George Knight

Debat tussen links en rechts

Help! Nederlandse politiek worstelt met zichzelf, ziet Russische dreiging onvoldoende en maakt de democratie niet weerbaar

with 30 comments

Terwijl de Nederlandse politiek worstelt met een minister van Buitenlandse Zaken die in eigen doel schiet publiceerde het Britse 89up.org een rapport over de Russische invloed op het Brexit-referendum. Die was immens. Wanneer wordt het Westen wakker en verenigt het zich tegen de aanval uit de Russische Federatie?

Het is schrijnend om politici te zien worstelen met hun eigen posities, verkiesbaarheid en menselijk tekort, terwijl de problemen die raken aan de bestaanszekerheid en weerbaarheid van de democratie niet doelmatig aangepakt worden. Blokkeer de Russische staatszenders RT en Sputnik en draai Facebook, Twitter en Google hard de duimschroeven aan. Politiek, te beginnen in Den Haag, besef nou eens de urgentie van de dreiging. Stop partijpolitieke spelletjes en de navelstaarderij. Wordt volwassen. Het schouwspel is niet om aan te zien.

Het is een melodrama dat op het eerste gezicht een tragedie lijkt, op het tweede gezicht een komedie, maar uiteindelijk absurd drama lijkt te zijn dat vooral de nutteloosheid van de politiek onderstreept. Waar kunnen Nederlanders hun vertrouwen opzeggen in de volledige huidige politieke klasse, coalitie en oppositie?

Foto: Schermafbeelding van deel artikel89up releases report on Russian influence in the EU referendum’, 10 februari 2018.

Advertenties

30 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. The big takeaway: The intelligence officials all conceded that the Russians will continue to interfere with U.S. elections through the 2018 mid terms and likely beyond.
  https://www.axios.com/everything-you-missed-from-the-world-wide-threats-hearing-today-1518541899-fe4374a3-c6e6-4592-81e8-0cc90e2224ab.html

  George Knight

  13 februari 2018 at 18:38

 2. Men is ziende blind en horende doof. Men wil het gewoon niet weten en na de afgang van Zijlstra zal men nog minder geneigd zijn om de Russische inmenging en dreiging serieus te nemen. Struisvogelpolitiek als je mij vraagt. Het gevaar gaat niet weg door het te negeren.

  Raymond Horstman

  14 februari 2018 at 10:16

 3. @Raymond
  Het is opvallend dat de analyse dat er Russische inmenging is in de nationale politieke systemen breed gedeeld wordt. Door onder meer Britse, Franse, Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten en onafhankelijke deskundigen.

  Maar bizar is vervolgens de reactie op die inmenging. Die is krachteloos en defensief. Precies zoals de onafhankelijk senator Angus King in bovenstaande hoorzitting opmerkt. In de VS negeert om politieke redenen de regering Trump de berichten over de Russische inmenging. En in andere landen is de reactie slap. Ze zetten hun sterke wapens niet in. Zoals een boycot van Russische energie of het stopzetten van het Nord Stream Ii project.

  Ook in Nederland veranderen de weinig concrete waarschuwingen van minister Ollongren in machteloos en vrijblijvend gebazel als de Nederlandse regering weigert krachtig te reageren op de Russische inmenging.

  George Knight

  14 februari 2018 at 10:33

 4. Is er een mogelijkheid om online deze Russische misleidende Brexit berichten uit het onderzoek te bekijken?

  Andrew Voigt

  15 februari 2018 at 11:08

 5. @Andrew Voigt
  ZIe http://89up.org/russia-report

  George Knight

  15 februari 2018 at 11:22

 6. De gevraagde berichten zijn niet terug te vinden.

  Andrew Voigt

  15 februari 2018 at 18:59

 7. DIt is niet het 89up rapport over de Brexit. Men heeft aangekondigd 14 febr j.l het rapport vrij te geven. Maar helaas is het onvindbaar.

  Andrew Voigt

  15 februari 2018 at 21:11

 8. @Andrew
  Ik weet niet precies waarnaar u op zoek bent. Wat 89up.org een ‘report’ noemt zijn de twee artikelen die in The Observer en The Times zijn gepubliceerd.

  Het rapport van 10 januari 2018 van de Amerikaanse Senaat bevat ook een paragraaf over het Verenigd Koninkrijk. Daarom had ik een verwijzing bijgevoegd.

  George Knight

  15 februari 2018 at 23:59

 9. As federal investigators continue to find evidence that Russian nationals interfered in the 2016 U.S. elections, lawmakers have struggled to find ways to combat any repeat efforts in 2018.

  One potential solution? Fining social media titans like Facebook and Twitter— where Russians pose as people and groups within the U.S. to promote certain political views and events — whenever they fail to deactivate “bots” on their platforms.
  http://www.rollcall.com/news/politics/klobuchar-open-fining-social-media-bots

  George Knight

  26 februari 2018 at 19:33

 10. @ George Knight
  Russische energie boycot of stopzetten van het Nord Stream II pipeline..?
  Onzinnige, zelfs gevaarlijke stemming makerij want er is hélemaal niets nieuws onder de zon.

  Beïnvloeding van politieke ‘tegenstanders’ is zo oud als de wereld zelf en wordt door letterlijk álle Staten en semi-politieke groeperingen gepraktiseerd. Alleen methodes en middelen zijn veranderd en vorderen nu intelligente en hoog-technologische uitdagingen.
  Geen domme contingentering die nog nooit haar nut bewezen heeft.., en al helemaal geen oorlogszuchtig dreigen dat zo maar eens realiteit zou kunnen worden…

  Martin

  27 februari 2018 at 22:30

 11. @Martin
  Het is me een raadsel wat u beweert of denkt te beweren. Ik pleit ervoor -of herinner eraan- dat Nederland en de EU voor zichzelf opkomen op het gebied van de energiepolitiek. En simpelweg de voornemens over diversificatie en onafhankelijkheid volgen die de EU als beleid formeel heeft vastgesteld.

  Dat heeft niets met stemmingmakerij, maar alles met realisme te maken. Die besluiten moeten niet in Moskou, Washington of Beijjng, maar in Den Haag of Brussel genomen worden.

  De politieke leiding van de Russische Federatie moet maar doen wat het opportuun acht voor zichzelf of de eigen natie, zoals dat ook voor Nederland en de lidstaten van de EU geldt. Wie dat ter discussie stelt keert zich tegen het beleid van de EU en Nederland. Daar neem ik afstand van.

  George Knight

  28 februari 2018 at 00:30

 12. U haalt energie politiek en geopolitiek door elkaar. Over dat laatste gaat B.Z. en u kent de kwaliteit daarvan.
  U heeft het over ”sterke wapens die ingezet moeten worden, zoals een boycot van Russische energie of het stopzetten van het Nord Stream II project” om vermeende en opgeklopte politieke ‘beïnvloeding’ te straffen.
  U vindt niets van de EU energie politiek maar wel alles van onduidelijke en onbewezen dreigingen vanuit de Russische Federatie.
  En dáár reageer ik op…, niet zo raadselachtig toch..?

  Natuurlijk moeten Nederland en EU opkomen voor een eigen energie politiek en die veilig stellen voor de verre toekomst, dat zijn ze aan hun burgers verplicht.
  Helaas spelen daar nog decennia fossielen brandstoffen (bij voorkeur schoner gas) een grote rol in.

  Terwijl Groningen langzaam in chaos wegzinkt zijn de eenvoudige keuzes;
  = aanlanding van duur schaliegas (LNG) hoofdzakelijk uit de VS en Dubai en economisch chantabel worden voor onvermijdelijke ‘prijsaanpassingen’
  = aanmerkelijk goedkoper gas geleverd door nieuwe Nordstream en Southstream pijpen vanuit de R.F. en politiek enigszins chantabel worden. Echter veel minder ‘dreigend’ dan gesuggereerd vanwege de pure noodzaak van deze inkomsten voor het budget van de Federatie
  = beide opties openhouden, zelfs stimuleren vanwege gunstige marktwerking van concurrentie.

  Helemaal niet raadselachtig ziet u…?

  Martin

  28 februari 2018 at 07:09

 13. @Martin
  Nogmaals, ik pleit voor een evenwichtige energiepolitiek die Nederland of de EU minder afhankelijk maakt van belangrijke leveranciers. De EU heeft officieel een beleid dat inzet op diversificatie, maar doet in de praktijk het omgekeerde. Statistieken wijzen uit dat het aandeel gas vanuit de Russische Federatie niet minder, maar meer wordt. En Nord Stream II zal dat voor de toekomst bestendigen. Dat is een samenwerking van bedrijven als Gazprom (meerderheidsbelang van 51%), Gasunie en Shell dat haaks op het aangenomen EU-beleid staat. Er wordt niets tegen ondernemen door de belangrijkste politieke leiders van de EU-lidstaten omdat het een ‘economisch’ en geen ‘politiek’ onderwerp zou zijn. Een open debat erover wordt binnen de EU geblokkeerd door landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland. Maar het is wel degelijk een politiek onderwerp waarmee de Russische Federatie energiepolitiek bedrijft. Pleiten voor diversificatie en spreiding van leveranciers van energie is geen ‘gevaarlijke stemmingmakerij’, maar beleid dat stoelt op een strategie van de EU die niet gevolgd wordt, en gezond verstand.

  George Knight

  28 februari 2018 at 09:07

 14. Dag heer Knight.
  Het vereist wat lenigheid van geest om uw eerste oproep tot boycot van Russische energie en Nordstream II te lezen als een evenwichtige energiepolitiek die Nederland of de EU minder afhankelijk maakt van belangrijke leveranciers…, maar vooruit…

  Als Nederland en de EU haar burgers op middellange termijn niet wil benadelen is meer Russisch gas niet alleen voor de hand liggend maar zelfs onvermijdelijk vanuit concurrentie overwegingen.
  Gelet op hun torenhoge schuldenlast kunnen landen m.n. in midden en zuid Europa zich simpelweg geen duur schaliegas uit de VS of Dubai veroorloven.
  De Southstream pipe is van groot belang m.n. voor deze landen.

  http://www.gulfoilandgas.com/webpro1/projects/3dreport.asp?id=101888

  Deze pijp loopt vlak langs de strategische Krim en daarmee één van de redenen waarom m.n. de VS dat peninsula zo graag had ‘ingelijfd’ bij de NATO om controle over de Zwarte Zee te verwerven en de Russen dat hélemaal niet zagen zitten.

  Dan heb ik ’t niet eens over de ecologische weerzin tegen schaliegas waar men in de VS (zoals met genetische manipulatie van landbouwgewassen) en onder russofoben geostrategen wel erg gemakkelijk overheen stapt.

  Enfin om de 3 redenen die ik boven al noemde moeten zowel de Nord- als Southstream pipes er zo snel mogelijk komen, de simpele gedachte in acht nemend dat deze pijpen aan beide zijden kunnen worden dichtgedraaid en afname absoluut niet tot afhankelijkheid hoeft te leiden.
  Q.E.D.

  Martin

  28 februari 2018 at 10:07

 15. @Martin
  We verschillen van mening over de energiepolitiek van de EU. Het gaat er niet zozeer om dat Nederland of de EU hun burgers benadelen, maar dat er evenwichtig beleid wordt uitgevoerd dat de EU onafhankelijker van grote leveranciers maakt dan nu. En dus chantabel. Kortom, het gaat om de langetermijnstrategie.

  Ik zie een gevaar dat over de hoofden van de burgers heengaat. Zoals Nord Stream II duidelijk maakt zijn het niet de burgers of de regeringen die de burgers gekozen hebben die het laatste woord over de energiepolitiek van de EU hebben, maar zijn het multinationals die het laatste woord hebben.

  Ik pleit overigens niet voor een boycot van energie uit de Russische Federatie zoals u abusievelijk zegt. Dat is onhaalbaar en onnodig. Ik pleit voor minder afhankelijkheid van Russische energie.

  Ik pleit voor een stop op Nord Stream II om verschillende redenen. Het vergroot binnen de EU de verschillen tussen Nord en Zuid, en tussen West en Oost. En het vergroot binnen de EU de verschillen tussen de politiek en economische macht in het nadeel van de politiek. Het maakt de EU op termijn onafhankelijker van Russisch gas of gas dat via de Russische Federatie wordt aangevoerd.

  De diversificatie krijgt mede vorm in de aanvoer van vloeibaar gas, bijvoorbeeld via de terminal in Klaipėda, Litouwen. Gas per schip of via pijpleidingen kan aangevoerd worden uit Noorwegen, Algerije, Azerbeidjan of andere landen met gasvelden die in ontwikkeling zijn. Zoals bij Cyprus. Dat is een doorlopend proces dat aangeeft dat diversificatie in de praktijk mogelijk is. Maar dat het politiek wil binnen de EU vraagt om dat te realiseren.

  George Knight

  28 februari 2018 at 11:30

 16. @George Knight
  afsluitend 3 opmerkingen, verschillen van mening mogen blijven w.m.b. en u kent nu de mijne..
  = de Southstream pijp wordt zeer gewenst door overheden zoals Hongarije, Italië, Oostenrijk en de gehele Balkan. Bedrijven spelen een volkomen ondergeschikte rol in deze 100% politieke discussie met vooral de VS en haar verliesgevende schaliegas ‘belangen’ met een huichelachtige EU op de achtergrond.
  Enige vraag die telt is of de pijp via Turkije dan wel direct in Bulgarije moet ‘aanlanden’.
  = de Nordstream pijp wordt selectief door overheden gewenst of afgewezen, directe leveringen vanuit de R.F. onderzees naar Duitsland ligt politiek gevoelig. Vooral Polen en Balten zijn tégen vanuit historische overwegingen en omdat het hen geen cent oplevert. En opnieuw, bedrijven spelen daar nauwelijks een rol in, de bemoeienissen van oud Bondskanselier Schreuder zijn louter politiek…
  = U negeert opvallend de ecologische aspecten van schaliegas uit de VS, globaal bezien toch de grootste leverancier. Wat u terecht in linkse kringen niet wil mag de ander kennelijk zonder bezwaren..
  Toch merkwaardig..

  Martin

  28 februari 2018 at 12:14

 17. @Martin

  1.
  South Stream is een ander dossier dan Nord Stream. Ik ben het met u eens dat de afwijzing door de EU van South Stream wel op politieke gronden werd genomen. Precies daar duidde ik op door toen ik zei dat Nord Stream II de verschillen tussen Noord en Zuid vergroot. In maart 2016 schreef ik daarover het volgende:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2016/03/04/is-nord-stream-ii-verenigbaar-met-europese-wetgeving-en-energiepolitiek/

  Het is krom om Nord Stream II een commercieel project te noemen, terwijl South Stream feitelijk om politieke redenen is afgeblazen door de EU vanwege strikte regelgeving die niet van toepassing is op Nord Stream II. De Italiaanse premier Renzi heeft meermalen op deze tegenstrijdigheid gewezen.

  Inderdaad bevat de rol van Duitsland in de relatie tot de Russische Federatie volop tegenstrijdigheden. Het lijkt erop dat niet steeds dezelfden aan de touwtjes trekken. Duitsland is een land waar soms de emotie de boventoon voert en dan weer de rede. Het is nog steeds WOII die het de Duitsers moeilijk maakt om zich op een passende manier te verhouden tot het Kremlin. Onverwerkt schuldgevoel maakt het er onmogelijk op.

  Toch hebben de belangrijkste partners, te weten Nederland (MH17), Frankrijk (Russische lening aan het Front National), Duitsland (Lisa en de Russische informatie-oorlog tegen kanselier Merkel, Duitsland en de EU) en het Verenigd Koninkrijk (Litvinenko) alle redenen om niet met Gazprom in zee te gaan. Dat zich niet geheel toevallig deze week tot China wendde voor een miljardenlening.

  De EU kan het niet maken om met Nord Stream II zowel Oost- als Zuid-Europa te passeren en het Kremlin te dienen. En door het erop te gooien dat het een louter commercieel project betreft maakt het er hypocriet en ongeloofwaardig op. Iedereen weet dat het grote geopolitieke gevolgen heeft.

  Aan de Russische Federatie moeten geen concessies gedaan worden. Want het leidt alleen nog maar tot het moeten doen van meer concessies. Een streep in het zand is voor iedereen duidelijker. De Russen met hun militaire macht hebben niets anders dan dat. Daarom moet de EU achter die eenzijdige macht kijken. En trouwens snel de eigen legers op orde brengen. Oekraïne lukt dat vanuit een slechtere uitgangspositie in 18 maanden. De EU moet dat in 12 maanden lukken. Als het wil.

  De EU is zwak, verdeeld en niet in vorm. Dat valt de EU-lidstaten te verwijten. De oplossing is niet zozeer meer EU door federalisering zoals iemand als Guy Verhofstadt herhaaldelijk bepleit, maar gewoon het nakomen van gemaakte afspraken. De EU is levensvatbaar en valt op te vatten als een ballon die nu slechts half opgeblazen is en zieltogend toont. De EU heeft geen nieuwe ballon nodig, maar een ballon die zoals lang geleden overeengekomen de lucht krijgt die bij haar past. Niet meer en niet minder.

  2.
  Mee eens dat de bemoeienissen van de Duitse oud-kanselier Gerhard Schröder als hotemetoot bij Gazprom, Nord Stream II en Rosneft in de eerste plaats politiek zijn. Hij is door het Kremlin binnengehaald vanwege zijn contacten in de Duitse politiek en het bedrijfsleven. In dit geval vertegenwoordigt Schröder het belang van Gazprom. Ofwel, Schröder is er de verzinnebeelding van dat bedrijven in Nord Stream II een leidende rol spelen. In Nederland is het Shell dat een stevige stem in het kabinet Rutte III heeft.

  3.
  Ik ben een tegenstander van de winning van schaliegas vanwege het milieustandpunt. Ik heb me nooit voor de winning van schaliegas uitgesproken. Maar de aanvoer van LNG komt niet alleen uit schaliegas alleen. Dat is diverser.

  Interessant in dit verband waarin geopolitiek en energiepolitiek door elkaar heen lopen is de winning van schaliegas in Oekraïne waar Shell tijdens het vorige bewind van president Janoekovitsj een vinger in de pap probeerde te krijgen. In februari 2014 schreef ik daarover het volgende:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2014/02/27/belang-shell-in-oekraine-nauw-verbonden-aan-janoekovitsj-wat-nu/

  George Knight

  28 februari 2018 at 12:47

 18. @ George Knight
  Dan toch nog even dit..
  Gazprom is niets anders dan de semi-private leverancier/uitvoerder namens de R.F. zoals het NAM consortium voor het Nldse gas. De échte beslissingen liggen bij betrokken overheden en de prijsvorming op de wereldmarkt.
  Met hun enorme impact op de wereld economie zijn fossiele brandstoffen per definitie een politiek issue, niet alleen in het Kremlin. De innige band tussen de Bush dynastie en hun Saudische vrienden b.v.

  Overigens heeft ‘hotemetoot’ Schroeder een buitengewoon interessante en zwaar betaalde de baan en zijn zijn contacten met álle betrokkenen in de ‘Nordstream’ discussie veel interessanter en onderhoudender dan in sommige schotschriftjes wordt voorgesteld..

  Martin

  28 februari 2018 at 14:35

 19. @Martin
  De overheid van de Russische Federatie heeft een meerderheidsbelang in Gazprom. In de NAM hebben de bedrijven Shell en ExxonMobil elk een belang van 50%. Dat zijn principieel andere eigendomsverhoudingen en een andere rol voor de respectievelijke overheden in betreffende landen.

  De Russische Federatie heeft een betrekkelijk onbelangrijke economie die in grootte vergelijkbaar is met die van de landen van de Benelux. De bedrijven van de RF kunnen niet concurreren op de wereldmarkt. Wellicht met als uitzondering de bewapeningsindustrie. Maar de grote uitzondering is de energiesector van de RF, en dan vooral de distributie.

  Energie is voor de RF de kurk waar het budgettair op drijft. Dat betekent dat het Kremlin weinig middelen heeft om economisch druk te zetten op andere landen. Dat kan praktisch alleen via energie. Dat is het verschil met een land als Nederland dat een economie heeft die veel diverser is en niet afhankelijk is van een specifieke sector.

  Wat voor de RF geldt, geldt in beginsel ook voor andere petrostaten als Venezuela of Saoedi-Arabië. Maar landen gaan daar allen verschillend mee om omdat hun uitgangspositie niet hetzelfde is. Venezuela leert hoe de afhankelijkheid van de winning van energie zich tegen een land kan keren. Saoedi-Arabië of de Golfstaten proberen zich te verbreden en economisch minder kwetsbaar te maken. De RF lukt het niet om dat te realiseren. Het is inderdaad een schande hoe het Westen Saoedie-Arabië niet aanpakt voor mensenrechtenschendingen en de export van terrorisme, en westerse landen uit financieel gewin hun bezwaren inslikken als ze wapens in Ryad kunnen slijten.

  George Knight

  28 februari 2018 at 15:21

 20. Een geheel andere discussie maar BBP/BNP is een erg onbetrouwbare indicator voor de ‘productiviteit’ en financiële stand of interne kracht van een land. Zeker als deze toegevoegde marktwaarde van goederen en (overheids) diensten uitgedrukt wordt in dollars…
  Nationale schuld b.v. (i.e. overheid+private) en afhankelijkheid van de kapitaalmarkt is zeker zo belangrijk.
  Zonder ‘the advantage of the dollar’ en o.a. de mogelijkheid via financiële instellingen indirect van de eigen bevolking te lenen was de VS allang failliet geweest.
  Vraag is wel hoelang dat nog goed gaat..
  Belangrijke houders van VS treasuries (schuldpapier) als China krijgen daar toenemend genoeg van…
  Maar als gezegd…, een geheel andere discussie…

  Martin

  28 februari 2018 at 18:33

 21. @Martin
  Mee eens, vergelijkingen tussen BNP’s van landen zijn niet eenduidig, maar ze geven wel een indicatie. Daarnaast komt dat de zogenaamde asynchrone oorlogsvoering via internet (cyberwar), sociale media (trollfabrieken) en de traditionele propagandagerichte media relatie goedkoop is en toch maximaal effect heeft op het verstoren of ontwrichten van de vijand. Het wordt ook wel de armelui’s oorlogsvoering genoemd.

  In een opinie-artikel stelt politicoloog Jordan Gans-Morse dat de succesvolle Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 niet zozeer wijst op Russische sterkte, maar op Amerikaanse zwakte. Dat wordt er des te schrijnender op als men beseft hoeveel meer budget de Amerikaanse veiligheidsindustrie heeft in vergelijking met de Russische veiligheidsindustrie. Hoe kan het dat de Amerikanen zo zwak zijn? Kortom, budget is niet alles. Daarbij komt uiteraard ook dat president Trump weigert elk initiatief te nemen of wettelijke opdracht te geven aan de inlichtingendiensten om de Russische inmenging in de Amerikaanse samenleving te stoppen. Zo wordt het een dubbel ongelijke strijd.
  http://thehill.com/opinion/white-house/376392-us-weakness-to-blame-for-russian-interference-they-exploited-our

  George Knight

  2 maart 2018 at 12:16

 22. @George Knight
  U zegt; daarnaast komt etc……, wáárnaast komt George?
  Vrijwel al u argumenten die de R.F. betreffen komen voort uit het vijandbeeld dat u unverfroren probeert overeind te houden. En u sleept daar een ‘politicoloog’ bij die in dezelfde waan leeft. De talloze andersdenkenden komen niet in beeld bij u, hoogstens als storend..
  Politieke beïnvloeding is van alle tijden en alle Naties, Staten en Rijken…, George.
  De optelsom van inspanningen door westerse inlichtingen diensten, NGO’s en bedrijven die in dat verband op het territorium van de voormalige USSR/CIS opereerden (wordt inderdaad steeds moeilijker) overtreft de de activiteiten van Moskou in het westen met veelvouden. Wat hackertjes erbij sleuren en gewag maken van ‘cyberwar’ is van een ongelooflijke treurigheid.

  Met verse NSA schandalen en volkomen onduidelijke big-data activiteiten van de nieuwe internet reuzen, Snowden gevangen in Moskou en Assange in London en het hardnekkig volhouden dat het VS raketafweer systeem in o.a. Roemenië uitsluitend opgetrokken wordt om Iraanse en Koreaanse raketten tegen te houden kan alleen met hypocrisie, onwetendheid of belangen anderszins het ‘Grote Russische Gevaar’ voor het westen overeind worden gehouden.
  Helaas heb ik, waarschijnlijk in tegenstelling tot u, teveel ‘blauwe mannetjes’ i.e. politieke adviseurs en anderszins die in de oude USSR/CIS werden ingezet gezien en gesproken om zulks nog wijsgemaakt te kunnen worden.

  Trump is geen president dankzij Putin maar is dat dankzij decennia van wanbestuur in de VS door wisselende bestuurs dynastieën en arrogante partij politiek die de belangen van het ‘volk’ blunt negeerden
  Komt er een harde ruk naar politieke extreem rechts in Europa (onvermijdelijk, kwestie van tijd) komt dat niet door Putin en vage trollenfabriekjes maar door de hopeloze puinhoop die Europa van de EU heeft gemaakt.
  Dit is rot van binnenuit…
  Misschien is het de hoogste tijd voor wat zelf reflectie….?

  Martin

  2 maart 2018 at 15:45

 23. @Martin
  Ik heb geen idee waar u het over hebt. Welk vijandbeeld van wie of welk land suggereert u dat ik heb? Als u goed leest en op u in laat werken wat ik zeg, dan kunt u omvatten dat ik in bovenstaande reactie vooral kritisch ben op de VS en president Trump. Maar in uw reactie gaat u een hele andere kant op.

  Ik begrijp dan ook niet goed tegen wie u praat en op wie u reageert. U schuift me opnieuw allerlei standpunten in de schoenen die ik niet deel. Wat u doet vind ik geen zuivere manier van redeneren. U grossiert in drogredenen. Preken voor eigen parochie is aardig, maar waarom u dat tegen mij doet ontgaat me.

  Met uw zwart/wit-denken en projecties kan ik niets. En als u er vervolgens ook nog eens een meta-discussie van maakt, dan houdt voor mij elke relevantie op van wat u beweert.

  Om aan te geven dat de wereld complexer en gelaagder in elkaar zit dan u suggereert en blijkbaar binnen uw denkraam past, zou ik naar allerlei kritische stukken op mijn blog over de rol van het grote geld in de Amerikaanse politiek kunnen verwijzen en het verziekte politieke bestel van dat land. Of naar mijn positieve stellingname over Assange (tot 2014) en Snowden. Op mijn initiatief stelde SP’er Harry van Bommel in 2012 kamervragen over Assange. En er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2012/09/28/van-bommel-stelt-kamervragen-over-bemiddeling-in-zaak-assange/

  Martin, misschien is het voor u de hoogste tijd voor zelfreflectie. Uw manier van argumenteren deugt naar mijn idee van geen kanten. U gaat in uw reacties met uzelf en uw meningen op de loop. Ik wil graag met iedereen een debat aangaan, maar de basis daarvoor is wel dat discussianten elkaar aanspreken op wat ze zeggen en niet op wat ze denken dat de ander zegt. Maar wat die ander helemaal niet zegt.

  George Knight

  2 maart 2018 at 16:58

 24. @ George Knight
  te beginnen bij kop en staart:
  = de truc van het quasi onbegrip is wat kinderachtig, dit is een reactieve en beperkte uitwisseling van opvattingen en gedachten, geen echt debat
  Overigens; een media training leerde me ooit; hoedt u voor opponenten die veinzen u niet te begrijpen, zij zijn het apert oneens met u, maar willen daar niet (direct) voor uit te komen.
  = mijn oproep tot zelfreflectie was zeer algemeen verwoord (aan westerse politici) en niet gericht aan uw persoon. Voor een beter begrip had dát erbij gemoeten begrijp ik nu. Excuses.

  Ik heb me goed ingelezen mbt uw recente opvattingen en reacties op dit blog over de Europese Oost-West verhouding en m.n. de rol van de R.F. en de VS, het spijt me dat ik voor uw complete werk geen tijd kon vrijmaken.
  Duidelijk is dat u ‘oorzaak en schuld’ van de gevaarlijk oplopende spanningen aan de grenzen de R.F. volledig neerlegt bij onze oude vertrouwde ‘vijand’ uit de koude oorlog. Beduidende kritiek op westers handelen heb ik niet gelezen. Dát is meer voor luchtfietsers als van Wolferen
  In het beeld dat u oproept is overduidelijk geen ruimte voor argumenten die niet zijn gebaseerd op uw interpretatie van de feiten…
  Dat wilde ik simpelweg vastgesteld hebben en het overladen denkraam verder gefocust op wat beperkte schetsen vanuit een andere invalshoek (meta, interessant woord trouwens)
  Zou je met wat goede wil ook een bijdrage aan het ‘debat’ kunnen noemen.

  Helaas stuit zulke benadering onmiddellijk op de reflex van uw onbegrip….
  Zij het wat onbehoorlijk verwoord.

  Martin

  2 maart 2018 at 23:28

 25. @Martin
  Ik begrijp werkelijk niet wat u bedoelt. Ik garandeer u dat ik niet doe alsof. Als ik onaardig zou zijn, zou ik het onzin noemen wat u zegt. U gaat niet in op argumenten die ik in mijn reactie naar voren breng, zoals het vermeende vijandbeeld. U geeft opnieuw mijn beweegredenen en intenties verkeerd weer. U projecteert en bestrijdt een stropop die niet de mijne is. U zegt dat u geen witte raaf kunt vinden zonder dat u er blijkbaar naar gezocht hebt en over kunt oordelen. Tja, dan is het makkelijk om die witte raaf niet te vinden.

  Het is aantoonbaar onjuist wat u stelt, namelijk dat ik de schuld van de oplopende spanning tussen Oost en West volledig neerleg bij de Russische Federatie. Hoewel ik niet onder stoelen of banken steek dat het Kremlin sinds 2012 en vooral sinds eind 2013 inzake Oekraine op ramkoers ligt en veel te verwijten valt. Bijvoorbeeld over de onrechtmatige inname van de Krim die feitelijk zowel de Russische Federatie als het Westen beschadigd heeft. Een nutteloze daad dus. Maar met die constatering is niet gezegd dat ik niet vind dat de VS eveneen niets te verwijten valt. Zeker wel.

  Zie wat ik er over schrijf: ‘In de westerse veiligheidsindustrie gaan jaarlijks vele honderden miljarden dollars om. Deze industrie van veiligheids- en inlichtingendiensten, krijgsmachtsonderdelen, particuliere bedrijven die als onderaannemer optreden, hightechbedrijven, gevestigde media en instituten op het gebied van strategie en veiligheid klontert samen en is onderling sterk verbonden. De veiligheidsindustrie heeft als legitimatie de dreiging die door ‘wetenschappers‘ en ‘journalisten‘ in de lucht wordt gehouden. Daartoe worden vijandbeelden gecreëerd om het belastinggeld te verantwoorden. Vanuit deze industrie worden door ‘deskundigen‘ in de publieke opinie breed analyses verspreid die als overeenkomst hebben dat ze de noodzaak voor het bestaan ervan ‘neutraal’ onderstrepen. Rob de Wijk maakt onderdeel uit van deze industrie. Het is zijn goed recht, maar het zou gewenst zijn als er voortaan een disclaimer bij z’n opinies verschijnt: ‘Beperkt houdbaar door eigenbelang’.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/11/20/rob-de-wijk-dient-het-doel-van-de-veiligheidsindustrie/

  Nogmaals, ik wil graag met iedereen in debat die me aanspreekt op mijn meningen. En ze neemt zoals ze zijn. Maar wat u doet is iets compleet anders. U gebruikt mijn redactieruimte voor uw prefab meningen die relatief los staan van wat ik beweer. Dat zegt vooral iets over u.

  George Knight

  2 maart 2018 at 23:47

 26. Heer Knight
  Over inconsistent redeneren;
  U zegt 14 februari 2018 at 10:33 Ze (Europese leiders) zetten hun sterke wapens niet in. Zoals een boycot van Russische energie of het stopzetten van het Nord Stream Ii project.
  Vervolgens zegt U 28 februari 2018 at 11:30 Ik pleit overigens niet voor een boycot van energie uit de Russische Federatie zoals u (ik dus) abusievelijk zegt.

  Echter dan; South Stream is een ander dossier dan Nord Stream. Ik ben het met u eens dat de afwijzing door de EU van South Stream wel op politieke gronden werd genomen.

  Een grotesk eufemisme want feitelijk;
  De EU ‘besluit’ helemaal niets, dat doen de lidstaten in hun eigenbelang, zoals u pleit Nederland zou moeten doen. Verder geen woord over de druk vanuit de VS/Pentagon t.w. de eenzijdige inlijving van niet EU lid Montenegro bij de NAVO door de VS, plaatsing van raketinstallaties in Roemenië en instandhouding van de 2de grootste militaire basis in Europa t.w. ‘Camp Bondsteel’ in Kosovo.
  Ergo; geen controle met de Krim over de Zwarte Zee dan wel over de Balkan.

  Nu weer de fraaie ‘contradictio in terminis’.. (onrechtmatigheid zónder schuld)
  quote Het is aantoonbaar onjuist wat u stelt, namelijk dat ik de schuld van de oplopende spanning tussen Oost en West volledig neerleg bij de Russische Federatie. Hoewel ik niet onder stoelen of banken steek dat het Kremlin sinds 2012 en vooral sinds eind 2013 inzake Oekraïne op ramkoers ligt en veel te verwijten valt. Bijvoorbeeld over de onrechtmatige inname van de Krim die feitelijk zowel de Russische Federatie als het Westen beschadigd heeft. Een nutteloze daad dus. Maar met die constatering is niet gezegd dat ik niet vind dat de VS eveneens niets te verwijten valt. Zeker wel.
  ———
  De stelling dat de Krim zou zijn ‘ingenomen’ is op z’n minst discutabel evenzo de Volkenrechtelijke onrechtmatigheid daarvan. De analogie met Kosovo ligt voor de hand. Leest u beneden wat Prof Reinhard Merkel daarover zegt. Hij is trouwens kort daarna volledig ‘kalltgestellt’.
  Niettemin is de Krim ‘des poedels kern’’ van een ongekend media frame, militair en economische offensief dat sindsdien tot harde art 5 retoriek heeft geleid en angst heeft gezaaid onder verstandige mensen in de Baltics en Belarus met militaire krachtpatserij aan beide zijden.

  Daarover Prof REINHARD MERKEL in de F.A.Z. van 07.04.2014.

  Die Krim und das Völkerrecht.., Kühle Ironie der Geschichte

  Russland hat völkerrechtliche Ansprüche der Ukraine verletzt. Aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Wer am lautesten nach Sanktionen schreit, lenkt nur ab von der eigenen Blamage.
  Hat Russland die Krim annektiert? Nein. Waren das Referendum auf der Krim und deren Abspaltung von der Ukraine völkerrechtswidrig? Nein. Waren sie also rechtens? Nein; sie verstießen gegen die ukrainische Verfassung (aber das ist keine Frage des Völkerrechts). Hätte aber Russland wegen dieser Verfassungswidrigkeit den Beitritt der Krim nicht ablehnen müssen? Nein; die ukrainische Verfassung bindet Russland nicht. War dessen Handeln also völkerrechtsgemäß? Nein; jedenfalls seine militärische Präsenz auf der Krim außerhalb seiner Pachtgebiete dort war völkerrechtswidrig. Folgt daraus nicht, dass die von dieser Militärpräsenz erst möglich gemachte Abspaltung der Krim null und nichtig war und somit deren nachfolgender Beitritt zu Russland doch nichts anderes als eine maskierte Annexion? Nein.

  Het complete artikel kunt u vast wel vinden.
  Deze (onder neutrale juristen) breed gedeelde opvatting is op grove wijze, waarvan ‘Putinversteher’ en ‘useful idiots’ nog de mildste zijn met personen en al onder het maaiveld geschoffeld. Niemand die ik ken en waardeer durft daar nog openlijk voor uit te komen (behalve kletskous van Wolferen dan)

  In mijn korte ervaring met u herken ik ‘de man met de missie’ als het om Oost-West thematiek gaat maar die dat handig weet te verbergen in een enorme woordenbrij. Waarom is de vraag.
  U schuwt daarbij het grof diskwalificeren van mensen niet. Van Wolferen kletst feitenvrij, Schroeder is een hotemoot, Rob van Wijk, die vanaf het begin zijn bedenkingen had tegen NAVO activiteiten oostwaarts wordt najagen van persoonlijk doelen verweten en nu bedien ik me van ‘prefab meningen’ terwijl u zorgvuldig en geen moment ingaat op wat ik te berde breng.
  U begrijpt het kennelijk niet en wat heeft discussiëren dan nog voor zin

  Martin

  3 maart 2018 at 12:31

 27. @Martin
  Ik begrijp opnieuw niet wat u bedoelt met uw reactie. U plukt zinnen uit hun context en suggereert vervolgens dat er een tegenstelling tussen bestaat. Zo stelt u dat wat ik als politieke mogelijkheid voor landen schets met betrekking tot een westerse boycot van Russische energie (sterkste wapens) gelijk aan mijn standpunt. Maar dat is mijn standpunt niet.

  Het is een gotspe dat ik niet inga op wat u zegt. Dat doe ik wel degelijk. Of probeer ik in elk geval. Maar u maakt het me erg moeilijk door uw fragmentarische manier van debatteren.

  Uw manier van discussiëren is onzuiver. U blijft me van alles in de schoenen schuiven wat ik niet beweer. Ik roep u op om gewoon uw mening te geven en niet uw argumenten aan te vullen of te vervangen door uw verbeelding.

  Ik ben iemand die meent wat hij zegt, en die zegt wat hij meent. Ik draai niet om de hete brij heen en vervorm niet de woorden van mijn opponenten of licht ze uit hun context om een eigen gelijk te halen.

  Als ik al een missie zou hebben, dan bestaat die uit het vinden van een redelijke middenweg. Dat uit zich in het tegen het licht houden van de linker- en rechterflank. Niet voor niets luidt de titel van mijn blog ‘Debat tussen links en rechts’.

  Als u het een grove diskwalificatie noemt als ik iemand een hotemetoot noemt, dan begrijp ik niet wat u echt als een grove diskwalificatie ziet. Oud-kanselier Schröder heeft in Duitsland ook vanuit de SPD veel kritiek gekregen voor zijn overstap naar het grote geld van Gazprom. Zo iemand een hotemetoot noemen lijkt mee eerder een understatement dan een grove diskwalificatie. En gezien zijn achtergrond en functies is Rob de Wijk eerder een fervente verdediger van de NAVO, dan een criticus ervan te noemen. Dus hoe u het plooit dat mijn kritiek op De Wijk -en het genre van types als ‘De Wijk’- een verdediging van de NAVO inhoudt lijkt me in strijd met de logica.

  Als het om de Oost-West thematiek gaat, dan hoop ik op een verbetering van de situatie tussen Oost en West. We leven in lastige tijden, de westerse democratieën staan onder druk (Hongarije, Polen, Trump in VS) en vergeten vaak hun eigen waarden en handelen daar niet altijd naar, en autoritaire landen (China, Turkije, vele islamnaties, Russische Federatie) schenden de mensenrechten en de rechtsstaat.

  Dat laatste is naar mijn idee het enige dat kan dienen als een goede richtsnoer voor een herstart. Ook in Nederland, ik stem op 21 maart tegen de ‘sleepwet’ omdat het de rechten van onder meer journalisten inperkt. De wet en de handhaving daarvan is mijn kompas, zonder aanzien des persoons of land. Als in land A, B, C of D in dezelfde mate rechten van burgers geschonden worden, dan veroordeel ik dat in dezelfde mate.

  President Putin heeft achteraf toegegeven dat reguliere troepen van het vasteland van de Russische Federatie in 2014 de Krim hebben bezet. Op 27 maart 2014 nam de Algemene Vergadering van de VN Resolutie 68/262 aan. Daarin werden met grote meerderheid van stemmen de territoriale integriteit van Oekraïne bevestigd en het zogenaamde referendum ongeldig verklaard. Er is geen sprake van dat die lezing door de meerderheid van volkenrechtelijke juristen wordt verworpen, zoals u beweert.
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_68/262

  George Knight

  3 maart 2018 at 13:20

 28. Heer Knight.
  A/ ik pluk geen zinnen uit context maar citeer u letterlijk geplaatst in causaal verband n.l. Europese energie politiek toegespitst op leveringen vanuit de R.F. en de nieuwe opties Nord- en Southstream pipes. U schrijft in een artikel van 11 regels hijgerig over een ‘aanval vanuit de R.F. geen besef van urgentie van dreiging en krachteloze, defensieve reacties’. Vervolgens in een reactie de suggestie; ‘zoals een boycot van Russische energie of het stopzetten van het Nord Stream Ii project. Probleemstelling plus oplossing aandragen is een standpunt…, punt.

  B/ u verwart Soeverein recht met Volkenrecht.
  UN Res.1244: quote reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia unquote. Betekenisloos want niets van terecht gekomen.
  Zonder UN mandaat greep de NATO met zware militaire middelen in zich beroepend op het slecht gedefinieerde Volkenrecht dat zegt dat een grote meerderheid mag streven naar zelfbestemming indien daar gegronde redenen voor zijn. Dit NATO optreden was een belangrijk precedent waarop ook Putin zich, terecht volgens velen en mijzelf, beroept. Zijn ingrijpen is overigens een stuk doordachter en vreedzamer verlopen.

  C/ nergens zeg ik dat Rob de Wijk geen voorstander of fervente verdediger van de NATO zou zijn. Wél dat hij bedenkingen had/heeft tegen ondoordachte uitbreiding naar Oostelijk Europa m.b.t. Russische gevoeligheden en de harde realiteit van art 5. In retrospectief een ‘visie’ die Jaap de Hoop Scheffer n.b. laatstelijk nog uitte.

  Wil het overigens graag hierbij laten..
  met vriendelijke groet
  Martin

  Martin

  4 maart 2018 at 00:18

 29. @Martin
  Nogmaals, naar mijn idee citeert u wel zinnen uit de context. Een energiepolitieke optie die ik geef wat de maximale maatregel zou kunnen zijn in antwoord op het Kremlin presenteert u als mijn mening. Hiermee laat u uit het abstractieniveau van het een een actie volgen die ik nergens voor mijn rekening neem.

  Feitelijk pleit ik voor het beëindigen van Nord Stream II en het beperkt houden van de invoer van Russische energie. Zoals gezegd, indachtig het beleid van de EU inzake energie (spreiding en onafhankelijkheid). Ik pleit niet voor het totaal beëindigingen van die import zoals u beweert.

  Waar uw opmerking over soevereiniteit naar verwijst is me niet duidelijk. Resolutie 68/262 gaat over de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne. In die resolutie werd die concreet bevestigd en werd impliciet de Russische inname van de Oekraïense Krim veroordeeld.

  Het is onthullend dat u de Russische talking points over Kosovo noemt. Alleen het Kremlin en haar sympathisanten brengen dat als een rechtvaardiging voor de Russische annexatie van de Krim. Maar het zijn staatsrechtelijk twee verschillende gevallen. De onafhankelijkheid van Kosovo is gebaseerd op internationaal recht, de annexatie door de Russische Federatie van de Krim is dat niet.

  Ok, over Rob de Wijk.

  Ja, laten we het hier maar bij laten. Onze posities zijn onderhand duidelijk genoeg weergegeven en de lezers moeten maar bepalen wat ze er van vinden.

  George Knight

  4 maart 2018 at 09:29


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: