Petitie ‘Kunstklimaat Brabant’. Over PARK Tilburg

kunstkli

Wij, kunstminnend publiek, kunstenaars, professionals en vrijwilligers in het kunstenveld van Brabant maken ons ongerust over de gevolgen die de uitvoering van de adviezen van de Commissie Kunsten van de Provincie Noord-Brabant zal hebben voor de culturele infrastructuur‘, zo begint deze petitie over het kunstklimaat van Noord-Brabant. Het bekritiseert de gang van zaken rond de ‘Toekenningen nieuwe kunstenplanperiode van de provincie Noord-Brabant’ die op 3 november werd gepubliceerd. De kritiek richt zich op kleinere culturele instellingen (paragraaf 2) waarover het persbericht zegt dat er ’27 aanvragen voor een totaalbedrag van € 11 miljoen werden ingediend, maar er slechts een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar is.’

Dat wringt niet alleen, maar leidde tot onbegrip bij kleinere instellingen zoals het Tilburgse Kunstinitiatief PARK dat vanwege ‘het vastgestelde subsidieplafond’ geen subsidie kreeg. Het is een initiatief dat al sinds begin jaren ’80 bestaat en voortbouwt op het werk van onder meer keramist Guido Geelen, fotografe Korrie Besems en schilderes Nan Groot Antink in de Stichting ENNU. Laatstgenoemde had er tot enkele jaren terug haar atelier totdat PARK er introk. Nu dreigt er een einde te komen aan 35 jaar kunstenaarsinitiatief op die plek aan het Wilhelminapark. Op de opening van een tentoonstelling van Charlotte Schleiffert en Paul Bogaers op 5 november zegde de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx (D66) toe te zullen lobbyen voor subsidie bij de provincie. Maar haar beroep op de aanwezigen dat neerkwam op ‘we moeten allen ons best doen voor kunst’ klonk te simpel. Ze liep weg voor haar politieke verantwoordelijkheid. Alsof een willekeurige aanwezige op een opening evenveel invloed heeft op het cultuurbeleid als een cultuurwethouder van een grotere stad.

Vraag is of er iets mis is gegaan in de afstemming over het advies tussen de Adviescommissie Kunsten en de verantwoordelijke gedeputeerde Henri Swinkels. Uiteraard hebben adviescommissie en provinciebestuur gescheiden verantwoordelijkheden. De eerste oordeelt aan de hand van criteria en kwantificeert dat. En laatstgenoemde stelt regels, bepaalt het budget en kent subsidie toe. Maar wie op pagina 98 de beoordeling over PARK leest ziet een positief verhaal dat eindigt in een anticlimax. Het leest als een schoolrapport waarin PARK op vier criteria ‘ruim voldoende’ scoort. Omdat het eerste criterium ‘Inbedding in de Brabantse culturele infrastructuur’ dubbel telt komt de score uit op 35 punten. Het subsidieplafond ligt volgens de toelichting van de Adviescommissie ‘rond de veertig punten’. Kunstpodium T zit met 39 punten (goed, goed, goed, ruim voldoende) met de kop tegen het plafond, dus blijkbaar is die ‘rond de veertig punten’ meer dan 39.

Deze gang van zaken valt niet de Adviescommissie Kunsten te verwijten, maar wel de politiek. Je zou alleen kunnen zeggen dat een adviescommissie zich niet in zo’n onmogelijke situatie moet laten dwingen. Als het dat vooraf had geweten. Politici getuigen in het bijzijn van minister Bussemaker graag over hun inzet en liefde voor de kunst, maar geven vervolgens niet thuis als het om de centen gaat. Ach, kunst en kunstenaars zijn zo sexy en scoren fijn in de publiciteit. Politici zijn echter wel de verantwoordelijken voor de culturele kaalslag. Sinds 2011 is er jaarlijks meer dan 200 miljoen euro gekort op kunst. Enfin, een reparatie schijnt in de maak te zijn. Wethouder Marcelle Hendrickx wees er al op. Dan wordt het subsidieplafond wellicht verlaagd van ‘rond de veertig punten’ naar een lager aantal. Hopelijk voor PARK naar minder dan 35 punten.

Foto: Petitie ‘Kunstklimaat Brabant’ op petities24.com.

Advertentie

2 gedachten over “Petitie ‘Kunstklimaat Brabant’. Over PARK Tilburg

 1. Aankondiging op petities24, 11 november 2016:

  Geachte leden van de Provinciale Staten, Gedeputeerden en wethouders,

  Woensdag eind van de middag startte ik – voor het eerst in mijn leven – een onlinepetitie. En als ik eerlijk ben was het ook een test voor mezelf: “ben ik, met een paar andere idioten nu de enige die me bezorgd maakt om de ontwikkelingen in Kunstenland in deze provincie?” Als dat zo was geweest, had ik zelf wellicht iets in moeten slikken. Eens in de spiegel moeten kijken, treuren en de gebeurtenissen voor lief nemen.

  Maar gelukkig: in ruim een dag onderschreven ruim 1000 andere burgers van deze provincie mijn hartenkreet. En dit keer zijn het niet alleen de ‘kunstenaars die hun hand op houden’ zoals zo vaak in de populistische kanalen wordt herhaald. Vooral veel kunstminnaars en vrijwilligers, betrokken burgers als u en ik, ondertekenden deze petitie. De stille burgers die we normaal niet horen.
  Blijkbaar – en dat vind ik hartverwarmend – zijn er vele inwoners in deze provincie die onderkennen hoe belangrijk een goed kunstklimaat is. Dat een fijnmazige infrastructuur, met aandacht voor parels en toppers, maar vooral ook met kleine, laagdrempelige podia voor jonge en oude kunstenaars, met plaatsen waar kunst en publiek elkaar buiten de museale sfeer kan ontmoeten. Plaatsen waar experiment niet geschuwd wordt, en waar vrijwilligers, buurtbewoners, kunstminnaars en verzamelaars de makers zien, spreken, en ondersteunen in hun praktijk.

  Deze petitie is nooit bedoeld om het beleid van de Provincie als een ‘roeptoeter’ onderuit te halen. Het is voor iedereen duidelijk dat er hard aan gewerkt is om het kunstklimaat in Brabant juist te versterken. De keuzes die gemaakt zijn omtrent de subsidie-procedure, hadden de beste bedoelingen. Maar Henri Swinkels onderkende het al bij de feestelijke presentatie van de Brabantse Kunst en Cultuurkalender: er is ook echt iets over het hoofd gezien.

  In bijlage vind u de lijst van ondergetekenden, die elke minuut nog groeit. De definitieve lijst kom ik u snel een keer persoonlijk overhandigen.

  Ik hoop dat de stem van deze burgers u een steun in de rug zijn om de adviezen nog eens te overdenken. Ik wens u allen veel wijsheid en inspiratie bij het vinden van een passende oplossing!

  Met hartelijke groet,
  Rebecca Nelemans

  Like

 2. Tweede aankondiging, 15 november 2016

  Beste kunstminnaars,

  Provinciale Staten heeft vrijdag in een lange vergadering bijeen gezeten. Mede naar aanleiding van deze petitie hadden Groen Links, Partij vd Dieren, Lokaal Brabant en CDA drie moties en een amendement ingediend ten faveure van ons streven. Helaas, ze hebben het geen van allen gehaald. Belangrijkste argument: er is door Provinciale Staten eerder afgesproken om alle rijkssubsidie te matchen. Men houdt vast aan dit uitgangspunt. Dus volgt de provincie de landelijke selectie en ontwikkelt geen eigen en onafhankelijk cultuurbeleid.

  Mede door de toezegging van de wethouder van Tilburg 6 ton extra te reserveren, heeft gedeputeerde Henri Swinkels nu toegezegd in het voorjaar een gesprek aan te gaan met Brabantstad over gevolgen en mogelijke oplossingen voor de overige instellingen buiten Tilburg. Hij doet dit niet eerder, omdat hij de toezeggingen van lopende aanvragen bij het landelijke Mondriaan Fonds in december wil afwachten. Die toezeggingen worden eventueel ook gematched. Er is veel onduidelijkheid over dit beleid bij instellingen en de pers.

  Om duidelijkheid te krijgen in het beleid, in afstemming van de verantwoordelijkheden en doelstellingen van lokale, provinciale en landelijke overheden, organiseren we met een groep kunstminnaars binnenkort een debat rondom de volgende vragen: Welk belang heeft kunst? Hoe kunnen we de mentaliteit ten aanzien van kunst veranderen, zodat het belang van kunst in het overheidsbeleid en de subsidieverstrekking aan kunst en cultuur tot uitdrukking komt? Hoe komen we tot een rechtvaardiger verdeling van de middelen die er zijn?

  De betrokkenheid van vele bezorgde burgers bij deze problematiek, die blijkt uit de ruim 1400 mensen die op dit moment de petitie onderschreven hebben, heeft vrijdag niet het effect gehad wat we hoopten, maar is een enorme steun in de rug voor de mensen die hard werken aan een verbetering van het kunstklimaat in deze provincie. Dus dank daarvoor!

  Via deze weg houd ik u graag hiervan op de hoogte.

  De petitie bieden we op een later moment dit jaar aan de Gedeputeerde aan. (er kan dus nog ondertekend worden)

  Met hartelijke groet,

  rebecca nelemans

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.