Utrecht en Amersfoort hebben puinhoop gemaakt van Museum Oud Amelisweerd. Laat ze niet betrokken zijn bij formulering oplossing

Zwarte Piet mag dan een cultureel fenomeen zijn dat onder vuur ligt en aan maatschappelijk draagvlak heeft ingeboet, in de cultuur van het openbaar bestuur van Utrecht en Amersfoort wordt Zwarte Piet steeds populairder sinds het failliet van de Stichting Museum Oud Amelisweerd. Succes heeft vele vaders, maar de mislukking niet. Het Museum Oud Amelisweerd met de Armando collectie is zoals voorspeld een artistieke en financiële mislukking geworden. In tientallen commentaren (zoek op Amelisweerd) is er hier sinds december 2010 voor gewaarschuwd. Met argumenten onderbouwd werd aangetoond dat de Stichting Museum Oud Amelisweerd geen levensvatbare exploitant was. Maar het Stichtse openbaar bestuur wilde niet luisteren, op wat opposanten in de marge na naar wie niet geluisterd werd. Nu worden de scherven opgeveegd in de gemeentebesturen van Utrecht en Amersfoort, het provinciebestuur van Utrecht en in de raden van deze drie bestuursorganen. Wat nu? Toch een Museum voor Chinoiserie zoals ik in oktober 2011 voorstelde? Iets anders is ook mogelijk. Vraag is of de politiek van Utrecht en A’foort na acht jaar aanmodderen nog wel in staat is om open en helder naar deze kwestie te kijken. Het lijkt me niet. Laat de politiek dit op afstand zetten en externe museummensen die verstand van zaken hebben een eerlijk en goed doortimmerd plan maken. De Stichtse politiek moet nu maar even niet aan zet zijn in dit kwartetspel dat het zo gigantisch slecht heeft gespeeld.

Foto 1: Schermafbeelding van deel artikelUtrecht wil 100.000 euro van failliet Museum Oud Amelisweerd’ van Matthijs Steinberger in het AD, 21 september 2018.

Foto 2: Tweet, 21 september 2018.

Advertentie

Een gedachte over “Utrecht en Amersfoort hebben puinhoop gemaakt van Museum Oud Amelisweerd. Laat ze niet betrokken zijn bij formulering oplossing

 1. Raadsbrief Stand van zaken landhuis Oud Amelisweerd
  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/c657f114-27b4-4a24-9aba-5e087614fece

  Burgemeester en Wethouders
  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030

  Aan de gemeenteraad

  21 september 2018
  Stand van zaken landhuis Oud Amelisweerd

  Geachte leden van de raad,

  Op 16 augustus 2018 informeerden wij u over het faillissement van stichting Museum Oud Amelisweerd (MOA). Hierbij informeren wij u over de voortgang met betrekking tot het faillissement, een evaluatie die we hebben uitgezet en de mogelijke inzet van vrijwilligers in de komende periode.

  Faillissement
  De rechtbank die het faillissement van MOA heeft uitgesproken, heeft een curator aangesteld. Op 27 augustus hebben wij van de curator de formele huuropzegging met ingang van 27 november 2018 ontvangen. Tot de einddatum van de huurovereenkomst en de oplevering van het pand aan de gemeente, zal een openstelling voor het publiek –zonder de instemming van de curator- niet mogelijk zijn.
  De komende weken vinden er gesprekken plaats met curator over de oplevering van het pand. De curator is op grond van de wet belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Hij neemt alle beslissingen ten aanzien van de afwikkeling van het faillissement en legt daarover verantwoording af aan de rechtbank. De gemeente is bij de afwikkeling van het faillissement slechts één van de schuldeisers van MOA. We hebben de openstaande vorderingen van de gemeente op MOA van circa 100.000 euro bij de curator ter verificatie ingediend. De verwachting is dat de boedel onvoldoende baten heeft om alle schuldeisers te voldoen. Er dient derhalve rekening te worden gehouden met een verlies. We kunnen op dit moment niet inschatten wanneer de afwikkeling van het faillissement gereed is.
  Wij volgen nauwlettend op welke wijze de curator zijn huurverplichtingen tot 27 november aanstaande naleeft. De curator heeft reeds aangeven dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om alle verplichting van de huurder na te kunnen nakomen. Dat betekent dat een aantal huurderslasten, essentieel voor het behoud van het landhuis, reeds voor de oplevering van het landhuis ten laste zullen komen van de gemeente Utrecht.

  Noodzakelijke maatregelen na oplevering van het pand door curator
  Het beheer van het monumentale pand en haar historische behangsels vergt verregaande specialistische kennis. We zijn met het Centraal Museum, de beheerder van onze gemeentelijke kunstcollectie, in gesprek over de maatregelen die moeten worden getroffen voor het tijdelijk beheer van het landhuis. Het Centraal Museum heeft inmiddels naar de klimatologische omstandigheden van het landhuis kunnen kijken. Het klimaat wordt continue gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd. Echter het Centraal Museum heeft aangeven dat om de juiste omstandigheden voor het behoud van het landhuis inclusief de historische behangsels te scheppen, er meer tijd en expertise nodig is dan oorspronkelijk gedacht. Het Centraal Museum maakt in overleg met de twee huidige beheerders van het landhuis en de Utrechtse Vastgoed Organisatie een tijdelijk beheerplan. De verwachting is dat we op korte termijn de uitgangspunten hiervoor helder hebben.

  Mogelijke inzet vrijwilligers voor de komende periode
  Op dit moment zijn er ongeveer 50 vrijwilligers bereid om het landhuis voor een aantal dagen in de week open te houden voor het publiek. Aangezien dit aansluit bij de geest van de motie van de gemeenteraad uit juni 2017, willen we dit serieus onderzoeken totdat een definitief besluit kan worden genomen over een permanente invulling. Temeer ook omdat de groep vrijwilligers hecht is en heeft gevraagd om op deze manier betrokken te worden bij de openstelling voor het publiek totdat duidelijk is wat er moet gebeuren met het landhuis.
  Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden in een aantal scenario’s inclusief de bijbehorende kosten. Afhankelijk van de uitkomsten maken we een afweging of en hoe we dit kunnen realiseren. Aandachtspunten daarbij zijn de coördinatie van de vrijwilligers, de (juridische) verantwoordelijkheid voor het beheer van het landhuis inclusief de juiste expertise en het zorgdragen voor alle noodzakelijke randvoorwaarden met betrekking tot openstelling van het landhuis voor publiek.

  Evaluatie
  Om een herhaling van een dergelijk faillissement bij een nieuwe invulling van het landhuis te voorkomen, willen we eerst evalueren waarom Museum Oud Amelisweerd in deze opzet niet is geslaagd. Daarvoor heeft de gemeente Utrecht het onderzoeksbureau Blueyard een opdracht verleend.
  Op 12 september heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie en de gemeenten Amersfoort en Bunnik over de gevolgen van het faillissement van MOA voor de betrokken overheden en over het mogelijk gezamenlijke belang voor een vervolg.
  Het evaluatierapport zal naar verwachting in november gereed komen. Daarna kan pas een brede uitvraag worden gestart voor een nieuwe permanente invulling van het landhuis.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,
  Burgemeester en wethouders van Utrecht,

  de secretaris, de burgemeester,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.