Varoufakis plant vorming van een pro-Europese beweging

Meer democratie in de EU is gewenst. Want dat schort er tot nu toe aan. Dat kan door verkiezingen voor het Europese parlement met Europese partijen. De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis wijst in een interview met Der Spiegel op de vorming van een pan-Europese beweging. Hij omarmt het hoefijzermodel dat linkse en rechtse partijen niet door het centrum, maar over de flanken verbindt. Zo’n alliantie kan de aanzet voor andere partijen geven om zich ook over grenzen heen te verenigen. Zodat de diverse fracties in het Europarlement rond een ideologie of programma worden omgevormd tot partijen.

Interessant is dat Varoufakis zich profileert als pro-Europees. Hij zet zijn nieuwe beweging bewust af tegen de andere radicalen die zich nog onlangs verenigden tot een nieuwe extreem-rechtse fractie in het Europees Parlement onder leiding van het Franse Front National. Verder met de PVV, Vlaams Belang, FPÖ en Lega Nord. Op de PVV na populistische en rechts-nationalistische partijen die politiek en financieel in het vaarwater van het Kremlin terecht zijn gekomen omdat ze bruikbaar zijn om de macht van de EU te helpen verzwakken.

Ook Syriza waar Varoufakis deel uitmaakt van een links-radicale factie zoekt om strategische redenen toenadering tot Putin. Daarom is deze stap van Varoufakis opvallend. Want electoraal zet hij zich als radicale pro-Europese beweging af tegen de radicale anti-Europese beweging zoals die door de Marine Le Pen (Fractie Europa en Vrijheid) en Nigel Farage (Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie) vertegenwoordigd wordt. Of deze alliantie van Varoufakis meer wordt dan een proefballonetje en hoe pro-Europees de inzet precies is valt te bezien. De waarde van het initiatief zit ‘m vooral in het streven naar een Europese beweging.

79 gedachten over “Varoufakis plant vorming van een pro-Europese beweging

 1. Baseer je nou al je conclusies over zijn positie en plannen op dat korte stukje, of heb je het hele interview gelezen? Ik lees dat er helemaal niet in nl. – m.n. je opmerking over het hoefijzermodel, terwijl hij het nota bene over een centrumpartij als het CDU heeft. Het gaat hem bovendien niet om de vorming van een partij, maar om een bundeling van krachten tegen een gezamenlijke politieke vijand.

  Like

 2. @Joke
  Ja, het gaat om een alliantie, een beweging. Ik beoordeel dat initiatief als positief omdat het andere nationale partijen tot nadenken kan stemmen om zich ook meer Europees dan tot nu toe op te stellen. En interessant is dat radicalen zich dan niet bij voorbaar anti-EU opstellen zoals tot nu toe gangbaar is.

  Omdat Varoufakis als links-radicaal ook conservatieven uitnodigt om mee te doen kan ik dat niet anders dan een hoefijzermodel zien. Hij zoekt bewust een breed politiek platform. Men kan van mening verschillen of het CDU een centrumpartij of een rechts-conservatieve partij is. Ik denk het laatste.

  Like

 3. Kom op nou, George, niemand kan serieus menen dat de CDU een partij van de extreme rechterflank is. Men kan met enig recht iedere partij wel als extremistisch zien, afhankelijk van de eigen positie en van bepaalde standpunten die men verafschuwt, maar de CDU is een partij van het establishment – en dus centrumrechts. Noem anders eens een standpunt van hen dat de status quo uitdaagt (ipv deze te bevestigen en verdedigen)? Volgens mij kleur je het plaatje teveel in naar je eigen ideeën en wensen.
  Afgaande op wat Varoufakis de afgelopen tijd gepubliceerd heeft*, gaat het om een gelegenheidscoalitie van democratisch gezinden tegen anti-democraten – meer specifiek gaat het hem om de tegenstelling tussen resp. degenen die voorstander zijn van een unie van soevereine staten, of van een federatieve EU (in de vorm van 1 staat). Die lijn loopt dwars door de grote centrumpartijen heen, want terwijl hij Schäuble als zijn grootste tegenstander aanmerkt, is er wat Merkel en andere CDU-ers betreft kennelijk nog hoop. Het gaat dus enkel om een brede beweging die zich achter het soevereine alternatief opstelt – dat wil toch nog bij lange na niet zeggen dat je ook andere standpunten en posities met elkaar zou moeten delen – juist niet.
  Maar of en hoe de radicale rechtse partijen die jij noemt volgens YV daarin passen weten we niet, want daar heeft hij het zo te zien niet over. Je zou kunnen stellen dat zij ook pro-soevereiniteit zijn – maar dan zitten we dus wel zijn visie voor hem in te vullen.

  * m.n. het artikel in Die Zeit: http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/17/dr-schaubles-plan-for-europe-do-europeans-approve-english-version-of-my-article-in-die-zeit/

  Like

 4. Als de Griekse tragedie iets duidelijk heeft gemaakt, is dat het aan ‘democratie’ totaal ontbreekt in Europa. Heiner Flassbeck, die vaak samenwerkt met Costas Lapavitsas, hoogleraar economie (African studies) in Londen en Syriza kamerlid, voorspelde november vorig jaar al dat Berlijn en volgelingen niet zouden luisteren naar een ‘socialistische’ Griekse premier. En riep op tot een pan-Europese samenwerking van … zuidelijke landen in Europa.

  Deze reactie plaatste ik vanmiddag in The Guardian:

  [quote]The whole idea of “national humiliation” really gets in the way of Greece and EU/IMF representatives issues[/quote]

  Do you really think a real discussion took place over the “issues” at stake? First of all both parties knew already in 2010 that the dept of Greek was unsustainable and a dept write-off of at least 33% was necessary (and justified because of the extremely naive – or arrogant -and utopian neoliberal idea before 2008 that insufficient credit-worthyness could be compensated with growth in the future) and secondly austerity measures dictated by the IMF in nearly all countries it dealt with was met with unavoidable devaluation in order to obtain growth. Has there been any serious discussion over this in the last 5 years? No.

  Now, you can’t treat Greece as an American homeowner gone broke, but you can misuse Greece as a gate for public money used to pay off the odious depts to the bankers or have the ECB buying the depts.

  In a speech in Athens in november 2014 dr. Heiner Flassbeck already predicted that Berlin would never listen to a Greek socialist prime minister (after 20 minuten or so). In Der Spiegel Wolfgang Münchau writes “S.P.O.N. – Die Spur des Geldes: Wie Deutschland den Euro sprengt” (how Germany blows up the euro). Flassbeck wrote the same more than ten years ago. In fact, Germany has used the euro to devaluate their original Mark and this has ended up in a particular exportproduct to the south: unemployment. One does not have to be a rocket scientist or an economist to understand the whole problem in half an hour and what the “discussion” was all about. Just sheer logic. In English:

  http://www.flassbeck-economics.de/someone-has-to-be-a-debtor-if-someone-else-wants-to-be-a-creditor/

  Uiteraard maakt Varoufakis zich zo breed mogelijk. En als Podemos in Spanje terug schrikt van de gebeurtenissen in Griekenland dan komt er niets terecht van ‘Democracy rising’ in Europa. En dan komt het momentum inderdaad terecht in handen van … Marine Le Pen. Met dank aan paus Schäuble en zijn kardinaal Dijsselbloem. Flassbeck stelt aan het eind van zijn speech ook dat ratio geen kans maakt tegen de neoklassieke religie.

  Like

 5. @Joke
  Ik kan je niet volgen en begrijp niet wie je denkt te weerspreken. Natuurlijk is het CDU geen partij van de extreme rechterflank. Dat beweert ook niemand. Het is een rechts-conservatieve partij zoals in Nederland de VVD of in het Verenigd Koninkrijk de Conservatieven. Varoufakis neemt juist scherp afstand van rechts-extremistische partijen zoals het Front National, maar niet van wat in Frankrijk fatsoenlijk rechts wordt genoemd.

  Ik verschilde met je van mening of het CDU een rechts-conservatieve of een centrumpartij genoemd kan worden. Dat laatste beweerde je. Dat zie ik niet. Bij een centrumpartij denk ik eerder aan de Duitse FDP, de Britse Liberal Party, het Nederlandse D66 of de Franse partij rond François Bayrou. Zeker is het CDU een partij van het establishment, en dus per definitie conservatief. Kanselier Merker personifieert dat conservatisme dat staat in de traditie van Konrad Adenauer.

  @Arjan
  Varoufakis is een interessant fenomeen. Enerzijds heeft hij genoeg zelfkennis om toe te geven -wat hij na zijn aftreden deed- dat hij geen goede politicus is, maar anderzijds weerhoudt hem dat er niet van om zich politiek te uiten. Misschien is hij vooral een ideeënman die de praktische politiek maar beter aan anderen kan overlaten. Het spuien van ideeën in columns en interviews is dan een goede middenweg tussen praktische politiek en wetenschap in.

  Iedereen trekt de eigen les uit de Griekse crisis. Ik denk dat het Europa vooral kleiner heeft gemaakt in die zin dat Europeanen meer dan voorheen over elkaar praten. En dat is positief. Het ontbreekt niet aan democratie in Europa, maar deze is onvolledig en schiet tekort.

  Ik zie de revisie als een pakket. We staan naar mijn idee voor de uitdaging om de EU te democratiseren, Griekenland tot het inzicht te brengen dat hervorming van de overheid en de economie in het eigen belang is, de macht van de banken terug te dringen, de politiek te herbronnen en deze te de-economiseren, en interne en externe destructieve krachten de pas af te snijden. Het lijkt me niet zo zinvol om te blijven hameren op een van deze punten zonder de andere aan te pakken. Ik denk dat alleen een integrale aanpak werkt.

  Like

 6. Alvorens voorbarige conclusies te trekken wellicht de moeite waard om eerst eens Varoufakis’ “Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise” (ISBN 978-95614-051-8, €5,-) en hoe hij, los van de eurocris, met een vlotte, populair wetenschappelijke pen, vanuit min of meer de optiek van het historisch materialisme de hedendaagse economie aan zijn dochter in Australie verklaart.

  Wat deze man, die in raketsnelheid omhoogschoot van minister tot een door enkelen verafgode populaire economische superstar, niet wil, wordt duidelijk. Maar wat hij wérkelijk wil blijft vaag hangen tussen een verlichte vorm van marxistische en keynesiaans-staatskapitalistische hypothesen.

  Afgezien van de inhoudelijke kant, blijft de indruk achter dat óók hij in de schier oneindige eurocrisís nieuwe kansen ziet om zijn specifieke denkbeelden politiek te kunnen vermarkten. Zoals Schäuble zei “Eine Krise kann mann ausnützen, Juncker zei het wat anders, “We proberen wat en als er dan geen gemekker ontstaat…” En Hollande n.a.v. ‘Griekenland’ tijdens Bastilledag j.l. opriep tot een euroregering.

  Gegeven Varoufkis’ ideologische vorming en overtuiging en de manier waaróp Varoufakis opereert -intelligent, uiterst provocatief tot aan beledigende onbeschaamdheid toe- roept de vraag of hij in het geheim geen dubbele (persoonlijke) agenda voert.

  Like

 7. @George:
  Er is toch algehele consensus over dat de christendemocraten tot de centrumpartijen gerekend mogen worden, evenals sociaaldemocraten en liberaal-democraten – sla in het geval van de CDU wikipedia er maar op na. Hoe ‘centrum’ ze werkelijk zijn daar kan je dan wel zo je eigen definitie van hanteren, hoewel we dan algauw in een spraakverwarring terechtkomen, maar van de uiterste rechterflank – zoals jij suggereert met je opmerking over het hoefijzermodel – zijn ze beslist niet. Ik begrijp überhaupt niet wat dat hoefijzer hier mee te maken heeft, en je sprongetje naar extreemrechtse Europese partijen kan ik al helemaal niet volgen, aangezien Varoufakis het daar totaal niet over heeft (en het er helemaal niet toe doet of er verder nog programmatische overeenkomsten zijn).

  Like

 8. @Joke
  Nu leg je me opnieuw iets in de mond dat ik niet beweer, namelijk dat het CDU een rechts-extremistische partij is. Dat is het niet en nogmaals, ik karakteriseer deze partij als rechts-conservatief. Varoufakis zet zich af tegen het rechts-nationalistische en anti-Europese Front National, dus heeft het daar wel degelijk over.

  Men kan er van mening over verschillen wat centrumpartijen zijn. Er bestaat een definitie dat het CDA, de PvdA en de VVD de centrumpartijen zijn met hun radicale evenknieën SGP, SP en PVV. Tot enige tijd geleden volgde ik die indeling, maar door het opschuiven naar rechts van de bestaande politieke partijen zie ik bijvoorbeeld de PvdA en de VVD niet langer als centrum- of middenpartij, maar als rechts-conservatieve partij. Trouwens, de term conservatisme bedoel ik niet per definitie als pejoratief. Voor Duitsland zie ik hetzelfde opschuiven naar rechts en een behoudend programma bij de CDU.

  In het hoefijzermodel kan de overstap tussen links en rechts op verschillende manieren bekeken worden. Als alleen de meest extreme varianten elkaar raken, dan heb je gelijk. Maar gangbaar lijkt me ook om over een hoefijzermodel te praten als rechts-radicaal en links-radicaal elkaar via de flanken raken zonder dat ze bij elkaar gevoegd worden door een centrumpartij. Zowel Die Linke waarnaar Varoufakis lonkt als het CDU zijn niet extremistisch.

  Like

 9. @ King Billy. Wat zijn dit voor vage verdachtmakingen? Die kun je beter richten aan het adres van de politieke elite van het IMF die de conclusies van de eigen economen onder tafel schuiven! Simon Wren Lewis vat e.e.a. samen in The IMF, Greece and economic reality
  http://mainlymacro.blogspot.nl/2015/05/the-imf-greece-and-economic-reality.html

  SWL ziet inhoudelijk niet wat er mis is met de ideeën van Varoufakis en experts als James K.Galbraith en Leo Panitch zien V. naast briljant als diep democratisch. Is Heiner Flassbeck bij jou ook verdacht? Bewijs maar eens wat is er mis is bij V. en dan concreet en zonder hokjes-mentaliteit.

  Like

 10. Het hoefijzermodel wil inderdaad zeggen dat de 2 uitersten dichter bij elkaar liggen dan de flanken. Als eerder de flanken dicht bij elkaar liggen, krijg je immers geen hoefijzer. Vervolgens stel je dat er eigenlijk geen centrum is, omdat alle centrumpartijen rechts (geworden) zijn. Daar ben ik het op zich niet mee oneens, maar in dat geval is het dus niet eens mogelijk dat ze ‘bij elkaar gevoegd worden door een centrumpartij’ (los van de vraag waarom dat dan zou moeten; want nogmaals: het gaat slechts om een alliantie die samen optrekt op 1 bepaald punt, niet om de vorming van een regeringscoalitie o.i.d.). Ik denk echter niet dat Varoufakis zo’n partij niet bij zijn beweging zou verwelkomen, integendeel – als daar een vacuum heerst, dan is dat niet zijn schuld. Maar het politieke centrum is in de regel toch pro-Europa – al gaat het er hier juist om wat voor EU men dan voor ogen heeft. Dat laatste draait echter om een keuze die zelden ter sprake komt en waar volgens mij de verschillende partijen intern verdeeld over zouden zijn, als je die vraag aan de orde zou stellen.

  Like

 11. @George Knight ==Varoufakis zet zich af tegen het rechts-nationalistische en anti-Europese Front National, dus heeft het daar wel degelijk over. ==

  Evenzo zet hij zich af tegen de gehele europese (euro)politiek met Schäuble van de Bündnis CDU/CSU onder leiding van Merkel als voorpost. “Ik had voor hetzelfde geld het Zweedse volklied kunnen zingen.”

  @Arjen Fernhout. Geen vage verdachtmakingen. Varoufakis werkte tijdens zijn kortstondige ministerschap met een kleine werkgroep op zijn minsterie in het geheim aan een Grexit. Dat deed hij niet om zich op eventualiteiten voor te bereiden. Hij weet, als alle andere betrokkenen dat een Grexit niet mogelijk is zonder een uittreding uit de EU, die bij voorbaat werd uitgesloten. Waarom deed hij het dan? Zinspeelde Varoufakis op een vertrek uit de EU?
  Vervolgens was voor de inmiddels als minister uitgerangeerde Varoufakis de wereld te klein toen Schäuble die optie tijdens de 17-uurs marathononderhandelingen deze optie suggereerde. Dit buitte hij met de nodige retoriek optimaal uit.
  Bovendien, de oplossingen die hij suggereert, komen neer op meer geld voor meer ‘staat’. Let wel, de indivíduele lidstaten.

  “Dezentralisiert (van kosten voor de staat) insofern, als keine neue Institutionen vorgeschlagen wird, die die Souveränität der Mitgliedstaaten aushohlen könnte. Im Gegenteil, die vier politischen Strategien stärken die Nationale Souveränität von den nationalen Haushalten als die Schulden, (etc….) übertragen werden auf die Europäischen Instititutionen.” Huh?
  Waar moeten die instituten het geld vandaan halen? Hoe rijmt versterking van de ‘Nationale Souveränität’ met Europese eenwording?

  Evenzo haalt hij Target2 erbij. En dat is nieuw. In plaats van een voorstel om jaarlijks af te rekenen zoals in de VS, stelt hij dat centrale banken de rentewinsten over positieve saldo’s -voorzover deze überhaupt bestaan omdat niet wordt afgerekend- worden verrekend met de negatieve saldo’s.

  Dan de keynesiaanse oplossing. Dat betekent nog hogere staatsschulden, die de eurozone zich niet permitteren kan. Of was de Griekse ‘oplossing’ niet keynisiaans?’ Veel geld toestoppen die om tal van redenen resulteerden in schulden die niet meer draagbaar zijn. Hetgeen zelfs keynisianen, waaronder Flassbeck, erkennen. Waar overigens door alle betrokken partijen fouten zijn gemaakt na de eerste haircut.
  Overigens hebben in 1991/92 uitgerekend een honderdtal Duitse hoogleraren reeds gewaarschuwd voor de invoering van een gemeenschappelijke munt. In 2001 werd dit nog eens herhaald.

  Waar de uiterst kwetsbare Eurozone dringend aan toe is, is een ‘Europese Schulden Top’, i.p.v. van al die eurotoppen waar de Eurozone weer gered moet worden. Want Griekenland is slechts een exemplarisch topje van een snel groeiende ijsberg. Als bijvoorbeeld de Duitse export naar landen buiten de EU a.g.v. exogene factoren terugvalt gaat het in heel Europa pijn doen. Een recessie in China of de VS is desastreus voor de zwaar verschuldigde Eurozone, die haar zaakjes niet op orde heeft. Nog afgezien van een ingrijpende demografische veranderingen. Met als uiteindelijk gevolg nog hogere staatsschulden omdat dan lidstaten fiscaal moeten bijsturen met alle gevolgen vandien.

  In hoeverre ‘democratie’ à la Varoufakis daar iets aan kan bijdragen, valt nog te bezien. Of bedoelt hij daarmee draagvlak vinden onder de Europese bevolking voor minder prettige vooruitzichten, die ook zonder zo’n Scenario te verwachten zijn alsd de kern van de Eurozone solidair met de periferie wil zijn? Of moet worden?
  Snuffel in dit verband ook eens bij S.P.O.N. hoe Griekse democratie in de oudheid en heden ten dage met Syriza en Varoufakis in verhouding tot ‘chaos’ staat ondanks dat het Griekenland van nu niet meer het Griekenland uit de oudheid is, waar steden elkaar bevochten en zich langzaam tot een staat verenigden. Veelal door schulden of tekort aan geld gedwongen.
  Oh ironie, een voorbeeld dat Bismarck voor ogen stond toen hij allerlei Duitse koninkrijkjes aan elkaar reeg onder het Motto ‘Alle Menschen sind Brüder”.
  In tegenstelling tot Frankrijk dat Het Romeinse Rijk, bestuurd vanuit Rome, voor ogen stond. Met alles wat in die tussentijd heeft plaatsgevonden, waaronder Marx’s “Proletarier aller Landen, vereinigt euch.”

  Europese eenheid heeft nog een lange weg te gaan en heeft het wellicht aan zichzelf te danken dat nu Varoufakis tot een soort van superstar kon opstaan. Of hij, zeggende een overtuigd Marxist te zijn , meent als een moderne Phoenix uit de as Europa de weg te wijzen, is nogal hoog gegrepen.

  Like

 12. @King Billy Een ‘realo’ (zo noem ik je maar even) hoeft nog geen realist te zijn. Misschien
  Moet je wat verder kijken dan Duitse kranten. Men heeft zich juist afgevraagd waarom er geen plan B was en waarom Tzipras zo naïef was om te geloven dat de instituties hem de ruimte zouden geven. Die vraag is bij realnews maar ook elders diverse malen aan diverse Griekse professoren en parlementsleden gesteld. Ik neem genoegen met het antwoord dat Varoufakis geeft. Google Guardian Greece > Greece rocked by reports of secret plan to raid banks for drachma return.

  Bij Prof. Costas Lapavitsas, om maar een voorbeeld te noemen, die van meet af aan op een Grexit heeft aangestuurd, wordt dat duidelijk. Bij een emotionele bijeenkomst stelt deze dat de gevolgde strategie niet de juiste was, maar dat hij de code of conduct, de democratisch gekozen politieke lijn nooit heeft gedwarsboomd:

  […] Why, then? Why this capitulation? Why have we come to this after all the enthusiasm of six months ago? After all the, the surge of grassroots support in this country and in Europe? Why, why this? The answer is clear to me. And it has to do with the wrong strategy, that was good enough to win elections, to triumph over elections, but it proved disastrous in government. Wrong strategy that has collapsed. That’s the reason for it. What is this wrong strategy? It’s very simple, expressed openly time and time again. We will achieve radical change in Greece, radical change in Europe, and we will do it within the Eurozone. That was the strategy. Well, that’s not possible, period. That’s not possible. That’s the lesson of the last few months. This is simply not possible.
  And that’s not because of ideology. It isn’t a matter of ideology, neoliberal ideology or anything else. And it isn’t a matter of the balance of political forces. A number of times I’ve heard of the balance of political forces. And there’s a debate now and there’s an argument bubbling up again, let’s wait for the balance of political forces to change in Europe, if Podemos gets elected, and then things will be new again and different. You’ll wait a long time. A very long time, because things are not going to change that way.
  Why? Because the monetary union in which, to which Greece belongs, is not ideological. I mean, it is, but it isn’t just ideology. And it isn’t just a balance of forces. It is an institutional mechanism. The sooner the Greeks understand this, the better for all of us. It is an institutional mechanism, it is a monetary union that’s, it’s a hierarchical body that works in the interests of big business and in the interests of a few countries within it. That’s what the EMU is. […] (overeenkomstig met wat b.v. Ewald Engelen in Nederland e.v.a. hier en elders stellen).

  Prof. Leo Panitch stelt dan een Grexit nu op [b]het verkeerde tijdstip[/b] komt. Maar vult Lapavitsas verder aan:

  […] That said, Costas is right. He’s right in the sense that five months have been wasted not in devising an alternate strategy. Five months have been waste in not building the capacities of the non-commodified, egalitarian forces in the state. And in society, to link together and build the strength to carry through the necessary project that Costas is describing […]

  Jouw ‘Huh?’ Waar moeten die instituten het geld vandaan halen? Hoe rijmt versterking van de ‘Nationale Souveränität’ met Europese eenwording? op de zin die begint met ‘Dezentralisiert’ vang ik (om het me makkelijk te maken) op met een antwoord van Leo Panitch:

  ….. But there’s no question about the geostrategic implications of all this. And the geostrategic worries that the major players have, and the geostrategic games that they’re playing are very much at work here. So we saw last week a haircut being given to the Ukrainians on their debt. And the IMF stumping up additional support to the Ukraine while the squeeze is being put on the Syriza government. And the despicable thing about this of course is that people even equate in terms of democracy these very suspicious Ukrainian nationalists and their supporters with the ultra-democratic leftists that Syriza represents. And that’s appalling.

  So the hypocrisy here is obvious. It’s despicable. But even on a larger scale there’s a bigger hypocrisy, and that is that the European Central Bank is engaged in quantitative easing in a big way, finally following what the Federal Reserve did to contain the crisis in the United States. Which means it’s buying the bad debt from banks, both state debt and private debt from banks. Especially private debt from banks, all over Europe. It’s not buying the bad debt off the Greek banks. Greek is being, and Varoufakis pointed to this explicitly at the meetings this week, it’s not being allowed to partake in quantitative easing, and that’s a much bigger thing than the discrimination that’s taking place between the Ukraine and Greece ….

  Dus Varoufakis drukt zich in de zin die begint met ‘Dezentralisiert’ netjes uit als hij stelt dat hij wenst dat de Griekse staat niet langer gediscrimineerd wordt.
  Google: Tzipras Deals Another Hand to EU Leaders (geen link anders gooit WordPress deze reactie in de spambak).

  Op de rest wil ik ook wel ingaan (vanavond), maar niet zonder reactie op wat Heiner Flassbeck in die audio stelt. Anders heeft een discussie geen zin.

  Like

 13. @Joke
  Als je niet leest wat ik zeg en mijn woorden verkeerd blijft weergeven, dan houdt het op. Zo zeg je dat ik zeg dat er geen centrumpartijen zijn, terwijl ik die expliciet noem: de Duitse FDP, de Britse Liberal Party, het Nederlandse D66 of de Franse partij rond François Bayrou. Het politiek spectrum in Europa is naar mijn idee de laatste jaren naar rechts opgeschoven zodat middenpartijen rechtse partijen werden. Meer zeg ik niet.

  Wat voor beweging Varoufakis precies voor ogen heeft weten we niet. Evenmin welke voorwaarden hij aan z’n partners stelt. Het initiatief valt op vele manieren te lezen. Als kritiek op Syriza en Tsipras tot het willen herschikken van de politiek of het willen verdelen van zijn opponenten. Ik denk niet dat Varoufakis gezien zijn reputatie veel voor elkaar krijgt in de Europese praktische politiek. Ik zie de waarde ervan elders, namelijk in het perspectief dat het anderen op hechtere pan-Europese samenwerking geeft.

  Like

 14. Ekathimerini.com heeft een reconstructie van de koers die Varoufakis voorstond en de geheime voorbereiding in een team met 5 personen van een Grexit. Of het klopt kan ik niet beoordelen. Hij kreeg uiteindelijk niet het groene licht voor de uitvoering, zou tegen software-problemen oplopen bij de omzetting van euro’s naar drachmes en had te weinig mensen om het plan uit te voeren.
  http://www.ekathimerini.com/199945/article/ekathimerini/news/varoufakis-claims-had-approval-to-plan-parallel-banking-system

  Reactie van Varoufakis op bovenstaand bericht:
  Ex-Finance Minister Yanis Varoufakis has admitted that a report by Kathimerini concerning his comments to investors about having explored a plan to create a parallel payment system while in office were accurate but he insists that he did not intend to take Greece out of the euro.
  http://www.ekathimerini.com/199951/article/ekathimerini/news/varoufakis-admits-plans-for-parallel-payment-system-denies-grexit-goal

  Zie voor een analyse van dat geheime drachme plan en de politieke reacties nu:
  http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/syriza-rocked-reports-secret-drachma-plan-316603

  Like

 15. @Arjen Fernhout. Griekenland is deel van de Eurozone. Ukraine niet, waar het handelsdeel van het associateverdrag tot voorlopig januari 2016 buiten werking is gesteld. En de situatie nog gecompliceerder is dan Griekenland. Maar hulp aan Oekraine komt ook in de vorm van leningen. Althans tot zover op papier.

  Flassbechk stelt zaken aan de orde die niet geheel onterecht zijn, Zoals Duitse economen veel eerder tot tweemaal toe waarschuwden.Terug te voeren naar de foute constructie van het eurosysteem onder een verbroken Verdrag van Nice en uiteindelijk Maastricht. Ondergebracht in het Verdrag van Lissabon, waardoor de EU nu in feite met een constutioneel probleem worstelt.

  De rol die de Griekse politiek sinds het eerste hulpplan met een haircut van 130 miljard met nu Varoufakis en Syriza daarin voeren, pleit allerminst voor vertrouwen. Afspraken werden en worden systematisch gedwarsboomd. Alleen Maar Duitse kranten lezen is geen sprake van. De Problemen waarin Griekenland terecht is gekomen, liggen niet alleen aan het eurosysteem, maar zijn grotendeels van endogene (griekse) oorzaak. De ‘hoefijzer’ Syriza coalitie heeft weinig constructiefs bijgedragen. Hulp vragen aan Rusland en China, rekeninghouders met meer dan € 8000 op hun bankkonto betrekken bij nationale redding. Het bestuur van het Bankentoezicht, ondergebracht bij de ECB, moest de Griekse politieke leiders tot de orde roepen omdat in de eurozone rekeninghouders tot €100.000 zijn gevrijwaard. Illustratief voor de tamelijk naïeve omgang door Syriza én Varoufakis met dit Griekse drama.
  De manier waarop Varoufakis en Syriza een Grexit stiekem voorbereidden en de verklaring door Varoufakis -achteraf !- waarom daarvan door de huidige politieke leiders in Griekenland achteraf is afgezien, is evenmin vertrouwenwekkend. Een ‘democratisch?’ mandaat ontlenen aan een omstreden referendum met een ambivalente vraagstelling voedt slechts twijfels over de oprechte wil van deze Griekse regering tot samenwerking binnen Europees verband.
  Hoe nijpend de situatie is moge blijken uit Juncker’s moeizame bereikte investeringsplan voor de gehele EU voor de komende vijf jaar van 350 miljard waarvoor zestien maal ‘geheveld’ moet worden. Ruwweg overeenkomend met de bedragen waarover nu met een Griekenland wordt onderhandeld. Waar zelfs het EU -betaald door alle lidstaten- als onderpand wordt ingezet om geld te hevelen om Griekenlands’ verblijf in de eurozone duurzaam te faciliteren.

  En wat het ‘Duitsland bashen’ betreft, de handelsbalans met de overige EU landen is redelijk in evenwicht. Het grootste deel van het overschot wordt gegenereerd door export buiten de EU-landen, inclusief de eurozone.

  Like

 16. Heiner Flassbeck stelt in zijn audio dat naar zijn verwachting de EMU eind 2017 niet meer bestaat. Frankrijk is nl. het volgende Griekenland en ik denk dat Varoufakis wel gelijk heeft als hij stelt dat Schäuble t.a.v. Griekenland een rigide policy heeft gehandhaafd om ‘contagion’ te voorkomen. Zeker Frankrijk moet niet denken dat het ontkomt aan hervormingen (wat in de praktijk vooral neerkomt op het snijden in lonen en pensioenen en sociale voorzieningen). In 2007 lag de totale social expenditure to GDP in Griekenland op 25% en in Frankrijk op 31%.

  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1

  Wat verder uit het staatje blijkt is dat alleen in Duitsland de uitgaven in sociale voorzieningen niet gestegen zijn en in landen met een vergelijkbare welvaart (dus niet met voormalige oostbloklanden, waarmee elke vergelijking mank gaat. De Gini-coëfficiënten liggen daar veel lager: de welvaart is veel meer verdeeld) wel. Waren de veel hogere sociale uitgaven (of lonen) in Frankrijk een economisch probleem? Nee. De inflatie in Frankrijk was tot 2012 (of zo) een ideale bijna 2%. Moet Frankrijk nu zwaar gaan bezuinigen vanwege de rigide loonmatigingspolitiek in Duitsland t.b.v. de export? Buigen voor neo-mercantilisme? Waarom is de EU eigenlijk opgericht? Marine Le Pen wacht rustig af. En Hollande zoekt naar steun in het buitenland en komt opeens met lumineuze idee van een heuse Euroregering en een heus Europarlement.

  Karl Otto Pohl, voormalig Bundesbank-president stelde in 2010 dat de hele ‘oplossing’ voor Griekenland, uitgewerkt door het International Institute of Finance, een groep bankiers, op een puinhoop was uitgelopen. Deze achtte een schuldafschrijving van minimaal 33% noodzakelijk en vroeg zich af waarom er niet eerder werd ingegrepen. Het antwoord gaf hij zelf: het plan was er slechts voor de banken en voor Griekse rijken. In 2012 (de rijken kregen behoorlijk wat tijd) kwam er wel een haircut en daarover oordeelt een serieus onderzoeksinstituut als CIGI: to little, to late en dat daaraan vooraf het gevaar voor ‘contagion’ zwaar overdreven werd.

  Er is in Griekenland door Syriza niks stiekem voorbereid. Wat er in Ekathemirini staat, een oligarchen-krantje, is gebakken lucht. Wat Varoufakis en nog 4 anderen ondernamen is niet meer dan technische profylaxe a.d.h.v. eigen voornemens en de te verwachten politiek van herr Schäuble. Er zijn termen aanwezig om te geloven dat men in 2011 in Duitsland ook bezig was. (Zero Hedge: Germany is Already Printing Money… Deutsche Marks!!!) Er is mij geen enkel bericht bekend dat dit ooit onderdeel heeft uitgemaakt van enig hoger politiek overleg intern. Noch dat dit ooit de bedoeling is geweest. Bij het geringste gerucht waren de financiële markten direct op hol geslagen.

  Like

 17. @Arjan
  Over Frankrijk ben ik het met je eens. De Griekse crisis wordt voor een groot deel gevoed door Franse omstandigheden. Met een politieke component in de relatie met Duitsland en een politiek-economische component. Frankrijk steunde Tsipras in de onderhandelingen binnen de Eurozone vanwege de eigen niet zo rooskleurige economische situatie. Frankrijk weet maar niet te hervormen.

  De oplossing voor Griekenland wordt als een typisch Europees compromis gezien. Niemand heeft gewonnen, iedereen heeft in moeten leveren. Mij baart vooral de onwil van de Griekse regering zorgen -die staat voor de onwil van de gehele politieke klasse- om te hervormen. Niet in de zin van snijden en bezuinigen, maar in de zin van het streven naar een doelmatige, transparante en niet-corrupte overheid die is voorbereid op de toekomst. Zolang die hervorming niet plaatsvindt en Griekenland niet concurrerender wordt dan het nu is zal elk steunprogramma uiteindelijk nutteloos zijn omdat het niet aanhaakt bij een structurele systeemomslag. Griekenland moet een hengel hebben om voor zichzelf te gaan zorgen en geen vis.

  Het is de historische taak van Tsipras en mogelijk nieuwe coalitiepartners om die omslag vorm te geven. Tsipras die een groot mandaat heeft is de uitgelezen persoon om dit te verwezenlijken. Als een Charles de Gaulle die sterk genoeg was om afstand te nemen van Algerije en zo Frankrijk bevrijdde van een vernietigende oorlog. Vraag is hoe snel Tsipras kan leren en weet te groeien tot staatsman die niet de positie van Syriza, maar van Griekenland vooropzet.

  Er komen veel geruchten naar buiten over geheime voorbereidingen onder leiding van Varoufakis van een parallel betalingssysteem dat zou kunnen dienen bij een Grexit. Hij heeft die berichten deels bevestigd, maar ontkend dat die noodgedwongen zou moeten eindigen in een Grexit. Hoe geloofwaardig het is om in een geheim overleg een alternatief betalingssysteem voor te bereiden zonder dat dit verband houdt met de herinvoering van een eigen munt is de vraag.

  We moeten zeker gespitst zijn op de gekleurdheid van de Griekse media die in veel gevallen verlengde zijn van politieke partijen of de regering en geen autonome journalistiek bedrijven. Ekathemirini zit in de conservatieve hoek en bedrijft voor Griekse begrippen tamelijk objectieve journalistiek. Maar het dient zeker het belang van haar eigenaar, de scheepsmagnaat Aristidis Alafouzos. Waarmee nog niet gezegd is dat de berichtgeving over Varoufakis niet klopt.

  Like

 18. Helaas, George, je leest me niet goed. Dat komt ook omdat je niet de moeite hebt genomen – nee, je bent tot niets verplicht – om naar die audio van Flassbeck te luisteren. Frankrijk doet/deed het goed, stelt Flassbeck en onderbouwt dat. Dat deze meer begrip hebben voor de Grieken komt omdat de rationele Fransen zien dat het Duitse idealisme weer eens doorslaat. F. Bilger schreef in 1969 al dat het neoliberalisme voor het eerst in Europa zijn kans kreeg bij Ludwig Erhard. Het ‘Wirkschaftswunder’ (waarin Duitsers een bevestiging zien van het neoliberalisme) zorgt tegenwoordig voor een economische ‘Verklemmung.’ Ik meen me te herinneren dat je het Frans machtig bent:

  Klik om toegang te krijgen tot leneoliberalisme2.pdf

  (In “De geboorte van de biopolitiek,” een verzameling van 17 colleges van M.Foucault, wordt vaak verwezen naar het werk van F. Bilger. Die colleges waren zeer populair, omdat Foucault – anders dan in zijn werken – koos voor eenvoudige en daardoor lange uiteenzettingen koos. F. kwam tot de conclusie dat het neoliberalisme in essentie een massabeweging is. Diezelfde ontdekking deden Deng Xiao Ping c.s. in China. Vandaar dat er nu in China sprake is van een soort 1-partij neoliberalisme. Nederland loopt wat achter, maar in de Tweede Kamer ziet men partijen steeds meer samenvlokken. Onder leiding van vooral de VVD’ers die van oudsher (internationaal) conformistisch zijn, zonder veel aandacht voor andere denkwijzen).

  Dag.

  Like

 19. @Arjan
  Ik heb die audio van Flassbeck niet beluisterd. Ik reageer op wat je in de reacties zegt. We verschillen over de stand van Frankrijk die jij positiever inschat dan ik. Het zij zo. Ik ga maar geen vindplaatsen geven voor mijn stelling, ze zijn overvloedig te vinden.

  Ik schat de Duitse politiek als tamelijk evenwichtig in. Hoewel ik vind dat kanselier Merkel in haar buitenlandse politiek soms iets te afwachtend handelt. Dat geeft ze gemeen met president Obama die ook vaak kansen laat passeren. Ik begrijp het ongenoegen van veel Duitsers die tekenen voor tientallen miljarden steun aan Griekenland en als dank vergelijkingen met het nazisme van hun ouders en grootouders krijgen.

  De makke van de Fransen is in mijn ogen dat ze in de diplomatie en buitenlandse politiek een toppositie innemen die gesymboliseerd wordt door hun achterhaalde en onverdiende positie in de Veiligheidsraad van de VN, terwijl ze economisch, militair en cultureel zijn weggezakt. Dat geeft in alle opzichten scheve ogen. Trouwens nog eens verwoord door een volgens zeggen aan Parkinson leidende buitenlandminister die de controle verliest. Rationeel is dat de Fransen aan die oude positie willen vasthouden, maar realistisch is het niet dat ze vasthouden aan een positie die ze allang niet meer verdienen.

  Het is opvallend dat het van oorsprong Duitse begrip ‘Rijnlands’ model (‘Rheinischer Kapitalismus’) is weggezakt. Dus kapitalisme met een menselijk gezicht dat zo goed paste bij de ontwikkeling van Duitsland en zich afzette tegen het Amerikaanse kapitalisme, dus het neo-liberalisme. Ik verklaar dat niet door Duitse, maar door buitenlandse ontwikkelingen zoals de globalisering.

  De rol van Ludwig Erhard en de Freiburger School van het zogenaamde ‘Ordoliberalismus’ is interessante kost. Ik kan niet inschatten in hoeverre dat het ontstaan van het neo-liberalisme via de Duitse ‘Soziale Marktwirtschaft’ gevoed heeft. Historisch lopen verschillende scholen en systemen in elkaar over en lenen onderdelen van elkaar. Hoe die invloed exact is gegaan valt buiten mijn horizon.

  Like

 20. @George:
  “Zo zeg je dat ik zeg dat er geen centrumpartijen zijn, terwijl ik die expliciet noem”
  Dat doe je inderdaad, maar het is onlogisch om te stellen dat D66 zich nog altijd in het centrum zou bevinden, terwijl je tegelijkertijd zegt dat het hele spectrum naar rechts is opgeschoven en dat de PvdA een rechtse partij is. Wat maakt dan dat je D66 aan de linkerzijde van de PvdA positioneert? En waarom in vredesnaam denk je dat V. D66-ers die aan zijn kant staan niet hartelijk zou verwelkomen?

  “Mij baart vooral de onwil van de Griekse regering zorgen -die staat voor de onwil van de gehele politieke klasse- om te hervormen.”
  Waar baseer je dat dan op, dat ze niet zouden willen streven ‘naar een doelmatige, transparante en niet-corrupte overheid’? En aangezien het de trojka is die Griekenland elk gewenst beleid dicteren kan, valt het dan niet ook de trojka aan te rekenen als dergelijke hervormingen uitblijven?

  Like

 21. @Joke
  Hoezo is het onlogisch om D66 een centrumpartij te noemen? Vroeger werd D66 soms bij links ingedeeld, dus zo onlogisch is die kwalificatie niet, lijkt me. In elk geval verdedigbaar. D66 is sociaal-economisch aan de rechtse kant en wat de immateriële kwesties betreft progressief.

  Ja, PvdA zie ik als een rechts-conservatieve partij die tijdens Rutte II behoorlijk naar rechts is opgeschoven. Ik positioneer gezien het volledige programma D66 in het centrum en PvdA rechts van het centrum vanwege die sociaal-economische politiek van PvdA. Kortom, in die opvatting hebben ze in weerwil van de beeldvorming stuivertje gewisseld. Maar in sociaal-economisch opzicht staat D66 uiteraard ook dicht bij de VVD.

  Waar refereer je aan met je opmerking dat ik denk dat D66-ers die aan Varoufakis’ kant staan niet zou verwelkomen? Ik vermoed trouwens dat er weinig tot geen D66-ers aan zijn kant zullen staan. Want het pro-EU van D66 is ondubbelzinnig en dat van Varoufakis niet. Trouwens, die positie van D66 is een reden dat ik me van die partij heb afgekeerd.

  Ik baseer me op de bekende feiten over de onwil tot hervormen van de Griekse politieke klasse. Mede door het nepotisme binnen de politieke partijen die volstrekt anders functioneren dan de politieke partijen zoals wij die kennen. Die onwil -of: het eigenbelang- bestaat al sinds de 19de eeuw en bestond allang voordat de EU ten tonele verscheen.

  Over je kwalificatie dat de trojka Griekenland elk gewenst beleid kan dicteren vraag ik me af waar dat op gebaseerd is. Want als iets duidelijk is, dan is het dat de Griekse politiek zich niets laat dicteren. Waar landen als Ierland, Spanje of Portugal zich wel naar de wensen van het IMF, ECB of EU-lidstaten voegden en uit de crisis zijn gekomen, gaat dat in het specifieke geval Griekenland niet op.

  Het steunprogramma voor Griekenland loopt al 5 jaar en nog steeds is er geen noemenswaardige hervorming van overheid en economie tot stand gebracht. Het is een ordinair programma geworden dat Grieken en schuldeisers subsidieert. Dus de stelling is eerder andersom: Griekenland laat zich niets dicteren en schiet zichzelf daarmee in eigen voet.

  Like

 22. @George:
  “Ik positioneer gezien het volledige programma D66 in het centrum en PvdA rechts van het centrum vanwege die sociaal-economische politiek van PvdA. Kortom, in die opvatting hebben ze in weerwil van de beeldvorming stuivertje gewisseld. Maar ook in sociaal-economisch opzicht staat D66 dicht bij de VVD.”
  Dus zowel de PvdA als D66 voeren een rechtse economische politiek – je zegt het nota bene zelf. Het is me nog steeds een raadsel op grond waarvan je D66 dan toch links van de PvdA wil positioneren. Juist omdat de programma’s van alle gevestigde partijen als een schot hagel zo dicht bij elkaar liggen, worden ze met z’n allen tot het centrum gerekend (ook al verplaatst dit zich naar rechts).

  “Waar refereer je aan met je opmerking van Varoufakis dat ik denk dat D66-ers die aan zijn kant staan niet zou verwelkomen?”
  Aan je hoefijzermodel-opmerking nog steeds. Je suggereert dat hij een voorkeur heeft voor alliantie-partners aan de andere kant van het spectrum, zonder een verbinding te smeden via het midden – en ik vraag me nog steeds af waar jij dat vandaan haalt.

  “Want het pro-EU van D66 is ondubbelzinnig en dat van Varoufakis niet.”
  Nou, dat weet ik nog zo net niet. Want willen zij een EU in de vorm van 1 staat of als een unie van soevereine staten, dat is nl. de vraag die Varoufakis stelt.

  Wat je zegt over de Griekse politieke klasse klopt niet met het feit dat Griekenland de afgelopen jaren meer hervormingen heeft doorgevoerd dan enig ander EU-land. En dat de trojka elk gewenst beleid kan dicteren blijkt zonneklaar uit het feit dat Tsipras toch voor hun eisen door de knieën gegaan is. Vijf maanden lang hebben ze voet bij stuk gehouden en zelfs na het referendum hebben ze het gepresteerd om onder dreiging van het stoppen van de cash flow alsnog hun zin door te drijven. Dan hadden ze dus ook nog wel wat maatregelen tegen corruptie kunnen verlangen – het lijkt me sterk dat Syriza dáár dan ineens een halszaak van zou hebben gemaakt, na alles wat ze hebben geslikt. Maar er wordt juist gefluisterd dat de trojka zich verzette tegen een door Syriza geopperde belasting voor de rijken.

  Like

 23. @Joke
  Ja, D66 en PvdA voeren een rechtse economische politiek, maar op het immateriële vlak is D66 een meer progressieve partij. Zoals ik zei meet ik die positionering af aan het hele programma. Wat je daar verder ook over denkt.

  Varoufakis zoekt volgens zijn eigen uitingen hierover partners op de flanken. Maar of hij anderen van centrumpartijen die zich aan zouden bieden zou weigeren voor z’n alliantie weet ik niet en heb ik dan ook niet beweerd.

  Griekenland heeft helemaal geen meer hervormingen doorgevoerd dan welk land ook. Dat is een wijdverbreid misverstand. Als ik me goed herinner betrof dat de uitvoering van IMF-voorstellen voor hervormingen. Daarin scoorde Griekenland als hoogste. Maar dat houdt niet in dat Griekenland meer hervormd heeft dan andere landen of dat de mate van de al doorgevoerde hervormingen hoger is dan in andere landen. Integendeel. De aanwijzingen van het IMF wijzen juist op een achterstand die ingelopen moet worden. Waarbij de uitvoering in Griekenland ook nog eens vaak achterloopt op de toezeggingen.

  Griekenland heeft zich door jarenlang wanbestuur in een uitzichtloze positie gemanoeuvreerd. Daar bovenop kwam begin dit jaar de Syriza-regering met premier Tsipras en minister Varoufakis die zich wat wereldvreemd en arrogant opstelden. De laatste beschuldigde de EU zelfs van terrorisme. Politiek onhandig. Daar bovenop kwam een fundamenteel gebrek aan kennis en flexibiliteit bij de Griekse beleidsambtenaren die niet eens de procedures wisten of de weg kenden in het bestuurlijke woud.

  Wat Griekenland ontvangt aan subsidies moet deels door andere landen uit de Eurozone betaald worden. Die op enkele landen na zelf economische problemen hebben. Daarbij komt dat er a) meerdere landen zijn die of zelfs in de afgelopen landen via die schoktherapie verplicht werden om te bezuinigen (Ierland, Portugal, Spanje) of een welvaartspeil hebben dat lager of gelijk is aan het Griekse (Slowakije, Estland), terwijl enkele EU-landen buiten de Eurozone (Hongarije, Bulgarije, Roemenië) een lager welvaartspeil dan Griekenland hebben.
  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114

  Waar haalt Griekenland de morele moed vandaan om geld van belastingbetalers uit andere landen te eisen die het slechter hebben of hun huiswerk wel gedaan hebben terwijl het niet in wil stemmen met voorwaarden voor die steun? Vooral Syriza heeft onhandig geopereerd door het terugdringen van het betalingstekort dat in gang was gezet weer af te breken. Voet bij stuk houden klinkt aardig, maar wie betaalt uiteindelijk de rekening? En ik vermoed dat velen in de Eurozone best bereid zijn om de rekening van de Grieken te betalen als ze nu eindelijk hun overheid en economie eens gaan hervormen. Met uitzicht op structurele verbetering en verhoging van het eigen concurrentievermogen. Maar de uitvoering daarvan wordt telkens door Griekse regeringen geblokkeerd. Tja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ok, elk land is relatief autonoom en doet maar. Maar wees als land dan ook zo volwassen om daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. En die zeker niet af te schuiven op anderen.

  Like

 24. Waar het op neer komt is dat Griekenland macro-economische ‘aanpassingen’ moet doorvoeren. Of dat binnen of buiten de eurozone plaatsvindt maakt eigenlijk niet zoveel uit. In beide opties gaat dit met pijnlijke maatregelen gepaard. Met een weemoedige ideologisch politiek-economische blik blijven terugkijken naar tijden voor aanvang van het Lehman debâcle en daaropvolgende eurocrisis, sleurt het land nog dieper in de malaise.
  Als dan uit een referendum blijkt dat ‘euroland’ wordt geprefereerd, moet aanvaard worden dat de eurozone op verdragen is gebaseerd, die niet door de eerste de beste nieuw gekozen regering naar eigen hand gezet kunnen worden.
  Sterker nog, een Grexit zou de mondiale geloofwaardigheid van de eurozone kunnen versterken. Een duidelijk signaal dat niet gesold kan worden met het regelwerk binnen de eurozone.
  Wat dit laatste betreft, moet dan in plaats van een ‘euro-regering’ in de verdragen een uittredingsclausule worden opgenomen zodat de hele wereld weet hoe de zaken staan en waar een ieder, van belastingbetalende kiesgerechtigden tot in de allerhoogste regionen van regeringen, in advies- en bestuurskamers aan toe zijn ín en mèt de eurozone.

  Like

 25. @King Billy 19:14 Deze redenering is absoluut anti-democratisch. Net zoals Jeroen Dijsselbloem zeg je iets waarvan je denkt het ‘objectieve’ maatregels zijn, maar in werkelijkheid ga je uit van neoklassieke a-priori’s waarin je eigenlijk stelt dat de schuldenaar schuldig is en daarom zijn gedrag moet veranderen. Natuurlijk zijn crediteuren net zo goed schuldig. Er is simpelweg niets geleerd van de financiële crisis. Het aantal slechte leningen is Europa is sinds 2008 meer dan verdubbeld wat inhoudt dat er nog steeds leningen worden afgesloten waarbij het gebrek aan kredietwaardigheid wordt weggestreept tegen de verwachting van groei in de toekomst. Indien Griekenland een persoon of een bedrijf was geweest, dan waren de schulden allang voor een flink deel afgeschreven als zijnde ‘odious depts’ of vanuit het principe van investeringsrisico. Daarom zijn er ook economen en financiële experts die een onafhankelijk juridisch lichaam willen die beoordeelt hoe de schuldenlast verdeeld moet worden en wel met terugwerkende kracht. De schuld afgeschaald naar BBP groeide tussen 2008 en 2012 van 105% naar 175%. Natuurlijk heeft dat niets te maken met een verkeerde macro-economische politiek, maar met de ontdekking van een fout in ‘het systeem’ zoals door Alan Greenspan himself toegegeven gecombineerd met een foute constructie van de euro. In het stabiliteitspact van de euro had op zijn minst een eis moeten staan over minimale contracyclische kapitaalbuffers. Maar deze keynesiaanse maatregel werd marktfundamentalistisch weggewuifd.

  Ineens werd in 2008 ingezien dat kredietwaardigheid en economische concurrentiekracht wel degelijk belangrijk zijn en dat blinde stimulering van de vraag alleen niet leidt tot economische groei. Het gevolg was dat Griekenland tegen absurde rentes moest lenen. Door nalatigheid hebben de politieke leiders en de instituties het land naar de kloten geholpen. Zich houden aan de verdragen van de eurozone is een lachertje. In 2010 heeft men van de eurozone een transferunie gemaakt terwijl in de verdragen stond dat een land niet gedwongen kan worden om schulden van een ander land over te nemen. Ander voorbeeld: het optreden van Dijsselbloem is niet gefundeerd door enige wet, statuut of verdrag. Hij is slechts de woordvoerder van een kaste die bepaalt aan welke economisch-ideologisch richtlijnen men zich dient te houden en verklaart het stemrecht van de Grieken voor ongeldig. Iedereen beseft dat men slechts van schulden afkomt door groei en ‘austerity’ is eerder een tuchtmaatregel (jullie moeten zijn zoals wij) dan dat het bijdraagt tot groei. In de Telegraph stond een artikel dat inhield dat de Grieken zich moesten gedragen als de Ieren. Simon Wren Lewis vaagde dit artikel weg als waanzin. Ierland heeft i.t.t. Griekenland een open democratie, een ander sociaal zekerheidsstelsel etc. etc. Ierland had als enig land al een soort economie etc. dat genoemde kaste voor ogen had. Men heeft Marine Le Pen niet nodig om Europa te slopen. De kaste, niet gehinderd door democratische tegenkrachten ( in een parlement), doet het zelf. Sommige mensen denken dat de politiek nog bestaat en hebben het over links en rechts. De politiek heeft plaats gemaakt voor gedepolitiseerd probleem-management, waarmee ‘problemen’ worden voorgelezen uit een neoklassieke bijbel. Het ‘laisser-faire’ van het klassieke liberalisme van de 19e eeuw leidde tot sociale ongelijkheid en economische crises en uiteindelijk tot tegenstellingen tussen landen en tot ontaarde ideologieën. En tot catastrofes. Tenzij men zich schikt in globaal feodalisme – want daarheen leidt de weg – zal het neoliberalisme hetzelfde veroorzaken.

  Former Central Bank Head Karl Otto Pöhl: Bailout Plan Is All About ‘Rescuing Banks and Rich Greeks’

  The 750 billion euro package the European Union passed last week to prop up the common currency has been heavily criticized in Germany. Former Bundesbank head Karl Otto Pöhl told SPIEGEL that Greece may ultimately have to opt out, and that the foundation of the euro has been fundamentally weakened.

  http://www.spiegel.de/international/germany/former-central-bank-head-karl-otto-poehl-bailout-plan-is-all-about-rescuing-banks-and-rich-greeks-a-695245.html

  Like

 26. “Maar of hij anderen van centrumpartijen die zich aan zouden bieden zou weigeren voor z’n alliantie weet ik niet en heb ik dan ook niet beweerd.”
  Je suggereerde dat wel, met je hoefijzertheorie. Maar laten we er maar over ophouden – hoefijzer was just a red herring.

  “De aanwijzingen van het IMF wijzen juist op een achterstand die ingelopen moet worden.”
  Klopt. Maar je kan dus niet met droge ogen beweren dat ze niet genoeg hervormen, want het ziet er toch heel voortvarend uit.

  “Daar bovenop kwam een fundamenteel gebrek aan kennis en flexibiliteit bij de Griekse beleidsambtenaren die niet eens de procedures wisten of de weg kenden in het bestuurlijke woud.”
  Ja, dat krijg je als je de overheid drastisch inkrimpt.

  “Wat Griekenland ontvangt aan subsidies moet door andere landen uit de Eurozone betaald worden.”
  Het zijn geen subsidies, het zijn rentedragende leningen. En het slaat nergens op dat burgers van andere landen dat zouden moeten opbrengen – laten de banken die dit veroorzaakt hebben hun verlies maar nemen. De austerity van de afgelopen jaren heeft de Griekse economie alleen maar gigantisch doen krimpen – nog méér zal hen alleen nog maar meer de das omdoen.

  @Arjan:
  “Indien Griekenland een persoon of een bedrijf was geweest, dan waren de schulden allang voor een flink deel afgeschreven als zijnde ‘odious depts’ of vanuit het principe van investeringsrisico. Daarom zijn er ook economen en financiële experts die een onafhankelijk juridisch lichaam willen die beoordeelt hoe de schuldenlast verdeeld moet worden en wel met terugwerkende kracht.”
  Het gekke is, dat dat rapport er al is – het kwam nog net voor het referendum al is de status nog ‘preliminary’: http://cadtm.org/Preliminary-Report-of-the-Truth. Het verbaast me dat je er zo weinig over hoort en dat Tsipras er niets mee gedaan lijkt te hebben.

  Like

 27. @Joke
  Je hypothese dat Varoufakis centrumpartijen in zijn alliantie zou weigeren is een hypothese waar ik me niet over uitgesproken heb.

  Ik ontken niet dat de Griekse regering hervomd heeft. ik weersprak je claim -en je bronverwijzing- dat Griekenland de afgelopen jaren meer hervormingen heeft doorgevoerd dan enig ander EU-land.

  Het ontbreken van voldoende gekwalificeerde Griekse beleidsambtenaren is niet een gevolg van de kwantiteit, maar van een gebrek aan kwaliteit en interne organisatie.

  De leningen aan Griekenland die telkens voor een groot deel werden kwijtgescholden hebben als subsidies gewerkt. Kortom, als een schenking. De actualiteit van de Griekse crisis is dat de private partijen afgelopen jaren de handen van Griekenland hebben afgetrokken. Dat is deels overgenomen door publieke partijen zoals de ECB waar lidstaten uit de Eurozone garant voor staan. Dus de belastingbetaler.

  Like

 28. @George:
  – Jij schreef: “Maar gangbaar lijkt me ook om over een hoefijzermodel te praten als rechts-radicaal en links-radicaal elkaar via de flanken raken zonder dat ze bij elkaar gevoegd worden door een centrumpartij.” Waarop ik informeerde of je soms denkt dat hij ze zou weigeren. That’s all. (En het is me nog steeds onduidelijk wat je er in dit verband mee bedoelt, met dat ‘zonder dat ze bij elkaar gevoegd worden’, maar laat ook maar.)

  – Jij beweerde dat de Grieken niet of nauwelijks hervormen. Dat wordt wel degelijk weerlegd door het feit dat ze meer hebben hervormd dan anderen (ook al is dat relatief). Dat wil nl. zeggen dat ze het niet alleen doen, maar er zelfs vaart mee maken.

  – Als je veel ambtenaren ontslaat dan komt dat uiteraard niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit niet ten goede.

  – Dat hadden ze dan niet moeten doen, die dubieuze schulden aan de banken overnemen. Ik zie echt geen reden waarom belastingbetalers andermans schuld op zouden moeten brengen. En doe nou niet net alsof Griekenland niet elke paar weken een forse betaling moet voldoen aan die gulle gevers – maar vreemd genoeg wordt dat dan weer niet aan ons teruggegeven….

  Like

 29. @Joke
  Als ik zeg dat meneer V een clubje begint dat probeert mensen met een rode en een groene trui bij elkaar te brengen, dan zeg ik niet dat meneer V mensen met een paarse of een gele trui weigert. Dat maak jij ervan.

  Je zei: ‘Wat je zegt over de Griekse politieke klasse klopt niet met het feit dat Griekenland de afgelopen jaren meer hervormingen heeft doorgevoerd dan enig ander EU-land.’ Dat is dus aantoonbaar onjuist en daar wees ik je op. Het hervormen waar jij op wijst is relatief en beperkt. Daarnaast is de makke van de plannen van de achtereenvolgende Griekse regeringen dat ze vaak uitsluitend op papier bestonden en nooit in de echte wereld tot uitvoering werden gebracht door Griekse blokkades.

  Een verstandige regering ontslaat geen ambtenaren die essentieel zijn voor het eigen functioneren. Door nepotisme hebben afwisselende politieke partijen de afgelopen decennia hun mensen in het overheidsapparaat benoemd op vaak virtuele of onnodige functies. Een verstandige en daadkrachtige regering was begonnen met het ontslaan van die ambtenaren.

  Er is ook de afgelopen jaren veel politieke en burgerlijke tegenstand geweest om de Griekse schulden over te nemen van de private partijen. Nee, dat had niet moeten gebeuren. Ik doe niet net alsof Griekenland niet tot de nek in de financiële strop zit. Dat is wel zo. Daarom pleit ik voor een forse kwijtschelding van de schulden. Maar ik zie dat alleen als zinvol als het samengaat met echte hervormingen die ik hierboven opsomde. Als dat niet gebeurt, dan ben ik tegen zo’n kwijtschelding omdat het tot niks leidt en Griekenland nog geen perspectief geeft.

  Like

 30. @Arjan Fernhout. Niemand is een heilig boontje in dit Grieks drama. Mede gefaciliteerd door een fout eurosysteem en krakkemikkige verdragen, die ook nog eens werden verbroken.

  Dat deze schuldenlast ondraagbaar is staat buiten twijfel. Een tweede schuldkwijtschelding is onvermijdelijk en komt er ongetwijfeld. Maar niet in dit stadium. Te vroeg. Een slecht signaal, want er zijn nog meer Calimero’s die in ander opzicht geen Calimero’s zijn. En dan stort de boel in met echte, enorme chaos als gevolg. Europa heeft ervaring met wat schulden teweeg kunnen brengen. Dat begon met de Romeinen waar Cicero iets over te melden had en eindigde niet met de Franse vazalstaat Servie.

  Allereerst macro-economische hervormingen en fiscale discipline zijn nu aan de orde in ruil om dit te kunnen bewerkstelligen.
  Met als doel om de voorwaarden te scheppen voor een stabiele samenleving waarin een bevolking zich durzaam veilig kan voelen. Daar hoort op termijn die schuldenkwijtschelding bij.

  Tja, hervormingen doen pijn en roepen weerstand op. Kok, kwartje’s, greep in pensioenkassen, the Dutch Disease, poldermodel, ingetogen loonbeleid, het afgelopen Duitse Wirtschaftwunder en Schröder’s (SPD) verlaging van pensioenen en uitkeringen tegen de de achtergrond van de de voormalige Deutsche Demokratische Republik. Rutte/Samson hervormingen.

  Wat een luxe hè,dat de EU zich vrijblijvende leunstoel Keynesianen kan permitteren die in het spoor van de ECB en Juncker’s hevelmachine à raison van 350 milard nu weer van de hoogste toren blazen met hun pleidooien om nog meer geld langs de plinten te laten klotsen? Waaronder eentje, die stiekem een handje helpt om Griekse plannen voor een Grexit voor te bereiden. Met als gevolg nog hogere staatsschulden. Wel eens afgevraagd wie en welke groepen uiteindelijk de meeste vruchten plukken van zo’n expansief monetair beleid? En wie uiteindelijk met de lasten worden opgezadeld?

  Wat de functie van Dijsselbloen betreft. Formeel geregeld bij de invoering van het Verdrag van Maastricht. Juncker was niet gek, zijn baantje was gelegitimeerd. Lees de bijsluiter.

  Nogmaals, fiscale discipline binnen een sociaal systeem is noodzakelijk. Persoonlijk het Rijnlands model dat op haar manier binnen de Duitse politiek van SPD en CDU/CSU nog leeft en vage verwantschap met het Poldermodel. Geen Hayek of (neo) Marx. Resulteert slechts in instabiele samenlevingen. Al helemaal als keynesiaanse economen op top off hun zin krijgen.
  Gegeven de omstandighedenen de verdragen nu geen nieuw platform in de vorm van een Euroregering met een eigen parlement erbij. Ogenschijnlijk lijkt het dat Schauble gecharmeerd is van het idee, Maar met de voorwaarden van de oude knar, gesteund door een meerderheid in de Bondsdag en door de ‘Sachverständigenrat’ op Bofinger na, maken het plan rijp voor de onderste la.

  Like

 31. Dat artikelen met de kop zoals “How the eurozone survived the Greek crisis” verschijnen is te gek om los te lopen.

  In de onderstaande link een duidelijk overzicht van alle economische hervormingen en aanpassingen die vanuit het beginsel van reciprociteit ingevuld moeten worden in ruil voor herschikking van schulden en veel geld.
  Zaken die veranderd moeten worden en in de overige eurolanden merendeels de normaalste zaak van de wereld zijn.

  Zonder de onlangs afgesloten deal met een eerste betaling vooraf, waarvan 90 % naar het IMF en naar de ECB terugvloeide (Ponzi systeem?) en met het vooruitzicht op deze nieuwe hulp vanuit de eurozone, vanuit EU budgetten, de ECB en het EFSM dat officieel al was gesloten, was het land nu failliet geweest.

  http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/how-eurozone-survived-greek-crisis-316621?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=4518e84a72-newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-4518e84a72-245712941

  Like

 32. @King Billy 00:02 Bij wat jij schrijft moet ik denken aan een voetnoot van Simon Wren Lewis: I am often told that the Troika had to stand firm because of a moral hazard problem: if Greek debts were written down, other countries would want the same. But the moral hazard argument has to be used proportionately. Crashing an economy to avoid others asking for debt reductions is the equivalent of the practice in 18th century England of hanging pickpockets.

  Begin hier maar:

  Unfortunately there is a third possibility, which is probably the worst possible outcome. To prevent any loss of face, the Troika may continue to gamble, waiting for days or even weeks, and watch ECB pressure, together with reluctance by Tsipras to introduce a new currency, gradually bring chaos to the Greek economy. Only then will it negotiate, allowing any deal to be portrayed as the result of desperation by the Greek government. In which case, recent European politics will have reached a new all time low.

  http://mainlymacro.blogspot.nl/2015/07/after-oxi-what-next.html

  Nou, dat ‘worst case scenario’ is dus geïmplementeerd. Men is nu nog verdoofd. Hoe denk je dat dat over een maand of vier, vijf is? Het is ongelooflijk hoeveel ‘experts’ denken: zo, varkentje Griekenland hebben we gewassen. Tot in het FD toe (elders gekraakt door mensen die zich daar al jaren mee bezig houden). Nee, het begint juist. Denk je dat mensen met een lege maag of andere sores zich nog iets aantrekken van dat ‘systeemdenken’ van jou en anderen? Of andere details die je naar voren voert? Weet je wel waar Griekenland ligt? (of andere zuidelijke landen incl. Frankrijk … dit dreunt natuurlijk door).

  Like

 33. @Arjan F.
  “Put differently, given the relatively low effective Greek debt burden, all what is needed is a programme that would allow to keep the primary budget balance at its present level (which is close to zero).”, schrijft De Grauwe. Tja, dat lukt aardig met deze regering. Dus niet.

  Een ‘liquidity’ –cashflow- probleem en daarom nu geen austerity programma’s, stelt hij verder.

  Toch aardig van de ECB dat niet meteen de stekker er werd uitgetrokken en via ELA in vijf maanden 90 miljard naar Griekenland ging, terwijl de Griekse bevolking de bui zag hangen en subiet een eenzelfde bedrag voor zichzelf zeker stelden.

  Waar De Grauwe aan voorbij gaat, is dat niet alleen deze regering de mogelijkheden om cashflow te genereren, ook op langere termijn, consistent dwarsbomen. Wat denkt men eigenlijk, dat de problemen de deur uit zijn indien Griekenland nu schulden worden kwijtgescholden? Alsof dan alles weer koek en ei is.

  Er moet meer gebeuren om dit land weer op de been te krijgen en dan is de deal die nu werd afgesloten, die gericht is op langetermijn oplossingen voor een structureel probleem beter dan het alternatief dat de huidige regering voor ogen stond:. doorhobbelen op de oude toer met nog meer ‘staat’, waar de intelligentsia en hoognodige ‘competentie’ van de staat –en in de samenleving- grosso modo de oudjes en de meest kwestbaren achterliet en zich veilig met hun geld in het buitenland vestigden.

  De situatie wordt voorgesteld alsof de oorzaak van alle problemen van exogene aard zijn, maar de realiteit is dat Griekenland met een endogeen probleem kampt dat ze niet meer op eigen kracht –bestuurlijk en economisch- kunnen oplossen indien er niets verandert. En in principe vanaf het prille begin met vervalste statistieken grotendeels aan zichzelf te wijten hebben.

  Gaan ze nu mee met wat er nu op papier staat, dan kan bijvoorbeeld de ECB Griekenland weer toegang verschaffen tot het SMP opkoopprogramma, dat cashgeld verschaft. Let wel, dit SMP geld wordt naar ratio gemeenschappelijk afgedekt door de centrale banken in de Eurozone. Zoals ook het E(F)SM geld. Want uiteindelijk draait in de politiek alles om geld. Zonder geld staan politici machteloos, hoe mooi hun voorstellingen en kiezersbeloften ook mogen zijn.

  Gegeven de omstandigheden in een veel breder -mondiaal- verband, de balansen van de ECB, en de schulden (staat, banken en privé) leveren de bestuurders van de ECB toch een knappe prestatie om de euro nog steeds aardig stabiel te houden …

  Like

 34. Supreme Court prosecutor Efterpi Koutzamani on Tuesday took two initiatives in the wake of revelations by former Finance Minister Yanis Varoufakis that he had planned a parallel banking system: she forwarded to Parliament two suits filed against the former minister last week by private citizens and she appointed a colleague to determine whether any non-political figures should face criminal charges in connection with the affair.
  http://www.ekathimerini.com/200031/article/ekathimerini/news/supreme-court-prosecutor-takes-action-over-varoufakis-affair

  Like

 35. @George:
  Het blijft welles-nietes wat die hervormingen betreft. Bij mijn weten zijn relevante organisaties als de OESO en zelfs het EFSF bijzonder goed te spreken over de vorderingen die Griekenland maakt, maar jij bent er om onduidelijke redenen van overtuigd dat het niet opschiet. Maar wat belangrijker is, is dat onder de vlag van die generieke term ‘hervormingen’ door de trojka dingen werden geëist die de Griekse economie slechts verder zullen doen krimpen (en dat de afgelopen jaren reeds hebben gedaan), wat inmiddels door diverse rapporten, o.m. dat van het IMF, wordt onderschreven. Het lijkt me dus handiger om steeds te benoemen om welke maatregel het gaat, en of het inderdaad zo is dat de Grieken (en laten we ons dan richten op de huidige regering, niet op wat hun voorgangers allemaal uitspookten) daar niet in mee wilden gaan. In ‘echte hervormingen’ als het terugdringen van overheidscorruptie is de trojka nl. niet zo geïnteresseerd (het schijnt zelfs dat ze een Grieks voorstel in die richting slechts hebben weggestreept). Wat de trojka wil zijn vnl. maatregelen die de economische situatie slechts doen verslechteren maar wel geld in het laatje brengen, zoals het snijden in pensioenen en de belachelijke eis van een flink overheidsoverschot (ipv alleen het terugdringen van het tekort naar een redelijk niveau – waar Griekenland overigens reeds aan voldaan heeft). Voorstellen van Griekse zijde om op een andere manier aan een zelfde bedrag aan bezuinigingen te komen, werden van tafel geveegd. Als schuldeiser mag je uiteraard allerlei eisen stellen om te zorgen dat de schuldenaar (beter) in staat zal zijn jou terug te betalen, maar wat de trojka doet lijkt meer op het tegenovergestelde: het verder leegzuigen van het slachtoffer door een oplopende overheidsschuld te veroorzaken (door de jongste slag reeds opgelopen tot 200%). En om die reden moet er steeds geld bij – wat we inderdaad, als het op deze manier doorgaat, niet meer terug zullen zien.

  Like

 36. @Joke
  In het laatste akkoord zijn afspraken over hervormingen gemaakt die veelbelovend zijn. Sommige zijn door het Griekse parlement al behandeld en in wetten verankerd. Dat is achterstallig onderhoud. Als ze ook van harte door de Griekse overheid uitgevoerd worden, dan zit Griekenland op de goede weg. Maar er is veel ambtelijke, politieke en maatschappelijke tegenstand. En Griekenland heeft een traditie van beloven, maar niet uitvoeren. Zie bijvoorbeeld de tegenstand vanuit het Griekse Bureau voor Statistiek om los van de politiek te worden gezet.

  Waar je vandaan haalt dat de EU niet is geïnteresseerd in het terugdringen van de corruptie in Griekenland weet ik niet. Want ze gaan hand in hand met de hervormingen Europese leiders hebben dat in elk geval als prioriteit benoemd.
  http://www.spiegel.de/international/europe/euro-group-president-jean-claude-juncker-if-greece-doesn-t-reform-it-can-t-expect-solidarity-a-813524.html

  Het is zeker zo dat als Griekenland de afgelopen jaren beter was bestuurd de bezuinigingen nu minder diep zouden zijn. Maar Griekenland is niet goed bestuurd en de met IMF, ECB, lidstaten of EU overeengekomen maatregelen zijn niet altijd uitgevoerd zoals afgesproken was. Wat andere landen als Ierland, Spanje of Portugal wel deden die nu wel uit de crisis zijn gekomen, of in elk geval perspectief op verbetering hebben.

  De buitenlandse instituties hebben Griekenland keer op keer schuldverlichting en uitstel van hun betalingsverplichting gegeven. Maar het werkte onvoldoende en het geduld van de anderen met Griekenland is op. Een relatief onbelangrijk land met een economie van 2% van de EU blijft aandacht vragen en ziet niet in dat bezuinigen en hervormen niet een strafmaatregel is, maar in het eigenbelang is en voor Griekenland zelf gebeurt. Dan moet je zo’n land dat opereert als een geldverslaafde junk bij de hand nemen en kinderachtig tegemoet treden omdat niets hielp. Europa en het IMF zitten daar niet op te wachten.

  Het perspectief van de afspraken moet gericht zijn op echte hervormingen (kadaster, pensioenstelstel, arbeidsmarkt, aanpak nepotisme en corruptie) zodat Griekenland concurrerend wordt en een compact, doelmatig overheidsapparaaat krijgt. Als Griekenland dat in drie jaar voor een groot deel weet te realiseren en voortgang toont, dan kunnen de schulden grotendeels kwijtgescholden worden. Maar de vooruitzichten zijn somber door de greep van belangengroepen op de overheid. Dit dossier toont dat de Griekse politieke klasse een stok achter de deur nodig heeft om tot actie over te gaan. Het is jammergenoeg niet anders.

  Like

 37. Dit dossier toont dat de Griekse politieke klasse een stok achter de deur nodig heeft om tot actie over te gaan. Het is jammer genoeg niet anders
  ==================================
  Of het toont aan dat de Griekse overheid eigenlijk niets meer te vertellen heeft, maar dat Griekenland geregeerd wordt door Brussel.
  En dat die “hervormingen”, er alleen maar zijn om die paar gouden eieren die het volk nog heeft in handen te spelen van het kapitalistische Rapalje.
  Hoelang zal het nog duren dat de overheid de pensioenpotten gaat afromen?
  En die gelden gebruikt om b.v. staatsschulden af te betalen” lees : geven aan die zelfde kapitalisten”.
  Roberto

  Like

 38. Simon Wren Lewis:

  = That the Greek economy now lies broken is not the inevitable result of imprudent borrowing a decade ago (dat werd wereldwijd en vooral in de VS neoliberaal stompzinnig aangemoedigd – AF) or structural weaknesses, or a left wing government elected just a few months ago. It is also the result of the actions of those who effectively ran the economy from 2010 to 2014, and their imposition of draconian austerity. Greece long ago recognised the folly of its borrowing, and has made a start on addressing its structural weaknesses. The Troika has yet to acknowledge its own part in making this tragedy. =

  Austerity is an integral part of the Greek tragedy
  http://mainlymacro.blogspot.nl/2015/07/austerity-is-integral-part-of-greek.html
  (Let ook op de brief hierover, ondertekend door SWL, Heiner Flassbeck, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Dani Rodrik, en die verscheen in the Guardian, Le Monde, The Nation and Der Tagesspiegel).

  SWL volg ik al sinds 2012 na ‘The euro, an alternative moral tale.’ Heiner Flassbeck kende ik al veel eerder via realnews. Bij Sargasso – een site waar sommigen onafhankelijk cijfers, statistieken, etc. inspecteren en op basis van eigen speur en rekenwerk grafieken produceren – was men er al achter dat de onderhandelingen over Griekenland over van alles gingen: politiek, ideologie, macht, geopolitieke strategieën, etc. etc. Maar niet over economie, zoals men twee weken in ook in De Groene schreef. Ook een ‘neutraal en objectief’ instituut als het IMF moet men elke keer weer de verwachtingen bijstellen en aangezien men in Griekenland al vijf jaar verplicht wordt om de richtlijnen van de instituten te volgen, ligt de ‘blame’ ook vnl. bij die instituties en bij politieke leiders. Het toegeven van die fouten is ‘insurmountable,’ stelt ex-markttoezichthouder William Black terecht. Het in stand houden van de EMU in de huidige vorm en uitgangspunten (bijna dood, volgens Heiner Flassbeck) zal binnen vijf jaar leiden tot een zeer ernstige destabilisatie van Europa.

  Like

 39. http://www.ekathimerini.com/200073/article/ekathimerini/business/capital-controls-have-weekly-cost-of-28-bln-for-gdp

  “Parliament’s Budget Office warned on Wednesday that the government tactics of the last six months have led the economy back to recession, with weekly losses of 2.8 billion euros in gross domestic product as long as the capital controls apply.
  …. and rejected claims by parliamentary speaker Zoe Constantopoulou about the agreement with the country’s creditors constituting a “coup.”

  The report blames the deterioration of the country’s finances on a number of factors: the elections and the general uncertainty, the failure to reach an agreement with creditors until late June, which affected investment decisions by enterprises and consumers, the combination of low cash supply from the European Central Bank with increased withdrawal of deposits, the breakdown of negotiations in late June and the subsequent referendum, the expiry of the second bailout program in June, the failure to pay the June tranches to the International Monetary Fund and the prolonged negotiations that weakened the country’s negotiating position.”

  Like

 40. Just in: Dimitri Lascaris over Ekathimerini: […] In a newspaper called Ekathimerini, a Greek newspaper which is a right-leaning newspaper, and it’s owned by or controlled by the family of an oligarch, Giannis Alafouzos, a Greek oligarch whose wealth came from the shipping industry and has a very hostile attitude towards Syriza, or has had in the past and has a particularly hostile attitude towards the Left Platform. It published an article about a different plan to potentially take Greece out of the Eurozone, or at least establish temporarily a parallel currency. And this plan was spearheaded by the ex-finance minister Yanis Varoufakis […]

  Vervolgens weerlegt Lascaris, een onderlegd man en bepaald geen ‘neo-communist’ of zo (of andere labels waarmee leden van Syriza mainstream behangen worden) met overigens nogal wat kritiek op de koers van Tzipras de beschuldigingen tegen Varoufakis. Die Alafouzos blijkt erger te zijn dan Rupert Murdoch die Foxnews oprichtte. ‘You’re a goon,’ zei David Letterman al tegen Bill O’Reilly. Dat Syriza geprobeerd heeft om Griekenland uit een dwangbuis te bevrijden, heeft uiteraard geld gekost. Kunnen we het serieus houden, King Billy?

  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=14366#comments

  Like

 41. Zeer serieus. Het gaat draait niet om de berichtgeving in de conservetavie Ekathiirine, een kloon van de New York Times International, maar om een verzoek op grond van vijf vermoedens de parlementaire immuniteit van Varoufakis op te heffen door de allerhoogste opsporingsautoriteit. Enige ‘onafhankelijkheid’ van de justitiele autoriteiten mag men verwachten. Of is Griekenland inderdaad zo diep gecorrumpeerd dat van verkapte wraakacties op grond van gefingeerde vermoeden sprake is?

  What about the Guardian dan maar?

  http://www.theguardian.com/world/2015/jul/29/yanis-varoufakis-may-face-criminal-charges-over-greek-currency-plan

  Persoonlijk, Ook n.a.v. zijn aftreden als MvF, vindt hier de botsing van een speltheoreticus met de werkelijkheid plaats. Als hij het politieke spel hoog gespeelt, liggen opkomst en ondergang dicht bij elkaar, vooral als je vol op het risico gaat zonder dat volledig is begrepen dat het niet zeker is of gewonnen kan worden.
  Wat dan voor een soort van professor eindigt met een reeks van publicaties van zijn hand die grif over de toonbank gaan, heeft voor (ex)politici (en vooral zijn volk) zeer ernstige gevolgen.

  Like

 42. @ King Billy. Doet er niet toe of zijn immuniteit wordt opgeheven. Dat de hoogste opsporingsautoriteit daarom vraagt, komt voort uit wetten. Wat heeft V. fout gedaan? (en dat er in Duitsland in 2011 marken werden gedrukt, weet ik uit bronnen waar ik niets over kan vertellen). Er staan overigens plenty artikelen die Varoufakis verdedigen, en niet alleen in The Guardian.

  Like

 43. @Roberto
  Waarschijnlijk toont het dat allebei aan. Namelijk dat de achtereenvolgende Griekse regeringen onmachtig waren en veel te veel gespendeerd hebben en het zover hebben laten komen dat de huidige Griekse regering niets meer te vertellen heeft. Zoals de verantwoordelijkheid van iemand in de schuldsanering altijd door anderen wordt overgenomen. Dat is eigen aan die positie.

  De tegenstellingen die je noemt komen niet overeen met de werkelijkheid. Het is te zwart-wit. Allerlei belangen worden verdedigd ten koste van het algemeen belang. Ook door het ‘linkse’ Syriza of Pasok. Het is zeker zo dat bepaalde maatregelen zoals het verhogen van de BTW tegen de economie inwerken en getuigen van domme politiek die haaks staat op het stimuleren van die economie. Pensioenen is weer een ander verhaal. Die zijn hoger dan in vele andere EU-landen.

  Like

 44. @King Billy en Arjan
  De regie van de aanklacht tegen Yanis Varoufakis komt uit onverdachte hoek. Van onder meer de ex-acteur en burgemeester van Stylida Apostolos Gletsos die zich al in 2011 verzette tegen de bezuinigingen. Maar de burgerlijke ongehoorzaamheid van Gletsos is van een andere orde dan het hoogverraad waarvan Varoufakis nu wordt beschuldigd. De persoon Yanis Varoufakis is nu zelf het onderwerp van controverse geworden. Het valt te hopen dat de onafhankelijke rechter dit tot op de bodem uitzoekt. http://www.ekathimerini.com/200031/article/ekathimerini/news/supreme-court-prosecutor-takes-action-over-varoufakis-affair
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/07/varoufakis-wordt-vervolgd-voor-hoogverraad/

  Like

 45. @Arjan Fernhout. Alles up to het Griekse MvJ en de medewerking van het Griekse parlement. Ben benieuwd of het idd zo was dat de Troika exclusief toegang had tot dit systeem zoals Varoufakis beweert. Brussel ontkent.
  En wat hebben bijdrukken van Marken toen het hele eurosysteem op springen stond te maken met Griekenland? Reken er maar op dat het dit niet zonder instemming van de Duitse ‘Commissie stiekem’ van de Bundestag is gedaan.

  Like

 46. @Arjanc Fernhout. Dat was tijdens de eurocrisis waar o.a. de kredietmachine Target2 à raison van meer dan 1000 miljard claims op de PIIGS landen die de binnenlandse economie van de EU ook tot nu toe draaiende houdt dreigde uiteen te knallen.
  Bovendien, de Griekse regering beschikte over cijfers dat in geval van kwijtschelding van schulden en terugkeer naar de Drachme gedurende zeven jaar een budgetoverschot van 8% nodig is om terug te kunnen keren naar wat de Griekse staat haar burgers qua levenspeil nu binnen de EU en de eurozone te bieden heeft. Iets waar andere andere landen in de EU soms met jaloerse ogen naar kijken.

  Welke drijfveren bewegen Varoufakis werkelijk?

  Like

 47. Welke drijfveren bewegen Varoufakis werkelijk?
  ====================================

  DE EU kan Griekenland maken en breken, dit wordt ook wel chantage genoemd, en dat kon Varoufakis
  het Griekse volk niet aan doen.,hij had 2 keuzes,

  1: binnen de EU blijven of,
  2: binnen de EU blijven.
  Roberto

  Like

 48. @Roberto
  Dat klinkt logisch, want een meerderheid van het Griekse volk wil binnen de Eurozone blijven.

  Intussen aarzelt het IMF om aan een derde ronde van leningen mee te doen omdat Griekenland niet aan de voorwaarden ervoer voldoet vanwege de hoge schuld en het beroerde niveau van de uitvoering van hervormingen van dit land. Als het IMF afvalt, wat doen de ECB en de EU dan?
  https://euobserver.com/economic/129808

  Ik begrijp evenmin wat het ultieme doel van Varoufakis is. Wil hij Griekenland er economisch weer bovenop helpen of is zijn doel omvattender? Hij zou niet de eerste neo-marxist zijn die in zijn vakantiehuis de revolutie plant.

  Like

 49. Tja George,
  Maar wie is het IMF, ik heb altijd begrepen dat de IMF bestaat uit zo’n ruim 180 landen.
  Hun zeggenschap wordt bepaald door het geld wat ze storten, dus als de IMF al geen risico wil nemen, moet de EU het dan wel doen?
  Of komt hier de macht van de particuliere investeerders om de hoek kijken?
  Roberto

  Like

 50. Ik begrijp evenmin wat het ultieme doel van Varoufakis is.
  ==================
  Als je WAS had geschreven dat was ligt het antwoord voor de hand, hij wilde met het Griekse volk de linkse kant op.

  En de geschiedenis zegt dat dit door het kapitalistisch systeem tegen gewerkt dient te worden
  Roberto

  Like

 51. @Roberto
  Wat ik ervan begrijp is niet zozeer dat het IMF geen risico wil nemen inzake Griekenland, maar volgens de eigen procedures geen steun meer mag verlenen. Daarbij komt de kritiek van niet-Europese landen op het vermeend eurocentrische IMF dat Griekenland bevoordeeld zou hebben omdat het een Europees land is.

  Like

 52. @Roberto
  Er is niet een kapitalistisch systeem. Er zijn vele verschijningsvormen, met Europese, Amerikaanse, Chinese en Russische varianten en subvarianten. Mondiaal gezien is het Europese kapitalisme zeker niet de hardste variant, integendeel. De Chinese en Russische varianten zijn vele malen hartelozer en kennen minder compassie met de eigen inwoners.

  Ik weet niet wat je bedoelt met de uitspraak dat Varoufakis met Griekenland de linkse kant op wilde. Als dat de revolutie betekent dan bewaarheidt dat mijn vermoeden dat het hem om meer was te doen dan het herstel van de Griekse economie. Een indicatie daarvoor is dat hij na zijn ontslag heeft gezegd zichzelf niet als een goede politicus te beschouwen. Maar goede politici had Griekenland afgelopen half jaar wel nodig. In tegenstelling tot Varoufakis lijkt premiet Tsipras trouwens wel te groeien in zijn rol als praktisch politicus.

  Like

 53. omdat Griekenland niet aan de voorwaarden ervoer voldoet vanwege de hoge schuld en het beroerde niveau van de uitvoering van hervormingen van dit land.
  ============================================================
  De hoge schuld kan het niet zijn, kijk maar naar de schuld van de VS, die is per inwoner hoger dan bij de Grieken, dan blijven alleen die hervormingen over, en dat betekend in veel gevallen “uitverkoop” van de Griekse economie.
  Roberto

  Like

 54. @Roberto
  Je vergeet een belangrijk verschil: Griekenland heeft de leningen van het IMF nodig en de VS niet. Daarnaast kun je de competitieve economie van de VS niet vergelijken met de niet-competitieve economie van Griekenland. Vergelijkingen tussen tekorten van landen met Griekenland zijn trouwens lastig omdat het land geen onafhankelijk Bureau voor Statistiek kent (of kende?) en sommige cijfers gemanipuleerd zijn. En wat levert de uitverkoop van een failliete zaak op?

  Like

 55. @Roberto. f.y.i., Tweederde van de wereldwijd uitstaande IMF-leningen zijn ge-investeerd in de ‘avonturen’ van de EU. Griekenland, Portugal en Oekraine. Misschien nu iets minder omdat Griekenland voor het IMF is weggevallen. Bovendien mag het IMF niet investeren in een land dat volgens IMF-normen failliet is. Een van de redenen dat het IMF aandringt op schuldkwijtschelding zodat de Griekse staat weer draagkrachtig kan worden.
  En waarom moet bijvoorbeeld aandeelhouder Japan met ook een enorme staatsschuld mee moeten betalen aan Griekenland? Dat kan Lagarde zowel politiek als zakelijk niet langer ‘verkopen’. De woordvoerder van het IMF, Jerry Rice, haalde het voorbeeld van Japan aan tijdens een recente persconferentie.

  Like

 56. @king Billy 13:13 Van deze reactie valt niet veel te begrijpen. Nederland en Duitsland mogen wel voorzorgsmaatregels nemen (om welke reden dan ook – wat je in de eerste twee regels schrijft klopt verder) om hun eigen economie te beschermen en Griekenland mag dat niet?? Overigens wisten ook de economen van het IMF al in 2010 dat Griekenland het niet zou redden zonder schuldafschrijving. De politieke elite van het IMF o.l.v. Dominique Strauss Kahn had de moed niet om dit kenbaar te maken aan Trichet en de politieke leiders in Europa. Om dezelfde reden had het IMF met dezelfde eisen moeten komen als dat men nu doet. Overigens, toen de conclusies van de economen via diplomaten Trichet wel ter ore kwam, brulde hij letterlijk volgens ooggetuigen non, non, non, geen schuldafschrijving binnen de EMU!! In detail opgeschreven in een rapport van CIGI – Laid low, the IMF, the eurozone and the first Rescue of Greece p9,10,11.

  Rescue? Wat men na 2010 gedaan heeft is vnl. het kapot bezuinigen van de Griekse economie. Met als resultaat een daling van het BBP van 25% om maar solvabel te kunnen zijn. Nou, dat is dan gelukt en vervolgens eisen de instituties dat er zo snel mogelijk een plus komt van 3%! Dat moet dan maar komen van b.v. het afschaffen van het EKAS systeem, een soort toeslag voor de bestrijding van armoede van zo’n half miljoen pensionados die rond moeten komen van e.400 – e.500 p.m. Zo toont Dijsselbloem zijn ‘sociaal-democratische’ gezicht. Dat de berekeningen van het IMF niet uitkwamen bij al die bezuinigingen kwam o.m. door een groteske en onuitlegbare (SWL) blunder van het IMF over fiscal multipliers. En zo stapelen de schandalen zich op. Men moet niet in de val trappen om de Grieken zielig te vinden, maar dat de instituten zware reputatieschade hebben opgelopen staat wel vast. En dan vraag jij je nog af wat het motief van Varoufakis was? Op de zinnen: … zeven jaar een budgetoverschot van 8% nodig … Iets waar andere andere landen in de EU soms met jaloerse ogen naar kijken … ga ik niet in. Dan weet je of echt niets van economie (b.v. over fiscal multipliers) of je hebt een kweekvijver met rode haringen.

  Los van Griekenland, althans grotendeels, die hebben veel meer te lijden gehad van de combinatie van zwakke concurrentiekracht en van neoliberale marktwaanzin dan van de Duitse economische politiek:

  Ihr geldpolitisches Instrumentarium setzt die EZB ein, um das ihr im EG-Vertrag vorgegebene Ziel der Preisniveaustabilität zu erreichen. Dieses definiert sie selbst als ein Wachstum des harmonisierten Verbraucherpreisindexes HVPI im Euro-Raum, das unter, aber nahe bei zwei Prozent pro Jahr liegen sollte. Die geldpolitische Strategie wurde im Oktober 1998 vom EZB-Rat festgelegt. Untergeordnetes Ziel ist Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der EU (EZB wiki)

  Over ‘Inflationsziel Maastricht’ Vijf minuten Flassbeck (daar hoef je echt geen econoom voor te zijn, een beetje logica volstaat) is eigenlijk al voldoende:
  Oorzaak van de eurocrisis:
  http://www.youtube.com/watch?v=1Lem-kgm3EQ

  Ik hang hier al veel te lang en zonder inhoudelijke reactie hierop geen antwoord meer van mij.

  Like

 57. @Roberto
  Ik ben hoogst verbaasd door je verwijzing naar dit antisemitisch pamflet vol onwaarheden dat notabene degene goedpraat die de Russische Federatie met z’n Maffia-vriendjes heeft gekaapt en als z’n eigendom beschouwt en economisch en politiek naar de afgrond leidt. Je bent toch geen anti-semiet?

  Het klopt dus aantoonbaar niet met de feiten. Hoe kun je dat nou zeggen?

  Like

 58. @Arjan. Er lopen duizenden economen rond en er zijn dito zo veel adviesorganen, die allen zo hun visie hebben en een standpunt innemen. Al of niet terecht. De één wat meer uitgesprokener dan de ander, maar de politiek steekt anders inelkaar. Qed de EU en dit geval specifiek Griekenland.
  Ongeacht of het Verdrag van Lissabon, waar de Verdragen van Nice en het Maastricht deel van uitmaken nu wel of niet goed inelkaar steekt, -het kan inderdaad beter, terwijl nog steeds geworsteld met ´’anders’- mag het niet zo zijn dat de politieke leiding van individuele lidstaten systematisch de staatshuishouding, hun bankensysteem en hun economie dermate uit de hand laten lopen dat het een bedreiging wordt voor de integrale samenwerking en het gemeenschappelijke muntsysteem.
  Qed Griekenland. Reeds ver voor de beslissing in 2001 viel, was bekend was dat de eurozone een brug te ver was. Inmiddels zijn we 14 jaar verder, waar de opeenvolgende regeringen van Griekenland tot op de dag van vandaag hun eigen verantwoordelijkheid voor een stabiel Griekenland onvoldoende hebben genomen. Die schulden hebben een reden.

  Met al haar onvolkomenheden, kan de EU en de eurozone niet worden verweten dat in de afgelopen 14 jaar geen sprake van coulante hulp en assistentie was om ook voor dit land een volwaardige plaats in de Europese gemeenschap, waaronder de eurozone, te faciliteren. Het was de Griekse politiek die dit systematisch blokkeerde. Hadden andere staten politiek ook zo gehandeld, dan was in 2010 de EU en de Eurozone met een enorme knal uitelkaar gevallen.

  En dan komt op gegeven moment het punt van déjà-vu, “all over again”, de Europese geschiedenis herhaalt zich weer eens. Als de de EU niet uitkijkt, laat ze zich weer eens ringeloren en hoopt met de voor haar typerende verzoeningspolitiek weer eens op de verkeerde manier tijd te kopen. Daarbij negerend wat de Griekse politiek, grenzend aan de instabiele Balkan, is –en altijd is geweest- een jungle van obstinate onberekenbaarheid, opportunistisch, nationalistisch en destructief. Waarvoor de EU en de eurozone in de toekomst een nog hogere politieke prijs gaan betalen als geen duidelijke grenzen worden gesteld; ”tot hier en niet verder.’ Gemeenschappelijke verdragen worden niet zomaar veranderd door verkiezingen in een lidstaat.

  Het was Tsipras die eergisteren in het Grieks Parlement letterlijk zei toen hij Varoufakis met zijn tamelijk dilletante ‘plan B’ verdedigde (dilletant omdat er meer komt kijken dan alleen in het geheim met een groep van zeven mensen een belastingsysteem manipuleren…) terwijl hij Griekenland in de eurozone wil houden:

  After citing statements by European officials mentioning Eurozone’s preparations for a possible Grexit, (Die daarover inmiddels volkomen open waren. Zo diep waren de politieke verhoudingen inmiddels verstoord.) Tsipras said: “I don’t understand what you reproach us for. We had a country which was under military threat and its invasion by enemy troops was pretty likely.”

  Zet voor meer in de browser de Greek Reporter, die Grieks nieuws voor Bulgaren brengt:

  http://grreporter.info/en/tsipras_and_opposition_are_bickering_over_plan_b_while_varoufakis_watching_them_colourful_shirt/13071

  Hoe paradoxaal het ogenschijnlijk in de perceptie van Europese samenwerking mag zijn en het oproer over de handelwijze van de eurogroep groot is (een ‘coupe’) hebben de “Schauble’s” in Europa meer geleerd van de geschiedenis van Europa’s harde politieke realiteit dan de huidige Griekse regering. En Varoufakis. Omdat voor het schuldenptrobleem echt wel een oplossing komt onder het motto ‘tot hier en niet verder’.

  Like

 59. George,
  Het valt toch niet te ontkennen de betrokkenheid van de Lehmann brothers en Goldmann Sachs bij deze en Griekse crisis !
  Dat heeft niets te maken met anti Semitisme.
  Roberto

  Like

 60. @Roberto
  Je begrijpt best wat ik bedoel. In de vorm is naar mijn idee dat blog waarnaar je verwijst antisemitisch,. En inhoudelijk van een belabberd niveau.

  Like

 61. George,
  Zijn dan volgens jou de rijkste mensen op de wereld dan ” machteloos?”
  Of is die macht evenredig met je banksaldo,
  Ik heb die link nogmaals gelezen, maar niets antisemitisch kunnen ontdekken.
  Of is het bij jou ook zo dat als je een kritische opmerking maakt over b.v. Israel, je automatisch een antisemiet bent?

  Like

 62. @Roberto
  ‘Rothschild vazallen’, ‘van joodse afkomst zijnde’ en dat soort werk. Ik lees daar antisemitisme in omdat afkomst niet ter zake doet. Daarnaast is het een onwaarachtig stuk dat Putin van alles vrijpleit, terwijl de waarheid precies omgekeerd is. Want niet Putin weerhoudt dieven en rovers ervan om ervandoor te gaan met de rijkdommen van de Russische Federatie. Putin en z’n zakenvrienden zijn juist zelf de bandieten die voor eigen gewin die rijkdommen van land en volk stelen en de Russische Federatie als hun eigen zakenimperium hebben opgezet om het leeg te plukken. Wie die waarheid ontkent sluit de ogen voor wat er in Rusland gebeurt.

  Het verband met Israel leg ik niet omdat het in mijn ogen niets met dit soort antisemitisme te maken heeft. Het dient uitsluitend om een vijandbeeld te creëren dat Putin en zijn zakenvrienden vrijpleit. Dieper gaat het niet. Als je niet inziet dat dit stuk in de kern antisemitisch is omdat in vorm en inhoud een waarheid wordt gefabriceerd waarbij joden tot dader worden gemaakt om anderen vrij te pleiten, dan is het niet anders. Ik kan het niet anders dan uiterst primitief zien. Dat je hier naar verwijst verraste me onaangenaam.

  Like

 63. Wel George,
  Dan mag je de Wikipedia wel gaan aan klagen, google maar op Rothschild een ander persoon mag ook ,
  en die wordt dan ook in ander hokje gezet, en vazallen heeft ook geen antisemitische betekenis.
  Je zou Rutte ook een vazal kunnen noemen, want ook hij dient niet het volk, maar slechts een klein groepje.
  Maar houdt de vrienden van Putin en Jeltsin wel gescheiden.
  Roberto

  Like

 64. @Roberto
  Ik kan me niet voorstellen dat Wikipedia het idee steunt van een joods complot dat de wereld beheerst. Maar wellicht ontgaat het me en mis ik de verwijzing. Dus graag de bron. Trouwens, ik kan me nog minder voorstellen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vermeende ‘Rothschild vazallen’ en het huidige regime van Putin.

  Ik ken het verschil tussen de ‘familie’ Putin en de ‘familie’ Jeltsin. Oppositieleider Boris Nemtsov behoorde tot de ‘familie’ Jeltsin en is door de ‘familie’ Putin vermoord. Zo gaat dat in de Russische Federatie waar de machthebbers overal complotten van anderen suggereren om de eigen machinaties achter te verbergen. Ooit eerder gehoord, joden als zondebok?

  Like

 65. George ,
  Ik doelde op je opmerking “joodse Afkomst”.
  Kijk ook maar in de wiki > Jeltsin, zo’n redder van het vaderland was hij niet.

  Dan kan je ook begrijpen waarom hij zo populair was in het westen ( VS ).
  En of er een Joods complot is, dat weet ik niet, maar daar is een complot dat is zeker.
  Roberto

  Like

 66. @Roberto
  Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat je nou eigenlijk beweert door je verwijzingen.

  En ik maakte geen opmerking over joodse afkomst, dat dit het stuk waarnaar je verwees.

  Like

 67. Politieke getinte bijdragen van Varoufakis ingebed in emotionele sfeerverslagen, die samen met zijn vrouw de culturele organisatie Vital Space.org beheert welke als ‘Athens desk’ van het Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam (sponsors Min. van OCW en SNS Reaal) fungeert. Geplaatst in WdW Review.

  Over Nazisme en Golden Dawn in Griekenland concludeert Varoufakis o.a.:
  “And it taught me that: When proud nations, which were previously implanted with the serpent’s DNA, are beaten into submission within our Euro-Jurassic Park, when they are humiliated and punished collectively, as the Germans were with the Treaty of Versailles, and the Greeks under our current bailout conditions, and when they are reduced en masse to a state of despair, the serpent can always return, replicate ferociously, and run amok.”
  http://www.vitalspace.org/serpent%E2%80%99s-greek-lair

  Like

 68. Pingback: Varoufakis bedrijft politiek in WdW Review. Is dat onafhankelijk? | George Knight

 69. http://www.cfr.org/greece/view-germany-greece/p36867

  “The biggest issue is that things get so complicated with the eurozone and the EU. People get lost in this complexity—even actors may get lost occasionally—and often resort to the nation-state where things are much simpler.”

  http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/are-paris-and-berlin-really-divided-over-greece-316788?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=3f6c6e2ad6-newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-3f6c6e2ad6-245712941

  Of hoe Schäuble’ s blufpoker Griekenland in de Eurozone hield ten koste van Varoufakis’ alternatieven die hij pertinent wilde doorzetten.

  Like

 70. Edmund S. Phelps: The remedy must lie in adopting the right structural reforms. Whether or not the reforms sought by the eurozone members raise the chances that their loans will be repaid, these creditors have a political and economic interest in the monetary union’s survival and development. They should also be ready to help Greece with the costs of making the necessary changes.
  But it is Greece itself that must take charge of its reforms.

  http://www.project-syndicate.org/commentary/what-greece-needs-to-prosper-by-edmund-s–phelps-2015-08

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.