Was het opperwezen in de war of toonde het tekenen van dementie toen het de basis legde voor vele godsdiensten en denominaties?

J. Warner Wallace is naast aartsbisschop William Goh van Singapore een prediker die ik op sociale media graag antwoord geef. Wallace is detective en christelijke apologeet. Dat laatste betekent dat hij zijn christelijk geloof verdedigt door argumenten ertegen te ontmantelen. In pseudo-forensisch onderzoek. Dat gaat er niet altijd fijnzinnig en zorgvuldig aan toe. Hoewel hij goed de schijn van het tegendeel weet op te houden. Dat is zijn verdienste. Warner Wallace schiet zoals al die Amerikaanse predikers graag uit de heup. Men kan dat grof en brutaal noemen. Hij doodt daarbij mogelijk zijn opponent, maar in die handeling ook zijn geloofwaardigheid.

Hieronder mijn antwoord bij de op zich zeer belangwekkende vraag waarom er zoveel stromingen binnen godsdiensten bestaan (en in het verlengde daarvan, waarom er zoveel godsdiensten naast elkaar bestaan).

Warner Wallace suggereert antwoord te geven, maar geeft dat niet. Het gaat hem om de schijn dat hij deze bewering ter verdediging van zijn geloof afdoende heeft beantwoord. Niets is minder waar en kan ook niet waar zijn omdat de cirkelredeneringen van types als Warner Wallace daar per definitie niet in kunnen voorzien:

J. Warner Wallace maakt twee denkfouten in zijn betoog.

1) Er zijn in de moderne geschiedenis duizenden godsdiensten en godsdienstromingen aan te wijzen die zich allen beroepen op een geloofsleer en een verwijzing naar een God. Dat wordt onhoudbaar als blijkt dat deze religieuze organisaties tegengestelde claims doen over het bestaan en ontstaan van een opperwezen. Welnu, die tegengestelde claims bestaan, zodat de dogmatiek van godsdiensten ernstig moet worden gerelativeerd. Want de waarheid die als hoogste waarheid wordt voorgesteld blijkt uiteindelijk een waarheid te zijn die door mensen is gecreëerd.

Een en ander ondermijnt in de kern de claim van godsdiensten dat ze niet door mensen zijn gecreëerd. Dat zijn ze wel naar nu blijkt uit al die tegengestelde claims, beweringen en dogma’s die alleen door mensen kunnen zijn gemaakt. Want als een opperwezen ze had gemaakt, dan hadden die verschillen niet kunnen ontstaan. Of was het opperwezen in de war of vertoonde het tekenen van dementie toen het duizenden godsdiensten creeerde?

2) De vergelijking tussen religie en atheïsme is ongelukkig. En eerlijk gezegd ook wel wat brutaal en ongepast omdat Warner Wallace de beleefdheid niet kan weerstaan om atheisme zijdelings in te lijven als een namaak-geloof. Dat toont geen enkel respect voor andersdenkenden.

Uit het feit dat er vele soorten atheisme zijn leidt Warner Wallace het argument af dat er daardoor ook vele soorten christendom kunnen bestaan. Al die andere godsdiensten met hun specifieke opperwezen neemt hij niet eens in beschouwing. Maar de vergelijking klopt niet omdat atheisme geen geloof is met een centrale dogmatiek. Dat geldt voor de stromingen van het christendom wel.

Warner Wallace maakt ongemerkt en ongewild een koe van een fout omdat zijn betoog ook omgekeerd kan worden. Want als de vergelijking tussen de verschillen binnen het atheisme worden geëxtrapoleerd naar de verschillen binnen het christendom, dan moet daarmee ook het uitgangspunt van het atheisme gewaardeerd worden. Dat zegt dat er geen God bestaat die niet door mensen is gemaakt. Via een omweg weeft Warner Wallace dus het uitgangspunt in zijn betoog dat God door mensen is gemaakt. Het lijkt erop dat Warner Wallace zijn eigen betoog niet doorgrondt.

Advertentie

4 gedachten over “Was het opperwezen in de war of toonde het tekenen van dementie toen het de basis legde voor vele godsdiensten en denominaties?

 1. De Engelse versie die als reactie bij bovenstaande video ‘If Christianity is True, Why Are There So Many Denominations?’ van 23 oktober 2020 op het YouTube-kanaal ‘Cold-Case Christianity with J. Warner Wallace’ is geplaatst:

  J. Warner Wallace makes two fallacies in his argument.

  1) In modern history there are thousands of religions and religious denominations that all appeal to a doctrine of faith and a reference to a God. This becomes untenable if it appears that these religious organizations make contradictory claims about the existence and origin of a supreme being. Well, those contradictory claims exist, so that the dogmatics of religions must be seriously put into perspective. For the truth presented as supreme truth ultimately turns out to be a truth created by humans.

  This essentially undermines the claim of religions that they were not created by humans. They are, as it now appears from all those contradicting claims, assertions and dogmas that can only be made by humans. Because if a Supreme Being had made them, those differences could not have arisen. Or was the Supreme Being confused or showed signs of dementia as it created thousands of religions?

  2) The comparison between religion and atheism is unfortunate. And to be honest, a bit cheeky and inappropriate because Warner Wallace cannot resist the politeness of laterally incorporating atheism as a counterfeit belief. That shows no respect for otherwise-minded people.

  From the fact that there are many kinds of atheism, Warner Wallace infers the argument that because of that many kinds of Christianity can exist. He does not even consider all those other religions with their specific supreme being. But the comparison is incorrect because atheism is not a belief with a central dogmatics. That applies to the movements of Christianity.

  Warner Wallace unnoticed and unwillingly makes a mistake because his argument can also be reversed. Because if the comparison between the differences within atheism is extrapolated to the differences within Christianity, then the starting point of atheism must also be valued. That says there is no God that is not made by man. Thus, in a roundabout way, Warner Wallace weaves the premise in his argument that God was made by man. It seems that Warner Wallace does not understand his own argument.

  Like

 2. Het is ook een kwestie van verpakking en reclame en dergelijke. De markt voor Religie is nu eenmaal heel; divers dus kom je met veel smaken. Voor iedereen wat. Eigenlijk heel logisch. Wie wil er nu eenheidsworst?

  Like

 3. @Raymond
  Ja, voor godsdienst is marketing belangrijk. Net als in de supermarkt is er voor de consument de keuze tussen talloze kwaliteiten, versies en uitvoeringen.

  Wat zou trouwens de gezondste variant van godsdienst zijn?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.