Hoofddoek op het werk ondanks bedrijfsreglement dat religieuze symbolen verbiedt? Soms toegestaan, soms niet

Iranian-veil-and-chador

Interpretatie van het recht is niet altijd te voorspellen. Neem twee overeenkomstige gevallen in Nederland en België die leidden tot uiteenlopende uitspraken van colleges. De zaak gaat om vrouwen die op hun werk om religieuze redenen een hoofddoek willen dragen en daarom in conflict komen met hun werkgever die dat als aantasting van de neutraliteit ziet. Zelfs als een bedrijfsreglement het dragen van zichtbare politieke of religieuze symbolen verbiedt, dan is het nog geen uitgemaakte zaak hoe een rechter de afweging maakt.

Het Nederlandse College van de Rechten voor de Mens oordeelde buitenrechtelijk op 26 mei 2016 dat de Rechtbank Rotterdam een moslimvrouw discrimineerde die solliciteerde als buitengriffier en werd afgewezen toen ze bekendmaakte tijdens zittingen haar hoofddoek niet te willen afdoen. De rechtbank hanteert kledingvoorschriften die ervoor moeten zorgen dat ter zitting geen enkel teken van persoonlijke overtuiging zichtbaar is. Volgens het oordeel van het college maakt de rechtbank ‘indirect onderscheid op grond van godsdienst’ door het hanteren van de kledingvoorschriften die elk teken van persoonlijke overtuiging uitsluiten. In de afweging maakt het college het belang van de rechtbank die streeft naar onpartijdigheid en onafhankelijkheid ondergeschikt: ‘Maar tegenover dat belang staat het belang van de vrouw om toegang te hebben tot de functie van buitengriffier zonder in strijd met haar godsdienst te hoeven handelen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie concludeert in de Belgische zaak van moslimvrouw Samira Achbita omgekeerd. Het laat de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de werkgever zwaarder wegen dan het recht van een werknemer om een hoofddoek te dragen. Zij werkt als receptioniste bij het Belgische bedrijf G4S Secure Solutions en draaide naast bewakings- en beveiligingsdiensten ook receptiediensten. Na drie jaar eiste ze het recht op om een hoofddoek te dragen. Identiek aan beide zaken is dat Achbita ook in het gelijk gesteld  werd door het buitenrechtelijke Belgische Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, nu Unia.

Advocaat-generaal Juliane Kokott over de Belgische zaak: ‘Een werknemer kan zijn geslacht, huidskleur, etnische afstamming, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap niet als het ware aan de haak hangen zodra hij de lokalen van zijn werkgever betreedt, maar er kan van hem wel een zekere terughoudendheid worden verlangd ten aanzien van zijn godsdienstbeleving op het werk, of het nu gaat om religieuze praktijken, religieus geïnspireerde gedragingen of – zoals in casu – de kleding van die werknemer. De mate van terughoudendheid die van een werknemer kan worden verlangd, hangt af van een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het individuele geval.’ De afweging is afhankelijk van de omstandigheden. Het gaat erom op welke grond door een rechter wordt beoordeeld of de gerechtvaardigde belangen van een werknemer excessief worden aangetast en het bezwaar daarom als evenredig dient te worden aangemerkt.

Foto: ‘When visiting Iran, women must wear the hijab (headscarf and modest dress and with their ankles covered), in public at all times. So, either wear loose fitting clothing or wear the full chador.’

Advertentie

3 gedachten over “Hoofddoek op het werk ondanks bedrijfsreglement dat religieuze symbolen verbiedt? Soms toegestaan, soms niet

 1. De stelling van het College dat door het kledingvoorschrift bevolkingsgroepen op voorhand worden uitgesloten van werken bij de Rechtspraak, wordt door de Rechtspraak niet herkend. Er werken binnen de Rechtspraak rechters en griffiers van alle religieuze gezindten en met allerlei verschillende levensovertuigingen en opvattingen. Zij hebben gemeen dat zij ter zitting door de neutrale toga laten blijken dat die opvattingen voor hun werk niet relevant zijn.
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/College-voor-mensenrechten-rechtbank-mocht-sollicitante-met-hoofddoek-niet-afwijzen.aspx

  Like

 2. Als Atheist acht ik de meeste vormen van religie een puur mannenbedenksel.
  Vrouwen worden daarin bijna altijd ondergeschikt aan de man gesteld.
  Hun ons allen bedreigend “Gods-beeld” is nl. altijd mannelijk!

  Het is daardoor (voor mij) een raadsel, dat in de westerse wereld, waarin (nog maar pas recent!) een formeel (zelfs) wettelijke scheiding van Kerk en Staat is vastgelegd voor elke burger, er nog zoveel vrouwen de puur door mannen verzonnen “Lieve Heer” aanbidden!
  Waarom zou die z.g. “Almachtige” dan geen “vrouw” kunnen zijn (geweest)?

  Zijn (vooral modern goed opgeleide westerse) vrouwen in 2016 dan ook nu nog steeds zo (aan mannen) slaafs en naïef dwaas “Middeleeuws” gehoorzaam?
  Ze zijn toch al een halve eeuw “geëmancipeerd” en wettelijk gelijkberechtigd (aan de man)?
  Wat doen ze ermee (vooral tegen de puur vrouw-discriminerende Islam)?
  (Zien ze nog steeds al die demonstratieve moslima’s om zich heen? Willen ze ook in die verplichte “burka” gaan rondlopen? Hebben ze dan niet opgemerkt, dat ze vooral alle oudere moslima’s in hun verplicht en nog dikker makende lange mantels en hoofddoek op straat NOOIT zien lachen?)

  Twee dingen over die “Hoofddoek verplichting”.
  De Islam is voor mij een “Vroeg Middeleeuwse Sekte” en daarin overeenkomstig met inhoud en doel met de toenmalige RK-dictatuur (RK Inquisitie = IS-terrorisme!)

  De Hoofddoek lijkt een steeds feller wordende verplichting voor moslim vrouwen (soms al vanaf hun zesde jaar!) omdat hiermee in vooral niet-Islamitische landen te demonstreren met hoe velen zij al onder ons zijn!

  Maar die Hoofddoek is vooral voor de moslimmannen een publiek “controle middel” op hun dochters en vrouwen!
  (Vergelijkbaar met de “Jodenster”, die Nederlandse Joden op straat moesten dragen van de Nazi’s in ons land tijdens de bezetting. Pure openbare controle en … Vernederend beperkende discriminatie in bewegingsvrijheid van een groep (Joden, meisjes en vrouwen!)

  WAAR BLIJFT HET MASSALE PROTEST VAN (VROUWELIJK) NEDERLAND?
  Straks als de snel groeiende moslim populatie in Nederland (EN HEEL EUROPA!) politiek macht heeft gekregen (ONE MAN ONE VOTE!) dan zijn juist ALLE EUROPESE VROUWEN en meisjes als eerste “de klos” in beperking van hun nu zo “normaal wettelijke vrijheden!

  NB Er is al een schoolbestuur in Amsterdam geweest, die meisjes een “Islam overeenkomstige” kleding beperking wilde opleggen!

  Recent werd in België door “Het Hof voor de Universele Rechten van de Mens” (OOK DOOR NEDERLAND ONDERTEKENT!) een werkgever in het gelijk gesteld, die het dragen van een Hoofddoek van hun medewerkers een ongeoorloofde aanslag vonden op hun bedrijfsneutraliteit!

  NB: De Rotterdamse Rechters durfden dat niet aan met hun nieuwe moslima als Griffier!
  Dat is niet alleen een VOC-lafheid van de Rechters (bang om het lot van Geert Wilders te moeten gaan delen!) maar ook een bewijs, dat onze rechtelijke macht al helemaal niet meer ONAFHANKELIJK (van de Haagse politiek) durft te zijn!
  Over onze wettelijke “Trias Politica” praat ik maar helemaal niet meer!

  Ook niet over het feit, dat het opdringen door (IEDERE !) organisatie van een lidmaatschap VERBODEN IS!
  Lees art. 21(?) van de “Universele Rechten van de Mens” DIE OOK NEDERLAND HEEFT ONDERTEKEND!
  Vooral z.g. “Religieuze Organisaties” bezondigen zich daar nog steeds aan!

  De Koran stelt zelfs al 1400 jaar, dat: “Indien een moslim zijn geloof verlaat .. HIJ GEDOOD MOET WORDEN !
  Buiten Rushdi (“Duivelsverzen) als Theo van Gogh als Geert Wilders zijn hiervan de trieste slachtoffers NB DOOR DE LAFFE HAAGSE POLITICI nog steeds “GELEGALISEERD” …. als “hun verdiende loon” omdat zij “ONZE GRONGWET art. 1: (waarin onze “Vrijheid van Godsdienst” wordt bevestigd!) zouden hebben geschoffeerd!

  NEE!
  De Islam is sinds 1973-1975 op basis van een “Olie voor Islam Chantage-verdrag” (Resolutie van Straatsburg tussen de OPEC en (laf)Europa) Europa binnen gelopen EN EIST (nog steeds dagelijks) DAT WIJ ONS AAN HUN CULTUUR AAN MOETEN PASSEN!

  Daarom mogen moslima’s niet zelf bepalen of ze wel of geen hoofddoek dragen!
  De “Hoofddoek” is voor mij een (door de Islam verplichte) demonstratieve uiting van de Islam, die daarmee laat zien, dat ZIJ leven volgens de wetten van de KORAN, die openlijk al 1400 jaar haat- en discriminatie predikt naar alles wat “ONGELOVIGEN” zijn!

  Ook ik wil niet door een demonstratieve Islam-volgeling geholpen worden!

  NB
  De Koran uit de privé fantasie van woestijnmilitair Mohammed is vergelijkbaar met “Mein Kampf” van Hitler.
  Hitler was NB nog wat “beperkter” in zijn gehate “genocide-groepen” dan (de Islam) Mohammed.

  Discriminatie verbod in Nederland?
  Al ik in een Nazi-uniform over straat zou gaan lopen, ben ik binnen korte tijd opgepakt!
  Elke demonstratieve moslima hier ? Daarvoor MOETEN WIJ RESPECT TONEN!

  Dit land, volk en leiders zijn gewoon lafaards!

  Like

 3. Pingback: De rechtsstaat voorbij. Retoriek van Wilders en Kuzu over hoofddoek | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.