Waarom verlaten leerlingen islamitische school As-Siddieq zaal bij dansoptreden? Hoe kan de overheid optreden tegen segregatie?

De reacties op een incident tijdens de debatbattle met basisscholen ‘Discussiëren kun je leren‘ in De Balie in Amsterdam zijn uiteenlopend. Het Parool besteedt er in een bericht aandacht aan. Leerlingen van de islamitische school As-Siddieq verlieten tijdens muzikale intermezzo’s de zaal omdat ze ‘van hun geloof niet naar dans kijken en muziek [mogen] luisteren’, zo verklaarde een leerlinge. Kinderen van andere scholen met een islamitische achtergrond bleven tijdens de muzikale onderdelen in de zaal of dansten mee op het podium. Een deel van de islamitische kinderen meent dus dat kijken naar dans en luisteren naar muziek niet mag van hun geloof, terwijl een ander deel meent dat dat goed samengaat met een islamtisch geloof. Er is dus geen eensluidende islamitische opvatting over wat mag in verband met kijken naar dans en luisteren naar muziek.

Het Parool: ‘Natuurlijk, we hebben wel eens gehoord dat zang en dans niet passen binnen fundamentalistische interpretaties van de islam, maar gebeurt dat niet alleen in streng-gelovige landen? Was dit een vleugje Saoedi-Arabië in Amsterdam? Een bewijs van segregatie?’ De meningen van deskundigen die de krant peilt zijn overwegend afwijzend in de vorm van segregatie die de leiding van de islamitische basisschool As-Siddieq hun leerlingen oplegt. Organisator van het debat Chantal Deken zegt dat ze in overleg met de school tot deze oplossing ­was gekomen ‘die geen afbreuk doet aan de inhoud van het programma’. Maar het is de vraag of de segregatie de leerlingen van As-Siddieq dient en of een organisatie daar aan mee moet werken.

VVD-raadslid Samira Bouchibti vindt het niet normaal wat er gebeurd is: ‘Deze school sluit zich af. Zo ontstaat een enclave in de samenleving. We moeten normen stellen. Ik ga hierover vragen stellen aan het college. De gemeente moet in gesprek met deze scholen.’ Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim (D66) zegt: ‘De gemeente gaat het gesprek aan met alle scholen in de stad. En dan vragen wij ook door.’ Maar welke sancties de overheid heeft om scholen die zich afsluiten bij de les te trekken en de leerlingen van die scholen te onttrekken aan het gezag van fundamentalistische ouders of schoolbesturen is ongewis. De uitspraak dat ‘de gemeente in gesprek blijft met deze scholen’, klinkt defensief en verre van krachtdadig en initiatiefrijk.

Woordvoerder Jamila Zemouri van de Stichting ­Islamitische Scholen ­Amsterdam waar As-Siddieq toe behoort meent dat van segregatie geen sprake is omdat de school er ‘juist voor gekozen heeft om wel deel te nemen aan het debat’. Zemouri: ‘Muziek is niet verboden in de islam, maar meestal doen ­jongens en meisjes dit gescheiden. Wij bereiden onze leerlingen voor om deel uit te maken van de samenleving en het is de keuze van het kind wat het wel en niet doet.’ Deze uitspraak suggereert dat de school de verantwoordelijkheid bij de leerlingen legt en dat de schoolleiding de leerlingen vrijlaat in hun keuze. Het valt moeilijk in te zien hoe deze bewering klopt over kinderen van maximaal 12 jaar oud. Wat Zemouri precies bedoelt met de uitspraak dat ‘jongens en meisjes muziek gescheiden’ doen is de vraag. Deze verklaring maakt het er eerder kwalijker op dan het al leek. Er lijkt sprake van een dubbele apartheid. Namelijk die tussen jongens en meisjes binnen de islam en tussen islamitische scholen en niet-islamitische scholen. De uitleg van As-Siddieq klinkt zonderling.

Foto: Schermafbeelding van deel artikelLeerlingen islamitische school verlaten zaal bij dansoptreden’ van Michiel Couzy in Het Parool, 15 april 2017.

Advertentie

6 gedachten over “Waarom verlaten leerlingen islamitische school As-Siddieq zaal bij dansoptreden? Hoe kan de overheid optreden tegen segregatie?

 1. @Raymond
  In dit geval: islam-fundamentalisme.

  Het gaat erom wat het de kinderen doet. Kunnen de bestuurders en ouders dit zomaar beslissen voor kinderen? Daarover zou een fundamenteel maatschappelijk debat gevoerd moeten worden. Wat is de keuzevrijheid van kinderen waard als ze door ouderen in een fundamentalistische mal worden gestopt?

  Like

 2. In dit geval dus wel Islam,
  en het is iets nieuws, niet iets van ‘vroeger’
  en wat mij verontrust is dat hoe langer en meer het Islamitische volksdeel zich verenigt en ‘emancipeert’ ze zich segregeert en afzet tegen Nederlandse, zeg maar ‘westerse’ waarden.
  Tot voor kort pasten de meeste immigranten met Islamitisch religieuze achtergrond zich redelijk aan in Europa. Sommigen begonnen ergens een moskee maar de meeste immigranten en zeker hun kinderen gingen niet of nauwelijks naar een moskee, men vierde de traditionele feestdagen vnml in familiekring en dronken ook rustig een biertje mee na het werk.
  Veel van die kinderen die in de jaren70/80 hier naar school gingen spreken uitstekend Nederlands omdat
  ze in klassen zaten met meer dan 90% Nederlanders, geen satelliet tv dus Sesamstraat, kortom opgroeiden in een behoorlijk Nederlands sociaal milieu.
  Al kon het er thuis natuurlijk conservatief Berbers aan toe gaan, de meeste tijd zat je toch op school, Nederlandse tv en radio, enkele vrienden en vriendinnen.
  Maar naarmate de groep immigranten uit Islamitische, hier vnlm Marokkaans en Turkse, regio’s toenam werd de groepsdruk ook sterker, satelliet TV doet intrede, de oliedollars vloeiden rijkelijk en er werden overal in NL soms ronduit protserige moskeen gebouwd.
  Sommige scholen worden nu overwegend bevolkt door immigranten kinderen of tweede generatie kids, de schoolpleintaal wordt Turks en Marokkaans, spelen doe je met kinderen uit je eigen groep, er zijn er nu toch genoeg, zoveel zelfs dat er nu scholen alleen maar voor, let wel, Islamitische kinderen gesticht worden (niet Turks/Marokkaans, maar verenigd Islamitisch, niks cultuur sec religie)
  Waar men actief de kinderen afschermt van Nederlandse waarden en normen, de meisjes terugzet, de-mancipeert. Goed gebruik makend van die verdomde schoolstrijd en z’n confessioneel bijzonder onderwijs,
  wat nu in ons gezicht ontploft met de islamitische immigratie golf, het is nog legaal ook.

  Onderwijs hoort te verbinden, toegang te geven tot de maatschappij, te verheffen en bevrijden,
  onze, oude, wetgeving faciliteert nu het omgekeerde. En nu zie je dat door de kracht van het getal men zich uitzonderingspositie in onze maatschappij verwerft die vaak haaks staat op alles wat we hier door de eeuwen heen bevochten hebben op kerk en kapitaal, die de maatschappij helaas juist polariseert.
  Met een ongekende brutaliteit die we hier nog niet kenden.

  En niet alleen hier, ook in Islamitische landen slaat het fundamentalisme toe, zelfs in het ooit milde Indonesie,
  ik was laatst in Egypte, voor het eerst in 25 jaar, van een redelijk modern land veranderd in een land vol hoofddoekjes en schreeuwende moskeen.
  Zie bv deze toespraak van Abdel Nasser uit 1958, waar hij de farizeers van de Islamitische Broederschap belachelijk maakt die zaten te zeuren over die onzinnige hoofddoekjes.

  Hoor hoe het parlement er smakelijk om kan lachen, en besef dan hoe diep we zijn gezonken terug in de middeleeuwen, en hoe ze met geweld en terreur hun conservatief religieuze zin hebben doorgedreven.
  Dit durft in Egypte niemand meer te zeggen, en wordt er niet meer gelachen, het lachen is ze nu wel vergaan
  In Egypte ben je als vrouw nu je leven niet zeker als je de hoofddoek, terecht, afwijst,
  en hoe dat ook in Amsterdam west is doorgedrongen, waar meisjes nu ook niet meer vrij de straat op kunnen zonder terecht te worden gewezen, desnoods met geweld, door hun geloofsgenoten.
  Hoe dat in nog geen 30 jaar heeft toegeslagen, wereldwijd, en zich immer dieper invreet,
  en notabene met ondersteuning van de Nederlandse staat, men heeft het jaren toegejuicht,
  toch ‘mooi die oorspronkelijke cultuur’, niks mooi en niks oorspronkelijk zoals die toespraak van Nasser laat zien.
  Het is duister en het is nieuw en het grijpt met geweld om zich heen.

  Like

 3. @Frans
  De medaille kent twee kantien. Nederland islamiseert en moslims Vernederlandsen. Beide processen werken op elkaar in. Mij lijkt het verstandiger om het laatste te stimuleren dan het eerste te verhinderen. De spanning tussen een en ander wordt in politiek en media nauwelijks tegen elkaar afgewogen.

  Like

 4. Ik ben het volkomen met je eens,
  alleen zie je nu vooral het eerste.
  Met Islamiseren bedoel ik het het aanpassen van Nederland aan de Islam, dat wij ons proberen aan te passen aan de Islam en haar eigenaardigheden, het faciliteren aan moslims om zich te profileren zoals zij dat zich wensen, dat wij ons aanpassen aan wat de immigrant wenst, gescheiden onderwijs (meisjes en jongens gescheiden) vrouwen als ‘anders’ en in afscheiding van mannen laten opgroeien.Hun heilige boek serieus nemen terwijl wij dat bij christenen nu juist net uit het publieke domein hadden weten te verdrijven.
  Waardoor ze zich nu gesterkt voelen en zich meer en meer met succes af zetten tegen dat vernederlandsen.
  En echt niet alleen in Nederland, in heel West Europa.
  We hebben ze een vinger gegeven en nemen nu de hele arm.
  En wee als je daar wat van zegt, dan ben je een Islamofoob.

  Like

 5. @Frans
  Als de overheid het verstandig speelt, dan kan de vernederlandsing het winnen van het islamisering. Daarvoor moet het meer dan nu in zichzelf geloven en strikt vasthouden aan de verworvenheden van rechtsstaat en democratie. Angst voor de islam -of voor wat dan ook- is een slechte raadgever. Nederland moet erop vertrouwen dat het veel meer te bieden heeft. Moslims en andere migranten ontvluchten niet voor niets hun eigen landen en komen niet voor niets naar West-Europa.

  Wat op de Amsterdamse school gebeurde met een schoolleiding die zich apart zet en daarmee ook de leerlingen die het onder haar hoede heeft kan niet aanvaard worden. Vervolgens ziet men de worsteling van de overheden om daar een antwoord op te formuleren. Gecompliceerd door de positie van het bijzonder onderwijs dat allerlei uitzonderingen legaliseert, ook die van roomwitte Nederlandse snit. Dat zou volledig rechtgetrokken moeten worden, maar wordt door Nederlandse belanghebbenden geblokkeerd. Zoals christelijke partijpolitiek, sociaal-deemocratische partijpolitiek en christelijke onderwijskoepels. Dus voor een integrale aanpak moet verder gekeken worden dan een salafistische school die overduidelijk de verkeerde kant opgaat. Het is juist het protestants-christelijke en katholieke onderwijs die dit probleem laat ontstaan. En een oplossing verhindert. Zo geldt het voor meerdere beleidsterreinen. Privileges en tradities van Nederlanders staan een verstandige aanpak in de weg. Wat rest is doormodderen zonder echt te kunnen geloven in de eigen verworvenheden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.