Petitie: Bescherm de kust. Keer u tegen de plannen van de VVD

Het zijn niet alleen projectontwikkelaars die de Nederlandse kust bedreigen met hun plannen, het is ook het kabinet dat de regels voor de kunstbebouwing wil versoepelen. ‘Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten’ zo zegt de rijksoverheid in een bericht van 18 december 2015. Het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde komt in het kustgebied dan te vervallen. Het is een voorstel van VVD-minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het ontmoet maatschappelijke weerstand.

Het is de politieke logica van het kabinet Rutte/Asscher dat een minister van Milieu voorstelt om het milieu aan te tasten. Maar waarom moet er in het kustgebied ruimte voor bouwactiviteiten zijn, en waarom juist nu? De VVD laadt de verdenking op zich om de projectontwikkelaars, scharrelaars en investeerders in vastgoed die vaak een VVD-achtergrond hebben tegemoet te willen komen. De PvdA keert zich volgens een bericht in het FD tegen het kabinetsbeleid om bouwen in de duinen en aan de kust te versoepelen. Teken hier de petitie.

Zie ook hier voor petitie ‘Geen strandhuizen Schouwse kust’. Met commentaar hier.

8 gedachten over “Petitie: Bescherm de kust. Keer u tegen de plannen van de VVD

 1. De partners van de petitie “Bescherm de kust” kan ik ook niet echt serieus nemen. Neem bijvoorbeeld Natuurmonumenten: zij vinden dat economische ontwikkelingen mogelijk moeten zijn in natuurgebieden. En hun voorzitter Hans Weijers maakt het helemaal bont. Hij heeft meer met economie dan met natuur. Zomaar een interview met hem: http://www.nu.nl/politiek/2823511/soms-gaat-file-aanpak-natuur.html
  Zeeuws Landschap draaide radicaal in hun standpunt mbt ontpoldering Hedwigepolder en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het échte verzet tegen dit onzalige voorstel zal van de burger moeten komen en niet van dit soort instellingen.

  Like

 2. @Anoniem
  Over Natuurmonumenten ben ik minder negatief dan over Het Zeeuwse Landschap. Dat heeft zich inderdaad zonder dat het er zelf voldoende besef van leek te hebben samen met de Vogelbescherming voor het karretje van de Antwerpse havenbaronnen laten spannen bij de ontpoldering van de Hedwigepolder. Met als resultaat dat de Antwerpse havens oprukken naar het westen en het landschap en de vogels daarvan de dupe zijn. Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland zijn kortzichtige genieën.

  Like

 3. 2016Z00244
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z00244&did=2016D00547

  Vragen van de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over waterveiligheid in het kustgebied. (ingezonden 11 januari 2016)

  1
  Heeft u kennisgenomen van de vele reacties op het door u in december gepresenteerde beleidsvoornemen om meer bebouwing mogelijk te maken langs de Nederlandse kust? 1)

  2
  Deelt u de mening dat het beschermen van ons kustgebied tegen nieuwe bebouwing juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan een ‘veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust’?

  3
  Wat maakt dat de kustverdediging inmiddels ‘goed op orde en toekomstbestendig’ is? Hoe verhoudt zich deze conclusie en de daaraan gekoppelde nieuwe ruimte tot de almaar groter wordende opgaven op het gebied van waterveiligheid in verband met de stijging van de zeespiegel en de voortdurende klimaatverandering?

  4
  In hoeverre wijzigen de voorwaarden van het Rijk voor waterveiligheid met het herziene Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)? Kunt u per wijziging de oude met de nieuwe voorwaarden vergelijken en toelichten waarom deze wijziging noodzakelijk is?

  5
  Waarom worden voor gebieden achter de duinen die als waterkering dienen geen eisen meer gesteld vanuit het oogpunt van waterveiligheid? Op welke overwegingen en op welk onderzoek is dit besluit gebaseerd?

  6
  Hoe verhoudt uw opmerking in het persbericht van 18 december jl. 2) dat aan gebieden die achter de waterkering liggen in de toekomst geen waterveiligheidseisen meer worden gesteld zich tot de opmerkingen in de ‘vragen en antwoorden over kustbebouwing’ van 31 december 3) waarin gesteld wordt dat het Rijk verantwoordelijk blijft voor de toetsing of nieuwe initiatieven de waterkering niet in gevaar brengen en of er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust?

  7
  In de ‘vragen en antwoorden over kustbebouwing’ 3) staat dat het verbod op bouwen in de kustgebieden komt te vervallen en dat we van een ‘nee’ naar een ‘nee, tenzij’ gaan; wat verandert er in de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige situatie waarin reeds op enkele plaatsen ontheffing is verleend (dus een ‘nee, tenzij’) voor bouwen in kustgebied? Wat is de meerwaarde van de nieuwe situatie boven de oude?

  8
  Aan welke voorwaarden moet een bouwproject (in kustgebied) voldoen om van de beheerder van de kust een watervergunning te krijgen? 4)

  9
  Hoe kan het besluit om het beleid over de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied te decentraliseren gebaseerd zijn op de ‘Nationale Visie Kust’ 5), waarin juist één nationale visie op de Nederlandse kust geëtaleerd wordt?

  10
  Uw voorwoord bij de Nationale Visie Kust begint met de zin ‘Het strand, de zee en de duinen stralen rust, ruimte en vrijheid uit.’ 6); hoe borgt u met de nieuwe regels dat dit in de toekomst zo blijft?

  11
  Heeft u kennisgenomen van de door verschillende maatschappelijke organisaties opgestelde kustanalyse ‘Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta’? 7) Wat is uw reactie op de oproep in die analyse om een pas op de plaats te maken? Hoe staat u tegenover de oproep om een taskforce van stakeholders in te stellen die ‘tot een strategie moet komen die de kustkwaliteiten versterkt en waarin ecologie en economie aan elkaar gekoppeld worden’?

  12
  Heeft u kennisgenomen van de reactie van de Unie van Waterschappen op uw voornemen om meer bebouwing in het kustgebied toe te staan? 8) Wat is uw reactie op het persbericht van de Unie van Waterschappen?

  1) https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/geen-wildgroei-aan-gebouwen-aan-de-kust, https://beschermdekust.nl/ en http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/12/22/bouwen-langs-de-kust-wel-of-niet.html.
  2) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/nieuws/2015/12/18/meer-bebouwing-mogelijk-langs-nederlandse-kust.
  3) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/31/vragen-en-antwoorden-over-kustbebouwing.
  4) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/31/vragen-en-antwoorden-over-kustbebouwing, antwoord vraag 3.
  5) http://rijksoverheid.minienm.nl/nvk/NationaleVisieKust_print.pdf.
  6) http://rijksoverheid.minienm.nl/nvk/NationaleVisieKust_print.pdf, pagina 4.
  7) https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Kustanalyse%20augustus2015.pdf.
  8) https://www.uvw.nl/waterschappen-terughoudend-met-bebouwing-kust/.

  Like

 4. @George
  Ik denk dat je me al in redelijk eenvoudige bewoordingen antwoord hebt gegeven, behalve dat die ‘kliek’ blijkbaar niet alleen op Vlieland en Schouwen-Duiveland zit. We hebben het er uitgebreid over gehad.

  Like

 5. Ik moet weer denken aan een anekdote die ik eens hoorde over Nederlands premier Joop den Uyl die in Frankrijk het milieu zou willen bevorderen, in gebrekkig Frans, hetgeen verwarring schiep omdat ‘milieu’ in het Frans onderwereld betekent.
  In Nederland zou die verwarring niet hoeven te bestaan.

  Is iemand ooit op de idee gekomen wat er achter de naamsveranderingen van andere ministeries zit? Of hoe we langzaamaan omgebogen worden met stomweg andere definities, om zo aan de kern bepaalde belangen op non-actief te zetten, als het niet kan via een andere spelling?
  De farizeeën, om in Bijbelse termen te spreken, omdat het werkelijk ‘Bijbels’ is? Hoe zal werk geïnterpreteerd worden, en hoe bijvoorbeeld gezondheid? Hoe leven en hoe dood, hoe milieu en hoe onderwereld?
  In de dode letter.

  Like

 6. @George, maar dan is de logica met het milieu misschien toch zoiets.
  Op Schouwen-Duiveland ressorteert milieu onder de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Economie. Wethouder A. (Ad) Verseput (VVD). De portefeuille in zijn geheel: Ruimtelijke ordening, Ontwikkelingsbedrijf, Economische zaken, Sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, Financiën en belastingen, Milieu, Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Personeel en organisatie. Om de verbanden te verhelderen zoals die worden gezien.

  Like

 7. 2016Z03579
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z03579&did=2016D07434

  Vragen van de leden Kos ̧er Kaya en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «De kust zou leeg blijven. Toch gaat het volbouwen door» (ingezonden 18 februari 2016).

  Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «De kust zou leeg blijven. Toch gaat het volbouwen door»?

  Vraag 2
  Op grond van welke regelgeving wordt uitvoering gegeven aan deze bouwplannen?

  Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de juridische grondslag voor deze bouwplannen? Is hier sprake van handelen naar de geest en letter van de wet? Indien uitwegen gezocht worden, door wie gebeurt dat volgens u en wat bent u voornemens daartegen te doen?

  Vraag 4
  Kunt u uitsluiten dat het projecten betreft die gestart zijn vooruitlopend op de ondertussen ingetrokken voorgenomen uitbreiding tot bouwen in de duinen buiten de bebouwde kom? Zo nee, waarom niet?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.