Obama geeft Kremlin te verstaan dat het moet stoppen met inmenging in de Amerikaanse politiek

Dit deel van de persconferentie van president Barrack Obama over Russische cyberaanvallen die hij op 5 september hield in het Chinese Hangzou na afloop van de G20 komt niet toevallig op dezelfde dag naar buiten als een artikel in de Washington Post. Het antwoord wordt getriggerd door een journalist die verwijst naar de reactie van de Democratische minderheidsleider in de Senaat Harry Reid. In het artikel wordt dat beschreven: ‘After Senate Minority Leader Harry M. Reid (D-Nev.) ended a secure, 30-minute phone briefing by a top intelligence official recently, he was “deeply shaken,” according to an aide who was with Reid when he left the secure room at the FBI’s Las Vegas headquarters.’ Dit moet de ernst van de situatie onderschrijven.

De Amerikaanse regering gaat in de tegenaanval tegen het Kremlin over wie sterke vermoedens bestaan dat het door cyberaanvallen en een desinformatie campagne in de (sociale) media de presidentsverkiezingen van 8 november wil beïnvloeden. Niet om een specifieke kandidaat te bevoordelen, maar om de geloofwaardigheid van de VS in de voormalige Sovjet-republieken te ondermijnen. Obama laat fijntjes weten dat de VS defensief en offensief de capaciteit hebben om de cyberaanvallen van andere landen zoals de Russische Federatie te beantwoorden. Zoals zo vaak tijdens zijn presidentschap lijkt hij vooral met zichzelf in gesprek over de vraag of hij die capaciteit ook inzet. Daarvoor lijkt hij hier te waarschuwen door een rode lijn te trekken. Ook een grens voor zijn mogelijke opvolger Hillary Clinton die zich vermoedelijk militanter zal opstellen dan Obama.

De Letse directeur Janis Sarts van het  NATO Strategic Communications Center of Excellence in Riga meent dat er sterke aanwijzingen bestaan die aantonen dat het Kremlin de inmenging op hoog niveau coördineert. De Amerikanen willen dat dat stopt en hebben dat president Putin te verstaan gegeven in een gesprek tussen hem en Obama. Leden van de beide partijen die door de veiligheidsdiensten zijn geïnformeerd over de aard en ernst van de Russische cyberaanvallen roepen Obama op om het Kremlin publiekelijk verantwoordelijk te stellen. De Amerikaanse politiek lijkt zich nu pas voor het eerst bewust van wat Europese landen al enkele jaren treft. De Amerikanen geven nu aan het beu te zijn en waarschuwen de Russen publiekelijk te stoppen met de inmenging in hun politiek. Het artikel in de Washington Post lijkt daarvan een onderdeel te zijn.

4 gedachten over “Obama geeft Kremlin te verstaan dat het moet stoppen met inmenging in de Amerikaanse politiek

 1. @Dutchguy
  Naast de campagne van desinformatie door het Kremlin waarop de Britten Lucas en Pomeranzev wijzen gaat het om ordinaire inbraken van de cyberoorlog. Het lijkt erop dat de Amerikanen pas wakker zijn geworden -na de annexatie van de Krim en de inmenging in de Donbas- over de intenties van het Kremlin nu ze voor het eerst zelf het slachtoffer zijn. Dat geeft zeer te denken over de doelmatigheid en ruggengraat van het beleid van de regering Obama.

  De campagne over de Brexit en de sfeer van anti-establishment waar ook Trump aan aan refereert lijkt de Amerikanen te hebben gealarmeerd zoals Pomeranzev suggereert. Dat vraagt om een antwoord, maar welk? Zoals bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het de Russen er om te doen om het idee van ‘waarheid’ en ‘objectiviteit’ te ondermijnen. De opkomst van sociale media met een archipel van ‘gesloten’ meningen en de afkalving van één publieke opinie maakt dat mogelijk. Zodat burgers in de media geen verschil meer zien tussen een werkende liberale democratie en een autoritair regime dat op weg is naar de dictatuur, zoals de Russische Federatie.

  De uitspraken van Obama op de G20 en het verschijnen van het artikel in de Washington Post lijken ook een antwoord op de reacties op een op 25 augustus verschenen artikel van Homeland Security over de Russische cyberspionage in de VS dat kritiek kreeg omdat het een nieuw Mccarthyisme zou inluiden. AP plaatste het door. Die kanttekeningen kunnen een reden zijn dat er door de Amerikaanse regering nu een begin met de openbaarmaking van de feiten wordt gemaakt en de roep van bipartisan politici in de openbaarheid klinkt om de beschuldigingen concreet te maken. Het is een gecoördineerd antwoord.
  http://theconversation.com/russias-aggressive-power-is-resurgent-online-and-off-64336
  http://bigstory.ap.org/article/1991c888d55e40c8a7f623a95e22f82d/russias-aggressive-power-resurgent-online-and

  Like

 2. Inderdaad, het doel van het Kremlin is duidelijk, althans, dat doel wordt gaandeweg minder mistig.
  Anne Applebaum is reporter voor de WaPo en haar Legatum Institute rapport is vrij zeker gecoördineerd uitgebracht met dit artikel, waaraan zij wijselijk niet haar naam verbonden heeft. Dat zou overkill geweest zijn en tegenwerking hebben opgeroepen, in plaats van ondersteunend te werken zoals gescheiden publicaties dat kunnen doen.

  Like

 3. 2016Z16185
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z16185&did=2016D33375

  Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geheime beïnvloedingsoperaties door Rusland (ingezonden 8 september 2016)

  1
  Bent u bekend met het bericht ‘U.S. investigating potential covert Russian plan to disrupt November elections’? 1)

  2
  Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over het bericht dat Rusland de Nederlandse politiek financieel beïnvloedt? 2) Herinnert u zich daarbij ook het antwoord dat het u ‘niet bekend’ is dat een onderzoek plaatsvindt, door de ‘Director of National Intelligence’ van de VS, naar Russische beïnvloeding van Europese politieke partijen en dat u daarom geen reden ziet tot navraag doen? 3) Volhardt u in dat antwoord of bent u nu, mede gezien het nieuwsbericht van The Washington Post, wel bereid om na te gaan of dit onderzoek plaatsvindt en is afgerond? Bent u tevens bereid om de Kamer, al dan niet vertrouwelijk, te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek? Zo niet, kunt u daar een goede reden voor geven?

  3
  Wat is u bekend over (geheime) activiteiten van Rusland teneinde de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten (VS) te beïnvloeden? Kunt u zo volledig mogelijk zijn in uw antwoord?

  4
  Zijn er signalen dat ook sprake is van Russische beïnvloedingsoperaties in Nederland met betrekking tot de politiek? Zo ja, waar gaat het dan om?

  5
  Sluit u uit dat politieke partijen in Nederland actief worden beïnvloed dan wel financieel worden ondersteund vanuit Rusland?

  6
  Kunt u aangeven welke online activiteiten vanuit Rusland worden ondernomen om het politieke en maatschappelijke debat in Nederland te beïnvloeden?

  7
  Kunt u toelichten of er signalen zijn dat vanuit Rusland pogingen zijn ondernomen om de maatschappelijke en politieke discussie in West-Europa over de vluchtelingencrisis te beïnvloeden? Zo ja, kunt u toelichten welke (geheime) activiteiten zijn ondernomen vanuit Rusland?

  8
  Hebt u kennisgenomen van het feit dat dat in het nieuwsbericht van The Washington Post wordt gemeld dat inlichtingendiensten van de VS politici in de VS hebben geïnformeerd over Russische beïnvloedingsoperaties in Europa? Bent u bereid na te gaan om welke beïnvloedingsoperaties het hier gaat en de Kamer daarover te informeren? Zo niet, kunt u daar een goede reden voor geven?

  9
  Kunt u toelichten hoe, volgens u, de pogingen van Rusland om verkiezingen in het buitenland te beïnvloeden zich verhouden tot de opbouw van het Russische militair vermogen in het digitale domein en het toegenomen assertief Russisch buitenland- en veiligheidsbeleid, zoals gemeld in het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2015? 4)

  10
  Acht u het normaal dat Rusland pogingen onderneemt, al dan niet clandestien, om standpunten in andere landen te beïnvloeden? Vindt u het eveneens normaal dat andere landen verkiezingen in Nederland proberen te beïnvloeden? Hoort dit bij het gangbare diplomatieke proces?

  11
  Hebt u kennisgenomen van het feit dat in het nieuwsbericht van The Washington Post wordt gemeld dat de autoriteiten in de VS een grootschalig onderzoek doen naar Russische beïnvloeding in de VS, onder leiding van de ‘Director of National Intelligence’ van de VS? Bent u bereid bij de autoriteiten in de VS na te gaan of zij inderdaad onderzoek doen naar beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in hun land door Rusland en de Kamer daarover te informeren? Ziet u mogelijkheid om aan te sluiten bij dit onderzoek? Zo niet, kunt u daar een goede reden voor geven?

  12
  Bent u bereid alle vragen afzonderlijk te beantwoorden?

  1) The Washington Post, 5 september 2016, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/intelligence-community-investigating-covert-russian-influence-operations-in-the-united-states/2016/09/04/aec27fa0-7156-11e6-8533-6b0b0ded0253_story.html.
  2) Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel der Handelingen 1761
  3) Telegraph, 16 januari 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12103602/America-to-investigate-Russian-meddling-in-EU.html, “James Clapper, the US Director of National Intelligence, has been instructed by the US Congress to conduct a major review into Russian clandestine funding of European parties over the last decade.”
  4) Jaarverslag MIVD 2015, pagina 15-16, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2016/04/13/jaarverslag-mivd-2015

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.