UWV betaalt cursus tot helderziende. Is dat klein absurdisme?

uwv

Het AD verwijst naar een onderzoek van Reporter Radio dat het UWV al jarenlang opleidingen tot helderziende zou vergoeden. Waarschijnlijk wordt dit item op 14 juni uitgezonden en dient de publiciteit om aandacht voor het programma te genereren. Sinds 2008 volgden tientallen werkloze 50-plussers een opleiding bij Stichting Paradidakt in Zoetermeer. Het UWV vergoedt zo’n 1000 euro per cursus. Het AD citeert een woordvoerder van het UWV: ‘Als aan de scholing een baangarantie vastzit, staat de arbeidsmarktrelevantie vast’. Is dat het enige?

Een Nederlandse overheidsinstantie subsidieert dus kwakzalverij. Da’s ruimdenkend. Dat opent perspectieven. De opleiding tot een functie die aantoonbaar onzinnig is kan in beginsel door het UWV gesubsidieerd worden. Te denken valt aan: balletje-balletje consultancy, zakkenrollen, brandkastkraken voetreflexologie, pendelen, geestelijke bewustwording, kaartlezen, kaartleggen, krijt- en kleurhealing, zicht op het zielepad, zandlezen, mensensmokkelaar, paardenfluisteren, hondenfluisteren, Tarot, stemvorken healing en energetische massage of realisatie-coaching. Enfin, het is betrekkelijk klein bier. Als het grote onrecht van de zichzelf buiten de orde plaatsende en tientallen miljarden kostende bankensector niet aangepakt wordt, kan dit er nog wel bij.

Foto: Schermafbeelding van Paradidakt in Zoetermeer dat cursussen helderziende aanbiedt die door het UWV worden betaald.

7 gedachten over “UWV betaalt cursus tot helderziende. Is dat klein absurdisme?

 1. Kan het nog gekker? Volgens mij wordt het tijd voor UWV om zelf een arts te raadplegen.

  Like

 2. Ik vind het heel logisch, en passend in de denkwijzen van het UWV. Ten eerste zijn ze volkomen los van de werkelijkheid. Ten tweede is het enige doel : mensen uit de uitkering krijgen. Hoe immoreel het werk ook is. Je kont verkopen is werk. Andere mensen oplichten is ook werk.

  Like

 3. 14 september 2015
  2015Z11505

  Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘UWV leidt werklozen op tot helderzienden’(ingezonden 17 juni 2015)

  1
  Kent u het bericht ‘UWV leidt werklozen op tot helderzienden’ 1) en de uitzending ‘Het UWV en de opleiding tot helderziende’? 2)

  Antwoord vraag 1
  Ja.

  2
  Waarom stelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 1.000 euro per persoon beschikbaar voor een opleiding tot ‘spiritueel belconsulent’, die nota bene wordt gegeven in een luxe kasteel in de Ardennen 3), terwijl er de laatste jaren juist enorm is bezuinigd op de ondersteuning door het UWV bij omscholing?

  Antwoord vraag 2
  Op 1 juli 2013 is het Actieplan 55pluswerkt gestart. Het Actieplan bestaat uit netwerktrainingen, de inzet van adviseurs werkgeversdienstverlening, inspiratiedagen voor werkzoekenden en werkgevers, en de inzet van scholingsvouchers en plaatsingsfees. In juni 2014 heb ik besloten de doelgroep van het Actieplan uit te breiden van 55-plussers naar 50-plussers en de duur van het Actieplan met één jaar te verlengen, tot 1 januari 2017. Met het Actieplan bevordert het kabinet de arbeidsmarktpositie van ouderen.

  Vanuit het Actieplan 50pluswerkt kunnen WW-gerechtigden van 50 jaar of ouder een scholingvoucher aanvragen. De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding die de werkzoekende 50-plusser ondersteunt om weer aan het werk te komen. De hoogte ervan is maximaal € 1.000 (inclusief btw).
  Aanvragen voor een scholingsvoucher worden getoetst op (o.a.) arbeidsmarktrelevantie. Dat betekent dat er afwegingen worden gemaakt op grond van iemands opleiding, motivatie en ervaring alsmede van de reële mogelijkheden en kansen op werk. Dit laatste kan blijken uit een baangarantie of een baanintentie of door te toetsen of er voor een bepaald beroep veel vacatures in de betreffende regio zijn. Ook wordt door UWV getoetst of een opleiding leidt tot een door een branche of sector erkend certificaat of diploma. Aan de genoemde opleiding was een baanintentie verbonden. Dat was voor UWV tot voor kort voldoende reden om de scholingsvoucher toe te kennen. De locatie van de gegeven opleiding is in deze toetsing niet relevant.

  3
  Waaruit bestaat de baangarantie bij de cursus tot ‘spiritueel belconsulent’? Klopt het dat mensen die een ‘baan krijgen’, lid kunnen worden van een bellijn waar zij als ‘spiritueel belconsulent’ alleen 0,29 euro per gebelde minuut krijgen?

  Antwoord vraag 3
  Er is geen sprake van een baangarantie maar van een baanintentie. Dat houdt in dat de werkzoekende zelf met zijn toekomstige werkgever afspraken heeft gemaakt over werk na afronding van de scholing. Deze afspraken zijn vastgelegd in een op naam gestelde intentieverklaring. In dit specifieke geval houdt de baanintentie in dat de werkgever de intentie heeft na afronding van de opleiding een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd.
  De baanintentie zoals afgesproken bij de aanvraag van de scholingsvoucher blijkt door Paradidakt tot op heden niet waargemaakt te worden (zie antwoord 4). Dit heeft gevolgen voor toekomstige aanvragen. Bij aanvragen voor een scholingsvoucher voor een opleiding door Paradidakt wordt daarom door UWV niet meer uitgegaan van een baanintentie. Dat betekent dat de arbeidsmarktrelevantie op andere wijze moet worden aangetoond door de aanvrager. Het kan namelijk niet zo zijn dat een scholingsvoucher wordt verstrekt op grond van een baanintentie die in de praktijk niet blijkt te bestaan.

  4
  Hoeveel mensen hebben op kosten van het UWV een cursus gevolgd bij de stichting Paradidakt? Hoeveel van deze mensen hebben daadwerkelijk een baan gevonden waarmee zij structureel uit de uitkering zijn geraakt?

  Antwoord vraag 4
  Tot nu toe zijn er 36 aanvragen voor scholingsvouchers ingediend. Hiervan zijn er tot nu toe 12 gehonoreerd. 1 persoon is vanaf 30 maart 20 tot 30 uur per week aan het werk. Bij 3 aanvragen wachten we nog op een eerste oordeel.
  Bij 4 aanvragen op een tweede controle. 17 zijn er afgewezen of teruggetrokken.

  5
  Waarom heeft het UWV in eerste instantie aanvragen voor subsidiëring van de opleiding tot spiritueel belconsulent afgewezen, maar is het uiteindelijk toch overstag gegaan?

  Antwoord vraag 5
  Er zijn geen gevallen bekend waarbij de aanvraag in eerste instantie is afgewezen en in tweede instantie alsnog is toegewezen. Het kan wel voorkomen dat voor dezelfde opleiding de ene uitkeringsgerechtigde een toewijzing krijgt en de andere een afwijzing. Aanvragen voor toepassing van een voucher worden op individuele gronden toe- of afgewezen. De aanvraag wordt bekeken in het licht van het arbeidsmarktperspectief voor de betreffende uitkeringsgerechtigde.

  6
  Bent u er mee bekend dat de opleiding wordt georganiseerd door de eigenaar van de Helderziendenlijn waar de cursisten na afloop van de cursus aan de slag kunnen? Is het gebruikelijk dat het UWV opleidingen subsidieert die georganiseerd worden door de toekomstig werkgever, waarbij de toekomstig werkgever nut en noodzaak van de cursus beoordeelt?

  Antwoord vraag 6
  Het klopt dat in dit geval de opleider en de potentiële werkgever dezelfde organisatie betreft. Dit is niet ongebruikelijk en de subsidieregeling sluit dit evenmin uit. Er zijn veel goede voorbeelden waarbij de combinatie van opleider en werkgever zorgt voor een goed toegesneden opleiding.

  7
  Wordt een baan als ‘spiritueel belconsulent’ als passend werk gezien? Kunnen mensen met een WW-uitkering worden verplicht om (eventueel na een gesubsidieerde cursus) helderziende te worden en een baan als ‘spiritueel belconsulent’ te aanvaarden?

  Antwoord vraag 7
  In principe is na een half jaar WW al het werk passend dat voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd. Dit wordt individueel bepaald. Het is daarom mogelijk dat voor bepaalde werkzoekenden ‘spiritueel consulent’ niet als passend werk wordt gezien. Bij de scholingsvouchers kwam het initiatief van de werkzoekenden zelf, in die gevallen is dus blijkbaar geen sprake van redenen waarom het werk niet zou kunnen worden aanvaard.

  1) Algemeen Dagblad, 12 juni 2015
  2) Reporter Radio, 14 juni 2015
  3) Chateau de Petite Somme, Petite Somme 5, Septon (Durbuy), België

  Like

 4. 14 september 2015
  2015Z11508

  Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’ (ingezonden 17 juni 2015)

  1
  Bent u bekend met het bericht ‘UWV schoolt werklozen om tot helderzienden’? 1)

  Antwoord vraag 1
  Ja.

  2
  Klopt het dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) subsidies heeft verstrekt voor paranormale activiteiten, zoals het lezen van tarotkaarten en het kijken in een glazen bol?

  Antwoord vraag 2
  UWV verstrekt geen subsidie voor paranormale activiteiten. UWV verstrekt onder voorwaarden scholingsvouchers aan werkzoekenden van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering. Gelet op de uitgangspunten van de subsidieregeling verstrekt UWV subsidie voor het volgen van een scholing die gericht is op het verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden. Op deze manier wordt de werkzoekende ondersteund om weer aan het werk te komen. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld op arbeidsmarktrelevantie.

  3
  Is een baangarantie voor het UWV het enige criterium of zijn er beroepen waarvoor ondanks baangarantie geen subsidies ten behoeve van scholing worden verstrekt? Zo ja, op basis van welke criteria worden deze bepaald?

  Antwoord vraag 3
  Aanvragen van een uitkeringsgerechtigde worden individueel getoetst op arbeidsmarktrelevantie. De in perspectief zijnde baan wordt daarbij niet inhoudelijk beoordeeld. Het is niet aan UWV of mijzelf om te bepalen welke opleidingen of beroepen gewenst zijn en welke niet, behoudens banen in de seksindustrie en handel in softdrugs. Een inhoudelijke beoordeling van de in perspectief zijnde baan vind ik niet wenselijk: de droombaan van de een, vindt de ander onaanvaardbaar. Het is daarom ook niet mogelijk objectieve criteria te formuleren voor al dan niet aanvaardbare banen. Arbeidsmarktrelevantie en dus de kans om met een baan uit de uitkering te komen, is wel een hanteerbaar objectief criterium. De arbeidsmarktrelevantie kan onder meer worden aangetoond met een baangarantie of baanintentie. Het kan dus niet zo zijn dat een scholingsvoucher wordt verstrekt zonder dat de arbeidsmarktrelevantie aangetoond is.

  4
  Bent u bereid voortaan af te zien van het verstrekken van deze subsidies?

  Antwoord vraag 4
  In het specifieke geval van Paradidakt is gebleken dat de baanintentie tot op heden niet waar kan worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat UWV bij nieuwe aanvragen voor opleidingen van Paradidakt niet meer veronderstelt dat de baanintentie daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Dat betekent dat er in het geval van Paradidakt geen scholingsvoucher meer wordt verstrekt, tenzij de arbeidsmarktrelevantie op andere wijze kan worden aangetoond door de aanvrager van de scholingsvoucher (en voldaan is aan de overige voorwaarden).

  1) http://nos.nl/artikel/2040873-uwv-schoolt-werklozen-om-tot-helderzienden.html, 12 oktober 2015

  Like

 5. kijk het is best leuk om wat te leren.maar geloof mij,ik heb namelijk zelf dergelijke kursussen gedaan.na de tien lessen kun je de basis.maar er staat wel tegenover dat je totaal geen training hebt in de werkelijke wereld.ervaring.wat moet je doen bij een klant die alleen maar jou uit de tent wil lokken.en wat moet je doen als iemand jou oh zo graag een fout wil laten maken?ik weet van een paragnost van het zesde zintuig,,,dat zelfs paragnosten onder elkaar elkaar het bloed nog onder de nagels vandaan halen.laat staan een vreemde.je wordt letterlijk vd leeuwen gegooid.ik heb twee keer de kursus lenormandkaarten gedaan.waarom?nou omdat ik na de eerste kursus nog niks wist.en mijn collegs ook niet.alleen de hartsvriendin wel die toevallig uren aan de telefoon hing v haar eigen problemen.zo kreeg zij ook veel meer aandacht.pas bij de 2 de kursus kon ik bij drie lessen al aardig kaartleggen.maar voordat je jezelf een echte kaartlegger mag noemen ben je echt jaren en jaren verder.het kost gewoon tijd.in deze sector zijn er geen spoedkursussen omdat het om een oude wijsheid gaat.en zelfkennis.ken jezelf.want pas dan kun je aanvoelen wat van een ander is en kun je vervolgens ook zeggen wat je voelt bij die ander.Omdat je weet dat dat gevoel niet van jou is en dus wel van de beller of client MOET zijn.dat wou ik effe zeggen.gr tineke

  Like

 6. Deze cursus moet UWV een humaan gezicht geven, en komt neer op de basis waarop UWV is ontstaan, privatisering van een publieke dienst. In de wandelgangen heet dat wellicht (op het emotionele vlak) ‘astrale’ begoocheling. Bepaalde gaven kun je krijgen als neveneffect van spirituele ontwikkeling, decentralisatie van de persoonlijkheid en dienst waardoor de natuurlijke vermogens van de ziel vrijkomen.

  Deze vermogens te ontwikkelen zonder de invloeiende liefde van de ziel die nog vaak verward wordt met sentiment, kan zelfs tot zwarte magie leiden. Het is een stap terug in de menselijke evolutie om kunstmatig mediumschap te ontwikkelen om geld te verdienen. Commercialisering van menselijke kwaliteiten. De enige les is dienst, en daarop zijn vrije markt en UWV niet gebaseerd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.