Raad van Toezicht van het Rotterdamse kunstencentrum Witte de With wacht een wijs en evenwichtig besluit over de naamgeving

Update 27 juni 2020: Vandaag & Morgen Rotterdam: ‘Op vrijdag 26 juni tussen 10:00 en 11:30 verwijderde ‘Witte de With center for Contemporary Art’ zoals de volledige naam tot dat moment luidde, de logo’s en namen van het gebouw. Ook het briefpapier en de berichten bij tentoonstellingen worden in dezelfde zin aangepast. Het ‘Center for Contemporary Art’ voorheen bekend als ‘Witte de With’ zegt de komende zeven maanden ‘naamloos’ te zullen doorgaan en wel tot en met 27 Januari 2020, dan wordt de nieuwe naam van het kunstcentrum van kracht.’ Het is onjuist en krom beredeneerd om de tijdelijke naam naamloos te noemen.

De rol van de geschiedenis is een onderwerp waar iedereen een mening over heeft. En waar radicaal-links en radicaal-rechts zich heerlijk mee kunnen profileren. Ten koste van elkaar, en van de middengroep. Het is grote politiek die kleine politiek nadert. Dat vraagt van bestuurders om terughoudendheid, afstandelijkheid en bezinning als vanaf de flanken de verbale bommen over en weer over hun vergadertafel vliegen. Ze moeten het hoofd koel houden en zich niet op laten jutten door belangengroepen met een gespierde overtuiging.

De Raad van Toezicht van ‘Witte de With Center for Contemporary Art’ in Rotterdam heeft naar eigen zeggeneen onderzoek in gang gezet naar de naam van het instituut’. Het geeft gemengde signalen af of er al beslist is of de naam verdwijnt of dat nu uitsluitend geïnventariseerd wordt of dit wenselijk is. Zoals het een kunstencentrum betaamt maakt het van de nood een deugd en thematiseert het zichzelf in de tentoonstellingWitte de With; What’s in a name? die opent op 8 september. In het spiegelpaleis van de creatieve klasse.

Nuancering is dat de naam van kunstencentrum Witte de With niet direct verwijst naar de historische figuur  ‘dubbelwit’ die van 1599 tot 1658 leefde, maar naar de straat waar het instituut aan is gelegen. Uiteraard gaat een zelfstandige organisatie over de eigen naamgeving. Bedrijven of semi-overheidsinstellingen wisselen voortdurend van naam, vaak pseudo-Griekse namen die een traditie moeten suggereren die ontbreekt. Zoals de uitgevonden traditie van de volkscultuur, bijvoorbeeld de in de 19de eeuw ontstane Sinterklaas-viering.

De naamsverandering van de V.P.R.O. in VPRO geeft een passend voorbeeld hoe de Raad van Toezicht de recente geschiedenis van het kunstencentrum in een nieuwe naam kan laten terugkomen zonder daar onnodig veel afstand van te nemen. De VPRO sneed de band met de verwijzing naar het vrijzinnig-protestantisme door omdat dat gedachtegoed binnen de V.P.R.O. zo goed als verdwenen was. Een geabstraheerde naam als ‘WdW Institute for Contemporary Art‘ is dan een optie. Of  het cynische ‘DoubleWhite Center for Contemporary Art’.

In elk geval moet de Raad van Toezicht van kunstencentrum Witte de With het beeld vermijden dat het zich door belangengroepen op laat jagen en niet meer autonoom beslist. Of zich zelfs op laat zadelen met schuld. Want als de ene ongewenste naamgeving die volgt uit politisering (kolonialisme, Nederlands imperialisme) wordt vervangen door een andere ongewenste naamgeving die volgt uit politisering (anti-kolonialisme, anti anti-racisme) dan is dat geen winst. Een valkuil voor de Raad is de radicalisering die zegt dat er geen normaal bestaat. Maar onderdrukking of een historische werkelijkheid is geen racisme of een situatie die gecorrigeerd of weggepoetst kan worden. De Raad moet een middenweg van normaliteit bewandelen waarin het toelicht wat verkeerd was met de uitleg dat dat een historische werkelijkheid is die niet veranderd kan worden. Tussen radicaal-rechts die alles bij het oude wil laten en radicaal-links die alles wat het niet bevalt wil veranderen.

Schermafbeelding van FB-pagina van Witte de With met eigen reactie, 7 september 2017.

Advertentie

13 gedachten over “Raad van Toezicht van het Rotterdamse kunstencentrum Witte de With wacht een wijs en evenwichtig besluit over de naamgeving

 1. Misschien zou men de naam kunne wijzigen in Black-White Center for Contemporary Art? Afgekort het
  BW-cca? Dat eeuwige gedoe met steeds maar weer nieuwe namen verzinnen. Kies gewoon in een keer iets goeds. Bijvoorbeeld Rotcca.

  Like

 2. Ik parafraseer een zin van CDA kamerlid René Peters in zijn blog : “Maar zouden veel Rotterdammers weten wie Churchill nu eigenlijk was? Laat staan dat ze weten wat hij gedaan heeft en waar hij voor stond?”Het eerste moet gedeeltelijk bevestigend worden beantwoord, het tweede ontkennend. Zelfs de universiteit Leiden wist het niet toen Churchill in 1946 een eredoctoraat door Cleveringa werd uitgereikt. http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/975.html Als er toen al een onderzoeksplicht was en ik meen dat een wetenschappelijke instelling als de universiteit Leiden die toen al zeker had, je geeft als universiteit voor broddelwerk immers geen doctoraten af, dan heeft de universiteit Leiden haar onderzoeksplicht grondig verzaakt. Ik noem de criteria zoals genoemd op grond waarvan Churchill dit eredoctoraat zoals professor Escher deze noemde, heeft verkregen. En nu citeer ik: ” het doctoraat kan worden toegekend aan een persoon die door karakter en hoogstaande moraal de loop van de geschiedenis in gunstige zin heeft beïnvloed.”( cit einde ). Maar wie wéét nu eigenlijk dat Churchill een massamoordenaar was die tal van grove schendingen van de menselijkheid op zijn naam had, zo groot dat hij zich kwalificeerde om in een adem genoemd te worden met Hitler, Stalin en Mao Tse Tung? Ik noem er enkele waar slechts weinigen in Nederland kennis van hebben en zeker René Peters niet: De Bengaalse hongersnood met 3 tot 4, 5 miljoen doden in 1942/1943 bewust veroorzaakt door Churchill en de Britse terreur met moord, marteling en onderdrukking in Kenya in de vijftiger jaren met honderdduizenden doden . Zie Madhusree Mukerjee. Churchill’s Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II en Caroline Elkins. Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya . Niet waar? Zie dan eens: https://www.youtube.com/watch?v=XOxXZ3rNISc en https://www.youtube.com/watch?v=pPdAgy1vJtI . Ik ben bezig om ALLE namen in de publieke ruimte die refereren aan de oorlogsmisdadiger Churchill uit de openbare ruimte te verwijderen. Witte de With was per saldo een kleine krabbelaar i.v.m. Churchill.

  Like

 3. @Maarten Muskens
  Of Churchill de massamoordenaar of oorlogsmisdadiger is zoals u meent is een vraag voor nader onderzoek. Ik betwijfel overigens dat hij evenveel slachtoffers op zijn naam heeft als Hitler, Stalin of Mao. Maar ik geloof graag dat hij meer slachtoffers op zijn naam heeft dan velen denken. En dan denk ik niet aan de expeditie in Gallipoli tijdens WOI, de onderdrukking van de Mau Mau in Kenia in de jaren ’50, maar aan de volstrekt onnodige luchtoorlog op Duitse steden tijdens WOII (‘Bomber Harris’) en het weggeven -onder druk en met tegenzin- in Jalta van Polen aan de Sovjet-Unie.

  Door de industrialisering van de oorlog in de 20ste eeuw had elke leider van een groot land dat zich in de oorlog begaf hoe dan ook meer doden op het geweten dan Witte de With. De onschuld was weg en schone handen bestaan niet meer. Omdat bij de tegenstanders van de huidige naamgeving van kunstencentrum Witte de With de emotie zwaar weegt lijkt het niet om dit soort afweging van feiten te gaan. Maar om een gevoel en om de claim op alleenrecht om te spreken over onderwerpen die te maken hebben met slavernij en racisme. Overigens, de fout van de één wast de fout van de ander nooit schoon.

  Maar zowel de historische personen Witte de With als Winston Churchill moeten we proberen te begrijpen in hun eigen tijd uitgaande van de omstandigheden waarmee ze te doen hadden. Dan gaat het om vragen of ze binnen die omstandigheden proportioneel handelden. Een ethische bril uit 2017 schiet daarin tekort voor volledig begrip. We moeten daarom oppassen om de geschiedenis met terugwerkende kracht te gaan herschrijven. Het plaatsen van extra kanttekeningen en aanvullingen lijkt zinvoller omdat het nader verklaart in plaats van vervangt en komende generaties zicht op het verleden ontneemt.

  Like

 4. Ik “meen “helemaal niets. Hetgeen ik stel zijn historische feiten die volledig gedocumenteerd zijn maar waarvan de kennis hoofdzakelijk in wetenschappelijke kring circuleert en dan nog ! . Ik citeer Stalin: “If only one man dies of hunger, that is a tragedy. If millions die, that’s only statistics.”
  Churchill was niet slechts een massamoordenaar. Het was een sociaal darwinist die zelfs naar toenmalige maatstaven uit de toon viel. Een citaat uit http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/not-his-finest-hour-the-dark-side-of-winston-churchill-2118317.html “Of course, it’s easy to dismiss any criticism of these actions as anachronistic. Didn’t everybody think that way then? One of the most striking findings of Toye’s research is that they really didn’t: even at the time, Churchill was seen as at the most brutal and brutish end of the British imperialist spectrum. Prime Minister Stanley Baldwin was warned by Cabinet colleagues not to appoint him because his views were so antedeluvian. Even his startled doctor, Lord Moran, said of other races: “Winston thinks only of the colour of their skin.” .

  Mij gaat het erom Churchill in het juiste perspectief te zetten. Niet enkel als de grote “bevrijder” maar ook als de massamoordenaar en racist van de ergste soort. Dat wordt in Nederland niet moedwillig onder het vloerkleed geschoven maar is bij zeer weinigen gekend omdat Britse censuur altijd heeft kunnen voorkomen dat Churchill ontmaskerd werd. U zou eens de links aan kunnen klikken die ik genoemd heb. Dan gaan u de ogen ook open.

  Like

 5. @Maarten Muskens
  Nogmaals, dat politieke leiders van landen die zich in de 20ste eeuw in de oorlog begaven geen schone handen hebben maar vuile handen maakten is onomstotelijk aangetoond. Zonder dat ze uiteraard identiek waren of over hetzelfde machtsapparaat beschikten en dat wel of niet proportioneel inzetten. Hoe we ze vervolgens kwalificeren is naar mijn idee een kwestie van veronderstelling. Van mening.

  Het is te kort door de bocht om te suggereren dat anderen niet zouden weten wat Churchill als Brits premier op zijn kerfstok heeft. Uiteraard is het goed om hem in het juiste perpectief te plaatsen, maar niemand kan claimen het enige juiste perspectief te hebben. Dat perspectief kan verscherpt worden door kanttekeningen en aanvullingen. Ook als dat negatieve feiten oplevert.

  Ik pleit ervoor om Witte de With of Churchill in hun tijd te plaatsen. En uiteraard kunnen we dat niet anders doen dan ze vanuit het heden te evalueren. Dan blijkt dat Churchill een wit en etnisch wereldbeeld had zoals de hele klasse waar hij deel van uitmaakte dat had. In de lijn van het gedicht ‘The white man’s burden’ van Rudyard Kipling dat zei dat de westerse landen een beschavingsplicht hadden voor de ander. Maar zegt dat dan dat Churchill een racist of witte suprematist was? Volgens de huidige maatstaven ongetwijfeld, maar volgens de maatstaven van 1900, 1930 of 1960 wordt die vraag al een stuk lastiger te beantwoorden.

  Of Churchill zoveel extremer was dan de rest van de samenleving of zijn partij dat hij ook in zijn tijd al negatief uit de toon viel verdient nader onderzoek. Ik laat dat oordeel liever niet afhangen van de controversiële journalist Johann Hari.

  Historische figuren moeten we niet door projectie vanuit het heden proberen te begrijpen -wat vaak gepaard gaat met verontwaardiging en profilering van het eigen goede- maar door nauwgezet historisch onderzoek. We moeten ze ook op hun totaal van zwakke en sterke punten waarderen. Dan moeten we onder ogen zien dat Churchill ondanks zijn duistere kanten, zijn drankzucht, de mores van zijn klasse en zijn geestelijke depressies zijn land diende waar Stalin en Hitler hun land tot in hun dood terroriseerden en Mao dat bijna lukte. Zoals ook Witte de With zijn land diende en handelde binnen de gangbare normen van toen.

  Like

 6. Hetgeen u stelt:”Ik pleit ervoor om Witte de With of Churchill in hun tijd te plaatsen. En uiteraard kunnen we dat niet anders doen dan ze vanuit het heden te evalueren. Dan blijkt dat Churchill een wit en etnisch wereldbeeld had zoals de hele klasse waar hij deel van uitmaakte dat had.”
  is dus per definitie onjuist. Churchill werd in zijn tijd al gekwalificeerd als een man met diep racistische denkbeelden. Ik citeer nogmaals onderzoeker Toye: : http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/not-his-finest-hour-the-dark-side-of-winston-churchill-2118317.html “Of course, it’s easy to dismiss any criticism of these actions as anachronistic. Didn’t everybody think that way then? One of the most striking findings of Toye’s research is that they really didn’t: even at the time, Churchill was seen as at the most brutal and brutish end of the British imperialist spectrum. Prime Minister Stanley Baldwin was warned by Cabinet colleagues not to appoint him because his views were so antedeluvian. Even his startled doctor, Lord Moran, said of other races: “Winston thinks only of the colour of their skin.” .

  waaruit glashelder blijkt dat zelfs naar toenmalige maatstaven Churchill een sociaal darwinist was hetgeen zeker, ook toen niet als het algemene wereldbeeld gold. Ook niet in zijn klasse! Daarin deed hij niet onder voor Hitler en Alfred Rosenberg. En juist dát gegeven .maakt dat hij niet vergeleken kan worden met Witte de With die in zijn tijd een visie huldigde die, mag worden aangenomen, wel gemeengoed was in de toenmalige 17e eeuwse samenleving. Afgezien van het feit dat Witte de With feitelijk een “kleine krabbelaar” was die zich beperkte tot het over de kling jagen van maximaal 100.000 “savages ” in vgl m. ging Churchill voor minimaal 4 miljoen doden. :

  Like

 7. @Maarten Muskens
  U vervalt in herhaling en verwijst opnieuw naar die ene alinea in dat artikel van Johann Nari. Een journalist waar nogal wat op aan te merken valt. Het lijkt uw enige bron. Waarom verwijst u niet rechtstreeks naar Richard Toye die in zijn boek over Churchill veel genuanceerder is over diens denkbeelden dan Nari laat uitkomen? Want diverse auteurs over Churchill en Toye zeggen juist dat de denkbeelden van Churchill niet uitzonderlijk waren en in zijn tijd -en klasse- pasten: ‘Although Churchill did think that white people were superior, that didn’t mean he necessarily thought it was OK to treat non-white people in an inhumane way.’
  http://www.bbc.com/news/magazine-29701767

  Uw bewering dat Churchill niet onderdeed voor Hitler of Rosenberg laat ik maar voor uw rekening. Hitler bracht op een industriële schaal in praktijk wat Churchill nooit in praktijk heeft gebracht. Hoe racistisch en vanuit een witte hegemonie Churchill ook dacht. Niet in het minst omdat het Verenigd Koninkrijk een parlementaire democratie was en het Derde Rijk een autoritair regime zonder Trias Politica, vrije pers en correctiemechanismen. Los van de personen Churchill en Hitler maken die randvoorwaarden uw bewering onwaarschijnlijk.

  Omdat de hoofdtekst gaat over de naamgeving van kunstencentrum Witte de With wil ik graag dat de reacties zich op dat onderwerp richten.

  Like

 8. Eigenlijk vervalt u ook in herhaling. Wilt u nu beweren dat de prime minister Stanley Baldwin niet was gewaarschuwd door mede kabinetsleden om Churchill op te nemen in de regering? Was het onwaar dat zijn arts Lord Moran zei: ” “Winston thinks only of the colour of their skin.” En als u nu meent dat ik maar wat ijl in mijn vergelijking van Churchill met Hitler lees dan wat Shashi Tharoor daarover te zeggen had: “‘Winston Churchill is no better than Adolf Hitler,’ says Indian politician Dr Shashi Tharoor

  ‘Churchill has as much blood on his hands as Hitler does,’ says author Shashi Tharoor

  https://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/05/qa-winston-churchill-accused-of-genocide-by-indian-politician
  http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/winston-churchill-adolf-hitler-no-better-shashi-tharoor-indian-politician-post-colonialist-author-a7641681.html

  Een parlementaire democratie is geen enkele garantie dat bewindslieden geen misdadig gedrag vertonen. En nu zult u het opnieuw met mij oneens zijn als ik stel dat de ( democratische ) US Vietnamoorlog een misdadige onderneming was, net zoals de invallen in Iraq en Joegoslavie zonder VN mandaat, zonder uitnodigingen van de regering van Iraq. en Joegoslavie en het buiten het VN mandaat gaan met betrekking tot de aanval op Lybie die nadrukkelijk beperkt was tot het onmogelijk maken voor de Libische luchtmacht om tot aanvallen over te kunnen gaan. Overigens exact hetzelfde als nu vertoont wordt met Syrie. De coalitieinterventie bestaande uit allemaal democratisch verkozen regeringen in Syrie wordt niet gedragen door een VN mandaat noch ligt daar een uitnodiging van de legitieme Syrische regering aan ten grondslag. Het groene licht voor de eufemistisch genoemde “politionele acties “in Indonesie is ook gegeven door een democratische regering.
  Het artikel van Johann Nari in the Independent vormde in ieder geval geen onderwerp van kritiek.op het functioneren van Nari.

  U citeert daar Toye die stelt: “‘Although Churchill did think that white people were superior, that didn’t mean he necessarily thought it was OK to treat non-white people in an inhumane way. ”

  Churchill dácht wellicht niet noodzakelijkerwijze dat het juist was om niet-blanken inhumaan te behandelen, maar hij dééd het en zijn racistische uitlatingen staan haaks op hetgeen Toye daarover opmerkt. En dát is wat van belang is. Wat iemands gedachten zijn behoort tot het domein van het vrije denken. Wat iemand daarentegen doet, behoort tot het publieke domein en daar toonde hij zich een onvervalste massamoordenaar die ook op industriële wijze mensen de dood indreef. Je hebt geen gaskamers nodig om dat te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de verbrande aarde toepassen op oogsten en voorraden in Bengalen. Het verbieden van scheepvaart en daardoor onmogelijk maken van voedseltransporten. Het ontmantelen van spoorlijnen en het stelen van locomotieven, wagons en rails en deze te exporteren naar Engeland, het verbieden van andere Indische deelstaten om graan en rijst te exporteren naar Bengalen, het afwijzen van aanbiedingen uit Canada en US tot hulpzendingen aan Bengalen, het prijzen opdrijven van graan en rijst door een niets ontziend opkopen van alle voorraden en deze naar het weldoorvoede Europa te sturen en het daardoor onmogelijk maken dat de armen nog voedsel konden kopen. Maar misschien is het verstandiger dat u dat niet van mij leest maar van Madhusee Mukerjee, Churchill’s Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II of Shashi Tharoor Inglorious Empire. What the British did to India of Caroline Elkins Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya

  Ik weet dat het moeilijk is om zekerheden te moeten herzien. Uw zekerheid dat Churchill onze bevrijder was en een perfect mens zult u wel moeten herzien en als u dat niet doet dan zult op enig moment wel de laatste der Mohikanen zijn.

  Like

 9. @Maarten Muskens
  U moet wel proberen zuiver te blijven en me aan te spreken op wat ik zeg. Niet op wat u denkt dat ik zeg, maar wat ik in het geheel niet zeg. Dat doe ik ook bij u, dat verwacht ik ook dat u bij mij doet. Herhaaldelijk bedient u zich in uw antwoord van de stijlfiguur om me iets in de schoenen te schuiven wat ik niet beweer. Die opstelling van u vind ik grenzen aan kwade trouw.

  U hebt blijkbaar niet goed tot u door laten dringen wat ik zeg, want ik zeg absoluut niet dat Churchill een perfect mens was. Ik begrijp in de verste verte niet op welke uitspraken van mij u dat baseert. Lees wat ik daarover voor kritische noten kraak.

  Over het racisme en de witte suprematistische denkbeelden van Churchill verschillen we niet van mening. Maar wel over de vraag of Churchill een exponent van zijn klasse was (zoals ik beweer) of daar in racistische denkbeelden bovenuit ging (zoals u beweert). In de waardering speelt ook mee aan de hand waarvan we een historische figuur moeten beoordelen. Op de kennis van nu of op de kennis van toen.

  U geeft opnieuw mijn woorden verkeerd weer als u stelt dat ik zeg dat ‘Een parlementaire democratie geen enkele garantie is dat bewindslieden geen misdadig gedrag vertonen.’ Dat zeg ik helemaal niet en iedereen met zelfs maar een miniem inzicht in het functioneren van de parlementaire democratie en wat realiteitszin zal dat nooit kunnen beweren. Ik zeg iets volstrekt anders, namelijk dat de excessen van het Derde Rijk door die democratische garanties niet op dezelfde industriële schaal in het Verenigd Koninkrijk konden voorkomen. Maar dat in die tijd (zeg: 1933 – 1955) in het Verenigd Koninkrijk onrecht, klassenjustitie, racisme en misdadig gedrag van politici voorkwamen leidt geen twijfel. Ik refereer daar notabene naar als ik verwijs naar de ‘volstrekt onnodige’ luchtoorlog tijdens WOII. Dat was misdadig.

  Wat u zegt over het citaat van Troye is vergezocht en niet in lijn met de uitspraak zoals die bedoeld is. Als hij zegt dat Churchill racistische denkbeelden had, maar dit niet inhield dat hij daarmee zei dat het in orde was om niet-witte mensen onmenselijk te behandelen, dan gaat dat wel degelijk over de praktische politiek.

  Nogmaals, ik ben het met u eens dat de toenmalige Conservatieve en adellijke klasse van Engeland waartoe Churchill behoorde een wit etnocentrisch wereldbeeld had en dienovereenkomstig politiek voerde. Dat was belerend, bevoogdend en af en toe flink racistisch. Overigens ook met koloniale aspecten die goed uitpakten. Maar ik ben niet van mening dat Churchill binnen die klasse en in zijn tijd een extreme uitzondering was en ik ben nog minder van mening dat hij vergelijkbaar is met de industriële vernietiging van meer dan 6 miljoen slachtoffers tijdens de Holocaust van Hitler of de Holodomor in Oekraïne met meer dan 3 miljoen slachtoffers van Stalin. Waarmee absoluut niet gezegd is dat Churchill schone handen had. Maar dat beweren u noch ik.

  Like

 10. 2018Z00491
  Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis. (ingezonden 17 januari 2018)
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z00491&did=2018D01146

  1
  Bent u bekend met het bericht ‘Buste Johan Maurits weg uit foyer Mauritshuis’? 1)

  2
  Wat vindt u van het feit dat het bestuur van het Mauritshuis in Den Haag heeft besloten om de buste van notabene de naamgever van het museum, Johan Maurits, te verplaatsen vanwege de groeiende maatschappelijke discussie over het slavernijverleden?

  3
  Deelt u de mening dat het verwijderen van beelden van markante figuren uit de Nederlandse geschiedenis geen enkele bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie? Zo nee, kunt u een toelichting geven?

  4
  Wat vindt u van het feit dat steeds meer musea en gemeenten overwegen om beelden en namen van onder andere zeehelden te verwijderen of te wijzigen? Deelt u de mening dat de geschiedenis niet uitgewist dient te worden en we moeten stoppen om het verleden naast de huidige maatschappelijk meetlat te leggen? Zo nee, kunt u een toelichting geven?

  5
  Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke beelden of namen uit musea of het straatbeeld verdwijnen, omdat een selecte groep van mening is dat de geschiedenis op deze wijze herschreven dient te worden?
  1) NRC d.d. 12 januari 2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/12/buste-johan-maurits-weg-uit-foyer-mauritshuis-a1588230

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.