Kankerverwekkend PFAS in Westerschelde zet ontpoldering Hedwigepolder op losse schroeven

Schermafbeelding van deel artikelKankerverwekkend PFAS in de Westerschelde: moet je de Hedwigepolder met verontreinigd water laten volstromen?‘van Theo Giele in de PZC, 22 juni 2021.

Update 17 mei 2022: Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag in een door SP en D66 ingediende motie besloten dat de Hedwigepolder voorlopig niet onder water wordt gezet in verband met de mogelijke vervuiling met PFAS van de Westerschelde ’nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving’.

Als geboren Zeeuws-Vlaming ben ik altijd een fervent tegenstander geweest tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. Die polder onder de rook van het Antwerpse havengebied. Het werd verkocht als natuurcompensatie, maar was feitelijk het verraad van milieuverenigingen die vanwege het economisch belang van de Antwerpse haven met programma’s, compensatie en geld werden gekocht. Chris De Stoop beschreef het verraad van de milieubeweging in zijn boekDit is mijn hof‘.

Zo ontstond een kongsi van Antwerpse havenbaronnen met Nederlandse milieuverenigingen die de Nederlandse en Zeeuwse politiek overrulden en zich keerden tegen de boeren en Zeeuwen.

Ik heb er sinds 2011 talloze commentaren aan besteed. Een ervan leidde tot kamervragen over de veiligheid van de binnen- en zeevaart op de Westerschelde waarover ik contact had met toenmalig PvdA-kamerlid Lutz Jacobi, de huidige directeur van de Waddenvereniging. Ik herhaal mijn conclusie van dit commentaar uit 2016 omdat die de kern van mijn bezwaar tegen de ontpoldering geeft:

De problemen zijn terug te brengen tot het economisch belang van de Antwerpse haven waar alles voor moet wijken. Inclusief de veiligheid ondanks de sussende woorden van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie dat wel een loodsplicht noemt, maar geen snelheidsbeperking voor zeevaartschepen. Door afspraken van de Scheldeverdragen van 2005 is de Westerschelde verdiept tot 13.10 meter. Met als gevolg dat grotere, diepere en snellere zeevaartschepen naar Antwerpen kunnen varen. Met alle veiligheidsproblemen van dien die de binnenvaartschippers in hun reacties aankaarten. De verdieping van de Westerschelde heeft voor Zeeland ongunstige neveneffecten gehad, zoals het verlies aan natuur dat het volgens afspraken van de Natura 2000 richtlijn moet realiseren op eigen gebied en de veiligheid van de scheepvaart waarvoor zoals blijkt door snelheidsbeperkingen geen afspraken gemaakt kunnen worden omdat dat blijkbaar niet in Belgisch belang is.
Terwijl de Vlaamse regering er de economische lusten van draagt moet Zeeland de lasten dragen door de Hedwigepolder als natuurcompensatie af te stoten als landbouwgrond. Wat Zeeuwen met de herinnering aan de ramp van 1953 door de ziel snijdt. Het is zover kunnen komen door het systeemmatig zwakke bestuur van de provincie Zeeland en het relatief kleine belang van deze provincie in Den Haag. Toen de Zeeuwse Jan Peter Balkenende in 2002 premier werd was het kwaad al geschied. Hij kon met de Zeeuwse CDA’er Ad Koppejan dit dossier politiek en juridisch niet meer redden, maar alleen rekken. Dat geeft aan wie het op de Westerschelde voor het zeggen heeft: België. De Vlaamse kolonisatie van de Westerschelde is de afgelopen decennia door Nederland geen halt toegeroepen, maar eerder toegenomen. De politiek laat het gebeuren. Zoals ontpoldering van de Hedwigepolder tegen Zeeuwse wensen in en marginalisering van de binnenvaart op de Schelde leren.

Theo Giele heeft recent in de PZC een reeks artikelen geplaatst over de vervuiling door kankerverwekkend PFAS in de Zeeuwse waterwegen, zoals het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Westerschelde. Bovenstaand artikel leidt hij als volgt in: ‘De hoge concentraties PFAS in de Westerschelde kunnen de discussie over de ontpoldering van de Hedwigepolder opnieuw doen ontvlammen. Moet je verontreinigd Scheldewater de polder in laten stromen?’

Kortom, de hoge concentratie PFAS is een nieuw argument tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. Vervuiling in algemene zin was altijd al een argument tegen ontpoldering, maar vervuiling met PFAS geeft er een nieuwe dimensie aan. Het schrijnende is dat de industrie van de Antwerpse haven altijd al verantwoordelijk was voor de vervuiling, maar er niet verantwoordelijk voor werd gehouden. Want de Westerschelde ligt stroomafwaarts van Antwerpen.

Hoe dan ook wordt de vervuiling met PFAS door tegenstanders van de ontpoldering zoals de SGP aangegrepen om dit dossier opnieuw te openen. Theo Giele zegt in een artikel van 24 juni 2021 dat de SGP op die dag kamervragen heeft gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen: ‘Kamerlid Chris Stoffer vroeg of de hele ontpolderingsoperatie niet in strijd is met de Wet Bodembescherming. Er zal immers vervuild Scheldewater de polders instromen’. Het CDA-statenlid Frank Peter Kuijpers liet al eerder van zich horen en twitterde op 22 juni 2021:

Tweet van Frank Kuijpers, 22 juni 2021.

Giele constateert terecht dat de PFAS-problematiek breder is dan de problematiek van de ontpoldering van de Hedwigepolder. Vele gemeenten aan de Westerschelde maken zich grote zorgen over de gezondheid van hun inwoners door vervuiling met het kankerverwekkende PFAS.

Het is de logica van de zogenaamde natuurcompensatie waarvan de hypocrisie nu volop aan de oppervlakte komt. De achterliggende oorzaak voor de ontpoldering van de Hedwigepolder was nooit het compenseren van natuur, maar het dienen van het belang van de Antwerpse haven (via verdieping van de Westerschelde) zonder dat dit verband rechtstreeks gelegd mocht worden. Nu de vervuiling door die haven de natuurcompensatie in gevaar brengt blijkt duidelijk hoe rechtstreeks dit verband werkelijk was. Letterlijk en figuurlijk een vies zaakje dat stinkt.

Er is de afgelopen 10 jaar in dit dossier krom en onzuiver geredeneerd. De oppositie tegen de ontpoldering werd met een machtsspel onder leiding van de Vlaamse overheid en de Antwerpse haven onschadelijk gemaakt. De PFAS-problematiek opent het dossier opnieuw van een ontpoldering die nooit goed voelde en de hypocrisie en de niet valide argumenten ervan opnieuw onder de aandacht van politiek en publiek brengt.

8 gedachten over “Kankerverwekkend PFAS in Westerschelde zet ontpoldering Hedwigepolder op losse schroeven

 1. Motie van de leden Stoffer en Boswijk over natuurherstel in het Westerscheldegebied alleen realiseren via buitendijkse maatregelen (24 juni 2021): (SGP en CDA)

  constaterende dat in het ontwerp Nationaal Waterprogramma 2022–2027 zorgen worden uitgesproken over de ontwikkeling van de natuur in het Schelde-estuarium en dat het belang van een integrale sedimentstrategie genoemd wordt;
  overwegende dat het in ecologisch opzicht waardevolle areaal laagdynamisch intergetijdengebied in de Westerschelde de afgelopen twintig jaar niet is afgenomen;
  van mening dat geen sprake mag zijn van nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden;
  verzoekt de regering, in het ontwerp Nationaal Waterprogramma op te nemen dat eventueel natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen en niet door nieuwe ontpol- dering van goede landbouwgronden,

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z11623&did=2021D25225

  Like

 2. Het probleem ontstaat in België. Het getouwtrek rond Hedwige is alleen een gevolg. Er zijn ook andere gevolgen. Van Nieuwenhove zou deze situatie m.i. in Europees verband aan de orde moeten stellen. Alleen een gesprek met de vervuiler lost niets op. De Europese Kaderrichtlijn Water wordt overtreden. Nederland is het afvalputje van Europa.

  Zie ook: https://www.pzc.nl/antwerpen/ook-in-de-schelde-te-veel-pfos-maar-hoe-vuil-is-het-water-nu-echt-meer-vis-dan-vroeger-maar-je-eet-die-maar-beter-niet~aea72b73/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Like

 3. Een deel van het chemische goed is in de grond rond de fabrieksterreinen van 3M terechtgekomen, bleek vorige maand toen graafwerkzaamheden werden uitgevoerd voor de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen. Op sommige plekken zit daardoor tot 26 keer meer PFOS in de grond dan de norm. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/17/vlaamse-regering-wist-al-jaren-van-vervuilde-grond-bij-chemische-fabriek-a4047684

  Geliked door 1 persoon

 4. Pingback: Zeeland heeft juridische middelen om Antwerpse haven plat te leggen. Durft het dat? | George Knight

 5. Opinie van Ernst Jan Rozendaal en Theo Giele:
  De hoge concentraties PFAS in de Westerschelde hebben de discussie over het onder water zetten van de Hedwigepolder ook weer doen oplaaien, onder meer in de Tweede Kamer. Om die reden heeft de provincie aan Deltares gevraagd de mogelijke effecten en risico’s van PFAS voor ontpoldering in beeld te brengen. De notitie van het instituut is als bijlage van de brief naar de Staten gestuurd.
  https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/beetje-gek-pfas-alarm-geldt-nog-steeds-niet-voor-de-hedwigepolder~aa9b44e2/

  Like

 6. Op 16 februari 2022 aangenomen motie ‘Geen PFAS in de Hedwige polder’ in de gemeenteraad van Hulst’:
  ‘rekening houdend met de adviezen van Adriaanse van der Weel met alle middelen die ter beschikking staan, de waterinlaat van vervuild water en slib uit te doen stellen in ieder geval totdat de waarden van PFAS-vervuiling dusdanig gedaald zijn dat er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid, de flora en de fauna, en de raad over alle relevante aspecten van dit proces transparant te informeren‘.
  https://hulst.raadsinformatie.nl/document/11201856/1#search=%22moties%20hedwige%22

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.