Petitie: Nederland heeft recht op een duurzaam vluchtelingenbeleid

care

Iedereen met een internetverbinding en een missie kan in een handomdraai een petitie schrijven. Dat staat interessant. Talloze platforms voorzien in de behoefte. Zo kent Nederland petities.nl of Petities24.com. Bekende internationale sites zijn Change.org, Avaaz.org en thepetitionsite.com. Soms in een Nederlandstalige uitvoering. Ze schreeuwen uit: Start een Petitie. Maar wel hier, bij ons. Met het idee dat hun stem doorklinkt in de besluitvorming wordt gewone mensen voorgehouden dat ze het onrecht kunnen bestrijden of de politiek beïnvloeden. De sites bieden tegen elkaar op. De één heeft 392 miljoen handtekeningen, de ander bijna 122 miljoen mensen die actie ondernemen of zo’n 42 miljoen leden wereldwijd. Petities zijn miljoenenbusiness.

Waarom start iemand een petitie? De redenen zijn uiteenlopend. Dat kan zijn om iets tegen te houden of iets van de grond te tillen. Het kan voortkomen uit machteloosheid of ongenoegen, maar ook uit positivisme en betrokkenheid. Een petitionaris die geen provocateur is probeert gelijkgezinden te bereiken. Mensen die er precies zo over denken. Petities zijn daarom op te vatten als een digitale vorm van archipelisering die door selectie leidt tot eenduidigheid. Daarom moet het maatschappelijk nut ervan niet overschat worden. Anders gezegd, een petitie gaat niet over grenzen, maar spreekt mensen aan die zich toch al aangesproken voelden.

Kan een petitie dan niet overtuigen, dus iemand van mening doen veranderen en tot ander inzicht brengen? Wie weet kan een petitie iemand helpen dat naar boven halen dat er altijd al was, maar waarvan het bestaan onbekend was. Een petitie kan dus helpen in de bewustwording. Ofwel, iemand laten beseffen voor een zaak te staan. Als experiment heb ik bovenstaande petitie opgesteld over het op dit moment heetste hangijzer van Europa: de vluchtelingencrisis. Kan een petitie er echt aan meehelpen om het publieke debat bij te sturen? Ik twijfel. Maar feit dat ik in actie kom maakt wel duidelijk dat het me bezighoudt en ik me zorgen maak over de passiviteit van de politiek en de verharding van het publieke debat. Deze petitie schreeuwt: dat moet anders.

Foto: Schermafbeelding van petitie ‘Nederland heeft recht op een duurzaam vluchtelingenbeleid’ op thepetitionsite.com. Tekenen kan hier.

13 gedachten over “Petitie: Nederland heeft recht op een duurzaam vluchtelingenbeleid

 1. Ook René Cuperus van de PvdA-denktank Wiardi Beckmanstichting wees in het programma op de problemen aan de randen van Europa. Die komen volgens hem voor een deel door de vele Pakistanen en Albanezen die zich aan de grenzen melden. Zij kunnen geen aanspraak maken op de vluchtelingenstatus en moeten direct worden teruggestuurd, meent Cuperus. “Europa is daar nu veel te laks in. (..) Angela Merkel heeft de boodschap gegeven dat Europa openstaat voor iedereen, maar dat is niet zo”, aldus Cuperus. “Er moet een signaal naar het zuiden van Europa dat het hier op slot gaat.”
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24655868/___Buitengrens_Europa_moet_dicht___.html

  Like

 2. Twee dingen verhinderen dat ik deze petitie onderteken. Op de eerste plaats dat die direct volgt op een eerder blog waarin het gedachtegoed van Annabel Nanninga wordt verdedigd. De petitie lijkt rechtstreeks door haar te zijn geschreven en is dat misschien ook wel. Ik wens niet achter het gedachtengoed te lopen van een mevrouw, die jaren lang de meest rabiate taal op GeenStijl heeft gebezigd (onder meer de uitvindster van ‘dobbernegers’ voor deze vluchtelingen) en in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het agressieve klimaat dat er nu rond de vluchtelingen hangt. Dat mevrouw nu een andere broodheer heeft en iets milder voor de dag komt, maakt haar voor mij nog niet ineens salonfähig. Op de tweede plaats de opmerking: ” Migranten die geen recht hebben op rechtmatig verblijf dienen per omgaande uitgezet te worden zodat vluchtelingen met recht op verblijf ruimhartig opgevangen kunnen worden en begeleid worden naar werk en woning”. Wie bepaalt in dit verband wie wel en wie niet dat recht op een rechtmatig verblijf heeft? Wordt hier geen petitie ondertekend die als ondersteuning gaat gelden dat maar zeer weinig weinig recht op verblijf hebben en de rest onverbiddelijk wordt teruggestuurd.
  Ik onderschrijf volledig de daaraan voorafgaande zin:”Nederland heeft recht op een redelijk vluchtelingenbeleid dat de rechten van de eigen burgers en die van de vluchtelingen in gelijke mate waardeert. De buitengrenzen moeten bewaakt worden”. Laat eerst maar eens een goede discussie i Europa en Nederland plaatsvinden over quota, verdeling daarvan over Europa, de manier waarop de buitengrenzen bewaakt worden en bovenal, de oorzaken waarom het zo druk is aan die vermaledijde buitengrens. Wat kunnen we er aan doen dat de rust terugkeert in de regio’s waaruit de vluchtelingen afkomstig zijn. Dat betekent niet alleen het beëindigen van oorlogen, maar ook zorgen voor economische verbeteringen in Afrikaanse en Aziatische landen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

  Like

 3. @Muis
  Als je dit blog goed leest, dan zou je kunnen weten dat de middenweg die ik in de petitie schets al lang was geformuleerd voordat Annabel Nanninga haar tekst schreef. Het is dus net andersom. Ik besteedde gisteren aandacht aan genoemde tekst van Nanninga omdat het in lijn was met mijn mening. Als een toevallig passerend schip in de nacht. Ik heb verder geen negatieve of positieve mening over Nanninga omdat ze niet tot de mensen behoort die ik volg.

  Ik heb de petitie dus echt zelf geschreven. Als er mensen zijn die me hebben geïnspireerd, dan zijn het eerder kritische PvdA-ers van het realistische soort als Paul Scheffer of René Cuperus. Als je m’n diverse postings over het Oekraïne-referendum van Geen Peil gelezen hebt, dan kun je weten dat ik rationeel en emotioneel haaks sta op het opereren van Geen Stijl dat ik van een simplisme en een stemmingmakerij vind dat ik verre van opbouwend acht. En waar ik zelfs tegen ageer.

  Je tweede punt over wie wel of niet recht heeft op de vluchtelingenstatus staat omschreven in de internationale verdragen zoals de Geneefse Conventie over de status van vluchtelingen. Dit is de basis voor de Nederlandse asielwetten. Er zullen altijd twijfelgevallen blijven over wie wel of niet binnen de voorwaarden valt, maar er zijn onderhand vele gevallen bekend van migranten die naar West-Europa zijn gekomen die buiten de voorwaarden vallen omdat ze niet uit een onveilig gebied komen. Zoals uit Pakistan of van de Balkan. Ze kunnen zonder dat er wetten of internationale verdragen worden geschonden teruggestuurd worden. Als ze zich goed geïnformeerd hadden zouden ze ook weten dat dat het gevolg van hun actie is.

  De politiek moet rekening houden met zowel het draagvlak als de rechten van de Nederlanders. Al maanden geleden had ik op Facebook debatten met mensen die de grenzen wijd open wilden zetten voor de migranten. Toen ik opperde dat ze in hun goede functies en in hun betere buurten geen concurrentie hadden van de vluchtelingen en daarom makkelijk konden praten stokte dat debat. Empathie met vluchtelingen is goed, maar empathie met Nederlanders aan de onderkant van de maatschappij is wellicht wat minder sexy en wat platter, maar niet minder belangrijk.

  Getuigenissen over de situatie in bijvoorbeeld Montfoort laat zien dat de bewoners daar jarenlang op een lijst staan voor een sociale woning en nu de politiek ineens in beweging zien komen en erover praat om de vluchtelingen huisvesting te bieden. Dat wringt. En ik begrijp het protest van mensen aan de onderkant van de maatschappij die ook nog eens door de oh zo keurige goedwillenden worden weggezet als tokkies. Over die tweedeling maak ik me zorgen. En eerlijk gezegd heb ik meer begrip voor dat protest van onderop dan voor het wegpraten en wegredeneren van bovenaf.

  In de verte doet de lopende discussie me denken aan een ander tweedeling zoals die bijvoorbeeld in de Italiaanse film ‘La meglio gioventù’ wordt geschetst. Dat gaat niet over klassiek partijpolitieke deling in links en rechts -die vaak juist tegenstellingen toedekt- maar over de tweedeling tussen de haves en de have nots. Zoals bijvoorbeeld de communistische Italiaanse cineast en dichter-filosoof Pier Paolo Pasolini bij de onlusten van 1968 niet koos voor de ‘linkse’ studenten uit een bourgeois milieu, maar voor de politie-agenten uit een arbeidersmilieu die op straat de macht moesten representeren. Omdat ze niets te kiezen hadden.

  Like

 4. @george
  een verlate reactie

  1. Die mevrouw Nanninga schrijft tegenwoordig voor het weblog Jalta, dat de veelzeggende ondertitel “the right story’ heeft. Daarin klinkt niet alleen de arrogantie van het altijd gelijk hebben door, maar ook op welke politieke vleugel Nanninga zich bevindt. Dat is overduidelijk ‘rechts’. Ze is echt niet het neutrale midden van het politieke spectrum zoals je veronderstelt of hier presenteert. Met haar verleden is dat ook niet verwonderlijk. Een weblog met “…als ultiem doel om naast een opiniesite ook een eigen online televisiekanaal op te zetten. Om zo een alternatief te bieden voor de zouteloze driekeer-de-Volkskrant pap die ons elke avond door Hilversum wordt voorgeschoteld.” Is dat niet het maar steeds weer terugkerende riedeltje dat we sinds Fortuyn al horen? Dat de Nederlandse media overheerst wordt door links, door journalisten van De Volkskrant en dat het rechtse geluid niet gehoord wordt. Terwijl dat rechtse geluid in de media en de politiek al jarenlang oorverdovend hard is. Maar blijkbaar blijft het fabeltje het goed doen, zoals ook Wilders al jarenlang ageert tegen politici die zo gehecht zijn aan het pluche, terwijl ie zelf een van de langst zittende politici is en ook echt niet van zins is zijn kont daarvan te verheffen.

  2. Je zegt wel dat die mevrouw Nanninga een schip is dat toevallig in de donkere nacht passeert, maar de kop boven je blog heet toch niet voor niets “Beeldvorming over vluchtelingen gekaapt door uitersten: asielhaters en welkomstbrigades” En warempel ook in je petitie komt die term asielhaters en welkomstbrigades weer terug. Snap ik wel, zijn mooie taalkundige vondsten van die mevrouw Nanninga. Maar door ze klakkeloos over te nemen, wek je toch echt de indruk dat jij achter haar ideeën aanloopt, dat jouw tekst in lijn is met haar mening. Overigens, vreemd dat een blogger als jij geheel neutraal zou staan tegenover een rabiate onruststoker als die mevrouw Nanninga.

  3. Er zijn inderdaad al allerlei internationale wetten en verdragen die regelen hoe moet worden omgegaan met vluchtelingen, die weliswaar nooit 100% waterdicht zijn, maar toch meer dan voldoende handvatten geven om degene die hier ten onrechte een beschermde status vragen weer linea recta terug te sturen. Ik denk dat Nederland naar beste vermogen probeert invulling te geven aan die internationale verdragen. Wat voor duurzaam vluchtelingenbeleid moet er dan nog bijkomen? Het is helaas een terugkerend punt van kritiek dat ik hier al vaker heb genoemd: wel veel geschreeuw (goed onderbouwd, mooi verwoord en aan eruditie ontbreekt het niet, maar toch geschreeuw) dat er van alles niet deugt en aan de EU al helemaal niks, maar er wordt geen enkele oplossing aangedragen. Een roep op een duurzaam vluchtelingenbeleid? Wat houdt dat in? Het zou goed zijn dan ook aan te geven hoe dat er dan uit moet zijn, anders blijft het een gratuite kreet.

  4. Ik waag het te betwijfelen of het merendeel van de stemmers op de PVV of anders rechts-radicale partijen en degenen die nu hard ageren tegen de opvang van vluchtelingen voor het grootste deel afkomstig zijn uit de onderkant van de Nederlandse samenleving, door mensen die zich nu een sociale huurwoning of baan ontnomen zien. Ik vrees dat het merendeel van hen een baan heeft, een aardige woning huurt of in bezit woont en eerder uit vooroordelen of puur racisme reageert dan omdat ze in hun leefsituatie bedreigt worden. Ik zou er niet over verbaasd staan als de empathie voor vluchtelingen onder Nederlanders aan de onderkant van de maatschappij wel eens hoger kan zijn dan in andere sociale gremia. Die onderkant weet namelijk stukken beter hoe het is om in een armzalige situatie te vinden en kent meestal een grote basis voor onderlinge hulp dan in ‘hogere kringen’. Hogere kringen betekent nog niet automatisch een hogere moraal. Het is inderdaad de ‘haves’ tegen de have-nots’, maar ik denk dat die groepen heel anders zijn samengesteld dan jij denkt. Laat je niet misleiden door de beperkte groepen met een ontzettend grote bek.

  Like

 5. @Muis
  1. Ik suggereer nergens dat Jalta het neutrale midden van het politieke spectrum is. Ik volg Jalta noch Annabel Nanninga en heb er geen oordeel over hoe het zich exact positioneert. Ik weet wel dat Jalta dat een initiatief is van Joshua Livestro van rechtse signatuur is. Maar ook iemand die zei de intellectuele weerkracht van Nederland te willen verhogen. Bij de lancering in september 2014 besteedde ik er een commentaar aan.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2014/09/19/lente-in-jalta-moet-wakker-schudden-uit-geestelijke-winterslaap/

  2. Je gaat niet in op mijn reactie waarin ik zei dat ik mijn mening over dit onderwerp allang gevormd had voordat ik toevallig via Google Nieuws terecht kwam bij dat stuk van Annabel Nanninga. Ik ‘leen’ de termen asielhaters en welkomstbrigades, maar dat bewijst niet dat Nanninga mijn mening vormt of dat ik zelfs achter haar ideeën zou aanlopen. Nogmaals, ik volg Jalta noch Nanninga en weet niet hoe die ideeën luiden. Hoewel ik er wel een vermoeden van heb. Je schuld door associatie laat ik maar voor wat het is. Het zegt naar mijn idee vooral iets over jouw manier van denken.

  3. Ik begrijp niet goed tegen wie je richt en wat je probeert te zeggen. Ik voel me als supporter die steeds weer pleit voor een hervormde, democratische en sterke EU niet aangesproken door je woorden. Als je meent dat de chaos die nu heerst bij de Europese grenzen en de bestuurskamers in Brussel een voorbeeld is van duurzaam vluchtelingenbeleid, dan verschillen we daarover fundamenteel van mening. Ik zie ad hoc beleid en een bestuurlijke elite die achter de feiten aanloopt en niet eens in staat is om de buitengrenzen van de EU te bewaken. Ik denk dat mede door interne verdeeldheid het Nederlandse kabinet op dit moment een vreselijke puinzooi maakt van het asielbeleid. Zodat de uitersten -kort gezegd de moralisten en de schreeuwerds- het publieke debat kunnen kapen. Ik roep de middengroepen op dat niet te laten gebeuren.

  Een duurzaam vluchtelingenbeleid bevat elementen van realisme, compassie en regulering. Want de EU moet weer de regie nemen. Duurzaam betekent bruikbaar voor de lange termijn en is gericht op zowel de eigen burgers en instituties als op de landen van herkomst. Want daar stort door de uitstroom de toekomst in. Regie is nodig omdat de EU overstroomt dreigt te worden vanuit de falende staten aan haar grenzen. De EU kan om redenen van capaciteit de komende jaren geen tientallen miljoenen vluchtelingen opnemen uit die landen. En al zeker niet als de burgers daarover niet geraadpleegd worden. En dan bedoel ik niet over de voldongen feiten van de noodopvang, maar over de wenselijkheid en de mate van opname van vluchtelingen. Ik pleit voor quota die vooraf worden bepaald en uitgaan van de fysieke en mentale capaciteit. Zodat vluchtelingen worden uitgenodigd naar de EU te komen. Gewoon per vliegtuig.

  En trouwens laat een land als de VS dat grotendeels verantwoordelijk is voor de chaos in het Midden-Oosten ook haar deel van de last nemen. Evenals al die andere landen die nu stoken aan de randen van Europa, zoals de Russische Federatie dat het leed vergroot door bombardementen die veel Syrische burgers treffen. Waarom moeten al deze vluchtelingen toevlucht geboden worden in Europa? De verplichting aan landen om ze op te nemen bestaat niet eens. Verdeling over de wereld is dus ook onderdeel van een duurzaam vluchtelingenbeleid.

  4. Ik baseer me op diverse getuigenissen in de media. Over de PVV of rechtse partijen had ik het niet. Dat lijkt me niet relevant omdat het weinig terzake is. Het leidt af van de hoofdzaak. Deze partijen proberen te scoren met een probleem dat zich voordoet, maar hebben geen oplossing of nemen constructief deel aan de oplossing. Ze blijven aan de buitenkant. Het ging mij om de mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning of standaardwerk op de arbeidsmarkt. De vluchtelingen zijn op de huis- en woningmarkt hun directe concurrenten. Daarom reageren ze. Daar heb ik begrip voor. Het ging niet om empathie, maar om het zich bedreigd voelen in het eigen bestaan.

  Daarnaast is er nog het sociaal-culturele aspect van internationalisme, religie, universele waarden en identiteit. Vooralsnog worden de ontsporingen in de asielzoekerscentra als incidenten gezien. Zoals het onheus bejegenen van homoseksuele vluchtelingen of gevechten tussen moslims en christenen. Ook over dit aspect ontbreekt bij de overheid overzicht over de samenstelling van de vluchtelingengroep en het gedrag. Bijvoorbeeld over de vrouwonvriendelijkheid, het religieuze fanatisme of de acceptatie van Nederland en de nationale rechtsstaat. Het is gewenst dat hier door onderzoek snel duidelijkheid over komt. Zodat de overheid de migranten die rotte appels zijn of geen recht op verblijf hebben uitzet en de asielzoekers die mogen blijven goede voorlichting geeft over wat de mores in Nederland zijn. Dat gaat verder dan het uitdelen van de grondwet in Arabische vertaling wat de amateuristische aanpak van het kabinet opnieuw illustreert.

  Like

 6. wat moeten we met deze opeensomming van vooroordelen en angstgevoelens??

  en toch nog even op eerdere mailwisseling

  1. Ik citeer je uit een eerder bericht: “Ze heeft het over de kloof tussen asielhaters en welkombrigades en neemt afstand van beide extremen. Het redelijke midden tot wie ze zichzelf rekent worden volgens haar niet gehoord en serieus genomen. Ze mist hun stem.” Vervolgens neem je, sorry leen je die fraaie termen van haar en stelt een petitie op om dat dat redelijke midden, die ‘silent majority zoals Nixon die al succesvol aansprak, een stem te verlenen. Het lijkt er wel verdacht veel op dat je die mevrouw Nanninga een fraai zetje in de rug wil geven. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die alles in binnen- en buitenland zo op de voet volgt geen weet heeft wat die mevrouw Nanninga in het verleden heeft uitgespookt, wat die mevrouw Nanninga in het leden bekokstoofd en wat mevrouw Nanninga waarschijnlijk in de nabije toekomst voor snode plannen heeft. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn, er is een behoorlijke rechte (rechtse) lijn in te ontdekken. Je omschrijving van ‘schuld door associatie’ vind ik op mijn beurt weer erg onder de gordel.

  2. Het vluchtelingenbeleid is iets wat in deze mate iedereen overvallen heeft en waar in recordtempo op Europees niveau aan wordt gewerkt om er een oplossing voor te vinden. Dat zal nog niet meevallen. Vergelijk het eens met de golf Midden- en Zuid-Amerikanen die de USA al ruim dertig jaar lang (als het al niet langer is) met enorme grensbewaking, kilometers lange hekwerken en inzet van zwaar materieel probeert tegen te houden. tevergeefs, want ze blijven komen en jaarlijks slagen velen er in zich toch in het Beloofde Land te vestigen. De kloof tussen de grote weelde, economische mogelijkheden en vrijheden op allerlei vlakken in de USA enerzijds en de bittere armoede, rechtsongelijkheid en de deprimerend slechte toekomstperspectieven in het zuiden zijn simpelweg te groot om de massa’s tegen te houden. Zo’n zelfde situatie is er in wezen ook tussen West-Europa enerzijds en Afrika, Midden-Oosten en delen van Azië anderzijds. Daar kan eigenlijk Oost-Europa en de Balkan ook nog wel aan toegevoegd worden.

  3. Veel commentaren staan bol van de onzekerheid en de angst. Er wordt over gesproken alsof elke moslim een enorm gevaar is, alsof het alleen maar gevaar is wat op ons afkomt. Het filmpje dat je net hebt toegevoegd bevestigd dat helemaal. Het filmpje eerder deze week van mevrouw Van Steenpaal was van een zelfde kaliber. Beiden boordevol van angst en vooroordelen. Angst is een slechte raadgever. Al dan niet zelfbenoemde opinion-leaders die deze angst voeden en aanwakkeren zijn gevaarlijk. Ze gooien olie op het vuur. Er is ook best reden voor zorg, maar laten we proberen de onruststokerij, het aanjagen van vooroordelen en het steeds weer inspelen op angstgevoelens eens achterwege te laten en in plaats daarvan de feiten voor zich te laten spreken.

  Like

 7. @Muis
  Je valt in herhaling, maar stelt gelukkig je opinie bij door het verwijt dat ik Annabel Nanninga zou volgen te laten vallen. Nu is het verwijt dat ik weet waar Annabel Nanninga voor staat en dat ik haar ruggesteun geef.

  Dat spreek ik op twee aspecten tegen. Nogmaals, ik volg niet wat Annabel Nanninga allemaal doet en weet niet precies waarvoor ze staat en aan welke media ze verbonden is. Wel heb ik een globaal idee van haar politieke kleur. Rechts van het midden. Ik vind het opmerkelijk dat je me niet op mijn woord gelooft. Verder vind ik het niet zo relevant waar mevrouw Nanninga in het algemeen voor staat, wie haar bontgenoten zijn en wat ze ooit allemaal gezegd heeft. Het ging me om dat ene aspect en die ene tekst. Wat doet het er in hemelsnaam toe of er een rechtse lijn in haar opinie is te ontdekken. So what?

  Nee, het zal niet meevallen om een oplossing te vinden. EC-voorzitter Juncker zei vandaag niet voor niets dat de EU niet in goede doen is. Donald Tusk noemde de vluchtelingencrisis de grootste crisis waar de EU in decennia voor heeft gestaan. Juist omdat niet alleen de instroom groot is, maar vooral omdat het de verdeeldheid tussen landen vergroot. Dat is een essentieel verschil met de VS waar de solidariteit en het mechanisme van staten om elkaar bij te staan beter gereguleerd is. Er heerst zeker onzekerheid en angst onder Europeanen over wat op de EU afkomt. Niet alleen vanuit Syrië, Eritrea of de Balkan, maar ook vanuit Brussel of Berlijn. Dat is de EU-dimensie die schittert door verdeeldheid en gebrek aan regie.

  Ik waardeer die filmpjes totaal verschillend. Wierd Duk die bepaald geen vriend van me is schetst als Duitsland-correspondent de situatie in Duitsland. Zoals een journalist verslag doet en desgevraagd een evaluatie van de situatie geeft. Dat doet hij in mijn ogen tamelijk evenwichtig, hoewel ik het niet helemaal met hem eens ben. Maar dat hoeft ook niet. Zijn mening lijkt me de moeite waard.

  Mijn commentaar over Claudia van Steenpaal ging over het democratisch gehalte van de dorpsraad. Het gaat in het item van Omroep Brabant ook niet zozeer over asielzoekers, vluchtelingen of het azc, maar over haar positie en het gebrek aan interne democratie van zo’n dorpsraad. Om een benoemd lid die er zonder weerwoord of een gelegenheid om zich te verdedigen uit de dorpsraad gezet wordt. Dat vind ik democratie in slechte vorm. Als ultieme uitsluiting is Van Steenpaal zelfs uit het Sinterklaascomité gezet. Dat heeft nog minder met de vluchtelingencrisis te maken.

  Vraag die een en ander oproept is wie neutraal is en wie een beroep op de neutrale positie kan doen. De vraag is wie de meerderheid vertegenwoordigt. Mijn uitgangspositie was dat die niet toebehoort aan de moralisten die op een wereldvreemde manier in een sprookjeswereld van goede bedoelingen leven en niet het hele plaatje zien buiten hun eigen leefwereld. Die positie behoort evenmin toe aan de schreeuwerds en de idioten die vergaderingen intimideren en auto’s van politici in de fik steken. Van die twee kanten moet naar mijn idee niet de oplossing komen. Ik hoop dat als het kabinet zich eensgezind en krachtig weet op te stellen -maar zover is het nog niet- en met redelijke en humanitaire maatregelen komt dat het dan door een grote meerderheid van de bevolking omarmd wordt. En de angst en onzekerheid zullen afnemen.

  Like

 8. So What? Wat maakt het in hemelsnaam uit wie je citeert? Het gaat er toch om om dat het citaat je mening goed weergeeft?
  Voor mij maakt het echter wel degelijk uit wie je citeert. Iemand citeren betekent toch ook dat je je in bepaalde mate achter de gedachtewereld of persoonlijkheid van de geciteerde schaart. Het maakt toch verschil uit of een bepaald citaat afkomstig is van president John F. Kennedy, Adolf Hitler, Nelson Mandela, Frits Bolkestein of Willem Drees sr.? Om maar een paar willekeurige namen te noemen. Ook al zou het steeds hetzelfde citaat zijn en er dus inhoudelijke geen moer veranderen, dan nog is degene die geciteerd wordt, bepalend voor de interpretatie bij de lezer. Er is geen absolute objectiviteit en ook nooit een geheel neutrale manier van citeren van personen. Door die mevrouw Nanninga te citeren, kritiekloos te citeren zou ik willen zeggen, en zelfs de catchy omschrijvingen integraal over te nemen, geef je de tekst een bepaalde lading mee. Het lijkt me dus logisch dat je eerst nagaat wat voor persoon het is die je citeert. Het is namelijk bepalend voor de manier waarop mensen je tekst lezen en wellicht zelfs hoe mensen tegen je als persoon aankijken. Het kan een beeld oproepen dat heel anders is dan je bent of zoals je jezelf ziet.
  Het is te makkelijk om te zeggen dat je die mevrouw Nanninga niet volgt. Nee, dank je de koekoek. Ik volg Wilders ook niet, in de betekenis dat ik met grote regelmaat na ga wat hij heeft gezegd en gedaan, wat zij plannen zijn en waar hij vertoeft. Het is al erg genoeg dat ik om de haverklap geconfronteerd wordt met zijn politieke ideeën. In die zin volg ik hem wel degelijk, door de buitensporige aandacht voor zijn persoon en ideeën is het is namelijk onvermijdelijk hem te volgen. Dat geldt natuurlijk wat minder voor die mevrouw Nanninga, al is die toch ook niet bepaald ongemerkt door het leven gegaan en heb je er wat aandacht aan besteed.
  Genoeg over dit onderwerp. Die mevrouw Nanninga gaat me steeds mer irriteren en ik denk dat we op sommige punten niet erg veel nader tot elkaar komen, hoewel de verschillen in de praktijk denk ik toch aanzienlijk kleiner zijn dan de soms bitse discussie doet vermoeden.

  Like

 9. @Muis
  Als antwoord op je opmerking dat in de woorden van Annabel Nanninga ‘een behoorlijke rechte (rechtse) lijn in te ontdekken’ valt antwoordde ik ‘So what?’ Ik kan niks met zo’n verklaring die iemand grofweg vastpint en daar een heel waardenpatroon aan verbindt. Naar mijn idee brengt dat verduidelijking niet dichterbij, maar juist verder weg.

  Daarnaast verschillen we er van mening over in hoeverre je iemand aan de hand van een mening of tekst kunt duiden. Anders gezegd, jij legt de nadruk op de persoon en laat dat bepalend zijn voor het fixeren van de betekenis van de uiting. Ik leg de nadruk op de uiting en laat de kennis over de persoon niet bepalend zijn. Dat is dus een andere weging om tot betekenis te komen. Uiteraard laat jij ook de uiting meewegen en ik de persoon. Het is een relatief verschil om betekenis te bepalen.

  Inderdaad wordt een gemiddelde Nederlandse nieuwsconsument bijna dagelijks geconfronteerd met Wilders en zijn uitspraken. Dat is exact het verschil met Annabel Nanninga die het algemene nieuws niet of bijna niet haalt en aan wie de gemiddelde nieuwsconsument makkelijk voorbij kan gaan. ik kan me niet herinneren de laatste jaren in de papieren krant die ik lees (NRC) of incidenteel in een tijdschrift als De Groene of in de media die ik via Google Nieuws online volg ook maar iets over Annabel Nanninga gelezen te hebben. Behalve genoemd bericht van Jalta waarnaar Google Nieuws verwees. Misschien de reden dat ze mij niet irriteert. Ik vind het jammer dat je me niet op mijn woord gelooft.

  Like

 10. Ik geloof je wel op je woord. Ik volg je weblog nu al een tijdje en er is geen enkele aanleiding om aan je integriteit te twijfelen. Die staat buiten kijf. Het verbaast me echter wel. Dat de gemiddelde Nederlandse tv-kijker en/of krantenlezer die mevrouw Nanninga niet kent is begrijpelijk en ook maar beter voor hen. Maar ik veronderstel bij jou dat je meer leest dan alleen NRC, de Groene en wat Google Nieuws. Binnen de weblogs waar onderwerpen als vluchtelingenbeleid veelvuldig onderwerp van gesprek zijn, een onderwerp waarin ook jij je niet onbetuigd laat, duikt haar naam met regelmaat op, geciteerd als columnist, bejubeld of aan de schandpaal genageld. Van een belezen weblogger als jij met jouw range van belangstelling veronderstelde ik kennis op haar politieke uitlatingen wel als bekend.
  Ik leg inderdaad een sterk verband tussen een uitlating en de persoon die de uitlating heeft gedaan. Om het even heel grof neer te zetten. Als Joseph Goebbels verklaart dat de Joden een ‘Sonderbehandlung’ zullen krijgen, is dat niet hetzelfde als wanneer premier Rutte zou verklaren dat voor de toekomstige stroom vluchtelingen een speciale behandeling moet worden opgesteld. In principe doen ze dezelfde uitspraak dat een bepaalde groep een speciale behandeling krijgt. Ik zie je nog niet zo makkelijk Goebbels citeren, zeker niet binnen dit onderwerp en met dat citaat. Ook dat soort figuren deed echter wel een slimme uitspraken, maar door de kennis over de persoon, het regime dat ze vertegenwoordigen en de uitkomst van hun denkbeelden laat iedereen (en terecht) het wel uit zijn hoofd hen aan te halen om een betoog te ondersteunen. Dat speelt natuurlijk op allerlei niveaus en bij allerlei personen, dus ook bij die mevrouw Nanninga. Ik heb gisteren op mijn blog een recensie geplaatst van een boek dat een jaar of twee geleden verscheen over Tobi Goedewaagen (http://muizenest.nl/2015/10/27/een-onverbeterlijk-nationaalsocialist/), een van de kopstukken van de NSB en tot aan zijn sterfbed een overtuigd nationaalsocialist. Er zullen niet al te veel mensen zijn die deze erudiete klootzak kennen. Maar dat bijna niemand hem kent, betekent niet dat ik zomaar vrijblijvend hem kan gaan citeren als me dat in een bepaald betoog zo uitkomt.

  Tijd voor andere zaken weer, zoals het volgend van je andere blogs.

  Like

 11. @Muis
  Je gelooft me op mijn woord, maar acht het onwaarschijnlijk dat ik Annabel Nanninga niet beter zou kennen. Toch is het zo. Ik heb alleen grofweg een idee van haar en haar meningen. Door je steeds weer terugkerende aandacht voor deze persoon blijf je me associeren met haar. Het zal er wel bijhoren, maar ik vind het wat uit proportie raken.

  Natuurlijk is de persoon van invloed. Ik noemde de afweging ook relatief, niet absoluut. Als Hitler een prachtig boek over herdershonden geschreven zou hebben zonder een onbetamelijk woord erin, dan zou ik dat als hondenliefhebber was toch niet willen of kunnen inkijken. Zo stel ik me voor. Dat gaat om de allerergste gevallen. In die categorie wil Annabel Nanninga niet plaatsen. De grens voor mij is als een persoon buiten de wet treedt en zich daarmee diskwalificeert als drager van een acceptabele mening. Ook als dat om niet-politieke en verder keurige uitingen van zo’n persoon gaat. Als iemand een ‘verkeerde’ mening heeft maar niet buiten de wet treedt door haatzaaien of erger dan dat, dan wil ik zo iemand niet mentaal uitsluiten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.