Conservatieve christenen en rechts radicalen ontkennen dat abortus een vrouwenrecht is. Antwoord op een artikel op ‘Christian Headlines’

Schermafbeelding van deel artikelPro-Lifers Are Like Flat Earthers, Says Sponsor of EU Resolution Calling Abortion a ‘Fundamental Right‘ van 28 juni 2021 van Michael Foust voor Christian Headlines.

Mijn reactie bij het artikelPro-Lifers Are Like Flat Earthers, Says Sponsor of EU Resolution Calling Abortion a ‘Fundamental Right‘ van 28 juni 2021 van Michael Foust voor Christian Headlines. Ik heb er kritiek op en zet een Europese naast een Amerikaanse visie op het onderwerp: veilige toegang tot abortus voor vrouwen. Zie voor een Nederlandse vertaling bij reacties:

It is unclear why this article on European politics reflects the position of an American lobby group. It has only indirectly to do with the subject. Nor does it help that the author tries to put an American frame on this subject. That does not correspond to the European situation.

American politics is steeped in religion, but it’s different in Europe. There it is the exclusive territory of New Right and conservative Christians. Although in the US the importance of religion in society and politics is rapidly diminishing, partly due to the corruption of white church leaders with former President Trump. So in that respect, the EU and US are growing closer together.

The framing is normative that the resolution is ‘controversial’. Why is the word ‘fundamental’ put in quotes before the word ‘human right’? It is not enough for the writer to present the facts, but he tries to make the decision-making in the European Parliament suspicious. That is not very generous and understanding.

More interesting is what the article doesn’t say. Namely that safe access to abortion is a human right. That finds its reason in practical politics. Women’s rights are restricted in Poland and Malta. The resolution opposes that. The resolution is about safe access to abortion and not about ensuring its legalization. That is a possible next step.

Conservative members of the European Parliament also deny that access to abortion is a human or women’s right. They believe it is a legal right. What makes their position untenable, however, is that they accuse the drafter of the resolution of ideologizing a human right, but by withholding their support they do exactly that. Namely, the ideologizing of a women’s right.

The resolution should be understood not so much as a progressive offensive, but rather as an attempt to roll back the most restrictive measures introduced in some EU member states during the COVID-19 pandemic. In other words, the resolution goes back to the pre-COVID-19 status quo.

Nor does the article mention the negative influence of religion and conscience (the so-called “conscience clause,” for doctors to refuse help to women) on the position of women who want to have abortions. Abstaining from abortion can endanger women’s rights and lives.

The private opinion of the socialist MEP from Croatia Predrag Fred Matić, who makes a comparison between pro-life activists and flat earthers, does not belong in an overview, much less in the headline. Matić wrote the resolution. This is tendentious and unnecessarily tries to sharpen a serious debate about abortion and women’s rights.

Een gedachte over “Conservatieve christenen en rechts radicalen ontkennen dat abortus een vrouwenrecht is. Antwoord op een artikel op ‘Christian Headlines’

 1. Het is onduidelijk waarom dit artikel over Europese politiek het standpunt van een Amerikaanse lobbygroep weergeeft. Het heeft slechts zijdelings met het onderwerp te maken. Het helpt evenmin dat de schrijver een Amerikaans frame op dit onderwerp tracht te drukken. Dat komt niet overeen met de Europese situatie.

  De Amerikaanse politiek is doordesemd met religie, maar dat is in Europa anders. Daar is het het exclusieve terrein van nieuw-rechts en conservatieve christenen. Hoewel trouwens in de VS het belang van religie in samenleving en politiek mede door de corruptie van witte kerkleiders met voormalig president Trump snel afneemt. Dus in dat opzicht groeien EU en VS naar elkaar toe.

  De framing is normerend dat de resolutie ‘controversieel’ is. Waarom wordt het woord ‘fundamental’ voor het woord ‘human right’ tussen aanhalingstekens geplaatst? De schrijver volstaat er niet mee de feiten weer te geven, maar hij probeert de besluitvorming in het Europees parlement verdacht te maken. Dat is weinig genereus en begripvol.

  Interessanter is wat het artikel niet zegt. Namelijk dat veilige toegang tot abortus een mensenrecht is. Dat vindt zijn reden in de praktische politiek. In Polen en Malta worden vrouwenrechten beperkt. Daar neemt de resolutie stelling tegen. Het gaat in de resolutie om veilige toegang tot abortus en niet om te zorgen voor de legalisatie ervan. Dat is een eventuele volgende stap.

  Conservatieve leden van het Europees parlement ontkennen overigens dat toegang tot abortus een mensenrecht of vrouwenrecht is. Het is naar hun idee wel een wettelijk recht. Het onhoudbare van hun positie is echter dat ze de opsteller van de resolutie verwijten een mensenrecht te ideologiseren, maar door het onthouden van hun steun exact dat doen. Namelijk het ideologiseren van een vrouwenrecht.

  De resolutie moet niet zozeer opgevat worden als een progressief offensief, maar eerder als een poging om de meest restrictieve maatregelen die tijdens de COVID-19 pandemie in enekele EU-lidstaten zijn ingevoerd terug te dringen. Anders gezegd, de resolutie gaat terug naar de status quo van voor COVID-19.

  Evenmin noemt het artikel de negatieve invloed van religie en geweten (de zogenaamde “conscience clause,” voor medici om vrouwen hulp te weigeren) op de positie van vrouwen die zich willen laten aborteren. Het onthouden van abortus kan rechten en leven van vrouwen in gevaar brengen.

  De particuliere mening van de socialistische MEP’er uit Kroatië Predrag Fred Matić die een vergelijking maakt tussen pro-life activisten en een platte aarders hoort niet in een overzicht thuis, en nog minder in de kop. Matić heeft de resolutie geschreven. Dat is tendentieus en probeert een serieus debat over abortus en vrouwenrechten nodeloos aan te scherpen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.