Nederlandse staatsomroep is niet links, maar rechts. Parlementaire journalisten Fresen en Noorlander normaliseren Forum. Dom of laf?

De vraag is of journalisten die aan zelfcensuur doen dat zelf in de gaten hebben. Laat staan dat ze het zullen toegeven. In de reactie op de verkiezingswinst van Forum voor Democratie en leider Thierry Baudet worden de bokken van de geiten gescheiden. Journalisten moeten objectief verslag doen. En anders niet.

Is Baudet een normale politicus of een crypto-fascist die tegen het racisme aanleunt? Die vraag wordt op dit moment in de samenleving gesteld en de media kunnen eraan meehelpen die te beantwoorden. Daar gaat het om. Dat is de urgentie. Hoe dan ook moeten journalisten signaleren en standpunten met feiten onderbouwen.

Wat ze in geen geval moeten doen is om Baudet en zijn partij los van de feiten op voorhand te normaliseren. Zonder journalistieke weging. Het lijkt erop dat het voor Nederlandse journalisten op dit moment makkelijker is om toe te geven dat Donald Trump, Steve Bannon, Matteo Salvini, Filip Dewinter, Jean-Marie Le Pen of Viktor Orban anti-democratische en tegen het fascisme aanleunende neigingen hebben, dan dat ze willen toegeven of in overweging willen nemen dat Baudet met deze anti-democraten over één kam is te scheren.

Het is de omgekeerde journalistieke wet die zegt dat een diefstal om de hoek belangrijker is dan een moord in de volgende stad of een massamoord op een ander continent. Zo is het makkelijker voor een journalist om verre boeven te benoemen dan de eigen boeven. Zoiets vergt moed, ruggengraat. Of dat komt door lijfelijke angst, gebrek aan burgermoed (‘Zivilcourage’) of de vrees uitgesloten te worden van contacten valt te bezien.

Aanleiding voor het bovenstaande was de opstelling jegens Baudet naar aanleiding van de verkiezingswinst van Forum van de journalisten Ron Fresen en Arjan Noorlander. Zij moeten voor de NOS de politiek duiden en dat is een kerntaak die verwachtingen schept. Maar wat ze ervan bakten was teleurstellend en schoot tekort. Hun commentaar viel samen te vatten als de normalisering van Forum en van Baudet. Zelfs een slag om de arm hielden ze niet. Ze zagen Forum niet als protestpartij en associeerden Baudet niet met racistisch en wit nationalistisch gedachtengoed. In hun schematisch denken stelden ze Forum gelijk aan GroenLinks, immers ook een getuigenispartij. Zo kun je alle verschillen toedekken. Ook als een partij getuigt van fascistisch of racistisch gedachtengoed is dat een getuigenis. Tja, maar wat voor getuigenis, Fresen en Noorlander?

De angst lijkt te regeren bij de NOS om uit gemaakt te worden voor links. Het hameren van radicaal-rechts gedurende jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. Genoemde NOS-journalisten durven niet meer kritisch te zijn op radicaal-rechts en vrezen als lid van de linkse kerk afgeschilderd te worden. Voor verbouwereerde kijkers die dit moesten aanzien is de conclusie duidelijk: de Nederlandse ‘staatsomroep’ is niet links, maar rechts.

Foto: Ron Fresen (rechts): ‘“Het is natuurlijk het Baudet-effect, maar het heeft ook te maken met de inhoud”, zegt politiek verslaggever Ron Fresen over de winst van Forum voor Democratie.’ Op NOS.nl.

11 gedachten over “Nederlandse staatsomroep is niet links, maar rechts. Parlementaire journalisten Fresen en Noorlander normaliseren Forum. Dom of laf?

 1. Ik ben een Baudet-stemmer. Hij heeft mijn steun in zijn opvatting over het klimaatvraagstuk, grenzen en immigratie. Als dat de hoofdpunten zijn waar je als stemmer aandacht voor wilt dan is er in het huidige politieke landschap niet veel keuze. Aan Baudet en zijn partij kleven bepaalde zaken die ik niet zo prettig vind. Wat dat betreft kan ik Baudet niet zo goed peilen en is het niet helemaal helder welke positie hij nu precies inneemt. Maar wat ik ook niet zo prettig vindt zijn de talloze verdachtmakingen in de media en de sfeer die gecreëerd wordt wat in de buurt komt van demonisering. Als ik hoor dat geroepen wordt waar Volkert is als je hem nodig hebt dan wordt het me koud om het hart. De taak van de journalistiek moet nu zijn om niet óver hem te praten maar mét hem zodat de intenties van Baudet en zijn partij duidelijk worden. Daar heeft Nederland recht op. Er wacht de NOS een schone taak.

  Like

 2. @hooftzaak
  Ik vind het wel meevallen met dat demoniseren van Baudet en Forum. Ik zie gedurende langere tijd eerder het omgekeerde, namelijk een vrij, kritiekloos ritje in de gevestigde media voor Baudet. Ik weet niet over welke verdachtmakingen u het hebt. Ik kom ze niet tegen. Ik zei in de gevestigde media eerder een gebrek aan kritische verhalen, bijvoorbeeld over het radicaal-rechtse netwerk van Baudet. Zo heb ik in de gevestigde pers nooit iets gelezen over Baudets deelname in februari 2016 aan een Poolse conferentie die door het toenmalige Front National was georganiseerd, Wat die docent deed door te roepen waar Volkert is is ontoelaatbaar. Hij is ervoor geschorst. Hij is de uitzondering.
  http://nowaprawica.opole.pl/2016/03/03/dobrobyt-europy-po-unii-europejskiej-miedzynarodowa-konferencja-w-wieliczce/

  Nou, de journalistiek kan in analyses en achtergrondverhalen best over een politicus praten. Maar het kan op een kritische manier ook met de politicus praten, een en ander bijt elkaar niet.

  Ik ben het oneens met u dat er over grenzen en immigratie geen keuze is. De tijd van de open grenzen is allang voorbij. Bijna alle partijen zijn kritisch geworden en ook bijvoorbeeld de PvdA beseft dat de tijd van Jan Pronk voorbij is dat iedereen die dat wilde toegelaten moest worden. Kortom, Baudet maakt een karikatuur van de standpunten van andere partijen.

  Over het klimaat slaat naar mijn idee Baudet de plan volkomen mis. Als hij vindt dat de lasten bij de aanpak van het klimaatakkoord ongelijk verdeeld zijn en de burger te zwaar getroffen wordt, dan moet hij dat aspect aanzwengelen. Samen met de vakbonden en milieu-organisaties. Dan genereert hij waarschijnlijk steun bij velen ook buiten zijn partij. Want de industrie, landbouw en grote bedrijven worden ontzien (door CDA en VVD).
  Maar dat doet Baudet niet, hij ontkent dat er sprake is van een klimaatprobleem dat ontstaat door toedoen van mensen. Dat is aantoonbare onzin, een Nederlandse politicus onwaardig. Daar helpt geen pseudo-klimaatwetenschap in rechtse hoek aan die zegt dat de uitstoot van CO2 positief is. (Dan denk ik altijd, door welke multinationals worden die pseudo-wetenschappers betaald?)

  Like

 3. Die ontkenning van het klimaatprobleem vind ik ook niet erg verstandig. Wat ik wel verstandig vindt is dat hij inzichtelijk maakt wat de kosten voor de burger wordt en de minuscule hoeveelheid minder opwarming dat oplevert. Tijdens de talloze debatten en interrupties in de tweede kamer heb ik geen enkele partij deze cijfers horen weerleggen en ga ik er van uit dat dit dus de feiten zijn. Het te voeren beleid klink mij als totale waanzin in mij oren. En dan over de lasten die bij de burger neergelegd worden. Het is zeker dat als de lasten bij de industrie en de grote bedrijven worden verhaald dat zij deze kosten doorberekenen in hun producten. Uiteindelijk is het dan toch de burger die betaalt.

  Over grenzen en immigratie heeft het FvD duidelijk gecommuniceerd. Als de andere partijen kritischer zijn geworden dan heb ik dat geluid gemist of hebben ze dat niet duidelijk voor het voetlicht gebracht. Het gevolg van de ongebreidelde immigratie in afgelopen decennia is een multiculturele samenleving waarin verschillende groepen met verschillende waardensystemen langs elkaar heen leven terwijl ze verschillende talen spreken. Ik denk dat voor heel veel mensen een grens is bereikt in wat dit land nog aankan zonder dat haar identiteit te verliezen.

  Like

 4. @hooftzaak
  1) Ook veel Nederlandse grote bedrijven zijn op Amerikaanse leest geschoeid. Dat betekent dat de winstgevendheid per kwartaal vooropstaat en het aandeelhoudersbelang en beurskoers uitgangspunt zijn. Dit geeft aan dat het niet zo is dat verhoogde klimaatkosten 1:1 doorberekend worden aan de burger die dan als het ware die kosten via een omweg alsnog betaalt. Investeringen voor de lange termijn staan haaks op dat korte termijn denken van kwartaalcijfers en winstgevendheid. Het zijn niet de burgers, maar de aandeelhouders die hoofdzakelijk de investeringen in milieumaatregelen zullen betalen.

  Daar komt nog een ander argument bovenop: innovatie en kostenbeperking. Door investeringen in schonere energie en de beperking van de CO2-uitstoot zal een bedrijf op de lange termijn goedkoper kunnen produceren. Zodat met die investeringen zelfs de aandeelhouders gediend zijn. Alleen kost dat wel een (tijdelijke) knik in de winstgevendheid. Dat is een risico voor bedrijven (en directie) die zich daardoor denken kwetsbaar te maken voor overnames. Dat risico neutraliseren is het bedrijfseconomische probleem dat opgelost moet worden.

  De investeringen van bedrijven in schonere energie verkeert helmaal in het tegendeel als de subsidie op goedkope energie (gas) voor bedrijven wordt afgeschaft die nu door de belastingbetaler wordt opgebracht. Dus door de burger. Als die bedrijven een marktconforme prijs gaan betalen dan spekt dat de staatskas en kan een deel van dat geld terugbetaald worden aan de burger en een ander deel gebruikt worden voor innoverende projecten.

  Kortom, de werkelijkheid is exact andersom dan u het voorstelt. Forum en andere rechtse partijen zeggen het belang van de burger te dienen door kostbare milieumaatregelen af te wijzen. Maar ze dienen door die afwijzing niet de burger, maar juist de grote bedrijven. Alleen zeggen ze dat niet, maar maskeren ze dat door te schermen met het zogenaamde belang van de burger. Hiermee slaan ze twee vliegen in één klap: ze maken een sterk electoraal punt door politieke marketing en ze beschermen bedrijven.

  2) Wie serieus het nieuws volgt heeft de verandering over immigratie binnen de EU sinds de ongebreidelde instroom in 2015 (Merkel: ‘Wir schaffen das’) kunnen zien. Neem bijvoorbeeld een PvdA’er als hoogleraar Paul Scheffer die pleit voor een sociaal beleid dat ook betere bewaking van de EU-buitengrenzen en een controle en temperen van de stroom migranten omvat. Dat is de nieuwe consensus die onder meer tot uiting komt in de Turkije-deal die in 2016 onder het EU-voorzitterschap van Nederland tot stand is gekomen en de instroom uit onder meer Syrië zo goed als afsluit. Zie ook wat Annegret Kramp-Karrenbauer de beoogde opvolger van Merkel zegt die een veel hardere koers volgt inzake immigratie.

  In Nederland zijn de voorwaarden voor migratie zo streng ingeperkt dat het voor westerse migranten uit bijvoorbeeld India, het VK of de VS ook nog nauwelijks mogelijk is om hier al dan niet tijdelijk te verblijven. Bijvoorbeeld voor onderzoekers aan universiteiten die hun partner over willen laten komen. Dat strenge beleid beperkt naast de openheid en het aanzien ook de economische groei van Nederland. Maar ik ben ook van mening dat Nederland weinig te winnen heeft bij niet-tijdelijke instroom van niet-gekwalificeerde werknemers. Maar zoals gezegd, dat probleem is allang aangepakt.

  Er is een verschil tussen het witte nationalisme van Baudet dat racistisch gegrond is een evenwichtig immigratiebeleid dat uitgaat van geleidelijke groei en compassie voor anderen. Uiteindelijk heeft een samenleving nut van de goede impulsen van buitenaf. De geschiedenis leert dat immigratielanden als de VS, Australië of Canada profiteren van hun immigranten. Als men de opeenvolgende Nederlandse regeringen sinds de jaren ’70 (vdve) iets kan verwijten is dat ze Nederland nooit als immigratieland wilden beschouwen dat voorwaarden kan stellen aan de binnenkomers. Dat heeft te maken met de werkgeverslobby die ten koste van de eigen werknemers goedkope arbeidskrachten uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko wilde halen. De schuld van de ongebreidelde instroom ligt meer bij rechts dan bij links dat juist de belangen en de positie van de toenmalige arbeiders wilde beschermen,. De oplossingen van Baudet en Wilders zijn schijnoplossingen die een probleem adresseren dat allang niet meer bestaat en dat opnieuw voornamelijk is ingegeven door politieke marketing.

  Maar laten we teruggaan naar het eigenlijke onderwerp van dit commentaar: de opstelling van de parlementaire journalisten van de NOS inzake Forum en Baudet. Niet links, maar rechts en kritiekloos stellen ze zich naar mijn mening op.

  Like

 5. Laten we proberen de redelijke en misleide kiezers op Forum te onderscheiden van de harde kern van racisten. Het werkt averechts om ze op een hoop te gooien. Dat is precies wat Forum wil. In die val van verontwaardiging en afwijzing moeten we niet trappen. Analyseren en in gesprek gaan werkt beter, ofwel de deconstructie van het fascisme.

  Like

 6. De instroom is sinds 2016 per jaar ruim 2 keer zoveel als in de periode 2000-2015. Ieder jaar komen er 30000 migranten binnen. Je doet voorkomen alsof er niets aan de hand is. Jouw visie op het te voeren klimaatbeleid kan ik niet zo goed beoordelen op juistheid, daarvoor ontbreekt me de nodige kennis. In ieder geval zal duidelijk worden wat de uitwerking van dit beleid in de praktijk zal worden.

  Ik heb de NOS wel altijd als méér links dan rechts ervaren. Een journalist van de NOS zou zich daar niet mee moeten bezig moeten houden, maar zich moeten beperken tot kritische verslaglegging van politieke gebeurtenissen zodat het grote publiek goed geïnformeerd wordt.

  Dit stuk: https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/08/18/waarom-laten-nederlandse-media-baudet-kritiekloos-aan-het-woord/ vond ik zeer informatief en verhelderend. Eigenlijk zou de erkenning van dit gevaar voor onze democratie de grondhouding moeten zijn voor iedere journalist die voor de staat zijn werk doet.

  Tijdens het lezen van dat artikel moest ik denken aan de krampachtigheid waarmee de NOS jarenlang het onderwerp van de Islam en het Islamisme heeft behandeld en nog steeds doet. Wellicht met de bedoeling niet uit te sluiten. Het lijkt me aannemelijk dat dezelfde krampachtigheid opspeelt nu in de opstelling ten opzichte van rechts. En dat is geen goede ontwikkeling.

  Like

 7. “Het is natuurlijk het Baudet-effect, maar het heeft ook te maken met de inhoud”, zegt politiek verslaggever Ron Fresen over de winst van Forum voor Democratie. ’Welke inhoud? Forum voor Democratie, een partij die graag in gesprek gaat met politici ( https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf ) en denkers ( https://decorrespondent.nl/7738/thierry-baudet-ontmoette-in-het-geheim-een-amerikaanse-racist-van-alt-right/376817386-2d11d76b ) met foute ideeën over ras en nationaliteit, en zelf ook niet vies is van uitspraken over de correlatie tussen ras en IQ, ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-een-prominent-fvd-lid-in-een-besloten-appgroep-praat-over-ras-homoseksualiteit-en-de-doodstraf~bebd4188/ ) of het karakteriseren van immigratie als een auto-immuunziekte of homeopathische verdunning. ( https://www.groene.nl/artikel/een-romantisch-conservatief-met-incorrecte-neigingen ) Het is trouwens echt de moeite waard om de vier stukken achter die links te lezen, stuk voor stuk mooie, lange staaltjes onderzoeksjournalistiek, met als hoogtepunt de close-reading die Chris van der Heijden maakte van al Baudets publicaties. Even hierboven na ‘homeopathische verdunning’ klikken en je bent weer een uurtje zoet met het geborrel uit de onderbuik van xenofoob Nederland.

  Like

 8. @hooftzaak
  Laten we de instroom (ofwel: migratiesaldo) definiëren als het netto verschil tussen emigratie en remigratie naar Nederland. Dus naast het feit dat er mensen tijdelijk (seizoensarbeid: Polen) of definitief naar Nederland komen, zijn er ook mensen die Nederland tijdelijk of definitief verlaten.

  Het klopt dat het migratiesaldo sinds 2012 stijgt. Dat heeft onder meer te maken met de aantrekkende economie van Nederland en toenemende aantallen buitenlandse studenten. Die laatsten vertrekken weer na 2 jaar.

  Ik zeg zeker niet dat er niets aan de hand is. Ik zeg juist dat er een verstandig immigratiebeleid nodig is (dat nu ontbreekt) dat vanuit het totaalplaatje en het belang van Nederland van de ene kant eisen stelt aan immigranten, maar van de andere kant niet hardvochtig en onwerkbaar is. Ik pleit voor gecontroleerde instroom.

  Nu vormt bijvoorbeeld de instroom van niet-EU immigranten door gezinshereniging met zo’n 26.000 per jaar (2014-2016) de grootste groep immigranten. Dat is een effect waar de overheid geen invloed op heeft. Dat is dodelijk voor het draagvlak onder de burgers en een doelmatige overheid. Zo kan men geen beleid voeren als men geen controle op de cijfers heeft. Maar ‘grenzen dicht’ is evenmin wenselijk omdat het ook de immigranten de toegang ontzegt van wie Nederland economisch kan profiteren. Kortom, niet een restrictiever immigratiebeleid is nodig (zoals Wilders en Baudet bepleiten), maar een slimmer immigratiebeleid dat in tientallen jaren denkt en niet in regeringsperiodes van vier jaar.

  Ik heb de NOS ook altijd als meer links dan rechts ervaren. Maar sinds de opkomst van Donald Trump die door de gevestigde media is grootgemaakt ben ik daar anders over gaan denken. Het is de paradox van Trump: Hij schopt nu publiekelijk tegen de media die hij afschildert als vijanden van het volk, maar kon alleen dankzij die media groot worden en op het schild gehesen worden en zoekt achter de schermen buiten het zicht van het publiek om steeds weer erkenning bij die gevestigde media zoals de New York Times (Maggie Haberman). Anders gezegd, Trump gebruikt de media als zondebok voor zijn permanente campagne waar hij tegelijk van afhankelijk was en veel zo niet alles aan te danken heeft. En juist ook de zogenaamde liberale media die hem salonfähig hebben gemaakt.

  Baudet is een paar maatjes kleiner dan Trump en de NOS is geen New York Times, maar ik zie in Nederland dezelfde wetmatigheid. Baudet wordt door de gevestigde media te weinig op inhoud beoordeeld en vooral op menselijkheid, bijzaken en trivialiteiten. Uitzondering zijn media als De Groene die echter door de kleine verspreiding geen verschil maken voor de publieke opinie. Sowieso zijn gedrukte media in dit verband minder belangrijk.

  Ja, de politieke correctheid van de NOS is geen goede zaak omdat er geen voldoende grondlaag van verstand, geweten, kennis en intellectuele diepte onder ligt. Als dat ontbreekt kan het bij veranderende omstandigheden makkelijk in zijn tegendeel verkeren. Dan volgt de NOS als het ware de nieuwe mode. Juist dat zie ik bij Fresen en Noorlander die vanuit een soort hypercorrectie hun journalistiek professionalisme inleveren voor de nieuwe politieke correctheid. Wellicht zonder dat ze zelf ten volle beseffen hoe oppervlakkig ze zijn. En dat is geen goede ontwikkeling, daarover zijn we het eens.

  Like

 9. Als de journalistiek met alle winden meewaait, waar blijf je dan als nieuwsconsument. Vertellen wat er gebeurt in de maatschappij, nuchter, feitelijk, betrouwbaar, boven de partijen, dat moeten ze doen. Misschien zijn de Nederlandse media te veel vatbaar voor politieke schommelingen in de maatschappij. Er zijn gelukkig nog voldoende internationale bronnen beschikbaar.

  Like

 10. @Blewbird
  Ja, wij hebben voor het internationale nieuws de Nederlandse media niet nodig. Integendeel. Maar voor anderen geldt dat wellicht in mindere mate.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.