Nogmaals Keulen: het gaat niet om vluchtelingen, maar om de rechtsstaat

De gebeurtenissen op oudejaarsnacht in Keulen en andere Duitse steden waarbij vrouwen door mannen uit ‘de Noord-Afrikaanse en Arabische ruimte’ in het nauw werden gebracht en betast en naar verluidt in enkele gevallen werden aangerand blijven de gemoederen bezighouden. Want het is een nieuwe vorm van geweld tegen vrouwen die Europa tot nu toe niet kende. Allerlei vragen worden gesteld, zoals waarom de Keulse politie niet passend optrad en het liet gebeuren en wat de exacte achtergrond van de daders is.

De claim dat het niet-Europese vluchtelingen zijn doet er weinig toe. Het voedt vooral het debat tussen voor- en tegenstanders van de huidige massa-immigratie naar Europa, maar is niet waar het om gaat. Het leidt af van de zaak dat in een West-Europese stad vrouwen massaal worden ingesloten en betast en dat de politie daarop niet voorbereid was en niet optrad. De wet niet handhaaft en de straat overlevert aan wetteloosheid. Het openbaar bestuur moet de rechtsstaat garanderen en heeft dat nagelaten. Dat is waar het om gaat.

De culturele, religieuze of etnische achtergrond van de daders speelt indirect een rol omdat dit vanwege koudwatervrees en politieke correctheid de autoriteiten ervan zou hebben weerhouden om krachtig op te treden zoals het had moeten optreden. Dat geeft het voorval in Keulen en andere steden als Hamburg en Stuttgart een wrange bijsmaak. Vice-voorzitter Julia Klöckner van de CDU-fractie in het Deelstaatparlement  van Rheinland-Pfalz vraagt om de autoriteiten niet met oogkleppen op te handelen. Maar de rechtsstaat voorop te zetten en de achtergrond van de daders niet mee te laten wegen in de aanpak. Ze houdt de partijloze burgemeester Henriette Reker van Keulen die kandidaat was van CDU, Groenen en FDP uit de wind.

Advertentie

32 gedachten over “Nogmaals Keulen: het gaat niet om vluchtelingen, maar om de rechtsstaat

 1. In ieder geval zie je dat aan de geschonken lankmoedigheid aan hen, waarmee de vrouwen zich verbonden voelen door een eeuwenoude achterstand in hun rechten, en waarin ze zo’n kernachtige rol spelen, nu min of meer tegemoet gekomen wordt. De vluchtelingen wilden gewoon hun nieuwjaarswensen uitdrukken.

  Like

 2. @John
  Het is dus nog maar helemaal de vraag of het vluchtelingen waren die de vrouwen in Keulen belaagden. Om de situatie die ontstond te omschrijven als het ‘gewoon uitdrukken van een nieuwjaarswens’ is in strijd met alle regels van rechtsstatelijkheid, normale omgangsvormen, vrouwvriendelijkheid en wellevendheid. Krankjorum.

  Like

 3. Het niet ingrijpen door de politie is onbegrijpelijk. Ieder centraal station in een grote stad kent een proportionele politie/beveiligings bezetting. De vraag is nu waarom de politie het massaal af liet weten, deze jaarwisselingsnacht bij het Keuls station.

  Like

 4. Nu is naar mijn bescheiden mening een rechtstaat pas een rechtstaat als een overheid de wetovertreders bestraft, en niet beloond.
  Ziet men criminaliteit als een kankergezwel in de maatschappij , dan blijft er maar een mogelijkheid over, en dat is de doodstraf.
  Met zekerheid kan ik schrijven dat dan de tijd gaat komen dat men weer veilig kan wonen en over straat kan,

  Roberto

  ps,
  Aan allen mijn beste wensen voor 2016,met veel wijsheid

  Like

 5. Het is diep triest dat de Gutmenschen nooit in de culturen waren waarvan zij de leden nu verwelkomen.
  Iedereen die in derde wereldlanden was weet dat vrouwen daar minder zijn dan vee.
  Een vrouw niet begeleid door een man is loslopend wild, wat vrijelijk mag worden aangevallen, want fatsoenlijke vrouwen gaan niet alleen de straat op.
  Onze vrouwen en meisjes dus een soort huisarrest, zeker in het donker.
  Willkommen.
  Het integrieren in Duitsland zal nog een hele toer worden, en peperduur.
  Die kosten van beschaafd maken zijn nog niet geraamd.
  Wel die van open tbc, tien procent van de Syriers zou daaraan lijden.
  Kosten, enige miljarden per jaar.
  Willkommen.

  Like

 6. Wat had de politie moeten doen, tientallen mannen overhoop schieten ?
  Dan was de wereld van de Gutmenschen helemaal te klein geweest.
  De Gutmenschen hebben geen enkel idee wat ze binnengehaald hebben.
  De enige oplossing is weer wegsturen, daarvoor moeten heel wat vliegtuigen omgebouwd worden tot gevangenisvliegtuig, plus dat de landen van herkomst ze niet willen.
  Misschien moeten we die dan weer met miljarden omkopen.
  Ik heb nog nooit een zo waanzinnige wereld gezien als nu.
  Het enige wat je zou kunnen denken is dat het allemaal de bedoeling is, het ontwrichten van de Europese samenlevingen.
  Dan wordt de Groot Europese Heilstaat naar VS model gemakkelijk in te richten.

  Like

 7. Opvallend is dat het georganiseerd lijkt. Gelijktijdig in 3 Duitse steden. We hebben in West Europa al decennia lang te maken met Noord Afrikaanse immigranten. Maar deze vorm van criminaliteit is hier nog niet eerder vertoond door deze mensen.

  Like

 8. @efcoope
  Het gemeentebestuur van Keulen had de openbare orde kunnen handhaven zoals dat altijd gebeurt door passend optreden van de politie. Een buitenproportionele reactie op deze situatie kan ook meehelpen aan de ontwrichting van de samenleving.

  Like

 9. Voor de Duitse misdaadverslaggever Oliver Köhler is glashelder wie er achter het geweld met Oud en Nieuw in Keulen zaten. De mannen die bij het treinstation in die stad vrouwen aanrandden en hun zakken leegroofden, waren volgens hem asielzoekers afkomstig uit Noord-Afrika. (..)

  De reden dat hier in Duitsland nauwelijks bekendheid aan wordt gegeven, is volgens de ervaren misdaadverslaggever dat er in zijn land een groot taboe op heerst.
  http://nos.nl/artikel/2078992-politie-weet-het-aanranders-keulen-waren-criminele-asielzoekers.html

  Like

 10. Wanneer je als 15 jarig meisje uitgaat in het oosten van het land, bijvoorbeeld een plattelandsdiscotheek, is de kans heel erg groot dat wildvreemde boerenjongens haar billen betasten. Zo gaat dat. En bijna niemand heeft het er over. Daar moest ik aan denken toen ik dit stuk http://www.joop.nl/opinies/65893 van Francisco van Jole las. Sexueel geweld tegen vrouwen is van alle culturen. En dat bevindt zich hier bij ons nog steeds in de taboesfeer.

  Like

 11. @Guess Who
  Niemand beweert dat seksueel geweld tegen vrouwen nooit voorkomt. Wel dat het geweld in Keulen door de massaliteit voor Europa een nieuwe vorm is. We kennen het inderdaad van het Tahrir-plein In Cairo waar westerse journalistes werden verkracht.

  Van Jole beweert dat er geen vluchtelingen betrokken waren bij het geweld in Keulen. Maar hij praat voor zijn beurt omdat hij dat helemaal niet kan weten omdat nog niet alle feiten bekend zijn. Voor de NOS beweerde de Keulse misdaadverslaggever Oliver Köhler dat het wel degelijk zou gaan om asielzoekers uit Noord-Afrika.

  Van Jole staat symbool voor een linksige journalistiek die wegkijkt en goedpraat en het liefst de problemen onder het tapijt veegt. Daar schieten we niets mee op en hopelijk zijn de media dat stadium van politieke correctheid nu wel voorbij. Wat niet wil zeggen dat de feiten niet gerespecteerd dienen te worden en er maar volop gegeneraliseerd mag worden over ‘de islam’ of ‚vluchtelingen’. Daar schieten we evenmin iets mee op.

  Like

 12. @George Knight, het gaat me niet om van Jole. Het gaat om de voorbeelden die hij gaf, het oktoberfeest in Alkmaar en het San Fermin festival in Spanje. Aanrandingen en verkrachtingen vergelijkbaar met wat zich in de Duitse steden afspeelde rond de jaarwisseling.

  “Throughout the seven days of the annual San Fermin bullfighting festival – which took place last week in Spain – hundreds of alleged sexual assaults were reported. ” http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11740800/San-Fermin-bull-festival-rape-Its-women-who-really-get-trampled.html

  Nu er ogenschijnlijk Arabische mannen bij betrokken zijn springt de media er boven op, dit is nieuws dat scoort, want betrokkenheid mannen met arabisch uiterlijk verwijst lekker door naar moslims en vluchtelingen.

  Like

 13. @Guess Who
  Ik begreep je verwijzing op de manier die je nu aangeeft, maar ben het er niet mee eens. Het is naar mijn idee en dat van een woordvoerder van de Keulse politie die op een persconferentie sprak over ‘een volledig nieuwe dimensie van geweld’ een nieuw fenomeen dat Europa nog niet kende. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat Europa tot nu toe geen geweld tegen vrouwen kende. Nee, was het maar zo. De nieuwe dimensie eraan in Keulen en een paar andere Duitse steden is de massaliteit, organisatie, brutaliteit (zodat zelfs vrouwelijke politieagentes werden betast) en vermenging met criminaliteit ervan.

  Ik ben het ook oneens met je observatie dat de media er bovenop springen nu het Arabische mannen betreft. Juist het omgekeerde gebeurde, mede door het goedpraten van de Keulse politie die op 1 januari nog verklaarde dat er niets bijzonders was gebeurd. Kan het dwazer? Het doet er niet toe of het Noord-Afrikanen, Roemenen, Friezen, Finnen, Chinezen of Eskimo’s betreft. Maar benoemen moet om het probleem aan te pakken. Nog twee dagen geleden stond Kysia Hekster van het NOS-Journaal op het stationsplein in Keulen glashard te beweren dat het de hoofdvraag was of het om vluchtelingen ging, waarmee ze de overtredingen zelf bagatelliseerde.

  Hou toch op met die afleidingen. Zoals ik in de hoofdtekst zei, het gaat erom of door het gezag de rechtsstaat wordt gegarandeerd en of burgers zich in hun eigen steden vrij kunnen voelen. Inclusief ‘goedwillende’ vluchtelingen en moslims die hier ook onder lijden. Dat sommigen daar politieke munt uit slaan is onvermijdelijk, maar hebben trouwens de vooral in Duitsland goedpratende en zalvende gevestigde politici en media door hun politieke correctheid zelf gezaaid door hun wegkijken en het niet willen benoemen van problemen. Dat dat nu verandert zal tijd worden.

  Oplossing? De EU-lidstaten moeten zichzelf eens serieus gaan nemen door zoals elk echt land doet te beginnen hun buitengrenzen te bewaken zodat ze weten wie er binnenkomt en buitengaat. En genoemde kleine criminelen uit Noord-Afrika die blijkbaar misbruik maken van de asielprocedure die ze opvatten als een vrijbrief voor criminaliteit moeten uitgezet worden. Naïviteit is over. En als de wetten daartoe ontbreken moet de EU die snel invoeren. Vooral West-Europa moet eens ophouden met dromen en wensdenken en beseffen dat de realiteit hard is en harde maatregelen vraagt. Het besef moet doordringen dat opkomen voor zichzelf en de eigen bevolking nu urgentie heeft. Uiteraard zonder de eigen principes van rechtsstatelijkheid opzij te zetten.

  Like

 14. @George Knight, ik ben je even kwijt in je oplossing. De daders hebben hoogstwaarschijnlijk een arabisch uiterlijk maar het verband dat je legt met het bewaken van de grenzen ontgaat me. Het kan zijn dat de daders hier in Europa geboren zijn, Europees geintegreerd zijn en al en blijkbaar een aardig mondje Duits spraken.

  Like

 15. NAGgende NAFfers vormen al heel lang een probleem. Het is triest maar waar: Waar overlast is denken we in de eerste plaats aan NoordAFrikaanse types. die opvallen met NormAfwijkend Gedrag. Het massaal aanranden en beroven van loslopende vrouwen is beslist heel normafwijkend. Onze normen wel te verstaan.

  Like

 16. @Guess Who
  De daders zijn volgens talloze getuigenissen -ook van de politie- Noord-Afrikanen. Dat is dus een zekerheid en geen waarschijnlijkheid.

  Het gaat om twee aspecten: 1) een reconstructie van het feitenrelaas en de opstelling van media en politiek in dit speciale geval Keulen en 2) een voorstel voor een oplossing om de integratie van nieuwkomers te optimaliseren met als onderdeel een strikt onderscheid tussen vluchtelingen volgens de Vluchtelingenwet en anderen die daar onterecht een beroep op doen.

  Wat mij zorgen baart is dat er maar steeds geen eerlijk beeld gegeven wordt door de politiek van de huidige stroom vluchtelingen. Minister Asscher kwam met zijn Apotheker van Aleppo en de media volgden met leuke, creatieve vluchtelingen die musiceerden of beeldhouwden, terwijl uit Duits onderzoek blijkt dat hoogstens 15% van de huidige immigranten hoogopgeleid is of een beroepsopleiding heeft. En zelfs die cijfers houden nog niet in dat die 15% relatief makkelijk aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. In Nederland lijkt iedereen blind te varen en realisme en feitelijkheid in te ruilen voor of goedpratend wensdenken of kwaadsprekende stigmatisering. Je kunt toch geen beleid ontwikkelen zonder de feiten te (willen) kennen?
  http://www.politico.eu/article/refugees-wont-plug-german-labor-gap-asylum-employment-skills-gap/

  Alles kan zijn, maar daar hebben we weinig aan en maakt de verwarring alleen maar groter. We moeten proberen te focussen en niet om het diffuus te maken. Laten we in hemelsnaam snel concreet worden, zodat akelige spookverhalen worden ontzenuwd evenals zalvende sprookjes die zeggen dat er niks aan de hand is. Het klopt ook niet wat je zegt, want migranten die geïntegreerd zijn gedragen zich niet zoals de daders zich in Keulen gedroegen. In elk geval heb ik geïntegreerde migranten hoger zitten dan dat.

  Like

 17. Die beiden Mädchen sind 14 und 15 Jahre alt. Sie sind mehrfach vergewaltigt worden. Drei der vier Tatverdächtigen, Syrer im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, sitzen in Untersuchungshaft. Einer der Verdächtigen ist laut Staatsanwaltschaft anerkannter Flüchtling, ein anderer Asylbewerber. (..)

  Zunächst war unklar, warum die Vergewaltigungen an Silvester erst jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Die Staatsanwaltschaft hat dazu jetzt gesagt: Man habe die Persönlichkeitsrechte der jungen Opfer schützen wollen und sich erst jetzt auf SWR-Anfrage geäußert. Die Nationalität der Tatverdächtigen spielt laut Staatsanwaltschaft „eine untergeordnete Rolle“.
  http://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Syrer-sollen-in-Weil-am-Rhein-zwei-Minderjaehrige-vergewaltigt-haben/-/id=47428/did=3669488/100kae0/index.html

  Like

 18. @George Knight, het is niet altijd eenvoudig op basis van uiterlijkheden het gebied van herkomst of etniciteit vast te stellen. Vandaar dat ik ‘hoogstwaarschijnlijk’ prefereer in plaats van dat het een zekerheid is. In het donker zijn alle katjes grauw en het verschil in afkomst is niet altijd even duidelijk. Zo ken ik heel wat mensen die van mijn Turkse buurman vinden dat hij een Marokkaan is.

  Integratie loop via de voorbeelden die een samenleving biedt. Al willen we dat niet graag zien, maar Pamplona en Alkmaar behoren daar nu eenmaal ook bij. Of anders zijn deze Europeanen niet goed geintegreerd. Wat ik trouwens onderschrijf.

  Je legt weer een verband tussen het gebeuren in Keulen en vluchtelingen. Daar spreekt een bepaalde suggestie uit. Laten we gewoon wachten op het feitenrelaas van de Duitse politie en overheid..

  Like

 19. @Guess Who
  Het ontgaat me wat je nou eigenlijk wilt beweren. Je relativeringen en hypotheses vind ik niet de kortste weg naar een oplossing. Ik leg geen rechtstreeks verband tussen vluchtelingen en de gebeurtenissen op oudejaarsnacht in Keulen en enkele andere Duitse steden. Op een verwijzing na naar misdaadverslaggever Oliver Köhler die ervan overtuigd is dat de criminelen en aanranders bij het treinstation volgens hem asielzoekers afkomstig uit Noord-Afrika zijn. Ik wil hem geloven, maar wil graag nog meer cijfermatige onderbouwing over de percentages en de achtergrond van deze criminelen. Maar ik ben trouwens bang dat de Duitse politie ook in dit opzicht volledig de grip kwijt is.

  Ik maak een onderscheid tussen de situatie in Keulen en de migratie in het algemeen. Daarom pleit ik ervoor om eerst de feiten boven water te halen. Maar er is in Keulen op z’n minst wel degelijk een indirect verband met de huidige vluchtelingenstroom. Al is het maar door de ontwijkende reacties van de gevestigde media die eerst dagen lang wachtten voordat ze dit verhaal durfden te brengen. Dat vind ik ontluisterend voor de (Duitse) journalistiek.

  Like

 20. De Volkskrant citeert uit een politieverslag op BILD:
  Soms hoorden agenten slachtoffers schreeuwen, maar konden zij hen niet bereiken doordat er zo’n grote groep mensen omheen stond. Mensen die aangifte probeerden te doen werden soms bedreigd of achtervolgd. Door de chaos lukte het vaak ‘tot op het frustrerende af’ niet om slachtoffers te helpen of daders aan te houden. ‘Het gebrek aan respect’ waarmee de politie wordt geconfronteerd, noemt de schrijver van het verslag iets dat hij ‘in zijn 29 dienstjaren nog nooit heeft meegemaakt’.
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/verslag-politie-keulen-van-nieuwjaarsnacht-er-kunnen-doden-vallen~a4220317/

  Like

 21. @George Knight, dan meende ik ten onrechte uit je tekst op te maken dat je op voorhand een direct verband legde met de vluchtelingen.

  Like

 22. @Guess Who
  Uit het NOS-bericht waarnaar je verwijst dat weer verwijst naar diverse bronnen blijkt dat de politiek wel degelijk wist dat het om asielzoekers (en dan met name Syriërs) ging. Terwijl de korpsleiding en de politiek ofwel ontkenden dat het om vluchtelingen ging die de vrouwen aangerand en bestolen zouden hebben of dat de feiten nog niet bekend waren.
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article150735341/Die-meisten-waren-frisch-eingereiste-Asylbewerber.html
  http://www.express.de/koeln/uebergriffe-einsatzbericht-aus-silvesternacht-widerspricht-albers-23343640

  Het wordt steeds merkwaardiger. Er lijkt sprake van een doofpot door het politieke establishment. Wat is er aan de hand met de Duitse politiek die de waarheid ontkent? Dit gelieg en gedraai is een succesvolle methode om het vertrouwen in de gevestigde politiek te beschamen en extreem-rechts wind in de zeilen te geven.

  Hoe komt het in hemelsnaam dat de gevestigde Duitse politieke partijen zou los zijn komen te staan van de realiteit? Dit ontkennen van wat er in Keulen gebeurde geeft een volkomen nieuwe dimensie aan het opereren van de gevestigde Duitse politieke partijen. Ook veelzeggend is dat de gewone agenten dit nieuws lekken, terwijl de korpsleiding het onder de politiepet probeerde te houden. Ontluisterend. Onvermijdelijk dat dit geen consequenties kan hebben. Er zal nu geroepen worden om ontslagen bij politiek en politie. Bizar.

  Like

 23. Die Kölner Polizei soll die Herkunft der Tatverdächtigen der Übergriffe in der Silvesternacht absichtlich verheimlicht haben, berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Der Polizeiführung war offenbar schon in der Nacht klar, dass es sich bei vielen der rund 100 kontrollierten jungen Männer um Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan handelte, die erst seit kurzem in Deutschland leben.
  http://www.welt.de/politik/article150628792/Wurde-die-Herkunft-der-Taeter-bewusst-nicht-genannt.html

  Like

 24. Ik denk dat we allemaal voor het lapje worden gehouden. Hoofd politie meldt een rustige jaarwisseling. Kijk maar naar de beelden die er zijn van Keulen op YouTube, dit zijn beelden die een doorsnee jaarwisseling oplevert. Veel allochtone jongelui die elkaar met vuurwerk bekogelen, politie die alles in de gaten houdt etc.

  Een paar dagen later stromen de berichten binnen die het tegendeel beweren. Ik vraag me af waar de beelden zijn. Maar ook, waar zijn de ooggetuigenverslagen, het bestaat niet dat dit gebeuren aan iedereen met een mobieltje is voorbij gegaan. Het plein hangt vol met bewakingscamera’s, laat maar eens zien wat er zoal die nacht op het plein plaats vond.

  Het hoofd politie, dhr Albers, zit nu thuis, op basis van anonieme verklaringen politieambtenaren. Anoniem, hoe sterk is dat dan? Het ontgaat me als zou dit een georganiseerde misdaad zijn geweest: want gelijktijdig in andere Duitse steden. Wat zou een reden kunnen zijn van deze op sex beluste mannen om dat op deze manier te organiseren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.