Partij voor de Dieren stelt raadsvragen over aanbesteding Eliasson

pvdd

Mede naar aanleiding van de posting ‘Is het project van Eliasson bij CS Rotterdam correct aanbesteed?’ op dit blog stelt Ruud van der Velden namens de Partij voor de Dieren raadsvragen. Vraag is of de aanbesteding van een kunstproject in de openbare ruimte transparant is verlopen en de Europese richtlijnen zijn gevolgd. Op het Stationsplein bij CS Rotterdam heeft de Commissie De Bruin de Deens-IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson geselecteerd om een kunstwerk te maken. Het juryrapport is tot nu toe niet openbaar gemaakt.

Er is meer kritiek. Hoewel de schaal van het werk door Eliasson nog niet definitief is bepaald kwam er kritiek dat beide wereldbollen die iconisch en symbolisch moeten zijn de zichtlijnen op het Stationsplein zullen aantasten. De locatie wordt ter discussie gesteld door Rotterdammers die trots zijn op hun nieuwe Centraal Station. Wegens de schaarse ruimte roepen projecten in de openbare ruimte trouwens vaak tegenstand op. Daarom proberen selectiecommissies behoedzaam te opereren en zoeken ze vaak de geslotenheid op om de tegenstand op afstand te houden. Maar dat mag een openbare verantwoording uiteraard niet in de weg staan.

Foto: Schermafbeelding van raadsvragen van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, 21 augustus 2015.

Advertentie

Een gedachte over “Partij voor de Dieren stelt raadsvragen over aanbesteding Eliasson

 1. Rotterdam, 1 september 2015. 15bb6812

  Onderwerp:
  Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) over de aanbesteding van het kunstproject “Kissing Earth” van Olafur Eliasson
  http://bit.ly/1L7n3xk

  Aan de Gemeenteraad.

  Op 21 augustus 2015 stelde J.D. van der Lee (Partij voorde Dieren) ons schriftelijke vragen over de aanbesteding van het kunstproject “Kissing Earth” van Olafur Eliasson.

  Inleidend wordt gesteld:
  De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van het kunstproject “Kissing Earth” van de kunstenaar Olafur Eliasson. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de gevolgde procedure met betrekking tot de aanbesteding van het kunstproject en heeft daarom de volgende vragen:

  Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

  Vraag 1:
  Is er een aanbestedingsprocedure gevolgd voor het kunstproject “Kissing Earth”? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke procedure is hiervoor gevolgd?

  Antwoord:
  Ja, voor de selectie van een kunstenaar is in de periode 2013 – 2014 een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen die als volgt is ingevuld. Een selectiecommissie van externe onafhankelijke deskundigen heeft in opdracht van de gemeente een selectie gedaan. Op basis van een programma van eisen hebben de leden van de selectiecommissie een kandidatenlijst van 25 kunstenaars opgesteld, waaruit op zorgvuldige wijze een shortlist van vier internationaal werkende kunstenaars is samengesteld. Op uitnodiging van de selectiecommissie hebben deze vier kunstenaars de locatie bezocht en hebben zij voorstellen gemaakt. Uit deze voorstellen heeft de commissie het werk Kissing Earth van Olafur Eliasson geselecteerd. Hiermee is beoogd een kunstenaar te selecteren die het ontwerp zou maken en indien daarna tot realisatie besloten wordt, het object zou realiseren. Na de selectie is aan deze kunstenaar opdracht verstrekt voor het uitwerken van het ontwerp van het kunstobject.

  Een opdracht voor de realisatie van het object is nog niet verstrekt. De wijze waarop deze opdracht zal worden verstrekt is afhankelijk van de uitwerking van het ontwerp en de te verkrijgen financiering. Op het moment dat het ontwerp is afgerond, duidelijk is op welke wijze en met welke middelen de realisatie kan plaatsvinden en daarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal de opdracht voor realisatie worden verstrekt.

  Vraag 2:
  Kan het college aangeven welke aanbestedingsregels er zijn toegepast? Kunt u dit beargumenteren? Indien nee, waarom niet?

  Antwoord:
  De regels van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn toegepast. Die regels zijn in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012. Zie ook het antwoord op vraag 3.

  Vraag 3:
  Is het college van mening dat het kunstproject volgens de Europese richtlijnen aanbesteed had moeten worden? Indien nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Het college is van mening dat het kunstproject niet Europees aanbesteed had moeten worden omdat de drempelwaarde waarboven een Europese aanbesteding verplicht is niet wordt overschreden. De opdracht aan Eliasson is een gemengde opdracht voor diensten (ontwerp) en werken (realisatie) die in onderdelen wordt verstrekt. Van deze gezamenlijke opdrachten is de waarde van het “werken”-deel het hoofdbestanddeel. Aanbestedingsrechtelijk moet de opdracht dan ook beschouwd worden als een opdracht voorwerken. De Europese drempelwaarde waarboven een openbare aanbesteding verplicht is bedraagt Euro 5.186.000. De waarde van de opdracht blijft ruim onder deze drempelwaarde. Gezien de waarde van de opdracht is volgens de Aanbestedingswet een meervoudig onderhandse aanbesteding passend. Voor de opdracht aan Olafur Eliasson geldt dat die procedure is doorlopen (zie het antwoord op vraag 1).

  Overigens zou ook de opdracht voor het ontwerp, als die als zelfstandige opdracht zou worden beschouwd, niet Europees aanbestedingsplichtig zijn geweest. De deelopdracht voor het ontwerp blijft ruim onder de Europese drempelwaarde voor opdrachten voor diensten (Euro 207.000).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.