Subcultuur DDS steunt subcultuur van alt-right en Thierry Baudet. Met pseudo-christendom. Alle remmen los in aanval op Henk Otten

Het rommelt in Forum voor Democratie. Er is een strijd gaande om de macht, de politieke richting en de partijcultuur met als de hoofdrolspelers partijleider Thierry Baudet en een van de mede-oprichters en beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer Henk Otten. In een interview in NRC met de titel ‘Tweede man van Forum Henk Otten: ‘Baudet trekt de partij te veel naar rechts’’ bond Otten de kat de bel aan. Dat lijkt hem door Baudet en diens vertrouwelingen niet in dank te worden aangenomen. Otten wordt naar de zijlijn gedrongen, maar lijkt terug te vechten in het gevecht om de ziel van de partij. En ook in het gevecht om zijn eigen positie.

De Dagelijkse Standaard (DDS) die zoveel alt-right retoriek en steun aan Baudet in haar kolommen stopt, ging in een opinie-artikel van 22 april van Michael van der Galien in op Ottens kritiek dat Baudet in 2017 ineens ‘een christelijke kant‘ opging. Otten antwoordt daarop: ‘Maar ik wil politiek los zien van geloof’. Dat is een positie die past binnen de traditie van de Nederlandse politiek van voor het tijdperk van de identiteitspolitiek en de doorbraak in 2016 van de alt-right subcultuur in de VS. DDS geeft Ottens woorden verkeerd weer en noemt hem een ‘christendom-hater’ en ‘weg-met-ons-fanatiekeling’. Dat is van dik hout zaagt men planken en zo onnauwkeurig en onzorgvuldig afgeleid uit wat Otten zegt, dat hiermee DDS vooral zichzelf te kijk zet. Het is altijd een plezier om DDS te lezen omdat het zo sterk raakt aan de absurditeit en de stompzinnigheid, en in het kritiekloos ophemelen van de eigen helden een hoog niveau bereikt. Mijn reactie bij het artikel:

De opstelling van Henk Otten is begrijpelijk en goed verdedigbaar. Hij keert zich niet tegen het christendom of de (vermeend) joods-christelijke cultuur, maar tegen het vermengen van politiek en religie. Dat past in de traditie van scheiding van kerk en staat.

Otten wijst het gebruiken van het christendom, of religie in algemene zin in de politiek af. De reactie van Teunis Dokter slaat daarom de plank mis. Otten keert zich niet tegen het christendom of ‘de christelijke cultuur’ (?), maar tegen het misbruik van religie in de politiek.

Otten neemt ook afstand van identiteitspolitiek die om politieke redenen een religieuze identiteit construeert. Een voorbeeld daarvan is president Trump die zijn achterban van vooral witte evangelicals op een sekte-achtige wijze met christelijke retoriek bedient, maar over wie het de vraag is of hij wel een christelijke overtuiging of levenswandel heeft. De kritiek op Trump en opinieleiders uit de alt-right beweging is dat hun identiteitspolitiek en pleidooi voor het christendom oppervlakkig en niet gemeend is en vooral politieke marketing om electorale redenen is.

Baudet handelt omgekeerd aan Buma, Segers of Van der Staay. Waar christelijke politici terughoudend zijn in de verwijzing naar het christendom, zijn politici van niet-christelijke partijen (PVV, FvD) minder terughoudend. Dat is merkwaardig.

De paradox is dat de politici van de christelijke partijen CDA, CU en SGP in de praktische politiek terughoudender zijn in het gebruik van christelijke retoriek dan Baudet. Zij beseffen het gevaar hoe hun geloof politiek kan worden misbruikt en beschadigd. Zij hebben in de praktische politiek door schade en schande geleerd dat als ze met andere partijen iets willen bereiken het averechts werkt door zich te beroepen op hun religieuze gedachtegoed. Ze weten dat ze moeten schakelen naar een ideologisch neutraal terrein om tot overleg te komen. Baudet redeneert echter niet vanuit het belang van het christendom, maar vanuit zijn politieke profilering.

Het is onduidelijk hoever Otten nadenkt. Het lijkt er sterk op zoals hij in het interview in NRC zei dat hij de koers van Baudet te rechts-radicaal, te populistisch, te Angelsaksisch en te negatief vindt waar het de terminologie over ondergangsfantasieën en de pessimistische kijk op de westerse geschiedenis en Europa betreft.

Uiteindelijk gaat het erom of Forum voor Democratie binnen de eigen gelederen ruimte geeft aan tegenspraak of niet. De keuze is aan Forum om het beginsel van interne democratie en een zekere mate van pluriformiteit te omarmen of af te wijzen. Dat vergt goed nadenken en manoeuvreren van de partijleiding. De schrikbeelden zijn de anarchistisch LPF die met ruzie uit elkaar viel, maar ook de dirigistische SP of PVV die in de praktijk geen interne democratie kennen en daar nu de wrange vruchten van plukken: achteruitgang door stilstand.

Foto 1: Schermafbeelding van deel artikelHenk Otten is een weg-met-ons D66’er: “Als je nog een keer over het christendom begint dan stap ik op”’ van Michael van der Galien op DDS, 22 april 2019.

Foto 2: Schermafbeelding van deel interviewTweede man van Forum Henk Otten: ‘Baudet trekt de partij te veel naar rechts’’ van Petra de Koning en Philip de Witt Wijnen in NRC, 19 april 2019.

Advertentie

7 gedachten over “Subcultuur DDS steunt subcultuur van alt-right en Thierry Baudet. Met pseudo-christendom. Alle remmen los in aanval op Henk Otten

 1. Dat is dus wéér een laaghartige aanval op Baudet. Volgens Otten verzet Baudet zich tegen diens voorstellen omdat hij wil dat FVD niets meer of minder dan een fanclub is ter meerder eer en glorie van zichzelf. (..)

  De enige die dat niet ziet is Henkje Otten, maar dat komt eerst en vooral doordat zijn ego zo groot is als ons hele land. (..)

  Hij heeft eerst zijn zeteltje in de Senaat (min of meer) veilig gesteld, en probeert Baudet nu feitelijk te chanteren: ‘Als je mij m’n zin niet geeft zorg ik voor zoveel negatieve pers dat het resultaat bij de Europese verkiezingen flink gaat tegenvallen.’ Dát is het spel dat Otten speelt..
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/hypocriete-opportunist-henk-otten-blijft-doorgaan-de-partij-moet-meer-worden-dan-de-baudet-fanclub/

  Like

 2. Henk Otten, de tweede man van Forum voor Democratie, is gedwongen zijn functie als penningmeester van het bestuur neer te leggen wegens een betaling van ruim dertigduizend euro aan zichzelf. Voor die betaling was geen toestemming verleend. De twee medebestuursleden, voorzitter Thierry Baudet en secretaris Rob Rooken, proberen hem al weken uit het bestuur te zetten. Otten weigert dat. (..)

  Henk Otten noemt het uitlekken van de betaling „uiteraard niet toevallig”. „Het leidt de aandacht af van de broodnodige discussie over de volwassenwording van onze partij en organisatie.” Hij zegt dat hij die discussie als lid van het partijbestuur „binnenskamers onverminderd” zal voortzetten.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/henk-otten-fvd-op-zijspoor-na-een-betaling-aan-zichzelf-a3958160

  Like

 3. Like

 4. Tip. Waarom Baudet met God loopt te leuren is, althans in oorsprong na 1789, m.i. terug te vinden in o.a. ‘De ondergang van het denken’ van Alain Finkielkraut :
  = Volgens de theoretici van de contrarevolutie moet de mens weer het veld ruimen en God in Zijn oude voorrechten worden hersteld. Aangezien de mens zichzelf in zijn verbondenheid met een reeds gevormde natie leert kennen, moet de opkomst en de bloei van een nationale identiteit aan de Schepper worden toegeschreven. Juist omdat de dynamiek die een menselijke gemeenschap leven geeft anoniem is, een ‘proces zonder subject,’ kan zij als goddelijk worden gekenschetst. In het feit dat er strikt genomen niemand aan de wieg van een taal of een samenleving staat, zien de traditionalisten een onweerlegbaar bewijs voor het bestaan van God.
  En de dwaas die de loop der dingen wil tarten en besluit een regering te vestigen of instituties te creëren, zondigt dus zowel tegen zijn volk als tegen de goddelijke wil. Hij pleegt niet alleen verraad, maar bovendien heiligschennis. Het is een belediging voor God wanneer hij eerbiedwaardige tradities verwerpt of de spot drijft met nationale dogma’s.
  Die God echter heeft weliswaar nog dezelfde naam als de vroegere meester van het heelal, maar neemt een andere plaats in en wordt op geheel nieuwe wijze gedefinieerd = p.23,24

  Like

 5. De volgordelijkheid van kritiek en verdachtmakingen kan uiteraard toeval zijn, maar het is niet vreemd om daar vraagtekens bij te plaatsen. In het korte bestaan van de partij was dit al de tweede affaire, waarbij Baudet en partijleden botsten. Eerder werden twee prominente Forum­leden geroyeerd vanwege verschillen van inzicht. De geloofwaardigheid van Forum voor Democratie, van Thierry Baudet, maar nadrukkelijk ook van Henk Otten staat hiermee op het spel. Het voormalige bestuurslid had kritiek op de door Baudet voorgestane partijlijn. Dat mag. Sterker nog, hij verdient respect als hij de discussie wil aangaan. Het einde van het liedje is echter dat Otten de kritiek inslikt en zich neerlegt bij een anonieme rol in de toekomstige senaatsfractie.
  Doordat Otten zich bij deze ‘strafmaatregel’ neerlegt, wordt zijn eerdere kritiek van nul en generlei waarde en blijft precies over wat het is: gedoe om niets van mensen die slechts door onvrede over de veronderstelde maatschappelijke elite worden verenigd. Het is te weinig voor een partij, die zegt met het grote aantal zetels in de Eerste Kamer de huidige coalitie ten val te willen brengen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.