John McCain: Russische Federatie grotere dreiging dan ISIS. Bizar dat we daar nog van overtuigd zouden moeten worden

Republikeins senator John McCain is hardliner op veiligheidspolitiek. Gematigd conservatief en voormalig presidentskandidaat. Feit is dat conservatieven op dit moment de beste kritiek op Trump bieden. Hoe sceptisch men ook kan zijn over McCains bedoelingen en zijn aanschurken tegen de veiligheidsindustrie, betere kritiek dan dit is er niet. Bij een Republikeinse en Democratische partij die allebei in verwarring zijn en hun oude vanzelfsprekendheden zijn kwijtgeraakt. McCain kiest zijn momenten en die zijn terug te voeren op zijn houding jegens de agressieve politiek van het Kremlin en een met Putin en zijn vrienden onbegrijpelijk meegaande president Trump. Uiteraard is kernmacht de Russische Federatie een grotere dreiging dan ISIS. Het is het verschil tussen een gecoördineerde actie van een staat en een ongeregeld zooitje dat een godsdienst heeft gekaapt. Het is bizar dat het uitgelegd moet worden. Er zijn talloze, voornamelijk rechts-nationalistische partijen die ISIS en de islam als de grotere dreiging afschilderen. Een stelling die uit de lucht is gegrepen.

18 gedachten over “John McCain: Russische Federatie grotere dreiging dan ISIS. Bizar dat we daar nog van overtuigd zouden moeten worden

 1. Aanvullend: Er zijn ca. 9000 (toegegeven) Russische Federatie ingezetenen die met medeweten van hun sociale omgeving zijn vertrokken om als ISIS-strijders actief te zijn. In dat opzicht is ISIS voor het Kremlin een welkome afleiding en zelfs een middel om het Westen/NATO bezig te houden cq te verzwakken. Niet voor niets bestrijdt Rusland ISIS in Syrië en Iraq niet of nauwelijks.

  Like

 2. Dutchguy, Rusland bestrijdt wel degelijk ISIS in Syrie en wel op uitnodiging van Assad. In Irak heeft het niets te zoeken omdat daar de Westerse coalitie partners w..o. Nederland ISIS bombardeert.

  John McCain benadrukt dat “Russian President Vladimir Putin is a bigger threat to world security than the Islamic State group,” Hij kijkt dan weg van de Strijd die er op dit moment geleverd wordt in Arabische landen waar ISIS een kalifaat wil vestigen, of de door ISIS opgeeisde terroristische aanslagen die wereldwijd plaatsvinden of de poging die ISIS onderneemt om de Filipijnen over te nemen. De impact van ISIS op de wereldveilgheid is gigantisch en ik zie niet in wat precies uit de lucht gegrepen is als men dit wereldwijd als een grotere dreiging afschildert dan Rusland.

  Like

 3. @Dutchguy
  Met het gevaar dat deze strijders terugkomen naar de republieken van de Russische Federatie of Centraal-Aziatische landen en daar hun gevechtservaring in de praktijk brengen. Met als pikant feit dat geopolitiek het Kremlin sjiitische landen of groeperingen steunt, terwijl de eigen moslimbevolking die wel of niet aan de strijd in Syrië of Irak deelneemt voor 90% soennitisch is.

  @Gerard Janse
  Wie niet inziet dat ISIS gebruikt wordt als zondebok, bliksemafleider of aanleiding voor eigen handelen schat ISIS verkeerd in. Het kan zijn dat de invloed van ISIS op de wereldopinie groot is, maar de volgende vraag is of dit gerechtvaardigd is. Velen beantwoorden die vraag met nee omdat in de recente geschiedenis van 40 of 50 jaar geleden dit soort terrorisme veel meer schade aanrichtte dan nu. Anders gezegd, het terrorisme van ISIS, Al Qaida en ander groeperingen wordt in de beeldvorming groter gemaakt dan het feitelijk is. De vervolgvraag is welke partijen daar profijt van hebben en die dreiging meer gewicht geven dan die werkelijk verdient.

  Wat de republikein John McCain steekt is dat het Kremlin heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016 te beïnvloeden (bevestigd door 13 Amerikaanse inlichtingendiensten) en president Trump daar geen enkele notie van neemt en de Republikeinse partij slecht door druk van buitenaf bereid is om deze kwestie te onderzoeken. McCain ziet die Russische inmenging als ongewenst, des te meer omdat het tot op de dag van vandaag doorgaat en de inschatting is dat het Kremlin komende verkiezingen opnieuw zal proberen te beïnvloeden. Voor zo’n houwdegen met een vijandbeeld dat in de Koude Oorlog is gevormd is het onverklaarbaar waarom het establishment van de Republikeinse partij dit laat passeren. Hij ziet het als zwakte en overgave.

  Daarbij komt dat de Russische Federatie beschikt over kernwapens en de Russische president Putin tegen Europese leiders zoals Jose Manuel Barroso in 2014 daadwerkelijk heeft gedreigd Oost-Europese hoofdsteden militair onder de voeten te lopen als hij dat zou willen. Dit wordt door diverse bronnen bevestigd. Hierbij verbleekt elke dreiging van ISIS.

  Concreet heeft de Russische Federatie in Oekraïne door de bezetting van de Krim en de militaire inmenging in de Donbas al meer slachtoffers in Europa gemaakt dan ISIS. Dus ook feitelijk is het Russische staatsterrorisme in Europa een grotere dreiging dan ISIS.

  De verschillen tussen het terrorisme van de Russische Federatie en ISIS (kernmacht, Oekraïne, beeldvorming, Amerikaanse verkiezingen, omkoping Europese rechts-nationalistische politici, militaire coördinatie) zijn groot in die zin dat het Russische terrorisme in alle gevallen gevaarlijker en bedreigender is buiten het Midden-Oosten.

  Like

 4. Veel heeft met beeldvorming ( en er profijt uit trekken) te maken, zowel rond een dreiging van Rusland als van ISIS. McCain spreekt over een ‘wereld’ veiligheid die volgens mij op dit moment meer onder druk staat door ISIS, die in 2014 opriep een wereldwijd kalifaat te stichten en die gericht actief is in de Arabische wereld, de Filipijnen en Indonesie en in mindere mate de veiligheid ondermijnt in Europa en de VS. Daarmee minimaliseer ik de dreiging die van Rusland uitgaat allerminst want die is zeker aanwezig zoals uit de voorbeelden die je gaf blijkt.

  Like

 5. ‘Er zijn talloze, voornamelijk rechts-nationalistische partijen die ISIS en de islam als de grotere dreiging afschilderen. Een stelling die uit de lucht is gegrepen.’

  Onze meningen verschillen maar volgens mij gaat het er niet zozeer om van waaruit de grootste dreiging komt, want niet meetbaar, maar welke partijen profijt hebben bij de beeldvorming. Je hebt nu je tekst gewijzigd en expliciet de rechts-nationalistische partijen genoemd waarmee je ongetwijfeld in Nederland het FvD en de PVV bedoelt. Partijen die weinig tot geen kritiek op het Kremlin leveren maar wel tegen de Islamisering van Nederland zijn ( en die bijvoorbeeld DENK zien als een vooruitgeschoven Islamitische pion
  ) Maar wil dat zeggen dat deze partijen ISIS als zondebok en bliksemafleider gebruiken om een verborgen pro-Russische agenda door te drukken?

  Like

 6. @Gerard Janse
  Ik begrijp niet wat je bedoelt met ‘je hebt nu je tekst gewijzigd”. Ik heb geen tekst gewijzigd en begrijp niet wat je hiermee wilt zeggen.

  Ik bedoel het in Europees verband als ik het heb over de voornamelijk rechts-nationalistische partijen die ISIS of de islam als de grotere dreiging afschilderen. De Nederlandse partijen die je noemt zijn niet zo belangrijk. FvD is klein en komt nog maar pas kijken en de landelijke PVV richt zich juist meer op de VS dan de Russische Federatie. In het Europarlement positioneert de PVV zich overigens meer pro-Kremlin onder invloed van het Front National en andere rechts-nationalistische en zelfs extreem-rechtse partijen waarmee het in een fractie in het Europarlement zit.

  Het Front National dat een lening van 9 miljoen euro van een Russische bank kreeg -die ze nu moet terugbetalen- en vele Europese rechts-nationalistische partijen hebben het helemaal niet nodig om het spookbeeld islam als afleiding voor hun pro-Kremlin agenda te gebruiken. Ze zijn in dat laatste tamelijk open en maken er geen geheim van.

  Zo ontstaat denk ik een gemengd beeld. De kritiek van deze rechts-nationalistische partijen op ISIS en de islam is deels gemeend, deels politieke marketing/profilering en deels een voorwaarde om de eigen sponsors te behagen. Maar die gemeende zorgen over de opstelling van de islam hebben de middenpartijen ook, alleen ze maken er geen speerpunt van.

  Trouwens, voor de volledigheid kun je gerust zeggen dat er naast autoritaire leiders als Erdogan. Putin of Trump die ISIS voor eigen doeleinden bedreigender voorstellen dan het werkelijk is en naast de rechts-nationalistische partijen die uit eigenbelang of berekening een anti-islam agenda voeren nog een wapenindustrie in landen als de VS en de Russische Federatie is die er alle belang bij heeft om de dreiging van ISIS groter te maken dan die is. In bredere zin veiigheidsindustrie genoemd inclusief journalistiek, wetenschap, inlichtingendiensten, krijgsmacht en in die sector werkzame privébedrijven. Feitelijk krijgt het Pentagonisme waar Juan Bosch in de jaren ’60 naar wees hiermee een nieuwe vijandbeeld. Juist dat vindt John McCain maar niks.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/06/19/in-kwestie-snowden-laat-nrc-zich-opnieuw-misleiden/

  Over de veiligheidsindustrie:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/11/20/rob-de-wijk-dient-het-doel-van-de-veiligheidsindustrie/

  Like

 7. Op het moment van schrijven meende ik echt dat je de tekst aangepast had. Nu blijkt dus dat ik het niet goed gelezen heb. Ik meende dat dit: “Er zijn talloze, voornamelijk rechts-nationalistische partijen” er niet stond op het moment van reageren.

  Ik ben benieuwd of Trump, zakenman als hij is, een deal voor de NAVO-leden in petto heeft die er uit bestaat dat de NAVO zijn militaire inkopen doet in de VS als ruil voor de jarenlange door de VS gemaakte kosten.

  Like

 8. @Arjan Fernhout
  Moeilijk te zeggen. John McCain is wel een houwdegen, maar tegelijk een conservatief die gelooft in de werking van de politiek. Gekke generaals zijn van alle tijden.

  Je kunt het ook omkeren. Als president Obama in 2014 bij de bezetting van de Krim door de Russische Federatie de Amerikaanse handtekening onder het Boedapester Memorandum 1994 had gerespecteerd -dus de Oekraïense soevereiniteit- dan hadden types als generaal Breedlove niet gefrustreerd zijwegen hoeven zoeken. Soms werkt rechtlijnigheid en voorspelbaarheid.

  Als McCain president was geworden, dan had hij waarschijnlijk minder afstand tot het militaire establishment genomen en die topgeneraals tegelijk beter in de hand gehad. Obama’s onervarenheid en gebrek aan doorpakken op militair gebied ontspoorde overigens alsnog met zijn buitenlandse drones-campagnes die haaks stonden op de mensenrechten. En een schande waren.

  Like

 9. Tsja, McCain werd wel woedend over de involvement van Merkel bij het akkoord van Minsk. Merkel begreep er niets van, volgens McCain. Ik heb hem ook op zijn beentjes zien huppen van woede bij opmerkingen dat er geopolitiek geen verschil is tussen Rusland en de VS. Decennia geleden stelde een filosoof dat de Sovjet Unie en de VS metafysisch hetzelfde zijn. Een opmerking waar ik me destijds wel in kon vinden. In ieder geval is Oekraine (nog) geen tweede Syrie geworden waar vrijwel alle betrokkenen bloed aan hun handen hebben. Licht vermoeid over mijn eigen tijd mag ik graag naar een geslaagde fantasie als “The Hobbit” kijken. Rillend vertelt een van de reisgenoten dat hij iets gezien heeft dat veel groter is dan een beer. Gandalf weet iets meer van het beestje: of hij vreet ons op of er is te praten met de man die het beest eigenlijk is. Gevolgd door een prima diplomatiek lesje voor een kind zoals ik.

  Like

 10. @Arjan Fernhout
  McCain zag niks in Minsk. En misschien heeft hij daar nog wel gelijk in ook. Onder het motto ”Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Ik denk dat hij eerder niets begreep van de Duitse opstelling met toenmalig minister Steinmeier dan van Merkel. McCain bezoekt jaarlijks de veiligheidsconferentie in München en heeft daar goede relaties opgebouwd met het Europese politieke establishment.

  Wellicht was er volgens een specifieke filosoof decennia geleden geen metafysisch verschil tussen de toenmalige VS en Sovjet-Unie. Maar de Russische Federatie is in de ideologie en ambitie onvergelijkbaar met de toenmalige Sovjet-Unie en de VS van pakweg 1980 is in het politiek bestel onvergelijkbaar met die van 2017. Dus beide landen zijn ieder apart weggegroeid van die vergelijking van toen. Hoewel de huidige Amerikaanse president er door zijn autoritair en solistisch gedrag wel weer voor zorgt dat de overeenkomst met de Russische Federatie groter wordt. Dus wie weet herhaalt de geschiedenis zich toch. In elk geval totdat Trump zijn ambt verlaat. Onder druk, vrijwillig of aan het einde van zijn termijn.

  Like

 11. Goed, ik zal trachten genuanceerd te reageren.
  Mijn inziens wordt hier een grote fout gemaakt. Het lijkt haast moedwillige kwaadaardigheid. De vergelijking dat Rusland een groter gevaar vormt dat IS is krankzinnig en buiten alle proporties. We weten allemaal wat IS doet en met welk geld (CIA). Dat hoef ik hier niet te herhalen. Manchester 22/5 jl. ligt ons vers in het geheugen in een eindeloze reeks van geweld, moord en haat die zijn einde nog niet kent. Om te zeggen dat Putin een groter gevaar vormt is dwaas. Is haatzaaiende anti-Putin propaganda. Als ik vraag wat Rusland (men spreekt hier politiek correct van een federatie, ik noem het echter gewoon Rusland) nu werkelijk kwaad heeft gedaan komt men tot de situatie in de Oekraine. Maar hier verschillen wij van mening. Ik zeg dat de Krim is veiliggesteld voor verdere plundering en machtsovername door de US EU globalisten. Maar verder dan de Oekraine komt men niet als het gaat om het afwjizen van de huidige Rusland politiek. Ja, men geeft dan nog aan dat Putin een machtsgeile geldwolf is. Maar dat is pure zwartmakerij. Nee, de vergelijking die John Mc Cain maakt is een oorlogszuchtige uitdaging om de beer nog meer te porren in zijn kooi. Er zijn krachten gaande die een oorlog tussen Rusland en de NAVO op alle fronten aanmoedigen en toejuichen. Deze site is daar een onderdeel van. Ik kan het niet mooier maken. Maar George mag ook dit commentaar verwijderen omdat het niet past binnen de politiek correcte gedragscode. Ik moet het toch zeggen, vergeef me: John Mc Cain is een gevaarlijke dwaas, een wolf in schaapskleren.

  Like

 12. @Jeroen
  Je mag hier elke mening verkondigen die je hebt met respect voor de gedragsregels. Dat laatste komt erop neer dat je je op de zaak richt en niet op de persoon. Wie niet begrijpt of aanvaardt dat een politiek geschil van mening gewoon een botsing van wereldvisies is zonder dat dat verbonden hoeft te worden met verwijten, verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen begrijpt niet wat politieke verschillen betekenen.

  De Russische Federatie heet officieel de Russische Federatie. Dat is niet onbetekenend omdat het geen natiestaat, maar een veelvolkerenstaat is. Het grootste land ter wereld is divers en kent vele naties, republieken, talen en culturen. De geschiedenis van het Russische rijk is onlosmakelijk verbonden met kolonisatie en expansie. Zoals Europese landen gebieden in Afrika, Azië en Amerika koloniseerden, zo koloniseerde het Russische rijk gebieden in Centraal-Azië en het Verre Oosten.

  Ik ben een criticus van het Putin-regime, maar niet van de Russische Federatie. Zoals ik ook een criticus van president Trump ben, maar niet van de VS. Naar mijn mening heeft Putin met zijn zakenvrienden de Russische Federatie sind 2000 en vooral sinds de mislukte reset van 2012 in gijzeling genomen en gaat hij ermee om als het zijn privébezit is. Oppositie is praktisch uitgeschakeld van het politieke proces. Verkiezingen en opiniepeilingen zijn niet eerlijk en worden gemanipuleerd. Een vrije pers bestaat nauwelijks. Putin dient hiermee niet de bevolking. Cijfers onderschrijven dat. De uitgaven voor sociale voorzieningen zijn gehalveerd en die voor militaire uitgaven verdrievoudigd. Daar kopen Ivan en Natasja niets voor.

  Over de Krim is al veel gezegd. De hoofdzaak is dat het tegen internationale verdragen en afspraken in eenzijdig door de Russische Federatie militair is bezet in 2014. Dat is door de internationale gemeenschap met overgrote meerderheid in een VN-resolutie in maart 2014 veroordeeld. Die onrechtmatige bezetting heeft voor veel onzekerheid en wantrouwen geleid in Europa. Uiteindelijk heeft de bezetting van de Krim door de Russische Federatie niemand iets goeds gebracht. Zelfs Putin en de Russische Federatie niet nu de golf van patriottisme is ingehaald door de slechte economische situatie en de blijvende verslechtering van de relatie met het Oekraïense broedervolk.

  Ja, senator John McCain is een conservatieve houwdegen. Dat heb ik duidelijk naar voren gebracht. Mijn politieke kleur vertegenwoordigt hij niet. Maar daarmee is niet gezegd dat hij geen interessante denkbeelden heeft over de Europese veiligheidspolitiek en niet bij uitstek een van de Amerikaanse politici is die president Trump praktisch het meest doelmatig bestrijdt. Dat maakt zijn stem het vermelden waard zonder het inhoudelijk met hem eens te hoeven zijn. Nogmaals, de beste kritiek op Trump komt op dit moment van ouderwetse conservatieven als McCain.

  Iedereen mag vinden dat ISIS een groter gevaar is dan de Russische Federatie. Ik heb de redenen gegeven waarom ik dat anders zie. Ik ga niet herhalen wat ik hierboven schreef. De essentie lijkt me dat de Russische Federatie een kernmacht en een georganiseerde staat is met een officieel leger, diplomatie, economie etc. ISIS is dat allemaal niet. En daarbij komt dat van veel wat aan ISIS wordt toegeschreven het nog maar helemaal de vraag is of ISIS er wat mee te maken heeft. Zoals in Afghanistan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.