George Knight

Debat tussen links en rechts

Karel van Wolferen oreert er op los in Café Weltschmerz. Wie wil hij overtuigen of misleiden?

with 20 comments

Humor met Wierd Duk en Karel van Wolferen. Hopelijk nemen ze zichzelf en hun standpunten niet al te serieus. Voor Duk pleit dat hij zich kan verplaatsen in standpunten van anderen. Die flexibiliteit ontbreekt bij Van Wolferen volledig. Hij is een oude plaat die zichzelf herhaalt. Duk verdient een betere gesprekspartner.

De eenzijdige blik van beide heren is hun gebrek. Ze voeren hun eigen Muppet Show op. Tot nieuwe inzichten of ook maar één nieuw idee leidt dat niet. Uiteraard deugen ‘neo-conservatieven’ in Washington niet. In de VS deugt het hele politieke bestel niet waarin big money van Wall Street de politiek in de zak heeft. Losgezongen van de realiteit van arbeidersklasse en middenklasse. Bernie Sanders was als gematigde anti-establishment kandidaat de ideale politicus geweest om de macht van het grote geld en de veiligheidsindustrie terug te dringen en te verbinden met de noden en behoeften van de gewone Amerikanen. Maar big money stond hem die rol niet toe. En besef ook dat Donald Trump een president is die door de praktijk gedwongen als pro-establishment zal eindigen. Met belastingverlaging voor rijken en bedrijven. En met overheidsopdrachten.

Een analyse die slechts dwangmatig één kant uitkijkt zoals Karel van Wolferen doet is per definitie onvolledig. Dat kan nooit tot een evenwichtige vergelijking tussen landen leiden. Dat verklaart de wereld niet, maar doet het omgekeerde. Het ontneemt het zicht erop. Want behalve de VS hebben China en de Russische Federatie ook een conglomeraat waarin banken, bedrijven, media, veiligheidsindustrie en politiek hecht samenwerken.

Het is niet erg veelzeggend om steeds weer uitsluitend dat Amerikaanse conglomeraat in de beklaagdenbank te zetten, zoals Van Wolferen doet. En telkens weer met onderminister Victoria Nuland aan te komen. Een vergelijking van Amerikaanse, Russische en Chinese conglomeraten is interessanter omdat het de verschillen tussen die landen aangeeft. En vervolgens doet uitkomen wat hun perspectieven en beleidsvoornemens zijn.

Democratie is kwetsbaar. En weinig weerbaar tegen agitators die de democratie willen beschadigen om hun zin door te drukken. Democratie bestaat uit de combinatie van democratische instellingen en een stelsel waarin politiek en bevolking deelnemen. Volmaakt is het nooit en daarom altijd toe aan een opknapbeurt.

Iedereen die het bestaan van democratische instellingen ter discussie stelt verklaart zich als anti-democraat. Dat gaat niet om het maken van een politieke keuze voor of tegen specifiek beleid, maar om het overhevelen van de keuze uit handen van het volk naar de autoritaire leider. Maar dat is geen reparatie van de democratie, maar het verder kapotmaken ervan. Daar is Karel van Wolferen mee bezig. Als afleiding van zichzelf. Saai.

Advertenties

20 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Wel George,

  Om dit interview af te doen als een Muppet show gaat mij toch wel wat te ver, en dan druk ik mij nog voorzichtig uit.

  Roberto

  Roberto la Verita

  17 november 2016 at 15:30

 2. @Roberto
  Meningen verschillen. Ik druk me naar mijn idee nog tamelijk voorzichtig uit over Karel van Wolferen.

  George Knight

  17 november 2016 at 15:36

 3. George,
  natuurlijk mag je een eigen mening hebben, maar het vergelijken met een Muppet show zeg je naar mijn mening eigenlijk om dit interview niet serieus te nemen.
  Roberto

  Roberto la Verita

  17 november 2016 at 15:42

 4. @Roberto
  Ik neem het anti-Amerikanisme van Karel van Wolferen niet serieus. Vroeger toen hij in NRC schreef over Japan en Oost-Azië volgde ik zijn stukken vol interesse en vond ze waardevol. Maar op een gegeven moment is er een knop bij hem omgezet en zijn z’n observaties verblind. Zoals ik eindigde: ‘Als afleiding van zichzelf.’ Geef mij de oude Karel van Wolferen maar die een bezonken en breed oordeel had. Beter dan z’n huidige eenzijdigheid.

  George Knight

  17 november 2016 at 15:47

 5. ” Ik neem het anti-Amerikanisme van Karel van Wolferen niet serieus. ”
  ============

  Misschien is zijn anti-Amerikaanse instelling wel gekomen omdat hij in de jaren een beter inzicht heeft gekregen.

  Weet je dat de oorlog waar zij over spraken, al in de jaren 50 van de vorige eeuw al besproken was.

  Roberto la Verita

  17 november 2016 at 16:08

 6. @Roberto
  We verschillen van mening over de breedte en bezonkenheid van het oordeel van de huidige Karel van Wolferen. Anti-Amerikanisme is niet wat hem naar mijn mening diskwalificeert, maar het eenzijdige beeld dat hij daar uit afleidt.

  George Knight

  17 november 2016 at 16:13

 7. Mijn kritiek op Café Weltschmerz naar aanleiding van bovenstaand item in actie op woordvoerder Max von Kreyfelt:
  Ik weet niet of Max von Kreyfelt namens Karel van Wolferen spreekt, maar ik ben het oneens met uw observaties. Des te meer omdat ze niet uit de feiten blijken. Het is normatief om te stellen dat er een vooringenomen houding tegenover de Russische Federatie bestaat bij het JIT.

  Het is exact andersom. Het Kremlin heeft zich vanaf het neerschieten van de MH17 actief beziggehouden met de MH17. Op allerlei niveaus tot en met een veto over de juridische afhandeling in de VN-Veiligheidsraad toe. Maar tegelijkertijd beweert het op geen enkele wijze betrokken te zijn of te zijn geweest met wat er met de MH17 is gebeurd. Dat oogt krom.

  Het is van tweeën een. Of een staat is betrokken en geeft die betrokkenheid toe. Of een staat is niet betrokken en bemoeit zich niet van dag tot dag tot op het allerhoogste politiek niveau met de zaak. Want waarom zou men betrokken zijn als men niet betrokken is? Wat interesseert het het Kremlin wat er met de MH17 is gebeurd als het, zoals het beweert, op geen enkele manier betrokken is?

  Wie beide rapporten van de OVV over de oorzaak en van het JIT over de schuldvraag leest ziet dat de Russische overheid haar mening op allerlei aspecten heeft gegeven en dat die in de rapporten verwerkt zijn.

  Het Kremlin heeft zich in deze zaak verre van geloofwaardig gemaakt in de publiciteit door talloze vaak met elkaar tegenstrijdige theorieën aan te leveren die het telkens weer moest herroepen als bleek dat ze onhoudbaar waren en tot in detail werden weerlegd.

  Het gaat niet aan om een zaak van uitsluitend één zaak te belichten zoals Karel van Wolferen hier doet. Dat leidt niet tot inzicht, behalve over zijn visie die openheid en breedte ontbeert. Het is lovenswaardig als Café Weltschmerz probeert een tegengeluid te laten horen tegen de establishment media die dicht tegen de macht aanschurken en hun kritisch vermogen zo goed als verloren zijn. Daarin steun ik CW graag.

  Maar die maatschappij- of mediakritiek verkeert in zijn tegendeel als CW daarbij uit het oog verliest wat de voorwaarden voor goede journalistiek zijn. Wat het naar mijn idee in vele gevallen, gelukkig niet alle, doet. Bezoekers van dit kanaal hebben er weinig aan als CW de vooringenomenheid van de establishment media inwisselt door eigen vooringenomenheid.

  Of anders gezegd, zo’n opstelling die een diapositief is van de establishment media kan voor CW een politiek doel hebben. Daar is op zich niets mis mee. Het is politiek activisme, een maatschappelijk aanvaardbare houding. Maar als CW vervolgens ook meent te kunnen claimen dat het volgens journalistieke normen werkt en correct handelt dan verliest het zicht op de aard van het eigen handelen. Dan is het eenduidiger om zich te profileren als politiek platform dat journalistiek uitsluitend gebruikt als excuus.

  George Knight

  18 november 2016 at 09:08

 8. Aan bovenstaande reactie kan nog een essentiële kanttekening worden toegevoegd. Namelijk dat degenen die moord en brand schreeuwen omdat ze uitgesloten zouden worden of zich uitgesloten voelen juist anderen uitsluiten. Dit is er een aanwijzing voor dat ze helemaal niet zitten te wachten op een open debat. Zo ben ik onder meer geblokkeerd op Twitter door Geert Wilders, Forum voor Democratie (Thierry Baudet) en Wierd Duk. Niet wegens hinderlijk volgen, maar in alle gevallen na twee of drie kritische tweets.

  Dus ja: de establishment media zijn aan herbezinning over hun politieke en economisch positionering toe. Niet zozeer omdat ze niet kritisch over de macht schrijven, maar omdat ze de agenda van die macht volgen en zich daar in op laten sluiten. Maar nee: de rechts-populisten die zich zeggen uitgesloten te voelen -maar zelf juist anderen uitsluiten- zijn in hun publicitaire uitingen geen alternatief voor de gevestigde media. Ze doen het slechter en zijn minder pluriform.

  George Knight

  18 november 2016 at 09:47

 9. In mid November 2016 Wierd Duk, a Dutch journalist working for one of the Netherlands major newspapers Algemeen Dagblad, did an interview with Karel van Wolferen. Van Wolferen is a journalist, writer and professor, who is particularly recognised for his knowledge of Japanese, politics, economics, history and culture. This is a detailed bio.

  The interview has over 11 factual incorrect statements expressed by Mr Karel Van Wolferen.
  http://www.whathappenedtoflightmh17.com/my-comments-on-factual-incorrect-statements-told-by-karel-van-wolferen-on-mh17/

  George Knight

  23 november 2016 at 15:19

 10. Ik had nooit eerder gehoord van Karel nog deze site. Maar heb het gesprek geluisterd en mijn conlusie is: ik hoor een ander geluid. Niet iemand die meelult met de mainstraim. Iemand die vragen durft te stellen en die niet blind volgt. Natuurlijk betwijfel ik de frisheid van Karel. Zoals ik de frisheid van mensen bij voorbaat durf betwijfelen. Maar het gesprek was verfrissend in politiek correct platland, brussle, eu, navo geleuter. Maar mijn visie mag nauwlijks worden gerekend want ik ben een ongeschoolde eenvoudige boerenlul. Maar dat Putin een bedreiging is voor EU kan zijn als je een antwoord hebt op,de vraag wat en wie de EU is. En dat (eu) ben ik niet ondanks dat ik in NL ben geboren. Ik verafschuw het politiek correct gewauwel van den haag tot het populistisch links vrij opgeblazen de wereld draait door gezwam met de priester van de mainstraimmedia van ouwekerk. Sorry, dit lijkt wel de muppetshow. Zeker een gek. Een verwarde man. Een complotdenker. Een lonely wolf. Gevaarlijk. Nee hoor. … wees slim als een slang en onschuldig als een duif. Wie zei dat ook al weer…

  Jeroen

  26 november 2016 at 13:08

 11. @Jeroen
  Iemand die niet meepraat met de mainstream heeft het daarom nog niet per definitie bij het rechte eind. dat is wat er mis is met Karel van Wolferen. U mag hier zeggen wat u wilt. Geschooldheid leidt niet automatisch tot betere meningsvorming. Van Wolferen geeft exact aan hoe dat uit kan pakken.

  George Knight

  26 november 2016 at 13:28

 12. George, ik waardeer je ruimte voor andersdenkenden. Maar wat precies jou probleem is met Karel is mij niet duidelijk. Of denk jij ook dat heer Putin een bedreiging is voor de bv brussel? Dat mag. We verschillen van mening zonder dat we elkaar het hoofd afhakken onder een kreet als A.. a..r.. De werkelijke bedreiging komt van de Islamisering en de neo consersatieven. Laten we het toch gewoon zeggen zoals het is. Niet grof worden maar ook stoppen met politiek correct links geluld rechts gevuld populair salon aan tafel gewauwel.

  Jeroen

  27 november 2016 at 20:05

 13. @Jeroen
  Ik heb geen probleem met Karel van Wolferen. Hij doet maar. Maar ik vind dat hij zich niet baseert op feiten en in het luchtledige kletst. Hij helpt naar mijn idee niet de evenwichtige opinievorming, maar staat deze in de weg.

  President Putin heeft door de invasie van de Krim en Russische militaire acties in Oost-Oekraïne in 2014 de Europese veiligheidssituatie op scherp gezet. Het gevolg van deze Russische militarisering is dat EU-lidstaten zich ook gaan bewapenen. Dat zie ik als het grootste nadeel van de Russische agressie. Budget dat anders naar zorg, onderwijs of kunst ging, moet straks besteed gaan worden aan Defensie. Dankzij Putin.

  Met links of recht heb ik niks. Met partijpolitiek heb ik nog minder. Bij geen enkele politieke partij voel ik me thuis. Het gaat erom dat we inzien dat Nederland een prachtig land is dat nog beter gemaakt kan worden. En ons niet laten leiden door schijntegenstellingen en partijpolitieke onzinpraatjes.

  Tussen realisme en ideologie is in mijn ogen iedereen welkom als de opnamecapaciteit dat toestaat. En mensen de Nederlandse rechtsstaat onderschrijven. Waar ze vandaan komen lijkt me minder belangrijk dan waar ze met hun leven en de samenleving heen willen.

  George Knight

  27 november 2016 at 20:47

 14. Ukraine. Ons verschil van visie is de situatie in de Ukraine. Precies dat. U deelt de mening van het westen dat Putin als agressor de Krim heeft ingepikt. Ik zeg dat Putin heeft voorkomen dat gevaarlijke gekken en westerse puppets als de geestelijk gestoorde Proshenko de Ukraine nog verder naar de klote helpen. Dank zij Rusland is de Krim gered van de agressor (de man met de grote portemonee) die met regime change en veel geweld US puppets hebben neergezet. Dat is ons verschil van mening. Dat Nederland een mooi land is ben ik gedeeltelijk met u eens. Ik denk dat het een mooi land had kunnen worden. Maar ik vrees dat het een glijdende schaal is. Neem een voorbeeld aan Hongarije dat durft letterlijk grenzen aan te geven. Wij worden straks als het zo doorgaat bepaald door Islamisme. Maar de Islam is in essentie geen vredelievende godsdient. Met excuus naar al die lieve en mooie maar misleide mensen. Kijk naar het leven van hun zogenaamde profeet, een schizofrene epilepticus die was bezeten door de duivel en zijn ontspanning zocht bij kleine meisjes. Ik vrees voor Nederland en heel west Europa. Hadden we maar beter geluisterd naar vadertje Willibrordus.

  Jeroen

  28 november 2016 at 09:34

 15. @Jeroen
  Er zijn genoeg gekke leiders in allerlei landen die hun land naar de kloten helpen. Maar dat is geen reden voor een ander land om vervolgens dat land binnen te vallen. Er zijn internationale verdragen over territoriale integriteit die de grenzen beschermen en soevereiniteit die de zelfstandigheid garanderen die dat verhinderen. Dat geldt ook voor Oekraïne en de Russische Federatie die allebei die verdragen hebben onderschreven. Putin heeft met de bezetting van de Krim en de militaire invasie in Oost-Oekraïne de veiligheidssituatie in Oost-Europa geweld aangedaan, de wereldgemeenschap tegen zich in het harnas gejaagd en sancties over zich afgeroepen.

  Over de rest is het duidelijk dat we van mening verschillen. Ik ben geen liefhebber van religie en zie dat het te vaak wordt gebruikt om mensen te misleiden. Dat betreft ook de islam. Maar mijn persoonlijke mening dat religie een historisch achterhaald maatschappelijk middel is dat de sociale cohesie eerder verkleint dan doet toenemen is niet van doorslaggevend belang.

  Het gaat om de nationale rechtsstaat volgens welke we met elkaar regels hebben afgesproken. De vrijheid van godsdienst is er daar één van. Ik vind wel dat de overheid meer afstand dan nu tot religieuze instellingen moet nemen. En bijvoorbeeld fiscale maatregelen waarvan die instellingen via de ANBI-status profiteren af moet schaffen. Dat maakt bijvoorbeeld de kwestie van de sektarische Noorse broeders duidelijk die religie als dekmantel voor fraudeleus handelen inzetten. Overheden zijn daarin veel te naïef. Dat geldt ook voor sommige islamitische instellingen die veel harder aangepakt kunnen worden.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/28/gij-zult-werken-werken-werken-a1528701

  George Knight

  28 november 2016 at 10:19

 16. Tja, het is altijd moeilijk peren en appels met elkaar te vergelijken vanuit een context die al verschillend is. Maar in grote lijnen volg ik u wel. Echter ik ben en blijf ven mening dat Putin terecht heeft ingegrepen in de Oekraine. Maar waarom vinden we het ‘allemaal’ okay dat de US ongevraagd in Syrie opereert? Assad heeft daar toch ook niet om gevraagd. Zijn wij niet beland in een ‘pot verwijt de ketel…’ verhaal. Uiteindelijk (met alle respect) u schaart zich achter de interventies van het zogenaamde westen en ik voel me meer thuis bij de Russische aanpak. Prima, wat mij betreft even goede vrienden. Complimenten voor deze mooie weblog met sterke artikelen en scherpe kritiek. Super! Saluut. Jeroentje modderschoentje.

  Jeroen

  28 november 2016 at 17:28

 17. @Jeroen
  Ik schaar me helemaal niet achter de interventies van het Westen. Zo veroordeel ik de inval van Bush in Irak. De VS hebben daar de chaos alleen maar vergroot. Amerikanen hebben zich vaker bezondigd aan dit soort doldrieste acties.

  Maar zelfs als de Amerikanen goed verkeerd bezig zijn, dan geeft dat landen als China of de Russische Federatie nog niet het recht om respectievelijk Tibet of Oekraïne te bezetten.

  Een Russische annexatie zou nog te billijken zijn als het ingegeven was door goede bedoelingen en het brengen van welvaart. Maar het Kremlin brengt oorlog naar Oost-Oekraïne en onderdrukking en armoede naar de Krim. Ik zie niet in hoe een Nederlander die gaat voor democratie en mensenrechten zich thuis kan voelen bij zo’n aanpak.

  George Knight

  28 november 2016 at 18:24

 18. Ik ben het volledig oneens met de inleider wat Karel vna Wolferen betreft. Het interview dat Weir Duk met hem had af te doen als een Muppet-show past alleen maa in een immunisatie-strategie tegen onwelkome inzichten. Natuurlijk herhaalt Van Wolferen zich vaak omdat zijn inzicht haaks staat op de “hegemonic discourse”. En waarom zou hij telkens weer in vergelijking met de V.S. over de situatie in Rusland en China moeten spreken? Het is de VS die in het Westen aan de touwtjes trekt en dat is dus het meest relevante onderwerp. Kritiek op dat land af te doen als gevaarlijk voor de democratie is, sorry, een lachertje. De democratie kan alleen maar baat hebben bij de kritiek op de plutocratie daar.

  Wat het onderwerp van Duk’s interview met Van W. betreft mag het volgende dienen. De oude journalistieke rot, de “investigative journalist” Ronert Parry (o.a. winnaar van de “I.F.Stone medal for investigative journalism”) publiceerd vanmorgen eeen artikel in Consortiumnews dat strookt met de opvating over de MH17-affaire vasn Van Wolferen. Hier is een kenmerkend citaat:

  From Consortiumnews:

  “The refusal of the Obama administration to open its MH-17 files allowed the “Dutch-led” Joint Investigation Team (JIT) to be effectively taken over by Ukraine’s unsavory SBU intelligence agency, which oversaw the care and feeding of Dutch and Australian investigators who decamped for long periods in Kiev.

  The SBU’s “evidence” became central to the JIT’s investigation although the SBU was deeply involved in the war against the ethnic-Russian Ukrainian rebels and was even denounced by United Nations investigators for blocking access to alleged SBU torture centers. Beyond that, part of the SBU’s mandate was to protect Ukrainian government secrets, so the SBU had obvious conflicts of interest.

  Nevertheless, the JIT relied on SBU-provided telephone “intercepts” of cryptic Russian-language conversations to base its conclusion that Russia provided the rebels a Buk missile system on the night of July 16, 2014, which was then taken on a strangely circuitous route far to the west before circling back to the east to a location far from the battlefront where it shot down MH-17 on July 17 and then was driven back to Russia that evening, again taking an unnecessarily long way home.

  Though there were numerous holes in the SBU’s evidence and serious questions about why the Buk would have taken its bizarrely long ride – when a much more direct and discreet route was available – the Western media again showed no skepticism, simply accepting Russian guilt as established fact and dismissing any alternative explanation as “fanciful.””

  https://consortiumnews.com/2017/02/23/how-trump-could-be-a-truth-teller/

  Arie Brand

  24 februari 2017 at 01:47

 19. Het is juist George knight die er een muppetshow van maakt, hij volgt klakkeloos de msm, dat blijkt al uit zijn analyse over de Krim, die zich middels een referendum aansloot bij Rusland , omdat de bevolking voor meer als 95 % uit Russen bestaat. Van solferen heeft een hele lange staat van dienst, is erudiet en volgt zijn eigen bevindingen. Natuurlijk zijn leiders allemaal min of meer corrupt, maar om putin af te doen als het grote kwaad is zo kort door de bocht en wordt zo schier overdreven neergezet in die westerse media. Tis allemaal onderdeel van het plan om de invloedssfeer van de usa te vergroten. Welke natie geeft het meest uit aan defensie? Juist ja, en welk land voert al jaren oorlog in het midden oosten en vernietigt regimes aan de lopende band? Juist ja…. welk land is voor bijna 40% afhankelijk van de olie en wapenindustrie? Juist ja… daarnaast ken ik het land redelijk goed daar ik er bijna tien jaar gewoond en gewerkt heb. We mogen blij zijn met ons Europese sociale stelsel en ik hoop dat we in de komende jaren een politiek meer onafhankelijke koers gaan varen hoewel ik bang ben dat onder de VVDer Rutte ons land steeds meer afglijdt richting een bananenrepubliek wat de usa in wezen is. Met het woord democratie bedoelen zie eigenlijk het kapitalisme…

  Pablo’s pancake

  22 november 2017 at 04:13

 20. @Pablo’s pancake
  U geeft een opmerkelijke reactie met verkeerde aannames en opmerkelijke omdraaiingen. Ik behandel er een paar puntsgewijs.

  Van Wolferen zou erudiet zijn. Wie weet. Wie het publieke debat van de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat er door velen uit voornamelijk rechts-nationalistische kring twijfel wordt gezaaid over mensen met kennis en deskundigheid. Ze zouden niet echt onafhankelijk zijn en in dienst staan van wat complotdenkers ‘het Westen’, ‘het establishment’ of nog erger noemen.

  Ik ben het daarmee niet eens, maar het verbaast me nu wel om uit de mond van een verdediger van een complotdenker -wat Van Wolferen onmiskenbaar is- dit argument te horen gebruiken. Daarbij komt dat de journalist Van Wolferen wellicht erudiet is met zijn specialisme Oost-Azie en Japan waarover hij artikelen en een boek heeft gepubliceerd, maar absoluut niet deskundig en academisch geschoold is in het vakgebied waar hij zich pas na zijn 62ste op richtte: namelijk de VS en de geopolitiek met de Russische Federatie.

  Kortom, wellicht is Van Wolferen erudiet op zijn oude vakgebied Japan, maar zeker niet op zijn nieuwe aandachtsgebied VS en geopolitiek.

  In 2014 heeft de Russische Federatie na jarenlange planning en voorbereiding de Krim bezet. Dat was een onrechtmatige daad die in een niet bindende resolutie van de Algemene Vergadering van de VN op 27 maart 2014 met 100 stemmen voor werd veroordeeld in resolutie 68/262. Zowel de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne werd erin veroordeeld en de geldigheid van het zogenaamde referendum werd benadrukt.
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_68/262

  Dat het zogenaamde referendum niet geldig kon zijn blijkt uit vele onregelmatigheden die niet bij een eerlijk gehouden volksraadpleging horen. Vergelijk het met het Schotse referendum en zie de verschillen in toezicht, voorbereidingstijd en betrokkenheid van alle burgers.

  Zo was er de status van de ‘waarnemers’ die niet onafhankelijk waren, het ontbreken van een onpartijdige autoriteit die de tegenstemmers gelijke mediaruimte bood om campagne te voeren, bevolkingsgroepen zoals de Krim Tataren die vervolgd werden in de aanloop naar het referendum, de vraagstelling op het formulier waarbij de optie aansluiting bij Oekraïne ontbrak, itslag- en opkomstcijfers waren onlogisch, duidelijk vervalst en erin was de tegenstem van degenen die tegen aansluiting bij de Russische Federatie waren niet terug te vinden. Zie mijn commentaar van 20 maart 2014:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2014/03/20/referendum-krim-had-rechts-extremistische-waarnemers/

  Ik ben ook voor een sterkere en betere georganiseerde EU. U wordt op uw wenken bediend omdat president Trump zich mentaal en politiek terugtrekt van EU en NATO. Maar de leiding van de Russische Federatie doet er alles aan om de EU te verzwakken en te verdelen. Dus van zowel de VS als de Russische Federatie moet de EU het op dit moment niet hebben. Hoe verschillende deze landen daarin ook zijn. De EU moet het zelf doen en heeft daar ook een goede basis voor omdat het een krachtige economie heeft.

  Om de reden van een Kremlin dat zand in de machine van Europa strooit begrijp ik de nationalisten niet die zo zeggen te gaan voor de natiestaat en tegelijk aanschurken tegen Putin en het Kremlin. Wat heeft de natiestaat Nederland te maken met de politiek van de Russische Federatie en wat heeft het daarvan te verwachten? Waarom nemen Nederlandse nationalisten zoals die bijvoorbeeld verzameld zijn in Forum voor Democratie steeds weer de Russische talking points over? Denken ze dat ze Russische in plaats van Nederlandse nationalisten zijn? Als Nederland niets te verwachten heeft van de VS, waarom zou het dan wel iets te verwachten hebben van de Russische Federatie met een veel kleinere democratische traditie of een traditie van open overleg met andere landen?

  Dat is exact de warrigheid en onlogica van Van Wolferen die los van de feiten het ene kwaad (VS) probeert te bestrijden met het andere kwaad (Russische Federatie). Maar het gaat niet om de VS en het gaat evenmin om de Russische Federatie, maar het gaat om Nederland. Nederland heeft de EU nodig om niet alleen te staan en politiek, economische en militair beschermd te zijn in de grote boze wereld.

  Van Wolferen moet maar doorgaan met het prediken van zijn waarheid over de Russische Federatie, de VS en de EU, maar ik blijf doorgaan om op zijn inconsistentie en onkunde te wijzen. Ik vind Karel van Wolferen een negatieve kracht die het belang van Nederland beschadigt.

  George Knight

  22 november 2017 at 10:26


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: