AFVN protesteert bij Totalitarian Art Gallery. Waarom precies?

1416649658-0a6cc198

AFVN (anti fascistische oud verzetsstrijders nederland /bond van anti fascisten) noemt zich anti-fascistisch, maar onduidelijk is wat anderen daaronder moeten verstaan. AFVN is kritisch, maar neemt zonder relativering of duiding een toespraak van president Putin over die hij op 9 mei 2015 in Moskou hield ter gelegenheid van de 70ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op andere plekken neemt AFVN op haar site artikelen van de digitale Waarheid over. Dit zijn er aanwijzingen voor dat AFVN een organisatie is die in het vaarwater van het Kremlin terecht is gekomen of zelfs een Russische mantelorganisatie is die zich voor de buitenwereld presenteert als anti-fascistisch. AFVN is aangesloten bij de internationale koepelorganisatie FIR

Nederlanders moeten beseffen wat voor vlees ze precies in de kuip hebben en wat dat etiket ‘anti-fascisme’ van de AFVN precies betekent. Want het maakt nogal een verschil of dat wordt ingegeven door het afwijzen van alle of niet alle vormen van hedendaags fascisme. De AFVN laadt sterk de verdenking op zich het hedendaagse Russische fascisme zoals zich dat manifesteert in het beleid van president Putin te vergoelijken. Of zelfs goed te keuren. Dat maakt de claim van de AFVN zich te weer te stellen tegen het ‘anti-fascisme’ minder geloofwaardig. Weliswaar is het de legitieme keuze van de AFVN om een Stalinistische organisatie te zijn, maar het zou zich voor de duidelijkheid dan ook beter als zodanig presenteren.

Vandaag was er een actie van de AFVN bij de Totalitarian Art Gallery in Amsterdam omdat er een exemplaar van Adolf Hitlers ‘Mein Kampf’ tentoongesteld wordt. Volgens AT5 werd galeriehouder Michiel van Eyck naar eigen zeggen belaagd. AFVN had het raam van de Totalitarian Art Gallery beplakt met pamfletten met teksten als ‘Verboden voor Joden’, ‘Verboden voor negers’ en ‘Verboden voor Moslims’.  Omstanders dachten dat Van Eyck de pamfletten had opgehangen. De galerie is gespecialiseerd in objecten uit totalitaire regimes. Zoals het Duitsland van Hitler, het China van Mao, maar vooral de Sovjet-Unie van Stalin. In dat laatste lijkt ‘m de kritiek van de AFVN te zitten. Stalinisten zien niet graag dat de kritiek op Stalin niet gerevisioneerd wordt zoals de laatste jaren in het Rusland van Putin gebeurt waar Stalin weer op het schild wordt gehesen als staatsman.

Foto: AFVN beplakt de voorruit van de Totalitarian Art Gallery met posters. Credits: AT5.

14 gedachten over “AFVN protesteert bij Totalitarian Art Gallery. Waarom precies?

 1. De speech van Poetin op 9 mei is voor mensen met een anti-fascistische opvatting van belang. Het was op 9 mei, precies 70 jaar geleden dat het Hitler-Fascisme door de geallieerden werd verslagen.De voormalige Sovjet-Unie heeft het meeste bijgedragen aan deze overwinning.Wij hebben nergens de speech van Poetin in de Nederlandse media kunnen ontdekken, maar vinden het van historisch belang gelet op onze anti-fascistische doelstelling. U zult op 8 mei, maar ook op 10 mei niet direct een speech van Poetin op de AFVN website zien.. De AFVN vind het wel bedenkelijk dat fascistische SS organisaties in Estland, Letland maar ook in de Oekraine gerehabiliteerd worden met instemming van de E.U. Wij vinden dat de oorlogsdreiging in de wereld met name de rol van de NAVO steeds meer aanleiding geeft tot nieuw neo-fascisme in de wereld. De laatste Europese verkiezingen geven daar tal van voorbeelden van. . .

  Like

 2. @Hein van Kasbergen (1e secretaris van de AFVN)
  U hebt gelijk dat het goed is om lezers de beschikking te geven over primaire bronnen. Dat was de kritiek ook niet. Die bestond eruit dat de AFVN overal een kritische mening over heeft, maar niet over de opstelling van president Putin die een historische gebeurtenis van een nieuwe ideologie voorziet. Terwijl kritiek op het huidige bewind van Putin zo voor de hand ligt vanuit de invalshoek van het anti-fascisme waarvoor u zegt te staan. Want het Kremlin onderhoudt nauwe banden met neo-nazistische en neo-fascistische groeperingen uit de Russische Federatie en uit Europa.

  Het uitblijven van kritiek van de AFVN op het hedendaagse fascisme van het Kremlin terwijl de AFVN bij herhaling aandacht besteedt aan onderwerpen die nauw gerelateerd zijn aan de Soviet-Unie of de Russische Federatie bracht me tot de constatering dat de AFVN selectief is in haar opstelling. De AFVN stelt vele vormen van anti-fascisme aan de orde, maar niet alle. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de AFVN niet zozeer een anti-fascistische organisatie is die het te doen is om de bestrijding van alle vormen van anti-fascisme, maar het ‘anti-fascisme’ gebruikt als middel om stelling te kiezen tegen het Westen en voor de Russische Federatie. Dat is een goed te verdedigen en tamelijk normale politieke opstelling, maar het wordt een valse opstelling als het AFVN haar ware gedaante verhult en zich anders voordoet dan het is.

  Dat maakt de AFVN onloochenbaar tot een mantelorganisatie. Een crypto-organisatie zoals die tijdens de Koude Oorlog ook bestonden. Omdat dit in Europa niet op zichzelf staat en vanuit het Kremlin allerlei extreem-rechtse en Stalinische organisaties financieel, facilitair, politiek of publicitair worden ondersteund omdat ze de EU verzwakken en tegen de nationale democratieën ageren -en indirect de Russische Federatie dienen- kan dit gezien worden als een brede ontwikkeling waarvoor gewaarschuwd moet worden.

  President Putin tooit zich om ideologische redenen ook met het etiket ‘anti-fascisme’. Hij combineert dat met het onderhouden van nauwe banden met Europese extreem-rechtse of rechts-nationalistische partijen als het Franse Front National, het Hongaarse Jobbik, het Griekse Gouden Dageraad of het Bulgaarse Ataka. Het is niet alleen tegenstrijdig en merkwaardig als een zelfverklaarde anti-fascist als Putin zich tot hetzelfde kamp verklaart als de partijen die hij zegt te bestrijden, het is ronduit verwarrend in de beeldvorming en vanwege het oneigenlijk oprekken van historische begrippen als neo-fascistische partijen en zelfverklaarde anti-fascisten op hetzelfde kussen slapen.

  Uw claim dat de binnenlandse politiek inzake de omgang met de eigen geschiedenis van enkele Baltische landen en Oekraïne door de EU wordt gerehabiliteerd is onjuist. Zoiets valt buiten de verantwoordelijkheid van de EU. Ik deel trouwens uw kritiek dat het geen pas geeft om de geschiedenis aan de hand van de bestaande actuele politieke geschiedenis door wetgeving te herschrijven. Dat tast de autonomie van de geschiedschrijving aan, maakt deze ondergeschikt aan de actuele politiek situatie en geeft een verkeerd beeld van de geschiedenis. Precies dat gebeurt op dit moment in de Russische Federatie. Die valse voorstelling van zaken door president Putin had zeker een kanttekening bij de integrale plaatsing van zijn rede van 9 mei verdiend.

  Geliked door 1 persoon

 3. Deze ‘club’, het AFVN is het ‘levende’ bewijs van de door Godfried Bomans geponeerde steling dat het ‘nieuwe’ fascisme zich zal aandienen als ‘anti-fascisme’.

  Like

 4. #George Knight. Natuurlijk hebben wij ook vraagtekens met de omgang van Rusland met populistische bewegingen in Europa, zoals Marina le Pen en andere extreem-rechtse populisten in Europa. Maar vergeten wij niet de geschiedenis. De voormalige Sovjet-Unie wilde deelnemen aan het verdrag van Munchen in 1938, waarin Chamberlain de hoofdrol voor de Engelsen speelde met Frankrijk en, nota bene Duisland en Italie, De Sovjet-Unie werd buitengeslote, met name door Polen en de Baltische staten, zodat zij een eigen strategie moest opbouwen wat resulteerde in het Ribbentrop -Molotov agreement in augustus 1939. Een jaar later dus.. In deze contekst moet u waarschijnlijk de “toenadering” zien van het huidige Rusland met populistisch Europa-rechts.Waar wij als AFVN ook niet warm voor lopen, maar op termijn kunnen we daar misschien een (on) terechte mening over geven..

  Wij zijn van mening dat de E.U maar ook de NAVO steeds meer oprukt naar de grenzen van Rusland. De afspraken in 89 bij de val van de Muur was dat de NAVO niet zou opschuiven naar Rusland. In de praktijk oefenen Nederlandse troepen al 300 meter van de Russische grens. Momenteel worden er grote oefeningen door de NAVO gehouden aan de grenzen van Rusland.Het ligt voor de hand dat de Russen zich bedreigt voelen en dat Putin hierop inspeelt met historische gebeurtenissen zoals de 2e Wereldoorlog waarin het fascisme ongeveer 26 miljoen Russen heeft vermoord.

  Natuurlijk is de E,U grotendeels met de NAVO verantwoordelijk voor de spanningen in Oost-Europa en opnieuw gebruiken zij fascistische groepen in Hongarije, Baltische Staten en Oekraine hiervoor.
  Ik zie nog de VVD parlementarier H van Baalen op de Maidan staan om de bevolking op te roepen voor verandering naar we nu weten naar een neo-fascistisch systeem, waarin fascisten op ministersposten zitten, hetgeen ongehoord is in Europa. Dezelfde H.van Baalen die we nog nooit bij een Nederlandse demonstratie hebben gezien als het om rechten van Nederlandse burgers gaat.

  De Crisis is voorlopig niet afgelopen en door de oorlogsituaties en het Midden-Oosten en Oost-Europa is de oorlogsdreiging steeds groter geworden. Rusland heeft zich ondertussen naar het oosten gedraaid en versterkt zich met China en anderen onafhankelijke staten zoals India maar ook Zuid-Afrika, Brazilie de z.g BRICS landen op de confrontatie met de NAVO. Het failliete Amerika zal steeds meer als een kat in het nauw rare sprongen maken en de tegenstellingen tussen de Europa onderling versus Amerika zullen toenemen. De AFVN vind vredespolitiek van het hoogste belang en hoopt dat Duitsland vanuit Europa initiatieven gaat nemen en de inmenging van Amerka in juiste verhoudingen brengt.

  .

  Geliked door 1 persoon

 5. @Hein van Kasbergen (1e secretaris van de AFVN)
  Het lijkt me verstandig dat u vraagtekens zet bij de omgang van Rusland met Europese rechts-nationalistische of extreem-rechtse politieke partijen. Hopelijk kunnen de lezers in uw publicaties kritiek op die samenwerking tegemoet zien. Van uw historiserende verklaring die een directe lijn trekt van de huidige samenwerking van het Kremlin met Europese neo-fascisten naar de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog begrijp ik niets.

  Het land dat buitengesloten was van de conferentie in München 1938 over Sudentenland was het toenmalige Tsjecho-Slowakije dat niet over het eigen grondgebied mocht meepraten, maar dat moest overlaten aan Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië. Niets voor niets wordt ook wel over het verraad van München gesproken. Uw idee dat Polen en de Baltische landen hierbij een belangrijke rol speelden en genoemde vier landen beïnvloedden is verre van logisch. Want een jaar later werden ze door genoemde vier landen in de steek gelaten toen de Sovjet-Unie deze landen bezette en Duitsland zelf het westelijk deel van Polen bezette.

  U geeft een specifieke interpretatie van de recente Europese geschiedenis die niet in lijn is met de gangbare opvattingen. Het Molotov-Ribbentroppact dat de Sovjet-Unie en Duitsland in augustus 1939 sloten was een geheim niet-aanvalsverdrag tussen de genoemde twee landen. Achteraf bleek het een domme misrekening van de leiders van de Sovjet-Unie. Want Hitler lapte in 1941 dat niet-aanvalsverdrag aan zijn laars en viel de Sovjet-Unie binnen en verraste het Rode Leger met operatie Barbarossa. Als gevolg van het Molotov-Ribbentroppact had de Sovjet-Unie geen bufferstaten zodat achteraf gezegd kan worden dat het pact de Duitsers in de kaart had gespeeld. Daarnaast had de Sovjet-Unie door de bezetting van Polen en de Baltische landen de bevolking van die landen tegen zich in het harnas gejaagd. Hoe goed de samenwerking in die schemerjaren 1939-1941 tussen de Duitsers en Sovjets was bleek wel uit de overwinningsparade die hun gezamenlijke legeronderdelen op 22 september 1939 in Brest-Litovsk hielden.
  http://en.wikipedia.org/wiki/German–Soviet_military_parade_in_Brest-Litovsk

  Over de uitbreiding van de NAVO na 1991 stelt u in tegenspraak met de historische feiten dat er in 1990 of 1991 een overeenkomst gesloten zou zijn gesloten tussen de toenmalige leiders van het Westen en de Sovjet-Unie over een stop op de uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa. Zo’n afspraak is er nooit gemaakt, laat staan in een verdrag neergelegd. Op een vraag aan president Gorbachov over die uitbreiding zei hij in oktober 2014 dat die NAVO-uitbreiding gewoonweg nooit besproken is. Het enige waar toen tussen Oost en West afspraken over zijn gemaakt waren een limiet op de grootte van het Duitse leger en een verbod op de herbezetting van de nieuwe bondslanden van voormalig Oost-Duitsland. Het nieuwe Duitsland was wel vrij om te beslissen bij welk machtsblok het zich aansloot. Maar over andere landen in Oost-Europa zijn geen afspraken gemaakt in de zin dat ze geen lid van de NAVO zouden kunnen worden.
  http://rbth.co.uk/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html

  Het is om twee redenen logisch waarom afspraken over de NAVO-uitbreiding niet zijn gemaakt. 1) de Sovjet-Unie had door een economische implosie de Koude Oorlog verloren en was daarnaast verzwakt door een interne strijd tussen het centrum en de Republieken (Gorbatsjov-Jelstin-Kravtsjoek) en had weinig te eisen bij het Westen. 2) Volgens de Final Act van het verdrag van Helsinki 1975 dat diende om de relaties tussen Oost en West te verbeteren had de Sovjet-Unie als verdragspartner ingestemd met de soevereiniteit inclusief de rechten die uit die soevereiniteit volgden. Zoals de beslissing voor Oost-Europese landen om zich wel of niet bij de NAVO aan te sluiten. Daarover hadden andere landen geen veto. Laat staan dat de VS of de Sovjet-Unie een verdragsafspraak hadden kunnen maken dat besliste over de soevereiniteit van andere landen.
  http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm

  Uw constateringen over de EU of de geopolitiek laat ik graag voor uw rekening. Het voert te ver om daarop te antwoorden, des te meer omdat het om aannames en verwachtingen gaan waarvan het nog maar de vraag is of die ingelost worden. Zo valt het te betwijfelen of de Russische Federatie zich met China versterkt. Alles wijst eerder op het omgekeerde, namelijk dat China zich ten koste van een zich economisch kwetsbaar gemaakte Russische Federatie versterkt. Ik constateer uit uw laatste reactie opnieuw dat tot op detailniveau blijkt dat de AFVN president Putin volgt in zijn manier om de recente geschiedenis te herschrijven. Vraag is of dat geloofwaardig is voor een organisatie die zich profileert als anti-fascistisch en zegt tegen alle vormen van anti-fascisme te strijden. Onpartijdig is de opstelling van de AFVN zeker niet.

  Geliked door 1 persoon

 6. @George Knight, U gaat voor u eigen gelijk. Als u de term BRICS naar u hand gaat zetten of doet dat niet bestaat.. Niets over de tijdwinst van de S,U bij het afsluiten van het Molotov-Ribbentrop wil begrijpen. Het gaf de Russen de tijd hun oorlogsindustrie naar de Oeral te verplaatsen, (eenmalig in de geschiedenis).. Daarnaast niets over de zienswijze van Baalen (VVD, etc.Geen verband wil zien in relatie tot economische crisis en uitbreken van WO2 en waarschijnlijk naar WO3.

  Het ga uw goed en een heleboel anderen mensen op de wereld minder, Dankzij de agressieve Navo politiek in Afghanistan, Irak, Joegoslavie, Libie, Mali, Syrie etc. Honderduizenden doden met een sausje van de I.S gecreert door de Verenigde Staten van Amerika. Duizenden mensen zijn op de vlucht en verdrinken in de Middellandse Zee mede door de NAVO die ze tot vluchtelingen hebben gebombardeerd. Ik mag daar naar alle geweten de term nieuw fascisme rustig opplakken..

  Geliked door 1 persoon

 7. @Hein van Kasbergen (1e secretaris van de AFVN)
  Waar haalt u in hemelsnaam vandaan dat ik zou beweren dat BRICS niet bestaat? Ik zie het maar als een afleiding bij gebrek aan argumenten. Ik ging in op uw bewering dat Rusland en China elkaar zouden versterken. Er zijn goede gronden om dat te betwijfelen, zoals het uitblijven van de werkelijke ondertekening van contracten over de levering van energie aan China.

  U beweert van alles over politieke ontwikkelingen maar baseert die niet op de feiten. En als ik met verwijzing naar bronnen uw bewering over de NAVO-uitbreiding weerleg, dan reageert u daar vervolgens niet op. Uw herschrijven van de geschiedenis heeft in de beeldvorming van een onwetend publiek alleen zin als het tot een nieuw consistent geheel zou leiden. Maar dat doet het niet.

  Uw bewering dat de Sovjet-Unie in 1939 met Duitsland een geheim niet-aanvalsverdrag sloot uit tijdwinst gaat voorbij aan het feit dat de Sovjet-Unie in 1941 verrast werd door de Duitse inval. Dit ondanks waarschuwingen van Amerikaanse en Britse zijde in januari 1941 dat de Duitsers een inval voorbereidden. Ook Duitse overlopers en z’n eigen geheime dienst geloofde Stalin niet. Kortom, Stalin wilde het niet geloven. Dit geloof in Hitler is de grootste strategische fout van Stalin geweest.

  Wat u zegt is ook onjuist omdat de Sovjets pas begonnen met de relocatie oostwaarts van de zware industrie na de Duitse inval in juni 1941. Mede door de Duitse inval en het gebrek aan organisatie door de Stalinistische zuiveringen eind jaren ’30 stond de industrie van de Sovjet-Unie op het randje van instorten. Pas vanaf 1942 kwam de defensie-industrie goed op stoom.

  Door uw dualisme dat mij klaarblijkelijk tot een supporter van Amerikaanse politiek maakt voel ik me niet aangesproken. Het is te simpele retoriek. Ik ben geen verdediger van de NAVO-politiek of de buitenlandse Amerikaanse politiek en voel niet de minste behoefte om die politiek te verdedigen. President Obama beschouw ik in zijn buitenlandse politiek als een even grote ramp als president Putin.

  Los van alle overwegingen gaat het daar in ons debatje ook niet om. Het gaat om de AFVN dat zich als anti-fascistisch profileert, maar in feite een pro-Russische koers volgt inclusief de revisie van de geschiedenis zoals die in Moskou voorgeschreven wordt. Met elke reactie geeft u zich verder bloot dat dat de opstelling van de AFVN is. En maakt u de AFVN in mijn ogen weer een stukje ongeloofwaardiger als anti-fascistische organisatie die het om de bestrijding van alle vormen van anti-fascisme te doen zou zijn. Dat gelooft u toch zelf ook niet?

  Geliked door 1 persoon

 8. @ George Knight, Ik gooi de handschoen in de ring want u neemt alleen eigen bronnen voor waarheid aan. De laatste, U stelt dat Stalin niemand geloofde voor de Duitse inval., zeker nooit gehoord van de Russische spion Richard Sorge die in Japan was gestationeerd en die in een heel vroeg stadium van de Duitse inval wist.en natuurlijk betrouwbaar was.
  Het is falikant onjuist om te stellen dat de S.U zijn zware industrie na juni 1941 naar de Oeral verscheepte. Onmogelijk wat u zegt omdat dit een gigantische operatie is geweest en alleen mogelijk was met een planeconomie in oorlogstijd. In vind het ondertussen welletjes en wens u opnieuw alle voorspoed in uw leven. Met anti-fascistische groeten.

  Like

 9. @Hein van Kasbergen (1e secretaris van de AFVN)
  U verwart een open debat met een omgeving waar het gelijk vooraf vaststaat. Ik geef bij mijn beweringen vindplaatsen die u vervolgens kunt verifiëren en mogelijk tegenspreken. Zo komt een discussie tot stand. Als u vindt dat u betere argumenten hebt, dan kunt u die naar voren brengen. En dan antwoord ik daar weer op als ik dat op m’n beurt meen te kunnen weerleggen. Anders geef ik toe dat u gelijk hebt.

  Wat u wilt aantonen met de verwijzing naar de in 1941 in Japan gestationeerde Sovjet-spion Richard Sorge ontgaat me omdat wat er met zijn informatie gebeurde precies bevestigt wat ik hierboven beweerde. Zoals ik zei: ‘Ook Duitse overlopers en z’n eigen geheime dienst geloofde Stalin niet.’ Zoals Stalin begin 1941 ook informatie van Amerikaanse en Britse zijde als onbetrouwbaar naast zich neerlegde. Stalin geloofde alleen Hitler die als verklaring voor de stationering van de 70 divisies aan de Russische grens zei dat ze zo buiten bereik van de Britse vliegtuigen waren. En Stalin geloofde wat hem door Hitler en de Duitsers op de mouw gespeld werd.

  U hebt gelijk dat het in 1941 een gigantische operatie was om de zware industrie van de Sovjet-Unie naar het oosten te verplaatsen. Daar zijn ongelofelijke prestaties verricht. Maar zoals u zult weten had dat ook een schaduwkant omdat gevangenen van de Goelag hierbij ingezet werden en het leven lieten in slavernij. Maar ondanks alles heeft de Sovjet-Unie toch een groot deel van de industrie weten te redden. Voor de grijpgrage handen van de Duitsers uit. Ik ontkende ook niet dat er in 1941 een planeconomie bestond, maar wel dat Stalin dit alles beredeneerd had door het Molotov-Ribbentroppact te sluiten. Dat was niet zo. Stalin werd in 1941 verrast door de Duitse inval en had zijn land op die inval totaal niet voorbereid.

  Anders gezegd, als Stalin 1) niet de opdracht had gegeven voor de zuiveringen die de slagkracht van het Rode Leger sterk hadden verzwakt, 2) Hitler van 1939 tot 1941 minder had vertrouwd en geen geheim pact had gesloten met de Duitsers, 3) de Baltische landen en Polen niet tegen de haren had ingestreken door hun landen te bezetten als gevolg van het Molotov-Ribbentroppact en 4) in 1941 beter naar Amerikanen, Britten, overgelopen Duitsers en eigen geheime dienst had geluisterd, dan was de Sovjet-Unie veel beter voorbereid geweest op de Duitse inval en had de strijd veel minder Sovjet-slachtoffers geëist. Dat de Sovjets heroïsch opereerden tegen de Duitsers is een feit, maar dat was niet dankzij, maar ondanks Stalin. Hitler was trouwens ook zo’n strategische brekebeen.

  Geliked door 1 persoon

 10. Allegations have once again been made of strong links between the Kremlin and the neo-Nazi organization BORN [Militant Organization of Russian Nationalists], responsible for at least 10 killings, including that of human rights lawyer Stanislav Markelov. The accusations made by members of BORN are, of course, denied by President Vladimir Putin’s press secretary Dmitry Peskov, but then, what has Peskov not categorically denied since Feb 2014? Whether or not the specific allegations regarding one person now on trial are true, they are certainly highlighting longstanding links between Russian ultranationalists, the war in Donbas and the Kremlin.
  http://khpg.org/en/index.php?id=1433976348

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.