Een tragisch verhaal van Finn Winn Bousquet. Over depressies, adolescentie, zelfmoord en transgender

Een tragisch verhaal uit Fairfield, Ohio over de 14-jarige Finn Winn Bousquet die afgelopen juni zelfmoord pleegde door zich voor de trein te werpen. De voorgeschiedenis is complex en heeft te maken met geslachtsverandering. Maar misschien ook niet. Eerst was Finn een meisje en had zelfmoordneigingen vanwege depressies. Toen kwam ze tot het inzicht dat ze zich vanbinnen een jongen voelde en voortaan als jongen door het leven wilde gaan. Zo werd Finn van een jongensachtig meisje een meisjesachtige jongen. De ouders werkten mee, de school werkte mee en alles leek goed te gaan. Finn stortte zich als vlucht op zijn schoolwerk, en werd een voorbeeldige leerling. Maar de depressies bleven. Finn voelde zich vervreemd en verwondde zichzelf. Daarbij kwam dat de ouders in hun laatste gesprek met Finn uitlegden dat de medische behandeling om de vrouwelijke hormonen te onderdrukken duurder werd. Finn voelde dat als een last die op het gezin drukte. Op hun beurt beseften zijn ouders dat onvoldoende. Toen pleegde Finn zelfmoord.

Wat oorzaak en gevolg zijn in deze opeenvolging van gebeurtenissen valt niet makkelijk uit te maken. Het is een verhaal van een liefdevolle omgeving die het beste voor een kind wil. Maar andere krachten kunnen sterker blijken. Welke dat zijn valt niet simpelweg uit te maken. Of de depressies van Finn direct voortkwamen uit het feit of hij jongen of meisje was of dat dat er slechts zijdeling mee te maken heeft is de vraag.

Hoe breed dit onderwerp kan uitwaaieren blijkt uit een artikel in The Guardian van 25 september 2017 over onderzoek naar transgender. Het gaat over politieke correctheid en onafhankelijkheid van universitair onderzoek. De Bath Spa University is een intern onderzoek gestart omdat een onderzoeksvoorstel van psychotherapeut James Caspian dat eerst was toegekend zou zijn afgewezen omdat het kritiek op sociale media zou opleveren, aldus Caspian. Dat onderzoek ging over ‘detransitie’, het terugveranderen van een geslachtsverandering, vooral van vrouwen naar mannen. Vrouwen zouden die verandering achteraf betreuren.

De Amerikaanse transgender activist en directeur van TrueChild Riki Wilchins ziet een politieke onderstroom in de Amerikaanse samenleving die de toegang tot transgender operaties wil beperken. Zij erkent het probleem van detransitie, maar ziet er niet het hoofdprobleem in: ‘Ik probeer niet te zeggen dat het voor hen geen beladen ervaring (‘fraught experience’) is of dat het niet moet worden bestudeerd. Maar het is niet de prioriteit (‘the first place I would put my money’) als ik de problemen van transgenders wilde aanpakken’.

Witchins’ gelijk blijkt uit rechtse media als The Blaze van de conservatieve Glenn Beck die een artikel plaatst dat suggereert dat er een toename is van transgenders die hun geslachtsverandering betreuren. Daarbij wordt verwezen naar de Servische transgender chirurg Miroslav Djordjevic die echter genuanceerder is dan het wordt voorgesteld. Hij wil het transgender-toerisme naar Belgrado reguleren en dringt daarom aan op begrijpelijke garanties van bezinning en een zorgvuldige toets vooraf. Transgender is een onderwerp dat niet gepolitiseerd moet worden. Noch door een universiteit die vreest voor negatieve reacties, noch door rechtse en christelijke media die het belang van transgender en hun omgeving ondergeschikt maken aan hun politieke agenda.

Foto: Afbeelding van Finn Winn Bousquet in artikelFairfield parents cope with transgender teen’s suicide’ op KTVO.com, 4 oktober 2017.

6 gedachten over “Een tragisch verhaal van Finn Winn Bousquet. Over depressies, adolescentie, zelfmoord en transgender

 1. Ik denk dat er maar beter helemaal niet getransgenderd kan worden aan een nog onvolgroeid lichaam. Ook hormoonbehandelingen aan een puberend lichaam lijken me buitengewoon onverstandig.

  Like

 2. @Manfred
  Ieder individu gaat over het eigen lichaam en heeft daar zeggenschap over. Dat is een mensenrecht. Dat een behandeling zorgvuldig moet gebeuren staat buiten kijf. De hulp van medische en psychische professionals is een voorwaarde.

  Like

 3. Gelukkig denken we daar bij kinderen genuanceerder over. We hebben ook een alcoholverbod voor minderjarigen, ze mogen nog niet autorijden en zo meer. Kinderen mogen niet voor niets minder dan volwassenen, ze kunnen de reikwijdte van hun acties niet overzien.

  En ik zou niet vertrouwen op de ethiek van ‘medische en psychische professionals’. Tenzij ze een expliciete ‘niet goed geld terug garantie’ geven. Een psycholoog kan analyseren en adviseren maar zal nooit verantwoordelijkheid nemen voor de beslissing van zijn patiënt. En een transgenderchirurg is toch meer een technneut dan een genezer.

  Like

 4. @Manfred
  Wie is ‘we’ en wat is ‘genuanceerder’? Laten we afspreken dat als we ergens verschillend over denken we niet zeggen dat de eigen mening ‘genuanceerder’ is. Dat staat juist ter discussie. Ik ben het om verschillende redenen niet eens met je inschatting.

  In bepaalde culturen worden jongeren van 12 jaar als volwassen beschouwd. Ze mogen trouwen en optreden als kostwinnaar. Ofwel, er bestaat geen hard onderscheid tussen kinderen en volwassenen. Dat is een gradueel verschil en wordt cultureel bepaald. Een kind van 8 is overigens ook anders dan een adolescent van 14 jaar. En heeft meer zicht op het eigen leven. En uiteraard hebben we het over een jongvolwassene die er niet alleen voorstaat, maar ouders, familie en vrienden als klankbord heeft.

  Je wantrouwen tegen de medische professie verbaast me. Uiteraard zijn het in beginsel geen wetenschappers, maar werken ze wel volgens wetenschappelijke methodes. Hoewel dat voor de psychologie en de hele sociale wetenschappen het meest betwijfeld kan worden. Die discipline raakt vaak, maar niet altijd aan de kwakzalverij. Maar toch handelen medici in landen als de VS of Nederland volgens omschreven procedures en hebben ze zich te houden aan toezicht van collega’s of een toezichtsorgaan. Als we daar niet op kunnen vertrouwen, dan valt de bodem weg onder de gezondheidszorg.

  Like

 5. ‘We’ is o.a. hier in Nederland, Bulgarije en in Fairfield, Ohio. ‘Genuanceerder’ is nuances aanbrengen door de wel heel algemene concepten over mensenrechten en medische ethiek in te vullen met meer praktische voorbeelden.

  Dat we geen algemene harde grenzen kunnen projecteren op individuele kinderen betekent niet dat er geen pubers, adolescenten en volwassenen bestaan. Pubers en jonger zijn kinderen en die moet je niet laten beslissen over zoiets. Eerst lichamelijk en geestelijk volgroeien.

  Medici controleren zichzelf en vinden kennen elkaar een hoge mate van vrijheid toe. Medici die fouten maken komen daar doorgaans makkelijk mee weg. Het is in Nederland of Duitsland nog maar heel kort dat er wordt gekeken naar artsen die ondanks een schorsing gewoon ergens anders aan het werk kunnen. Ik heb inderdaad een lage dunk van deze vorm van zelfcontrole. Ook het vertrouwen in de medicijnenindustrie vind ik misplaatst gezien de (financiële) macht die de industrie heeft. Maar gezondheidszorg is veel breder dan dat, kritisch zijn op medici slaat geen ‘bodem weg onder de gezondheidszorg’.

  Belangrijker vind ik dit vraagstuk: in het algemeen vind ik dat je niet moet genezen wat niet ziek is en dat je cosmetische operaties bij kinderen alleen moet uitvoeren als het om misvormingen gaat. Is een lichaam van een verkeerde gender een ziek of misvormd lichaam?

  Like

 6. @Manfred
  Het gaat er niet om wat genuanceerd is, maar wie claimt dat te zijn.

  Het lijkt me evident dat er kinderen, adolescenten en volwassenen bestaan. Ontwikkeling van jongvolwassenen is een glijdende schaal. Ze groeien toe naar volwassenheid en daar gaat het geven van steeds meer inspraak mee samen. Dat is opgroeien, in en met de omgeving.

  Daarbij komt dat elk individu baas is over het eigen lichaam. Dat is geen bezit van anderen, zoals ouders, overheid of religieuze organisatie. Daarom moet in de opvoeding een verantwoorde afweging van toezicht en geven van zelfstandigheid gemaakt worden. Ook omdat het dient ter voorbereiding op de volwassenheid.

  Het kan dat het tuchtrecht van de beroepsgroep ernstig tekortschiet, en medici elkaar de hand boven he hoofd houden. Maar er is ook een toezichtorgaan van de overheid dat de procedures bewaakt. Ingrepen als abortus en geslachtsverandering kunnen niet over een nacht ijs gaan. Ze zijn wettelijk omschreven in procedures en er worden eisen van zorgvuldigheid aan gesteld. Dat werkt redelijk goed in Nederland. Precies daar wijst de Servische transgender chirurg op die ook zulke eisen vaagt vanwege het goedkope transgender toerisme in zijn land. Van patiënten die niet ingebed zijn in procedures.

  Transgender operaties zijn geen cosmetische operaties maar gaan verder. Als door serieus onderzoek geconstateerd wordt dat een kind zich hoogst ongelukkig voelt in ‘het verkeerde lichaam’ en zich daarom niet goed kan ontwikkelen, dan is er aanleiding om een geslachtsoperatie te overwegen. En nogmaals, de integriteit van het lichaam brengt met zich mee dat elk individu over het eigen lichaam kan beslissen. Zoals gezegd, ingebed in waarborgen en toezicht.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.