie van de gebeurtenissen van vanochtend. In het Keniase Nairobi doodde het islamitische Al-Shabab gisteren zo’n 60 mensen in het Westgate winkelcentrum.

Peshawarchurch_att_1593323g

Foto: Pakistaanse man helpt een gewonde van de zelfmoordaanslag bij de All Saints Church in Peshawar, Pakistan. 22 september, 2013. Credits: AP.

Had Osama bin Laden zijn recht verspeeld?

Politieke aanslagen komen niet altijd rationeel tot stand. Plegers van een aanslag zoeken legitimiteit in de binnenlandse of buitenlandse politiek. Daarmee is niet gezegd dat een aanslag een direct antwoord op het handelen van de macht is, bijvoorbeeld Amerikaans imperialisme of de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Op voorhand staat dat niet vast. Zelfs niet als de pleger van de aanslag beweert dat het wel zo is.

Er zijn kleinschalige bewegingen die betrekkelijk autonoom opereren in het plegen van aanslagen. Ze hebben een omlijnd doel en vechten tegen een lokale tiran, een gestolen verkiezing of tegen uitsluiting uit etnische of religieuze motieven. Ze vallen buiten het kader van aanslagen die de hele wereld als plaats delict kunnen hebben en overstijgend van plaats zijn. Daarom blijven ze hier buiten beschouwing.

Plegers van aanslagen opereren binnen een eigen logistiek, geldcircuit, kader en hiërarchie. Ze werken soms samen in losse verbanden, maar zijn soms ook concurrenten die elkaar de loef proberen af te steken. Ze moeten radicaliseren om hun geldgevers blijvend tevreden te stellen. Of ze zwijgen tijdelijk als de politieke wind is gedraaid. Met andere woorden, ze worden gestuurd en zijn afhankelijk van politieke ontwikkelingen.

Een lijn die loopt vanaf de achterban of opdrachtgever naar de pleger vormt de ultieme reden voor de aanslag. Da’s de logica. Niet de rationaliteit die er in de begeleidende publiciteit opgelegd wordt en verwijst naar Israël, Rusland, de VS of een zittende macht in de hoofdstad. Da’s legitimatie die dient om de publieke opinie te bespelen of de opdrachtgever aan het zicht te onttrekken.

Motivatie kan gereconstrueerd worden. Neveneffect is dat een rechtszaal tot publiciteitsmachine wordt. Precies het verwijt dat onder andere omstandigheden Geert Wilders treft. Bij het proces Adolf Eichmann werkte de publiciteit trouwens de andere kant op. Een en ander is geen reden om het recht niet zijn loop te laten. Recht en politiek zijn neefjes van elkaar en hebben soms slaande ruzie over het laatste woord.

Om de relatie tussen opdrachtgever en pleger van een aanslag te ontrafelen kan een vooronderzoek helpen. Dit werkt slechts als er gerede kans bestaat dat het verband aangetoond kan worden. Dat klinkt zowel als patstelling en als smoes om het recht te ontlopen,maar is reëel indien plegers van hogerhand beschermd worden. Uitgewiste sporen leiden niet tot veroordeling. Van tevoren kent men die uitkomst echter niet. 

Indien veiligheidsdiensten een aanslagpleger uit de wind houden wordt vooronderzoek een loze exercitie. Zo zijn er sterke aanwijzingen over contacten tussen de Pakistaanse ISI en Osama bin Laden. Bij voorbaat leidt zo’n zaak tot niets. Dan rest de second best optie: liquidatie zonder proces die door zorgvuldige overwegingen en controle op de feiten tot stand komt. Probleem is dat de internationale rechtsorde bodem mist. 

Foto: Vele doden in explosie op Wall Street, New York. Soldiers and police establishing line at door of the Morgan Bank while bodies of the victims are lying in front of the Sub Treasury, 1920