George Knight

Debat tussen links en rechts

Petitie ‘Brouwerseiland welkom’ van SP Schouwen-Duiveland is niet wat het lijkt

with 9 comments

Gisteren stuurde ik Anita de Vos van SP Schouwen-Duiveland een tweet omdat ik m’n ogen niet geloofde toen ik bovenstaande petitie las. Het gaat over het project Brouwerseiland. NOS zegt er in een bericht over: ‘Het Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer gebouwd worden, met daarop zo’n 350 vakantiewoningen en horeca, maar ook aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. Het hele project gaat zo’n 180 miljoen euro kosten.’ Megalomaan noemen critici het. Er is veel weerstand onder de bevolking tegen dit project, maar politiek is een minderheid (6 van de 23 zetels) in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland tegen: PvdA, SP, Alert en D66. Naar verwachting stemt de raad van Schouwen-Duiveland op 29 juni in een vergadering definitief voor het project. Maar waarom stelt de SP-fractievoorzitter de petitie op als haar partij tegen is? De Vos verwijst in haar antwoord naar een persbericht.

Het persbericht heeft een pirandelleske titel: ‘OP ZOEK NAAR VOORSTANDERS VAN BROUWERSEILAND’. Anita de Vos zegt geen voorstander te zijn: ‘Voor alle duidelijkheid, ik ben absoluut geen voorstander van de komst van Brouwerseiland. Nooit geweest, en ik ga zeker niet meer van standpunt veranderen. Ik kan mij namelijk echt geen enkele reden bedenken waarom Brouwerseiland een positieve ontwikkeling zou zijn voor Schouwen-Duiveland.’ De Vos legt uit dat ze uit haar eigen kring stapte en ‘in de supermarkt, op Facebook, in de stad, op het schoolplein, bij de benzinepomp, op het strand, in het bos’ op zoek ging naar voorstanders, maar ze niet vond. Ze zitten blijkbaar alleen bij de lokale VVD, Leefbaar partij S-D, CDA, SGP en CU.

Dan komt de aap uit de mouw van Anita de Vos: ‘Afgelopen weekend had ik opeens een idee. In een uiterste poging om mensen te vinden, die mij kunnen uitleggen waarom we zouden moeten instemmen met Brouwerseiland, heb ik toen een petitie aangemaakt. Het voelde wel wat ongemakkelijk hoor, een petitie vóór Brouwerseiland. Beetje spannend ook wel. Stel je voor, dat er opeens uit allerlei hoeken en gaten voorstanders tevoorschijn komen die, na zich jarenlang schuil te hebben gehouden in de overtuiging dat het project er ‘toch wel zou komen’, zich opeens hardop en in het openbaar zouden uitspreken vóór dit plan? Stel je voor dat ze echt bestaan. Mensen die met volle overtuiging èn een goede onderbouwing zeggen dat Brouwerseiland er moet komen.’ Maar dat gebeurde niet. De petitie heeft tot nu toe 1 ondertekenaar.

Is de handelswijze van De Vos verstandig? Voor haar opstelling pleit dat ze in de petitie niet zegt dat ze voorstander is, maar de voorstanders een podium wil bieden. Toch is het merkwaardig dat ze als tegenstander een petitie opstelt waar voorstanders op kunnen reageren. Dat kan opgevat worden als provocatie. In de zin dat ze anderen uitdaagt zich bekend te maken. Het verbindt haar partij met een standpunt dat het niet inneemt. De petitie komt waarschijnlijk voor uit machteloosheid omdat volgens De Vos in het persbericht de voorstanders tijdens de procedure weigerden te reageren op inhoudelijke kritiek. Dan ontstaat de situatie dat de meerderheid van de bevolking tegen is, maar een zwijgende meerderheid van de politieke partijen die het besluit neemt voor is. Wordt hiermee de aloude tegenstelling tussen arbeid en kapitaal bevestigd?

Foto 1: Schermafbeelding van petitieBrouwerseiland welkom’ van Anita de Vos (fractievoorzitter SP Schouwen-Duiveland) gepubliceerd op 26 juni 2017.

Foto 2: Tweets tussen George Knight en Anita de Vos, 26 juni 2017.

9 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Je zou deze actie eigenlijk niet een provocatie moeten noemen, omdat de bijsmaak van dat woord te negatief is. Een vorm van uitlokking om een anderszins zwijgende massa tot uitspraken te verleiden lijkt me passender.
  Bij een echte provocatie is er doorgaans ook sprake van aangebracht leed of schade, die door (beoogd heftige) tegenmaatregelen vergolden worden.
  Zolang er geen aanvangs-schade is wil ik ‘provocatie’ niet in de mond nemen.
  Komt bij dat deze methode wel wat weg heeft van Shakespeare’s ‘Taming of the shrew’ (De getemde feeks), waarbij door een lichte overdrijving het bespottelijke van het gebruikte oneigenlijke argument aan de kaak wordt gesteld.

  dutchguy1958

  27 juni 2017 at 14:29

 2. @Dutchguy
  De term ‘uitlokking’ (of: een vorm van uitlokking) heb ik bewust niet gebruikt omdat het naar mijn idee in deze situatie te zwaar is en niet past. Uitlokking betekent anderen aanzetten tot een strafbaar feit. Dat is hier niet aan de orde. Daarom ben ik uitgekomen op de term uitdaging die deze juridische component niet heeft.

  De term ‘provocatie’ schat ik neutraler en minder negatief in. Dat kan positief uitpakken: ontlading of aanscherping. Voor mij heeft provocatie de betekenis om iets aan de orde te stellen door uit de tuin te lokken en te prikkelen. Dat draagt de noties uitdagen en verleiden in zich om iemand zich bekend te laten maken.

  Het woord ‘provocatie’ verwijst voor Nederlanders uiteraard naar de jaren ’60 (vdve) toen de Provo’s krenten uitdeelden aan het gezag dat zich daar geen raad mee wist. Zo kan een provocatie een middel zijn om op een geweldloze en humoristische wijze het absurde van een situatie te benadrukken.

  George Knight

  27 juni 2017 at 14:48

 3. De Grevelingen heeft lang gestonken en wel in meerdere opzichten, halflevend/halfdood.
  Terzijde de woorden van de vorige commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs dat er in de toekomst gestreefd zal worden naar verdere openstelling van de Grevelingen zoals nu in de Oosterschelde. Herstel van de getijden.

  Zierikzee is net ontsierd door twee schoenendozen van een halve kilometer net buiten de stad, dus er worden grenzen verlegd richting de verdere prostitutie van het landschap waar zelfs geen toerist blij van wordt. Schouwen-Duiveland als buitenwijk van Rotterdam. Het is goed voor de economie, de werkgelegenheid, zeggen zij die qua niveau nooit echt de basisschool hebben afgemaakt. Totaal gebrek aan fantasie gepaard gaande aan dubbelhartigheid. De lafaard.
  Destijds werd het al genoemd in de context die het had: ‘de grote hoer die zit aan vele wateren’. Een eufemisme. De grote hoer, daarvoor werd men zelfs met zijn leven bedreigd op Schouwen-Duiveland. Een afgang van Leefbaar en VVD met hun zoetgevooisde benadering. Je moet altijd interesse en controle uit elkaar houden. Huizen bouwen op het strand was nog net te veel. De grote hoer in openbaring gaat inderdaad over commercialisering aan het einde van dit tijdperk, het astrologische Vissentijdperk: er zit geen vis meer in de zee. De duivel zit niet stil.
  Dit is het niveau van Donald Trump die alles naar zich toe trekt met wat domme centen waar de dorpelingen met ontzag naar opzien.
  Golfbanen langs de hele Ierse kust. En trouwens ook langs de hele kust van Europa mocht je naar het zuiden willen reizen zijn de kleine weggetjes naar het strand volgebouwd met bungalowparken. De vakantiegetto’s zoals Den Osse. Heb je weleens een koe zien denken? Heb je de buurten die aan de oude dorpen zijn vast geplakt weleens gezien, dan weet je hoe het idealisme eruitziet. Er komen hier nu veel Belgen in Zeeland, ze hebben nog nooit van een afstand dorpen los uit elkaar zien liggen, in België bestaat er enkel sliertbebouwing, de dorpen zijn er met elkaar vergroeid. Datzelfde gebeurt aan de noordkant van Schouwen-Duiveland. Toen de Brouwersdam gebouwd werd met een stel snelwegen alsof ze naar New York leidden (bij Scharendijke waar ze een minderwaardigheidscomplex hebben dat vanouds verward wordt met gastvrijheid) wist je al dat hier een heel andere gedachte achter zat. Zelfs de toeristen beklagen zich.
  Schaalvergroting: na Schouwen-Duiveland nu Goeree-Overflakkee één gemeente. Wat zou hier achterzitten? Iedereen weet het die ik ontmoette en persoonlijk sprak, niemand van hen heeft ooit van een petitie gehoord, want ‘je doet er toch niks tegen’. Ziehier de zelfgenoegzaamheid.
  Van Goeree-Overflakkee aan de noordkant van de Grevelingen heb ik vaak gehoord bijvoorbeeld van mensen die daarvoor gewerkt hebben, dat er zoveel mongooltjes zijn en dat die het gevolg zijn van de inteelt daar. Op sociaal vlak bestaan die dingen nog steeds. De inteelt is de ware schaduwzijde van de sociale controle met de mongooltjes als speerpunt.

  Openbaring 3.

  Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van God: Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet! Daarom, omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

  (Dit gaat over de middelmaat, halflevend/halfdood. De zelfgenoegzame burgerij, niet goed niet slecht maar niets. Geen aspiratie, alleen een rekeningboekje, nu digitaal. Hoi. Ik laat buiten beschouwing de ergste ploertigheid als ze het gevoel hebben dat je aan hun belangen komt. Ze hebben het achter hun ellebogen. Gierigheid, de nationale ziekte. Superprovincie? Ze kennen geen andere trucs, de minkukels.)

  John

  27 juni 2017 at 20:03

 4. (Belangenverstrengeling.

  Ik merk dat ik bij museumboerderij Goemanszorg te Dreischor, het ‘groene dorp’, op de spamlijst sta. Dat is de methode.)

  John

  27 juni 2017 at 20:27

 5. Een hoop zwart geld zit er in die jachthavens heb ik me laten vertellen.

  John

  27 juni 2017 at 23:02

 6. Bijvoorbeeld, bij Goemanszorg moest er een nieuw dak op de boerderij. Er was ook een mooi terras waar ik wel kwam. Ze hebben toen het museumcafé dichter bij het museum getrokken en daar wat kartonnen wanden tussen gezet, omdat het café beter liep dan het museum waar ook weer niet zó veel te zien is. Op een gegeven moment betaalde je al een euro voor een glas water. Nu wordt het museumcafé aanbevolen met een tekst: Voor of na uw bezoek aan Museum Goemanszorg, zodat duidelijk is dat ze wel naar het museum moeten. Er zat eerst een catering in, met Mieke de Wilde die ook in het bestuur zat. Het asfalt trok gelijktijdig ook op, een nieuw parkeerterrein en ik werd van het terras gezet. Dreischor.
  Dezelfde soort mensen die zich zo ingezet hebben de watersnoodramp te herdenken middels een museum hebben de commercie op hetzelfde vlak van noodzaak weten te krijgen. Daarin ligt de typische dubbelzinnige ‘moraal’ die bij velen aanvankelijk niet zo aanwezig was. Het heet commercialisering, dat betekent dat de ‘dingen’ en het ‘naar jezelf toe denken’ boven de ander worden geplaatst. Het gaat stapje voor stapje en ze kijken er niet van op. Maar het komt nooit meer goed.
  Ik kwam van de week nog een paar mannen tegen. Er kwam een buschauffeur bijzitten op het moment toen ik het in deze context had over een bus waar ik eens uren op had zitten wachten. Ik liet iedereen voorgaan om in te stappen, en rookte een sjekkie op dat ik nog net daarvoor had aangestoken. Hij verdedigde dat de chauffeur je er dan uitzet (terwijl je er nog niet inzit). Dat was de dag dat al deze zaken begonnen in Renesse. Allerlei kleinigheden gebeurden tegelijkertijd in de geniepigheid, zodat er het bewijs is van een trend: commercialisering die het minste bij mensen naar boven haalt die al weinig inhoud hadden. Dit soort mensen wordt gelauwerd door de koning.
  Destijds was er een politieman Schults bij de politie van Scharendijke die in de Tweede Wereldoorlog bij de NSB had gezeten. Hij vertrok bij de politie om in het toerisme te gaan werken, aan de Rampweg (van Scharendijke naar Renesse). Er was toen niet 1 Duitse toerist, nu komt hier tachtig procent van alle Duitse toeristen naar deze omgeving. Ook is synchroon hieraan accommodatie voor mongooltjes gecreëerd die hier op vakantie zijn.
  Op dezelfde manier wordt de watersnood gebruikt om de inkomsten te vergroten voor het toerisme.

  Mijn mail doet het ook weer niet zo goed.

  Ik heb ooit beloofd dat ik die dingen – waar dacht ik ieder mens zich voor schaamt –
  zou opschrijven. Vooral omdat ze officiële politiek worden doordat ze er juist trots op zijn. Hoe komt deze verschuiving en waar is zij begonnen? De schaalvergroting van het politiek denken middels de trucs waaruit eigenlijk ook de euro ontstond schept een klimaat voor hen met een instinctieve criminele aanleg om hun kansen te zien wat mee te pikken van eer of financieel voordeel waar ze onaantastbaar kunnen zijn en vanuit hun beperkte zelfbeschikking de ander te kunnen pesten met machtspolitiek op de millimeter zonder dat iemand ze wat kan maken. Zoals in een winkel heeft de eigenaar het recht je eruit te zetten als je hem niet bevalt. Deze subtiele chantage heeft de nieuwe Nederlander innerlijk gevormd en op dat vlak praten ze elkaar voortdurend lauw naar de mond met weetjes over elkaar om erbij te horen en zo te overleven. Vergroting en verkleining.

  John

  28 juni 2017 at 17:23

 7. Conclusie:
  Brouwerseiland, voor de 1 procent die alle energie opzuigen.
  Geld is ook energie.

  John

  28 juni 2017 at 17:32

 8. Natuurorganisaties en surfers zijn opgetogen over de streep die de Raad van State heeft gezet door Brouwerseiland. Ze hebben zich fel verzet tegen de plannen voor vakantiehuisjes op kunstmatige eilandjes in de Grevelingen. Bij de gemeente Schouwen-Duiveland overheerst na de uitspraak de teleurstelling.
  https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/112622/Vreugde-en-teleurstelling-na-streep-door-Brouwerseiland

  George Knight

  4 mei 2019 at 23:32

 9. ZIERIKZEE – De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is helemaal klaar met Brouwerseiland. Voor de aanleg van dertien eilandjes met 315 luxe vakantiewoningen bestaat inmiddels geen politiek draagvlak meer, constateert de huidige coalitie. Oppositiepartijen SP, PvdA en D66 waren altijd al tegen.
  https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/einde-brouwerseiland-gemeenteraad-zet-dikke-streep-door-de-plannen~ac39a98e/

  George Knight

  4 mei 2019 at 23:34


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: