George Knight

Debat tussen links en rechts

EU moet vluchtelingenstromen opvatten als aanval en politiek hard reageren

with 8 comments

bl

Pappen en nathouden is de oplossing die de EU kiest voor de vluchtelingencrisis. Het probleem wordt niet aan de bron aangepakt. Dat is de oorlog in Syrië waardoor een vluchtelingenstroom richting Europa op gang kwam waarbij andere Aziaten en Balkanezen zich aansluiten op weg naar West-Europa toen bleek dat de Europese grenzen zo lek als een mandje waren. Griekenland en Italië waren moegebeukt en staakten de controle van hun grenzen. De tussenoplossing die de Europese politiek nu het hoogst haalbaar vindt bestaat uit het met Turkije een dam opwerpen om daar de stroom te stoppen. Maar Turkije schroeft de vraagprijs steeds meer op.

Vluchtelingen zijn mensen van vlees en bloed in beroerde omstandigheden op de vlucht voor oorlogsgeweld die elders recht en onderdak zoeken wat hun in het eigen land onthouden wordt. Dat recht moet zonder bedenkingen erkend worden omdat Nederland zich daartoe verplicht heeft. Maar vluchtelingen zijn ook een politiek middel. Ze worden door landen gestuurd om andere landen te verzwakken. Vanwege het humanitair-juridische aspect lijkt het een taboe om dat zo ronduit te zeggen. Zonder dat besef komt de bewustwording in het publieke debat niet verder. En breekt de politieke leiding van de EU niet uit haar cocon van rondmodderen.

Laura Starink beschrijft in een column op haar blog dat het referendum van Geen Peil een klap is in het gezicht van hervormingsgezind Oekraïne: ‘Zonder westerse steun heeft het Oekraïne van Andrej, Artjom en Lomakina geen schijn van kans. Mocht dat mensen in het welvarende Nederland niet interesseren, dan dienen zij zich te realiseren dat een failed state aan haar oostgrens wel het laatste is wat Europa op dit moment kan gebruiken. Oekraïne heeft 45 miljoen inwoners. Noem het opvang in de regio.’ Zoals Geen Peil geen idee heeft wat het behalve het najagen van publiciteit precies met het referendum over Oekraïne wil bereiken, zo weten de EU leiders evenmin wat een succesvolle buitenlandse politiek is die de EU op de lange termijn verder helpt.

Zo buitelen oorzaak en gevolg over elkaar heen. Verschijnselen die het felst oplichten worden bestreden, maar niet de oorzaak van dat oplichten. Mede omdat de tijd verspeeld is om tot een analyse te komen en die stap voor stap uit te voeren. Zoals Geen Peil niet begrijpt dat de 45 miljoen inwoners van Oekraïne een tikkende tijdbom zijn die het best ontmanteld kan worden door dit land via een associatieverdrag aan verplichtende hervormingen van de EU te binden, zo begrijpt de EU onvoldoende dat het koste wat kost de oorlogen in Syrië en Oekraïne moet stoppen. Om zo bestaande of komende vluchtelingenstromen uit te sluiten. Als het moet door interventie omdat dit een frontale aanval op de EU is. De vluchtelingen zijn een politiek middel die door tegenstanders van de EU ingezet worden om de EU te verzwakken. Dat vraagt om een hard politiek antwoord.

Foto: Schermafbeelding van tweet Bloomberg Business, 19 oktober 2015 met verwijzing naar artikel ‘Assad Move on Aleppo Raises Fears of New Refugee Exodus’. 

8 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. ‘rondmodderen’ is nu wel erg cynisch. Heb je de beelden gezien, duizenden in kou, regen en modder omdat ze de grens met Hongarije niet over mogen? En ja, er wordt ook misbruik gemaakt van mensen op de vlucht. Door de politiek en door geldgierige ‘helpers’. Maar dat is geen reden om hen niet op te vangen. In plaats van de koppen bij elkaar voor een Europese oplossing, schuiven de individuele landen elkaar de problemen toe. Dat verzwakt Europa enorm. Geschuif met mensen van Ter Apel naar Zwolle en terug doet geen goed aan het imago van Nederland.

  Like

  Blewbird

  19 oktober 2015 at 20:08

 2. @Blewbird
  Ik ben bang dat je de essentie van m’n betoog mist. Niets voor niets schreef ik: ‘Vluchtelingen zijn mensen van vlees en bloed in beroerde omstandigheden op de vlucht voor oorlogsgeweld die elders recht en onderdak zoeken wat hun in het eigen land onthouden wordt. Dat recht moet zonder bedenkingen erkend worden omdat Nederland zich daartoe verplicht heeft.

  Maar dat is niet het hele verhaal. En zeker niet de sleutel tot de oplossing. Naar mijn idee moet de leiding van de EU beter dan nu beseffen of durven toegeven -en daarnaar handelen- dat de vluchtelingenstroom naast een juridisch, humanitair en logistiek aspect ook een politiek aspect heeft. Dat laatste dan wat het ontstaan ervan betreft.

  Ik pleit ervoor om in het publieke debat dat politieke aspect meer dan tot nu toe te benoemen of voorop te zetten. Laat maar uitkomen wie de actoren zijn die de vluchtelingenstromen richting Europa sturen. Waarom praat de leiding van de EU met meel in de mond? Waar zijn ze bang voor?

  Ik kan me zelfs voorstellen dat het laten ontstaan, laten voortbestaan of laten aanzwellen van de vluchtelingenstroom op enig moment door de EU als een oorlogsdaad wordt beschouwd. En dat de EU daar als zodanig op gaat antwoorden. Uiteraard met een reactie in de richting van de landen die dit veroorzaken en niet in de richting van de vluchtelingen.

  Like

  George Knight

  19 oktober 2015 at 20:33

 3. Ik kan me zelfs voorstellen dat het laten ontstaan, laten voortbestaan of laten aanzwellen van de vluchtelingenstroom op enig moment door de EU als een oorlogsdaad wordt beschouwd. En dat de EU daar als zodanig op gaat antwoorden. Uiteraard met een reactie in de richting van de landen die dit veroorzaken en niet in de richting van de vluchtelingen.
  ==============================
  Ik proef hier toch een beetje een oorlog in Europa, want………..
  zijn wij het niet die de aanzet hebben gegeven aan de oorzaak die liggen aan die vluchtelingenstroom?
  En we kunnen het maar niet laten om onze denkwijze over “Democratie” over te brengen op anderen, en een ieder die er maar iets anders over denkt is een dictator of iets dergelijks, maar past in ieder geval niet in ons plaatje,
  Roberto

  Like

  Roberto la Verita

  20 oktober 2015 at 16:24

 4. @Roberto
  Mijn stelling is juist dat het aan laten zwellen van de vluchtelingenstroom richting EU een oorlogsdaad is. De EU behoort daar dus op te reageren. Waarom gaan Arabieren trouwens naar Europa?

  Het zal zeker zo zijn dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Zoals door de VS dat onder valse voorwendselen Irak binnenviel. Maar nu zijn we een fase verder. Landen zoals de Russische Federatie en Turkije gebruiken de vluchtelingen in het Midden-Oosten als politiek middel. Laten we in de EU om te beginnen beseffen dat dit aan de orde is om het in het openbaar te bespreken.

  Met denkbeelden over democratie heeft zo’n reactie van de EU niets te maken. Die is gericht op het eigen voortbestaan, niet op het brengen van democratie in landen ver buiten Europa. Maar als die falende, instabiele of anderen ondermijnende landen de EU welbewust voor onoverkomelijke problemen stellen, dan moet de EU-lidstaten zich daarvan bewust zijn en optreden uit eigenbelang. Zoals elk zichzelf respecterend land dat behoort te doen.

  Like

  George Knight

  20 oktober 2015 at 16:37

 5. Zoals door de VS dat onder valse voorwendselen Irak binnenviel.
  ==================================================
  Ja, en hadden ze nu nog iets van geleerd dan waren die doden niet voor niets gevallen.
  Maar het tegendeel is waar, wij( het hele westen) kan het niet laten om “democratie” als exportmiddel te gebruiken.
  Het is geen verzonnen feit dat de huidige toestand in de wereld door de VS en de rest van de westerse landen is veroorzaakt ,en die onstabiliteit van die landen waar je over schrijft die wordt daar mede door veroorzaakt, of zelfs nog aangewakkerd.
  Roberto

  Like

  Roberto la Verita

  21 oktober 2015 at 13:00

 6. @Roberto
  Het is wellicht geen verzonnen feit dat aan de huidige toestand in de wereld de VS schuldig zijn, maar het is niet het hele verhaal. Zo hebben de VS echt niet de Krim bezet of zijn ze ooit Afghanistan binnengevallen om daar 10 jaar lang ongenadig huis te houden. Of wordt op dit moment de Europese vrede bedreigd door Russische troepen in Oost-Oekraïne die daar zeker niet door Oekraïne uitgenodigd zijn.

  Laten we evenmin het gebrek aan doelmatigheid, het veronachtzamen van de eigen bevolking en het gebrek aan respect voor de mensenrechten in vele Arabische en Afrikaanse landen vergeten. Uiteraard stoken uit eigenbelang grootmachten als de VS, China of de Russische Federatie in die landen, maar het is het establishment van genoemde landen toch echt zelf die er een puinzooi van maakt. En het eigen land niet ontwikkelt ten koste van de eigen bevolking. De vluchtelingenstroom uit allerlei Aziatische en Afrikaanse landen maakt dat duidelijk. Dat is een gevolg van die stagnatie.

  Laten we onderscheiden wat dat brengen van democratie precies betekent. Het is waar dat president Bush en hardliners en nietsontziende opportunisten als Dick Cheney vanuit hun politieke marketing dat idee van democratie verkondigen bezoedeld hebben. Zoals de nazi’s de Duitse taal. Verwerpelijk. Maar daarmee is democratie nog geen westers verzinsel dat ongepast zou zijn voor niet-westerse landen. Op een oprechte manier toegepast kan het werken.

  Anders gezegd, Bush heeft een langlopende ontwikkelingen van democratisering en dekolonisatie van allerlei landen verstoord. Maar daarmee is dat idee van dekolonisatie en democratisering niet dood. Vastklampend aan de macht verdedigen allerlei dictators hun greep op de macht door te stellen dat democratie en mensenrechten een westers verzinsel zijn dat voor niet-westerse landen ongeschikt is. Onzin uiteraard. Hiermee laten ze vooral hun eigen bevolking die ze deel zouden moeten laten nemen in de welvaart en waarmee ze de macht zouden moeten delen in de steek.

  Like

  George Knight

  21 oktober 2015 at 13:24

 7. Ja George, je kan het leuk vertellen, maar waren het niet de Amerikanen die de oorlog in Afghanistan in stand hielden door de tegenstanders van de Russen via Pakistan te bevoorraden?
  Som jij de landen eens op waar Amerika geen vinger in de pap hadden ,begin maar in Zuid Amerika, of nee doe het maar anders, noem de landen maar op waar het westen nog niet is geweest dan ben je eerder klaar.
  Maar wat je zeer zeker moet laten meetellen zijn de afspraken die zijn gemaakt door de grote vier tegen het einde van WO2.
  Deze afspraken hadden moeten dienen voor de (toen) toekomstige wereldvrede, en verstoorde die Afspraken?
  Bovendien, ik zou de laatste zijn die zou zeggen dat de RF geen fouten zou maken

  Roberto

  Like

  Roberto la Verita

  21 oktober 2015 at 16:14

 8. @Roberto
  Natuurlijk kent elke oorlog reacties op reacties. Dat zien we nu op dit moment in Syrië waar allerlei coalities door elkaar heen lopen. En vrienden verschillende vijanden hebben. En vijanden verschillende vrienden. Maar dat rechtvaardigt niet de Russische inmenging in Afghanistan die de Russen niet konden winnen. Zoals de Amerikanen niet in Irak konden winnen. Je draait het om.

  Ik begrijp niet waarom je me vraagt om de inmenging van de VS in andere landen op te sommen. Waarom zou ik dat doen? Voor het Amerika van de laatste 15 jaar heb ik geen goed woord over. Het reageert als het niet moet reageren, en reageert niet als het wel had moeten reageren. De buitenlandse politiek van de VS is slecht doordacht en simplistisch. Ik begrijp er niets van.

  Maar op dit moment is de Russische Federatie de grootste bedreiging voor de Europese veiligheidssituatie. Probleem is dat Putin de ene misstap met de andere misstap probeert te verhullen. Zodat hij steeds dieper zinkt. Dat gaat van kwaad tot erger en verzwakt vooral zijn eigen land. Dat gaat dus verder dan de mechanismen van ‘normale’ machtspolitiek waarmee alle grotere landen zich noodgedwongen bezighouden.

  Die persoonlijke noot van de leider is het verschil met de VS dat in de buitenlandse politiek vaak een scheve schaats rijdt en niet ophoudt zich arrogant tegenover andere landen te gedragen, maar wel het oog op de bal houdt: het belang van de VS. Hoe diffuus dat trouwens is door de zelfgerichtheid van het internationaal bedrijfsleven dat buiten alle nationale staten gaat.

  In de logica van Putin gaat het niet om het belang van de Russische Federatie, maar om het eigenbelang van Putin en z’n zakenvrienden. Dat in stand houden is zijn bestaansreden. Ze hebben de Russische Federatie gekaapt voor eigen gewin. Zonder dat er tegenkrachten worden toegelaten die dat aan de orde mogen stellen. Zoals in een functionerende democratie gegarandeerd is. Hoe onvolkomen dat vervolgens ook gebeurt.

  Wie dat verschil niet wenst te zien begrijpt het verschil niet tussen ‘gewone’ machtspolitiek vol bedenkelijke en verwerpelijke kantjes van China, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan etc. en de politiek van een land als de Russische Federatie dat functioneert vanuit de privatisering van de staat en dat met een leiderschapscultus, oorlogszuchtig nationalisme, propaganda, een terugblik op het verleden, en gedachten vol revanche vormgeeft.

  Like

  George Knight

  21 oktober 2015 at 16:42


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: