Jan van de Beek bestrijdt standpunt Lubbers dat vluchtelingen een economisch belang voor Nederland hebben. Onderzoek gevraagd

In de NRC is een polemiek ontstaan tussen oud-premier Ruud Lubbers en emeritus hoogleraar Paul van Seters en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam Jan van de Beek over het economisch belang van migratie voor Nederland. Lubbers plaatste samen met Van Seters een opinie-artikel op 7 augustus waarin zij niet alleen betoogden dat het volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951 de plicht is voor een land om vluchtelingen op te nemen, maar ook dat het een noodzakelijk economisch belang voor Nederland is. In een reactie weerlegt Van de Beek stuk voor stuk de argumenten van Lubbers en Van Seters en zet vraagtekens bij hun motivatie.

Oud-ondernemer Lubbers krijgt van Van der Beek lik op stuk: ‘Gastarbeid heeft Nederland miljarden gekost. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat de overheid destijds arbeidsmarktkrapte creëerde door de lonen kunstmatig laag te houden. Voor veel niet-innovatieve bedrijven een uitkomst. Ze profiteerden van de lage lonen en hoefden niet te investeren in kennis en machines.’ Het waren bedrijven zoals Hoogovens die in de jaren ’60 wegens arbeidskrapte werknemers wierven in Zuid-Europa of Marokko in plaats van te innoveren. De rekening van de werving van de laaggeschoolde werknemers werd later bij de belastingbetaler gelegd. Niet bij de bedrijven die de werknemers naar Nederland hadden gehaald. Het is opvallend dat Lubbers die mede aan de basis van deze scheefgroei stond nu twee carrières verder (politiek CDA, Hoge Commissaris Vluchtelingen VN) het moreel goede voorbeeld probeert te geven en daarbij zijn eigen verleden vergeet.

Een en ander is des te kwalijker omdat zoals Van de Beek aantoont dat in de jaren ’60 al bekend was. Het zou geen onwetendheid of naïviteit, maar een bewuste uitruil van belangen voor het aldus begunstigde bedrijfsleven zijn geweest: ‘Maar na de eerste en zeker na de tweede oliecrisis gingen veel van die bedrijven failliet of verplaatsten ze de productie alsnog naar lagelonenlanden. Dat was niet geheel onvoorzien: zoals ik in mijn proefschrift beschrijf had de directeur van de afdeling economische zaken van het ministerie van Sociale Zaken – het latere PvdA-kamerlid Berg – in 1967 al voor dit scenario gewaarschuwd.’

Van de Beek betwijfelt aan de hand van onderliggende cijfers dat de huidige migranten het beter doen dan de toenmalige gastarbeiders: ‘Ook de asielmigranten die wel werken dragen vaak niet of nauwelijks bij. Velen van hen zijn ongeschoold of laaggeschoold en degenen die wel goed geschoold zijn functioneren vaak onder hun niveau. Dat komt omdat menselijk kapitaal – zoals scholing en werkervaring – nu eenmaal moeilijk is mee te nemen naar een ander land. Daardoor verdienen ze weinig en mensen die weinig verdienen zijn vanwege onze uitgebreide verzorggingsstaat niet zelden netto-ontvangers.’ Hij oordeelt hard over Lubbers en Van Seters: ‘Ik vind de keuzes van Ruud Lubbers en Paul van Seters tegenover de zwaksten in onze samenleving immoreel. Je kunt het natuurlijk met hen eens zijn, maar wees dan wel geïnformeerd en eerlijk over de feiten. Zodat de Nederlandse burger weet waar hij of zij aan toe is.’ Hij verwijt ze oneerlijkheid en manipulatie van de feiten.

Van de Beek wijst op een open zenuw van de Nederlandse politiek met betrekking tot de kosten en baten van immigratie: ‘Vanuit mainstream politiek Den Haag bestond en bestaat hoegenaamd geen behoefte aan deze kennis.’ Voor de goede verstaander: toenmalig premier Ruud Lubbers (1982-1994) had zowel tijdens zijn premierschap als in zijn latere carrière (Vluchtelingen, duurzaamheid) geen boodschap aan de kennis over immigratie. Kortom, het kan op ethische of politieke gronden gewenst zijn om asielmigranten op te nemen. Maar de mening van Lubbers dat er een bijkomend economisch voordeel is wordt door Van de Beek weerlegd. Dat economisch belang bestaat niet en heeft in de recente Nederlandse geschiedenis nooit bestaan.

Van de Beek staat niet alleen in zijn kritiek, maar geeft er wel geloofwaardigheid aan. De vraag naar de kosten en baten van immigratie is een terugkerende stijlfiguur van de PVV, Pieter Lakeman constateerde in zijn boek Binnen zonder Kloppen (1999) dat de immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland de staat sinds 1974 naar schatting ten minste zeventig miljard gulden heeft gekost en toenmalig CPB-directeur en PvdA’er Coen Teulings beweerde in 2010 dat Nederland ‘de slechte immigranten kreeg’. Nog steeds is niet goed uitgezocht waarom dat zo was en welke beslissingen daaraan ten grondslag lagen. Nog steeds hangen de suggesties van de PVV uit 2010 boven het publieke debat dat de immigratie ons land jaarlijks 7 miljard euro kost. Dit als uitkomst van een onderzoek van Nyfer. Het kabinet Balkenende IV wenste het niet uit te zoeken. Een politiek-economisch onderzoek naar de immigratie sinds de late jaren ’50 (vdve) kan Nederland en de PVV eindelijk antwoord geven op deze terugkerende vragen die maar niet afdoende beantwoord worden.

Foto: Buitenlandse werknemers in Hilversum, 1960-1970.

Advertentie

3 gedachten over “Jan van de Beek bestrijdt standpunt Lubbers dat vluchtelingen een economisch belang voor Nederland hebben. Onderzoek gevraagd

 1. De bevolking van de grote steden bestaat ongeveer voor de helft uit immigranten. Of anders gesteld zonder immigratie waren onze steden al lang en breed uit gestorven. Als je de stad als drager van cultuur en beschaving ziet is immigratie de redding geweest voor stad en land. Het platteland is zo ongeveer vrij van voorzieningen maar ook van cultuur en beschaving geworden. Landen als Nederland met extreem lage geboorte cijfers zijn nu eenmaal aangewezen op immigratie. Immigratie is ook niks nieuws. De allereerste gedocumenteerde immigratie, dat wil zeggen met toestemming van de toenmalige autoriteiten, was de komst van de Batavieren. Daarna is er nooit meer een eind gekomen aan immigratie en zal dat ook in de toekomst niet doen.

  Like

 2. @Raymond
  Over welk type immigranten in welke periode praten we? Het percentage dat je neemt is overigens onjuist. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft meer dan 30 procent van de inwoners een niet-westerse achtergrond.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/bevolking-naar-migratieachtergrond

  Onderzoeken wijzen uit dat de sociale cohesie van een land niet gediend is bij te grote culturele verschillen. Immigratie van groepen die slecht aansluiting vinden bij Nederland is daarom problematisch. Daarnaast moet de immigratie van de moeilijkst te integreren groepen niet te snel en te massaal verlopen vanwege het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving. Inclusief de immigranten van eerdere migratiegolven. Het heeft uiteindelijk een negatief economisch effect voor Nederland.

  Het geboortecijfer van Nederland is niet extreem laag, maar laag. En hoe erg is als het bewonersaantal van het dichtbevolkte Nederland stabiliseert of de groeit ervan afvlakt? De vanzelfsprekendheid van groei is een taboe dat nauwelijks ter discussie wordt gesteld.
  https://fd.nl/ondernemen/1159669/groeiperikelen-in-europa

  Vraag is hoeveel immigratie een land in de nabije toekomst nodig heeft bij robotisering en automatisering. Dat is een vraag die nog nauwelijks serieus beantwoord wordt. In elk geval lijkt de Nederlandse economie geen behoefte te hebben aan de toevoer van overwegend laaggeschoolde of ongeschoolde vluchtelingen zoals Lubbers en Van Seters menen.

  Nederland zou er verstandiger aan doen om goed te inventariseren welke soort migranten het nodig heeft om die vervolgens buiten de grenzen te werven. Zoals immigratielanden als Australië en Canada het al decennialang doen. Zij bepalen wie het land binnenkomt en niet andersom, namelijk dat een vluchteling of immigrant het bepaalt. Het Vluchtelingenverdrag van 1951 geeft een vluchteling overigens niet het recht om een land naar keuze uit te zoeken om zich daar te vestigen. Dat is een misverstand dat het migratiedebat ernstig vervuilt.

  Like

 3. Pingback: Enquête over bevolkingsgroei en immigratie laat pijnlijk uitkomen dat Nederland een immigratieland zonder immigratiebeleid is | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.