Scheppingscongres schept verwarring over godsdienst en wetenschap met de claim dat God boven wetenschap staat

Op 9 juni 2018 vindt in de christelijk gereformeerde kerk ‘De Zuiderhof’ te Zwolle het Scheppingsproces plaats. Met als ondertitel ‘waar de schepping het geloof en wetenschap ontmoet’. Het congres is een initiatief van leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ‘Met in totaal 75.000 leden hoort de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappenzo zegt het over zichzelf.

De bijeenkomst heeft vijf mannelijke, witte sprekers. Onder wie Peter de Jong. Hij heeft een rotsvaste mening over wetenschap dat hij als ondergeschikt aan God ziet, zoals hij in het artikelWetenschap is ondergeschikt aan het Woord’ uitlegt: ‘Maar God is Waarheid. We kunnen als Bijbelvast christen heel goed wetenschap bedrijven, maar God staat daar boven. Anders zouden we als God zijn op het moment dat alle natuurwetten zijn verklaard en begrepen. Die natuurwetten zijn ons gegeven om de aarde te kunnen gebruiken.’

De Jong heeft gelijk als hij zegt dat wetenschap mensenwerk is: ‘Feiten zijn feiten, maar wetenschappelijke theorieën, zoals de evolutietheorie, zijn en blijven mensenwerk.’ Daar past gezond wantrouwen en uiterste oplettendheid bij. Maar hij is selectief, gaat zijn verantwoordelijkheid uit de weg en laat zich zelfs kennen als malafide als hij ongenoemd laat dat de godsdienst en de God waarop hij zich baseert evengoed mensenwerk zijn. Zoals de protestante theoloog Harry Kuitert het verwoordde: ‘Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen.’ In Kuiterts optiek zijn geloof en het geloof in een God uit de verbeelding ontstaan, volgens hem overigens om de chaos en de zinloosheid van het leven te bestrijden.

Daarmee staan geloof in God en wetenschap echter niet op hetzelfde niveau. Het verschil is dat wetenschap het instrument van de wetenschappelijke methode ontwikkeld heeft en godsdienst verbeelding is die zich per definitie niet wetenschappelijk kan ontwikkelen. Wetenschap is mensenwerk met een methode, godsdienst is mensenwerk met verbeelding. Dit betekent absoluut niet dat godsdiensten geen inhoud hebben en het geloof in God nutteloos is, want zoals gezegd dat hebben ze dat wel degelijk in het proberen te bezweren van de werkelijkheid om die voor de mens aanvaardbaar te maken. Maar godsdienst kan hierdoor nooit meer zijn dan de vertaling van de werkelijkheid zoals mensen die eraan geven. Godsdienst kan niet oorzaak en gevolg tegelijk zijn. De Jong gaat de fout in als hij zegt dat God boven het bedrijven van wetenschap staat. Dat is een cyclische argumentatie die zichzelf voedt en niet leidt tot een valide uitspraak over de werkelijkheid.

De Jong is kwaadwillend en negatief als hij godsdienst niet wenst te aanvaarden zoals het is en hij er meer van wil maken dan het is. Hij probeert zijn godsdienst zelfs wetenschappelijke pretentie te geven. Maar met die pretentie beschadigt De Jong zowel zijn godsdienst als de wetenschap. Dat is branchevervaging waarmee niemand iets opschiet. Ook de gelovigen van de Christelijke Gereformeerde Kerken niet. Daarom is het de vraag of de initiatiefnemers van het Scheppingcongres wel goed beseffen waarmee ze bezig zijn en of ze zich voldoende realiseren dat ze ermee hun religieuze organisatie en hun geloof in de eigen God beschadigen.

Evolutietheorie en geloof in God zijn verenigbaar. De toelichting op de bundel Science, Evolution, and Creationism van de National Academy of Sciences formuleert dat als volgt: ‘wetenschap en godsdienst moeten worden gezien als verschillende manieren om de wereld te begrijpen in plaats van als modellen die met elkaar in conflict zijn en het bewijs voor evolutie kan volledig verenigbaar zijn met religieus geloof.’ Het is dan ook onnodig dat organisatie en sprekers van het Scheppingscongres een conflict creëren dat niet bestaat. Een verklaring hiervoor is dat ze zelf de moderniteit naar hun God willen brengen, maar niet kunnen aanvaarden dat hun God naar de moderniteit is gebracht. Dat gaat dus in de eerste plaats om autonomie in eigen kring en het publicitair uitvergroten daarvan. Met wetenschap of godsdienst heeft het welbeschouwd niets te maken.

Foto: Schermafbeelding van een deel van de presentatie van een spreker van het Scheppingscongres in Zwolle op 9 juni 2018: ‘Dr. P. De Jong: Eén waarheid, twee geloven.

4 gedachten over “Scheppingscongres schept verwarring over godsdienst en wetenschap met de claim dat God boven wetenschap staat

 1. “theologen die stellen dat wetenschap de harde, objectieve werkelijkheid levert”
  Dat doen wetenschappers zelf anders niet. Lijkt me een stropop.

  Like

 2. Geloof & godsdienst gaan over waarheid, wetenschap gaat over feiten. Hussel beide door elkaar en minstens babylonische spraakverwarring is het gevolg. Wat op zijn beurt (weer) horden gelovigen en wetenschappers al of niet doet rollebollen óp de straat dan wel ván de straat houdt.

  Like

 3. Een korte reactie n.a.v. uw bericht over het Scheppingscongres. Allereerst:
  – De organisatoren zijn in tegenstelling tot wat u schrijft geen lid van de christelijk gereformeerde kerk; dat is puur de locatie.
  – Wat heeft de toevoeging ‘witte sprekers’ voor waarde…?

  [quote]”De Jong is kwaadwillend en negatief als hij godsdienst niet wenst te aanvaarden zoals het is en hij er meer van wil maken dan het is.”[/quote]:
  Het is nogal wat om spreker Drs. P. De Jong als ‘kwaadwillend en negatief’ weg te zetten. Tegenstrijdig aan zijn bedoelingen en publicaties, doet de toon van uw bericht daarentegen wel aan als ‘kwaadwilend en negatief’, door medemensen persoonlijk te betichten en hen dingen in de schoenen te schuiven wat ze zouden denken of nastreven, terwijl die beweringen nergens anders op gegrond lijken te zijn dan op uw eigen vooroordeel over dit onderwerp.

  [quote]”Het is dan ook onnodig dat organisatie en sprekers van het Scheppingscongres een conflict creëren dat niet bestaat.”[/quote]:
  Wie beweert dat geloof en de evolutietheorie te verenigen zijn en tussen die beide geen conflict bestaat, heeft zich in één van beide niet volledig verdiept. De evolutietheorie schoffelt de Oorsprong en het doel van het leven zoals omschreven in de Bijbel namelijk volledig onderuit, en past in de kern daarom totaal niet bij Gods bedoeling van het leven.

  We nodigen u van harte uit om zelf te komen luisteren op het congres, zodat u zult ontdekken waarom de evolutietheorie geen waarheid kan zijn.

  Voor meer informatie: http://www.Scheppingscongres.com

  Like

 4. @Scheppingscongres
  Dank u voor uw correctie dat geen van de organisatoren van het Scheppingscongres lid van de christelijk gereformeerde kerk is. Het is dan toeval dat ze in een locatie van een christelijk gereformeerde kerk terechtkomen.

  De toevoeging ‘vijf mannelijke sprekers’ geeft aan wat de achtergrond van de sprekers is. Dat komt me zo opvallend voor dat ik het wilde vernoemen. Met deze toevoeging bedoel ik zeker niet een waardeoordeel te geven. Overigens ben ikzelf ook wit en mannelijk.

  Het is opvallend dat wat u in uw reactie schrijft over het niet kunnen verenigen van wetenschap en godsdienst in lijn is met wat atheïsten als Sam Harris beweren. Namelijk dat religie en wetenschap per definitie niet te verenigen zijn. Dat staat weer haaks op de visie van het Vaticaan dat beweert dat wetenschap en godsdienst wel te verenigen zijn. Kortom, consensus binnen religies bestaat niet en met polemische atheïsten (waar ik niets van moet hebben) zit u inhoudelijk op een lijn.

  Laat ik stellen dat ik elke religieuze organisatie of een organisatie op religieuze grondslag het grondrecht van vereniging gun. Ik accepteer elke overtuiging, maar behoud mezelf het recht voor om daar kritiek op uit te kunnen oefenen. Dus ik heb geen enkele twijfel over het recht op bestaan van een godsdienst. Inclusief de leerstellingen die specifieke godsdiensten vormen (Hoe afwijkend die binnen verschillende godsdiensten ook zijn). Dat bestaansrecht bestaat en moet door de overheid gegarandeerd worden. De politieke filosofie van het secularisme zegt dat alle religies en levensovertuigingen gelijkwaardig zijn. Dus ook wat u en uw organisatie voorstaan, want ik neem toch aan dat u en het Scheppingscongres op enige wijze verbonden zijn aan een stroming binnen het Nederlands protestantisme.

  Als u zegt: ‘De evolutietheorie schoffelt de Oorsprong en het doel van het leven zoals omschreven in de Bijbel namelijk volledig onderuit, en past in de kern daarom totaal niet bij Gods bedoeling van het leven’ dan is dat een mening waarmee ik het oneens ben. Ik heb daar kritiek op en heb het recht daar kritiek op te hebben. Zoals gezegd, ik vind het in de vorm een circulaire argumentatie die u hanteert omdat uw betoog in zichzelf verkeert en uitsluitend naar zichzelf verwijst. In uw reactie onderstreept u dat in mijn ogen eerder dan dat u het probeert breder te duiden. Dat is in mijn ogen een gemiste kans die u laat liggen. Maar mogelijk is ook dat u gewoonweg geen passende argumenten kan vinden om me overtuigend te antwoorden.

  Ik vind het ook opvallend dat u namens het Scheppingsproces claimt te weten wat ‘Gods bedoeling van het leven is’. U stelt zich daarmee in de plaats van God en bewerkstelligt daarmee exact het omgekeerde van wat u claimt te beweren. Namelijk dat God geen mensenwerk is, niet horizontaal maar verticaal is. Maar onbedoeld en onbewust verklaart u zich door deze claim juist wel tot een aanhanger van het idee dat godsdienst mensenwerk is.

  Godsdienst is mensenwerk. U suggereert het zelf in uw reactie. Daar refereer ik aan als ik spreker P. de Jong verwijt dat hij meer maakt van godsdienst dan het is. Dat is religiekritiek waartegen religieuzen opgewassen moeten zijn.

  Ik bedoel niet dat de persoon P. de Jong kwaadwillend en negatief is, maar dat zijn denkbeelden zoals die uit de toelichting blijken dat zijn. Als het misverstand bij u is ontstaan dat ik de persoon van dhr. De Jong aanspreek, dan betreur ik dat en zet ik bij deze graag recht dat het me absoluut niet om zijn persoon, maar om zijn denkbeelden te doen is. Daar heb ik volop kritiek op, niet op hem persoonlijk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.