Daniel Ellsberg veroordeelt Obama en vreest voor het leven van Assange

Daniel Ellsberg was in de jaren ’60 een militair analist. Hij zag hoe de regeringen Johnson en Nixon de Amerikanen de waarheid onthielden en op valse gronden de verloren oorlog Vietnam inrommelden. Openbare informatie werd geheim gemaakt. In 1971 bracht Ellsberg de zogenaamde Pentagon Papers naar buiten. Ze verschenen in de New York Times. Ellsberg verwijt zich achteraf dat-ie dat al in 1964 had kunnen doen. Het had een oorlog gescheeld. Maar de prijs is hoog. Het lekken van informatie kan je je leven kosten.

Ellsberg ziet een parallel tussen hem en WikiLeaks-voorman Julian Assange en tussen Vietnam en Irak. Hij heeft respect voor klokkenluider Bradley Manning die doet wat anderen hadden moeten doen. En Ellsberg in 1971 deed. Ellsberg waarschuwt Assange dat-ie voor zijn leven moet vrezen omdat de Amerikaanse regering achter hem aanzit. Volgens eigen zeggen werd op Ellsberg begin jaren ’70 een door de CIA gehuurde groep Cubanen gestuurd die hem tot zwijgen moest brengen. Dat plan mislukte en daarom vertelt Ellsberg het na.

Kritiek van de in progressieve en journalistieke kringen gezaghebbende Ellsberg op Obama is fors. Hij zegt op Obama te hebben gestemd met een ander idee van ‘change’ in gedachten. De verandering die Obama biedt is het tegendeel van wat-ie beloofde: minder transparantie en meer macht die hij naar zich toetrekt. Manning was al veroordeeld door uitspraken van commander-in-chief Obama voordat het recht zijn loop kreeg.

Kritiek van Ellsberg op het machtsmisbruik van Obama is goed onderbouwd en klinkt aannemelijk. Het komt in een verkiezingsjaar. Obama gaat verder dan alle presidenten voor hem. Wat de uitspraken betekenen voor zijn electorale steun valt te bezien. President Obama kan toch alleen gekozen worden als-ie de weg naar het centrum vindt. Maar Ellsberg kan journalistiek en progressief Amerika wakker schudden. Als ze de schroom voorbij zijn om de ‘liberal‘ president Obama te steunen. Volgens Ellsberg kunnen ze dat beter niet doen.

Klokkenluider Bradley Manning vindt weinig steun in progressief Amerika

US-soldaat eerste klasse Bradley Manning zit al 18 maanden in detentie vanwege de verdenking dat hij geheime documenten aan klokkenluiderssite WikiLeaks heeft gelekt. Het Amerikaanse leger begon deze week eindelijk de voorbereidende fase van zijn krijgsraad procedure. Dat inleidende proces eindigde op donderdag. Manning wordt geconfonteerd met meer dan 30 aanklachten waarvan ‘hulp aan de vijand‘ de ernstigste is. Dat kan eindigen in doodstraf. Maar het is nog niet zeker of-ie voor de krijgsraad wordt berecht.

Glenn Greenwald wijst op de intellectuele lafheid van Bradley Mannings critici. Ze erkennen wel de verdiensten van Daniel Elsberg die in 1971 de Pentagon Papers aan de New York Times liet lekken, maar spreken zich nu niet uit voor Manning. Terwijl wat Elsberg deed ernstiger was. Hij openbaarde 7.000 pagina’s Top Secret documenten terwijl geen enkel document dat Manning gelekt zou hebben zo hoog geclassificeerd is. Elsberg steunt Manning en zegt dat alles waarvan hijzelf 40 jaar geleden beschuldigd werd Manning nu ook treft.

Vraag is wie dan de vijand is die Bradley Manning geacht wordt te hebben geholpen. In het inleidende proces werd het antwoord gegeven: Al Qaida. De rest van het proces zal leren hoe dat aangetoond wordt. In elk geval lijkt het voor Manning pech dat Barack Obama geen Richard Nixon heet. Dan had-ie meer medestanders, zoals Daniel Elsberg ooit. Misschien is het eerst wachten op een Republikeinse president als uitslag van de presidentsverkiezingen in november 2012. Dan worden Amerikaanse intellectuelen hopelijk moediger.

Foto: Alfred E. Neuman (Mad Magazine) Look-A-Likes Bradley Manning