DDS plaatst artikel van David Neyskens over Trump. Geen slimme misleiding die overtuigt, maar domme, lachwekkende misleiding

DDS plaats een artikelHeksenjacht Trump-Rusland was onzin: geen samenzwering Trump-campagne en Rusland!’ van de Belgische David Neyskens die op het Vlaams-nationalistische Doorbraak publiceert. Al eerder gaf ik commentaar op een artikel op Doorbraak van Neyskens. Toen schreef ik onder meer: ‘Maar Neyskens bedoelt het serieus en dat maakt het absurd. Hij probeert aan te tonen dat de affaires rond president Trump niets met Trump te maken hebben. Hij klutst alles door elkaar, begrijpt de nuances en achtergronden onvoldoende en zet de lezer op het verkeerde been.’ Er is nog hoop voor de Lage Landen als de radicaal-rechtse media zulke ondermaatse artikelen plaatsen die hoogstens de eigen achterban die niets met feiten heeft weet aan te spreken. Bij het artikel plaatste ik de volgende reactie:

Dit artikel is prima satire. Het smelt van de onnauwkeurigheden, verzint alternatieve feiten en gaat voorbij aan de hoofdzaak. Het is misleiding. Maar het is geen slimme misleiding die overtuigt of aan het twijfelen brengt, maar domme misleiding die in haar tegendeel verkeert. Het artikel schiet in eigen voet en ontmaskert zichzelf als onzorgvuldig en lachwekkend.

Het artikel vergeet te noemen dat de meeste Rusland-onderzoeken inzake Trump niet door speciale aanklager Mueller, maar door aanklagers op staatsniveau worden gedaan. Die onderzoeken gaan gewoon door. Daar heeft het Witte Huis geen invloed op. Ook naar het crimineel handelen binnen de Trump organisatie (witwassen, Trump Tower in Moskou). En dan zijn er ook nog de onderzoeken in het Huis en de Senaat. Die zijn evenmin afgerond. Die in het Huis zijn nog maar sinds twee maanden opgestart.

Impeachment is een politiek proces. Met een Republikeinse meerderheid in de Senaat is dat op dit moment kansloos omdat die Trump voorlopig blijft steunen. De zwakke plek van Trump is zijn crimineel en roekeloos handelen. Dat onderzoek is een juridisch proces dat nog jaren nadat Trump in 2021 of 2025 is afgetreden doorloopt. Kortom, met het eindrapport van Mueller is er geen einde gekomen aan de druk op Trump en zijn organisatie. Mueller blijft trouwens nog verbonden aan het ministerie van Justitie en heeft zijn functie nog niet neergelegd.

Het ziet er naar uit dat Justitieminister William Barr vandaag een versie van het eindrapport naar het congres stuurt waar gevoelig zaken die met de nationale veiligheid te maken hebben zijn weggefilterd. Onlangs stemde het Huis unaniem voor de wens om een zo integraal mogelijke versie van het rapport in handen te krijgen om zelf te kunnen oordelen. Ook de Republikeinen stelden zich achter deze wens.

Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat de inhoud van het rapport is omdat het nog niet is geopenbaard. Noch naar de congresleden, laat staan naar het publiek of de media. De naaste familieleden van Trump (Jared, Ivanka, Don jr.) zouden niet aangeklaagd worden, maar dat betekent niet dat dat in de nabije toekomst niet door een ander rechtsmacht gebeurt, zoals het SDNY. De kritiek op Mueller is dat hij in de aanpak van de naaste familie te terughoudend is geweest. De reden dat hij dit niet gedaan is lijkt drieledig. Het zou buiten zijn opdracht liggen en Trump zou hem ontslagen hebben als hij wist dat Mueller achter zijn familie aanging. De derde reden is dat Mueller door bekendmaking van feiten andere onderzoeken de munitie in handen heeft gegeven om Jared, Ivanka en Don jr. aan te pakken. Evenmin is het zeker of Trump zelf in het Mueller-rapport niet aangeklaagd wordt. Want Mueller kan dit tot het allerlaatste bewaard hebben omdat hij anders door Trump per omgaande ontslagen zou worden als was gebleken dat hij de president zou aanklagen.

Speciale aanklager Robert Mueller heeft de afgelopen 2 jaar op een professionele, beheerste en integere wijze een succesvol onderzoek gevoerd. Hij heeft vele mensen uit de omgeving van Trump aangeklaagd die vervolgens zijn veroordeelt door rechters. Mueller heeft ook Russen aangeklaagd die zich buiten de Amerikaanse jurisdictie bevinden. Zijn aanklachten die vele details bevatten lazen als verantwoording van zijn werkwijze en waren zo gedetailleerd om niet in de doofpot gestopt te kunnen worden door inmenging van Trump in het onderzoek. Dat is een succesvolle werkwijze gebleken gezien de vele veroordelingen van topmensen uit Trumps Team.

De belangrijkste effect van zijn onderzoek is dat het vele andere onderzoeken op de rails heeft gezet. De reden daarvoor is dat de opdracht van zijn onderzoek beperkt was en zich diende te beperken tot de relatie van Team Trump met het Kremlin in de campagne van 2016. Maar Trump heeft al sinds de jaren ’80 (vdve) contacten met machthebbers en criminelen (Semion Mogilevich) in de Sovjet-Unie en later de Russische Federatie. De aard en het karakter van die contact worden nu op vele plekken onderzocht. Dat is de aangekondigde ramp voor Trump. Wellicht kan hij voor even gerust slapen, maar niet voor lang, want met de aanstaande publicatie van het Mueller-rapport is de druk op Trump nog lang niet voorbij. Integendeel, de onderzoeken zullen gaandeweg steeds belangrijker worden en die aspecten onderzoeken waar Mueller vanwege zijn beperkte opdracht niet aan toe mocht komen.

Foto: Schermafbeelding van deel artikelHeksenjacht Trump-Rusland was onzin: geen samenzwering Trump-campagne en Rusland!’ van David Neyskens op DDS, 23 maart 2019.

Advertentie

11 gedachten over “DDS plaatst artikel van David Neyskens over Trump. Geen slimme misleiding die overtuigt, maar domme, lachwekkende misleiding

 1. That’s not all. Maybe before the 2020 election we’ll learn the results of the Southern District of New York investigation(s) on allegations of conspiracy to violate campaign finance laws, defraud banks and cheat on taxes, and other possible crimes. Are Republicans going to back a president who’s found responsible for any or all or those, or, if the investigation is not complete, back a president who, in his second term, could be found to have committed multiple financial crimes? What’s the defense? Hey, everyone pays off mistresses and files false campaign finance statements!
  https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/23/its-not-democrats-who-will-have-problem-addressing-impeachment/?utm_term=.b8033a7d2c89

  Like

 2. Trump wordt door het Mueller-rapport beschuldigd noch vrijgesproken zegt minister William Barr in een brief aan het congres: ‘The Special Counsel states that ‘while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.’
  https://bit.ly/2UP6hzW

  Like

 3. Pelosi, Schumer Joint Statement On Attorney General Barr’s Summary Of The Mueller Report
  https://www.speaker.gov/newsroom/32419/

  MARCH 24, 2019

  Washington, D.C. – Today, House Speaker Nancy Pelosi and Senate Democratic Leader Chuck Schumer released the following statement regarding Attorney General Barr’s summary of the Mueller report:

  “Attorney General Barr’s letter raises as many questions as it answers. The fact that Special Counsel Mueller’s report does not exonerate the president on a charge as serious as obstruction of justice demonstrates how urgent it is that the full report and underlying documentation be made public without any further delay. Given Mr. Barr’s public record of bias against the Special Counsel’s inquiry, he is not a neutral observer and is not in a position to make objective determinations about the report.

  “And most obviously, for the president to say he is completely exonerated directly contradicts the words of Mr. Mueller and is not to be taken with any degree of credibility.

  “Congress requires the full report and the underlying documents so that the Committees can proceed with their independent work, including oversight and legislating to address any issues the Mueller report may raise. The American people have a right to know.”

  Like

 4. Barr wrote in his summary that while Mueller’s report “does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.” Barr later wrote that he and Deputy Attorney General Rod Rosenstein concluded that the evidence “is not sufficient to establish that the President committed an obstruction-of-justice offense” — meaning that it was Trump’s top two appointees at the Justice Department, not Mueller, who came to that conclusion.
  https://www.axios.com/mueller-trump-obstruction-of-justice-0b925ece-c84d-472e-95dd-10fce392c52d.html

  Like

 5. Wie de verslaggeving over de samenvatting van de top van het ministerie van Justitie over het Mueller-rapport ziet wordt wanhopig over de gebrekkige kwaliteit en zorgvuldigheid van de Nederlandse journalistiek. Is er op zondagavond geen redactie die begrijpt dat de spin van het Mueller-rapport door Barr een uiterst partijpolitieke dimensie heeft? Van NOS tot De Telegraaf en Nu.nl maken ze dezelfde fout en informeren ze het Nederlandse publiek verkeerd. Namelijk dat ze de samenvatting door Barr (waarvan het niet op voorhand vaststaat dat die niet partijpolitiek gekleurd is) vereenzelvigen met het Mueller-rapport. Laten we de buitenlandse berichtgeving in Nederland over het Rusland-onderzoek voortaan maar met een korrel zout nemen. Het slaat te vaak de plank mis en mist nuance, fijngevoeligheid en besef van politiek realisme.

  Ik heb het op de FB-pagina van de NOS bij een artikel met de kop ‘Mueller-rapport: geen bewijs samenspannen Trump-campagne en Rusland’ zo verwoord:
  https://nos.nl/artikel/2277445-mueller-rapport-geen-bewijs-samenspannen-trump-campagne-en-rusland.html

  Verdorie, NOS, wat een verkeerde kop. Het zijn de twee door Trump benoemde functionarissen op het ministerie van Justitie, namelijk William Barr en Rod Rosenstein die in hun samenvatting tot de conclusie komen dat er geen bewijs voor obstructie is dat Trump heeft samengezworen met het Kremlin. We kunnen echter niet weten wat Mueller zegt omdat het rapport niet openbaar is gemaakt of vertrouwelijk naar het congres is gestuurd. Zodat Democraten kunnen reageren in de publiciteit op de claims van de GOP dat Trump is vrijgepleit. Het is dus niet Robert Mueller die iets zegt omdat we niet weten wat er in het rapport staat, zodat de kop ‘Mueller-rapport …’ hoe dan ook verkeerd is. Het is een ongepast citaat. Het had moeten luiden: ‘William Barr: geen bewijs …’ Het zijn Barr en Rosenstein die iets beweren. Dat is een essentiële nuance die een NOS-redacteur in zijn of haar onzorgvuldigheid vergeet. Slechte beurt, NOS.

  Like

 6. Mijn antwoord en vervolgreactie op de FB-pagina van de NOS aangaande het bericht van de NOS:

  Ik weet niet op wie u antwoordt, maar laten we aannemen dat u reageert op mijn reactie van zondag 23:49 uur die hier het draadje vormt.

  Welnu, mijn kritiek gaat er niet over of president Trump, de GOP of de Democraten goed of slecht zijn, maar of de NOS en in navolging daarvan de Nederlandse gevestigde media zorgvuldig verslag doen van de laatste ontwikkelingen bij de samenvatting door minister Barr van het hem afgelopen vrijdag door de speciale aanklager toegezonden Mueller-rapport.

  Ik ben van mening dat de NOS en de meeste andere gevestigde media onzorgvuldig en onverantwoord verslag hebben gedaan van die laatste ontwikkelingen. Ze missen naar mijn idee de essentie en informeren u en mij verkeerd.

  Een verdere kwalificatie die men aan de opstelling van de NOD-redactie kan geven is een grote mate van naïviteit, een slecht afgestelde antenne over Amerikaanse partijpolitieke intriges en gebrek aan kennis over dit dossier.

  Een journalistiek medium als de NOS moet in haar berichtgeving geen politiek standpunt innemen, maar zorgvuldig, volledig en evenwichtig verslag doen. Niet meer, maar ook niet minder.

  Uiteraard, waar gehakt wordt vallen spaanders, dus de NOS en andere media mogen best fouten maken. Maar bepaalde fouten zijn onvergeeflijk als ze getuigen van een totaal onbegrip over de kwestie waarover wordt bericht. Wat voor type redacteuren met welke achtergrondkennis en inzicht aan het werk zijn en ooit door de NOS in dienst zijn genomen is de vraag die dat oproept.

  Bovenstaand bericht van de NOS is naar mijn idee een journalistieke ontsporing die vraagt om zelfonderzoek bij de hoofdredactie digitale media van de NOS om van de geleerde fout te leren en voor de toekomst te voorkomen dat dit herhaald wordt. Ik hoop in deze draad op uitleg en een follow-up van de verantwoordelijke redacteur van de NOS waarin een en ander wordt toegelicht, rechtgezet en gecorrigeerd.

  Like

 7. Still, despite Trump’s moment of triumph, Cockburn has a feeling that the pendulum might swing back the other way, a little. What if Mueller does tell Congress that, in his opinion, there was a case for obstruction? What if Trump’s children do face criminal charges? What if a Grand Jury says: to hell with it, we’re going to charge the president? Trump is already, in all but name, an un-indicted co-conspirator in Cohen’s campaign finance case – the ‘Individual 1’ that Mueller’s charge sheet says directed Cohen to pay off Stormy Daniels. Trump’s troubles are not over but, as before, his enemies have made the mistake of under-estimating him. He once said: ‘When somebody challenges you, fight back. Be brutal, be tough.’ Trump is a sore winner. Get ready.
  https://spectator.us/triumph-trump-mueller-collusion/

  Like

 8. Pingback: Andrew Napolitano op Fox News: ‘Mueller-rapport bevat zonder twijfel bewijs van samenspanning en obstructie door Trump’ | George Knight

 9. Pingback: George Knight

 10. Pingback: Media lieten zich misleiden door de Barr-samenvatting van het Mueller-rapport. Zagen ze de spin niet of wilden ze die niet zien? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.