God van Christendom is vergelijkbaar met God van het Vliegend Spaghettimonster. Kwantiteit is historisch onbruikbaar argument

Mijn reactie bij deze video van een Amerikaanse christelijke prediker die harder schreeuwt dan nadenkt:

Quantity is not a quality guarantee. Either way, the quantity of something is not the ultimate standard. That is a sham argument that is disproved when we go back to the origins of Christianity. So when it was not yet an accepted religion. Like the Church of the Flying Spaghetti Monster now.

Initially Christianity had hardly any followers and was just one of many Eastern religions that offered an alternative to the ancient Greco-Roman gods. But it was only after a long time that the battle for souls with Osiris from Egypt, Mithras from Persia and the Anatolian Cybele cult proved to be the winning hand of Jesus. Because religions compete with each other on the busy religion market.

So just as the relatively small following of Jesus was not a valid counter-argument in the early years of Christianity, that argument cannot now be used by Christians against the Church of the Flying Spaghetti Monster, on pain of a double standard and the relocation of the goal posts.

Of course, Christianity is just one of the countless religions. There is nothing wrong with that. Nor is it the finding that the God of Christianity is just one of the countless supreme beings believers of a specific belief believe in. That’s fine. Faith, Gods and religious organizations can coexist well. Along with beliefs that do not appeal to supreme beings.

Things only go wrong when preachers claim that their faith is more valuable, special or exceptional than other beliefs. And that their God is worth more, special and exceptional than other Gods. These are assumptions that cannot be objectively determined, but follow directly from the teachings of a religion. But that has no evidential value, that is only faith. So that belongs to the preaching itself. And can never be an argument about the value of a religion.

It is merely a matter of perspective from believers that the God of Christianity is worth more than the God of the Flying Spaghetti Monster. Or that the Bible of the Christians is worth more than the writings of Bobby Henderson. But believers who are satisfied with their own faith and have faith in it do not have to be condescending to other religions. In essence, that only shows their own uncertainty. And lack of theological knowledge.

(Kwantiteit is geen kwaliteitsgarantie. Hoe dan ook, hoeveelheid is niet de ultieme standaard. Dat is een schijnargument dat wordt weerlegd wanneer we teruggaan naar de oorsprong van het christendom. Dus toen het nog geen geaccepteerde religie was. Zoals de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster nu.

Aanvankelijk had het christendom nauwelijks aanhangers en het was slechts een van de vele oosterse religies die een alternatief boden voor de oude Grieks-Romeinse goden. Maar het was pas na lange tijd dat de strijd om de zielen met Osiris uit Egypte, Mithras uit Perzië en de Anatolische Cybel-cultus de winnende hand van Jezus bleek te zijn. Omdat religies met elkaar concurreren op de drukke markt voor religies.

Dus net zoals de relatief kleine aanhang van Jezus geen geldig tegenargument was in de vroege jaren van het christendom, kan dat argument nu niet worden gebruikt door christenen tegen de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, op straffe van een dubbele standaard en het verplaatsen van de doelpalen.

Het christendom is natuurlijk slechts een van de talloze religies. Daar is niets mis mee. Evenmin met de conclusie dat de God van het christendom slechts een van de talloze opperwezens is waar gelovigen van een specifiek geloof in geloven. Dat is prima. Geloof, goden en religieuze organisaties kunnen goed naast elkaar bestaan. Samen met levensovertuigingen die geen beroep doen op opperwezens.

Er gaat alleen iets mis als predikers beweren dat hun geloof waardevoller, specialer of uitzonderlijker is dan andere geloven. En dat hun God waardevoller, specialer en uitzonderlijker is dan andere Goden. Dit zijn aannames die niet objectief kunnen worden bepaald, maar rechtstreeks volgen uit de leerstellingen van een religie. Maar dat heeft geen bewijskracht, dat is alleen geloof. Dus dat hoort bij het prediken zelf. En kan nooit een argument zijn over de waarde van een religie.

Het is slechts een kwestie van perspectief van gelovigen dat de God van het christendom meer waard is dan de God van het Vliegend Spaghettimonster. Of dat de Bijbel van de christenen meer waard is dan de geschriften van Bobby Henderson. Maar gelovigen die tevreden zijn met hun eigen geloof en er vertrouwen in hebben, hoeven niet neerbuigend te zijn naar andere religies. In essentie toont dat alleen hun eigen onzekerheid. En gebrek aan theologische kennis.)

Advertentie

3 gedachten over “God van Christendom is vergelijkbaar met God van het Vliegend Spaghettimonster. Kwantiteit is historisch onbruikbaar argument

 1. De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster is geen kerk en geen religie. Het is slechts een uit de hand gelopen grap. Ik kan geen reden vinden om je je kostbare want beperkte tijd te verspillen aan voortdurende aanvallen op gevestigde religie. Religie is een privé aangelegenheid. Laat ons het daar bij laten en ons druk maken om belangrijke zaken.

  Like

 2. @Raymond
  De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (KVS) is in de VS begonnen als protest tegen de politieke opgang van de pseudo-wetenschappelijke opvatting van het Intelligent Design (ID). Dat claimde in het onderwijs een plek. Uiteindelijk is dat verhinderd. Maar hieruit blijkt hoe smal de marges zijn op de religiemarkt en hoe groot de kloof kan zijn tussen wetenschap en geloof. Dat protest tegen het ID was een serieuze politiek-maatschappelijke kwestie.

  In een serieuze juridische weging is het van tweeën één: of alle religies worden getoetst op aspecten als begrijpelijkheid, serieusheid, samenhang en importantie of alle religies worden daar niet op getoetst. De huidige situatie in West-Europa is dat de bestaande, gevestigde religies niet op deze aspecten worden getoetst vanwege hun gevestigde belangen en een nieuwe religie als de KVS wel. Dat creëert rechtsongelijkheid.

  Een bijkomend vijfde aspect is dat rechters niet mogen en gezien hun expertise niet kunnen oordelen over de interne werking van een godsdienst. De rechter moet de wet toepassen, maar daarbij ‘aan de buitenkant’ blijven en niet een oordeel vellen over wat een godsdienst is. Een rechter is geen godsdienstwetenschapper en daarom is het ongepast dat een rechter dit meent te kunnen onderzoeken. De rechter stapelt eisen op elkaar die niet aan godsdienst of levensovertuiging gesteld hoeven worden. Zoals de overweging dat het een volwaardig systeem van denken moet zijn.

  Het oordeel dat de KVS als godsdienst of levensovertuiging afgewezen kan worden omdat het niet voldoende serieusheid zou bezitten is ongepast en normatief. De nu bekende, gevestigde godsdiensten zijn begonnen als reactie, bewerking of correctie op elkaar. Nergens staat in de wet als verbod omschreven dat een religie geen spottend commentaar mag geven op bestaande religies of maatschappelijke situaties.

  Ik val de gevestigde religie niet aan. Die heeft recht van bestaan dat ik op geen enkel moment betwist. Ik val wel hardliners binnen religies aan die naar mijn idee hun religie politiseren en er zelf een parodie van maken. Scherp gezegd, dat is in de meeste gevallen krankzinniger dan waarvan jij de KVS beticht. Binnen het secularisme hebben alle religies en levensovertuigingen onder de garantie van de wet en de bescherming van de nationale overheid recht op een volwaardige plek. Dat geldt evenzeer voor de KVS als voor andere religies.

  Like

 3. Naast het christendom heeft men de Christenheid, waarbij velen die twee door elkaar halen.
  De Drie-vuldige god is natuurlijk een onwaarschijnlijke god van ongerijmdheden, zoals bijvoorbeeld de Alleswetende God de Vader die geen mens kan zien tegenover de niet-alleswetende Jezus die wel door vele mensen kon gezien worden.
  Tegenover die drie goden staat de Enige Ware God, welke ook door Jezus aanbeden werd en die in slechts een kleine groep van Christenen volwaardig wordt erkend.

  Wat een geloofsovertuiging ook maar mag zijn, mag anderen er niet toe laten die groep die niet overeenstemt met het eigen geloof uit te sluiten of bepaalde dingen niet toe te laten als deze de vrijheid van anderen niet zouden schaden. Overal, en vooral in landen die beweren democratisch te zijn, moet er een vrijheid van denken en vrijheid van godsdienstovertuiging moeten zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.