De ondragelijke lichtheid van VVD’er Halbe Zijlstra. Over dictators

sjsj

Winston Churchill draait zich om in z’n graf als VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan het woord is. Zijlstra zegt vandaag in een interview met De Volkskrant dat ‘Nederland dictators aan de randen van Europa voortaan niet meer met opgeheven vinger tegemoet moet treden’. Hij is ervoor ‘de coöperatie te zoeken met het regime omdat het in ons veiligheidsbelang is’. Halbe Zijlstra’s pragmatiek gaat over grenzen en maakt alles relatief.

De kritiek van onder andere Bram van Ojik (GroenLinks) spitst zich toe op de mensenrechten. In een tweet zegt hij: ‘VVD zet vlak na asielrecht nu ook de mensenrechten bij de vuilnis. Dat kan geen toeval zijn, zou Schippers zeggen.’ Buitenlandwoordvoerder Michiel Servaes van de PvdA zegt: ‘Wij willen en kunnen onze idealen en waarden dus niet achterlaten op Schiphol als we naar het buitenland reizen.’ In een tweet noemt Servaes de opmerkingen van Zijlstra ‘kil, kortzichtig & contraproductief’. Sjoerd Sjoerdsma van D66 reageert in een tweet: ‘Regeerakkoord: in bilaterale samenwerking bevorderen we de mensenrechten.’

Hoofdzaak waarom Zijlstra’s voorstel slecht doordacht is en niet deugt is niet de ethiek van mensenrechten, idealen en waarden, maar doelmatigheid van buitenlands beleid. Europese landen moeten massamoordenaar Assad en agressor Putin geen legitimiteit geven, maar hun deze legitimiteit juist ontnemen. In gesprek gaan met autoritaire leiders suggereert dat er met hen rationeel en binnen de grenzen van de internationale rechtsorde gesproken kan worden over gedeelde waarden. Wat de strijd in Syrië en de Russisch-Oekraïense oorlog duidelijk maken is dat deze basis voor een gesprek ontbreekt. Assad en Putin ontkennen gewoonweg wat ze doen. Zijlstra gaat daar aan voorbij en biedt de autoritaire leiders legitimiteit die ze niet verdienen.

Het is zorgelijk dat Zijlstra zegt dat Nederland met dictators aan tafel moet gaan zitten. Niet zozeer omdat hij doel en middelen van het buitenlands beleid door elkaar husselt en daarin geen ruggengraat toont, maar het vermoeden voedt de strekking zijn eigen woorden niet te doorgronden door nonchalant proefballonnetjes te lanceren. De socioloog Halbe Zijlstra zakt met deze uitspraak ethisch, intellectueel, filosofisch en politiek definitief door het ijs. Hij laat zich kennen als een handige jongen die hoog gestegen is in de hiërarchie van de VVD, maar uiteindelijk de inhoud mist om die functie evenwichtig te kunnen uitoefenen. Het baart zorgen over de selectie en de bedrijfsvoering van de politiek als lichtgewichten als Halbe Zijlstra zo hoog kunnen stijgen.

Foto: Tweet van D66’er Sjoerd Sjoerdsma, 28 maart 2015.

Advertentie

25 gedachten over “De ondragelijke lichtheid van VVD’er Halbe Zijlstra. Over dictators

 1. Churchill had in mei 1941 de oorlog kunnen beëindigen, als hij bereid was geweest af te treden.
  Churchill brak de vredesbesprekingen met Duitsland af op de dag dat pro oorlog Willkie, dank zij Roosevelt manipulaties, republikeins presidents kandidaat was geworden.
  Om Churchill aan te halen bij gepraat over democratie ?

  Lynn Picknett, Clive Prince and Stephen Prior, ‘Double standards, The Rudolf Hess cover-up’, London 2002

  Thomas E. Mahl, ‘Desperate deception, British covert operations in the United States 1939-44’, Dulles, Virginia, 1998

  Like

 2. @Richard
  De oorlog beëindigen op welke voorwaarden? Onderhandelen met brokkenpiloot Rudolf Hess? Het nieuwe feit van 1941 was dat het Rippentrop-Molotov pact tussen Soviet-Unie en Duitsland door laatstgenoemde opgeblazen werd. Zodat Duitsland en Sovjet-Unie niet langer bondgenoten waren. Dat ontnam Engeland elke noodzaak om nog langer informeel met Duitsers te onderhandelen. De Duitse intenties waren immers duidelijk geworden. Ook de positie van de Sovjet-Unie stond vast.

  Feit is dat Winston Churchill door zijn overtuiging de Britten wakker schudde. Terwijl Neville Chamberlain zich in 1938 in slaap had laten sussen door Hitler. Zijlstra is van het type Chamberlain. Hij wil met dictators in gesprek. Het is best dat u Halbe Zijlstra en de VVD in bescherming neemt. Ik denk er graag anders over.

  Like

 3. Ik vind het toch geen slecht essay van Zijlstra.
  Zijn uiteenzetting is ook genuanceerder dan de simpele verdraaïingen die daaruit gedestilleerd worden door de andere partijen, die zich natuurlijk direct achter hun morele stokpaardjes verstoppen bij dergelijke onderwerpen.
  Net als bij dat andere idee over massa-immigratie, van Malik Azmani.

  Legitimiteit geven aan dictators kan je soms beter doen dan hun de legitimiteit ontnemen, in landen waar eigenlijk de arm van de wet zwakker is dan de rest van de (sektarische) stammen, aangevoerd door warlords.
  Aan Irak zag je heel goed wat er gebeurde: zonder Saddam Hussein werd Pandora’s box geopend.
  En nu had Saddam het voor zichzelf natuurlijk onmogelijk gemaakt door zijn acties, maar het geldt voor alle andere landjes waar in de afgelegen delen wetteloosheid heerst.

  Een dictator houdt een sektarische land vol bendes beter onder bedwang dan welke bemoeiende strijdkracht dan ook, en met minder bloedvergieten.

  Ik zie het idee van Zijlstra meer als het kiezen tussen het minste kwaad.

  Like

 4. Het geleur met ‘mensenrechten’ is een ballon die er a.h.w. op wacht om doorgeprikt te worden. Ik dacht dat het de PvdA-minister Jan Pronk was die hiermee begon, om mensenrechten als politiek drukmiddel te gebruiken.

  In mijn ogen is het een niet alleen ergerlijke maar bovendien schadelijke vorm van ‘neo-kolonialime’ die geld en werkgelegenheid kost. Wanneer was het ook weer dat de Indonesische president, ‘dictator’, Suharto ons liet weten niet langer gediend te zijn van de opgedrongen ‘ontwikkelingshulp’ als dit gepaard moest gaan met ‘betuttelende praatjes’ van de voormalige kolonisator en Nederland vervolgens weer op de knieën ging liggen om alsjeblieft maar te mogen betalen?

  Blij dat er nog mensen zijn zoals ‘lichtgewicht’ Halbe Zijlsta die zich niets gelegen laat liggen aan de praatjes van progressief Nederland en het beestje bij de naam probeert te noemen.

  Met een beetje kennis van de moderne geschiedenis zou men zich kunnen herinneren dat dictators zoals Kadahfi, Mugabe, Pol Pot, Castro en recentelijk nog Chavez allemaal met de rode vaandels zijn binnengehaald en het onderwerp ‘mensenrechten’ in geen velden of wegen te bekennen was.

  Blijkbaar worden deze ‘rechten’ pas tevoorschijn gehaald als de eerst zo bejubelde dictator niet langer aan de verwachtingen voldoet.

  Dus Zijlstra: ga zo door en misschien wordt het nog wat met het liberalisme en de VVD!

  Like

 5. @appie
  Mij ging het in het betoog van Zijlstra niet om de mensenrechten, maar om de geloofwaardigheid en doelmatigheid van het buitenlands beleid dat Zijlstra hier in mijn ogen aantast. Dus op wie je reageert weet ik niet, maar in elk geval niet op wat ik hierboven heb gezegd.

  Like

 6. George
  Van mijn schooltijd in de jaren vijftig van de vorige eeuw kan ik mij nog herinneren dat wij in de laatste klas van de lagere school te horen kregen dat Nederlanders de ‘Chinezen’ van Europa waren. Toevallig is m.p. Rutte dezer dagen op bezoek in China maar heb ik nog geen enkel krantencommentaar gezien waarin naar deze vergelijking werd verwezen. Waarschijnlijk begrijpt men het niet; waarom ‘Chinezen’? Omdat Chinezen er om bekend stonden met iedereen, ongeacht nationaliteit, ras of godsdienst, handel te drijven.

  Bovendien kwam je ze overal tegen; overal waar wat te verdienen viel, daar waren Chinezen!

  Het feit dat je Halbe Zijlstra een ‘lichtgewicht’ noemde was de inspiratie voor mijn bijdrage aan deze discussie; ik vind die Zijlstra n.l. helemaal geen lichtgewicht maar een persoonlijkheid die bovendien gezegend is met een haast ‘Chinese’ onvoorstoorbaarheid.

  Dezelfde onvoorstoorbaarheid treft men ook aan bij Winston Churchill die zich m.i. beslist niet zou omdraaien in zijn graf als hij Zijlstra zijn politieke statements hoorde maken. Integendeel, ik denk dat Zijlstra complimenten van Churchill had mogen ontvangen voor de manier waarop hij de politieke hypocrisie aan de kaak had gesteld. Want ook Churchill kende zijn ‘Labour’pappenheimers en had daar nu niet bepaald een ‘hoge pet’ van op. doet me trouwens denken aan die andere Fries, Gerbrandy, de m.p. van het Londense oorlogscabinet; ook een eigenzinnig figuur met wie Churchill het overigens best kon vinden.

  Like

 7. Appie…ik ben het wel met je eens hoor, maar laten we Halbe Zijlstra -noemde de affaire Verheijen aanvankelijk een ‘akkefietje’- nu niet opeens als oplichtend baken tussen de hypocrieten beschouwen omdat hij probeert te scoren met PVV-ideeën, waarvan hij weet dat die ideeën voor minstens de komende 10 jaar onhaalbaar zijn, en waarbij het taktische aspect om de PVDA voor het (hak)blok te zetten, veel en veel waarschijnlijker is.

  Like

 8. @appie
  Met je vergelijkingen en manier van argumenteren kan ik weinig. Rutte is geen Zijlstra. Churchill moest niks hebben van Labour, maar Zijlstra werkt samen met de PvdA. Tja, Gerbrandy, ook zo’n lichtgewicht die niet wist wat ‘Spring is in the air’ betekende. Door Churchill trouwens ‘Sherry Brandy’ genoemd.

  Ik vind de uitspraken van Zijlstra over het gesprek aangaan met dictators onverstandig. Het tegendeel van Churchill die zijn land juist op sleeptouw nam in het verzet tegen dictators. Naar mijn idee is de fundamentele fout van Zijlstra dat hij -in dienst van economie en bedrijfsleven- handelspolitiek vermengt met machtspolitiek. Of liever gezegd, dat eerste voor het laatste plaatst. Ja, dat kan niet goed gaan als er kwaadwillenden in het spel komen. Dat maakt Zijlstra in mijn ogen lichtzinnig. Onverantwoord. Hij gokt met onze veiligheid. Daarom noem ik hem een lichtgewicht.

  Like

 9. @George: ook eens.

  Halbe Zijlstra’s essay hééft zinvolle punten, die worden nu langzamerhand her en der ook onderkent in de media.
  Maar: het is niet zijn idee, of zelfs maar van de VVD.
  Je kan iemands idee over een strengere immigratiewetgeving jatten, er daarna aan gaan schaven en er een mooi jasje omheen doen, maar het blijft gejat van de PVV.

  De vele linksistische reaguurders her en der zijn er altijd als de kippen bij om dergelijke partijen dan van
  “PVV-isme” te betichten, maar dat wordt steeds moeilijker voor ze naarmate ook hun eigen achterban op de staatspropagandistische opiniekaternen steeds vaker protesteren tegen ‘geen mens is illegaal’-achtige, probleem-negerende activistenretoriek.
  Ja, het wordt voor de moderators van o.a. de Volkskrant, Trouw, NRC en Joop steeds moeilijker om hun linksactivistische gedachtengoed ruim te kunnen voorzien van in hun straatje passende reacties, waarbij opvallend vaak dezelfde reageerders het laatste woord krijgen.

  Daarom zie je bij bepaalde opinies zelfs dat ze de opinie-mogelijkheid maar blokkeren.
  Zoals ook bij het laatste stukje op de Trouw van Tinkebel…de een na de andere afwijzende en scherpe reactie op haar onsamenhangende geklets, en na een paar dagen waren opeens alle reacties verdwenen.
  Zo rolt de staatsmedia.

  Even over de lichtgewicht Halbe Zijlstra, in jouw context:
  Als het gaat om gokken met onze veiligheid, is eigenlijk het grootste deel van de politiek van de afgelopen 4 decennia als lichtgewicht te beschouwen,
  En dan laat ik het gokken met publiekelijk geld nog buiten beschouwing.

  Like

 10. Nog even een aanvulling: ik ben het niet eens dat gesprekken met dicators per definitie onverstandig zouden zijn, om een reden die ik in mijn eerste posting aangaf:

  Een dictator kan een in principe onbestuurbaar land vol staatsondermijnende elementen (rebellen, sektaristen, islamisten, terroristen) beter onder bedwang houden dan internationale troepenmachten.
  Bij de laatste zijn de uitwerkingen meestal onvoorspelbaar (vandaar dat de USA het nu even mindert met hun bemoeienissen), en altijd met nog meer slachtoffers, inclusief soldaten uit je eigen land.

  Like

 11. Zijlstra is een draaitol. Ben het overigens eens met de koers die hij ons voorspiegelt en dat is eigenlijk het misleidende.

  Assad heeft geen gifgas gebruikt tegen zijn eigen volk, dat blijkt uit de rapporten van Mevrouw Del Ponte en later nog eens een VN rapport, dus skip that.
  Rusland….? eh volgens mij is Putin een gekozen president, maar heeft iemand die Brusselse bobo gekozen?

  Like

 12. @Toetssteen
  Het is een misverstand dat president Putin ooit in eerlijke en open verkiezingen door zijn volk is gekozen. In 2000 werd hij door president Jeltsin op het schild gehesen. In ruil voor immuniteit voor Jeltsin en zijn familie. Verkiezingen sinds die tijd in de Russische Federatie zijn niet eerlijk. Oppositie wordt stelselmatig uitgesloten. Zelfs de zogenaamde overweldigende steun van zo’n 80% die president Putin zou hebben is nooit onafhankelijk vastgesteld. In een politiestaat werkt dat anders. Daar wordt de werkelijkheid gefabriceerd. Kortom, Putin is nooit door zijn volk gekozen tot president.
  http://www.eng.yabloko.ru/Publ/2004/PAPERS/02/040129_nov_gzt.html

  President Assad heeft wel zeker gifgas gebruikt tegen zijn eigen bevolking. Er zijn vele getuigenissen en mediapublicaties die dat boekstaven, zoals:
  http://www.nytimes.com/2015/03/18/world/middleeast/syria-activists-say-chlorine-gas-attack-kills-6-in-idlib.html?_r=0

  De UN-veiligheidsraad heeft in resoluties wel degelijk met grote waarschijnlijkheid vastgesteld dat Assad chemische wapens gebruikt, zoals:

  Klik om toegang te krijgen tot s_res_2209.pdf

  Like

 13. Als ik volgende week thuis ben zal ik het VN rapport van de ballistische experts sturen. Na de jetlag enzovoort. U weet waar ik te vinden ben, dus trek me figuurlijke aan mijn jas.

  Inzake verkiezingen Knight, vind u nu echt dat de EU het toonbeeld is van een democratie? Doe me een lol!
  Ik ben een liberaal die overhelt naar het libertarische gedachtegoed, maar democratie zeggen in het EU gekozen circuit is te zot voor woorden.
  Out, al veel te laat.

  Like

 14. @Knigt
  Nope en dat blijkt uit het rapport van Del Ponte waar ik de link van zal geven en thuis heb ik nog een ballistisch rapport. Dat maakt e.e.a. no gruwelijker. Mooi, dan is Putin niet gekozen volgens u, maar waarom komt er dan maar waarom is 90% het dan eens met zijn beleid? Nee, dat ijzeren gordijn bestaat dankzij internet allang niet meer.
  Kijk Knight, ik ben nu in Singapore waar men ook van beweert dat het communistisch zou zijn. Kolder. aar ja, als je daar de benen onderuit zaagt, is het kapitalistisch extra rechts, zo ongeveer als Hitler….

  Ik meen te weten dat u wel weet wat het verschil is. ( moet ik aantekenen dat ik me grote zorgen maak inzake de opmars van de socialisten die menen dat het geld aan de palmbomen groeit.
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188

  Like

 15. @Toetssteen
  Ik herhaal het graag, ik ben eurokritisch en stemde in 2005 vol overtuiging tegen het referendum over de Europese Grondwet. En dat zou ik nu weer doen. Maar ik ben niet tegen de EU, wel tegen het anti-democratisch karakter ervan. Dus ik denk dat we het in grote lijnen wel eens zijn.

  Maar dat democratisch tekort van de EU is van een heel andere orde dan Rusland dat zich in sneltreinvaart ontwikkelt tot een dictatuur. Daar hebben de gewone mensen helemaal niks te zeggen. Ze zijn rechteloos. Hoe kan een Europeaan die meer democratie eist, nou Putin steunen die het omgekeerde voor zijn bevolking -en andere landen- bewerkstelligt? Ik heb weinig begrip voor degenen -vaak in de extreem-rechtse hoek- die graag de EU inwisselen voor Putin. Ik zou zeggen, van de regen in de drup.

  En nogmaals, in een dictatuur waar mensen niet vrij kunnen praten -en dat drommels goed beseffen- is het lastig om hen op een eerlijke manier naar hun politieke mening te vragen. De zogenaamde grote steun voor Putin komt op dezelfde manier toestaan als de uitslagen van de verkiezingen: intimidatie en manipulatie.

  Het is als het Derde Rijk van 1945, toen Hitler verdwenen was bleken de meeste Duitsers ineens anders te voelen en te denken. Steun is op drijfzand gebouwd. Die omslag is voor de Russische Federatie ook denkbaar. Ofwel, we weten niet echt wat de Russen nu echt denken. En: alle kritiek die er wel degelijk is wordt van staatswege onderdrukt en uit de media gehouden. Ik heb werkelijk geen idee waarom een Nederlandse democraat zich met deze onderdrukking zou willen identificeren. In elk geval niet uit democratisch besef.

  Like

 16. Pingback: Ruslandpolitiek van de VVD is knieval voor Putin. Handelspolitiek? | George Knight

 17. Die Zijlstra begint steeds meer in mijn achting te stijgen en hopelijk trekt hij zich niets aan van de negatieve kwalificaties waarmee men probeert hem weer in z’n hok te krijgen. We zijn het immers gewend dat iemand die duidelijke taal gebruikt op dergelijke ‘elitaire’ weerstand kan rekenen. Maar al te vaak blijken ze dan later belangrijke politieke veranderingen tot stand te hebben gebracht. Denk aan Ronald Reagan, ‘een cowboy, B-acteur, en andere kwalificaties waaruit zou moeten blijken met hoe weinig ‘verstand’ de wereld geregeerd werd. Maar deze Reagan heeft dan wel een eind aan de zgn.’koude oorlog’ gemaakt!

  Hier hebben we Piet de Jong, was ook niks in de ogen van de ‘geitenwollensokken brigade’. Dat geldt ook voor Hans Wiegel en Frits Bolkestein; allemaal ‘uitgesproken’ politici die niet bang waren om op ‘rode’ tenen te gaan staan en daarmee de nodige weerstand op te roepen dat dan weer ‘braaf’ genoteerd werd door columnisten van zgn.’kwaliteitskranten’.

  Dat zij niet langer het monopolie voor wat betreft ‘meningsvorming’ hebben, dankzij het internet, kan dan ook als een ‘zegen’ voor de democratie worden beschouwd.

  Like

 18. @appie
  Je haalt er van alles bij waar het mij niet om gaat. Mijn diskwalificatie van Zijlstra heeft niets met links-rechts te maken. In 2012 stemde ik VVD om Job Cohen te stoppen die ik als een grote ramp zag. Daar aanvaardde ik graag de kleine ramp VVD voor, die trouwens uiteindelijk ook een grote ramp bleek te zijn. De onzalige gedoogsamenwerking van de VVD met de PVV werd een aanfluiting en die daarna met de PvdA eveneens.

  Ik vind Halbe Zijlstra (ook ex-Shell net als Bolkestein) van een andere orde dan president Ronald Reagan of premier Piet de Jong. Reagan en De Jong hadden evenmin de intellectuele diepgang van Zijlstra, maar bleken op hun eigen manier doelmatige en standvastige politici te zijn. Zijlstra heeft dat nog niet kunnen bewijzen, dus het is afwachten hoe hij zich ontwikkelt. Hij is nog niet verder gekomen dan staatssecretaris. Populair werd hij daar trouwens niet mee. In tegenstelling tot Reagan en De Jong. Hans Wiegel is een poseur, een soort Johan Cruijff die in zijn latere carrière uitsluitend dreigde iets te gaan doen. En aan dat stangen duivels plezier ontleende.

  Like

 19. “Die Zijlstra begint steeds meer in mijn achting te stijgen en hopelijk trekt hij zich niets aan van de negatieve kwalificaties waarmee men probeert hem weer in z’n hok te krijgen. We zijn het immers gewend dat iemand die duidelijke taal gebruikt op dergelijke ‘elitaire’ weerstand kan rekenen. Maar al te vaak blijken ze dan later belangrijke politieke veranderingen tot stand te hebben gebracht. ”

  —————–
  @Appie

  Dat is meestal het geval met PVV-ideeën.

  Ook als je ze overneemt en doet alsof je het zelf hebt verzonnen!

  Like

 20. @Ayna
  VVD is geen PVV-light, of omgekeerd. Feit is dat de VVD een eigen koers vaart ten aanzien van Rusland. En da’s zo min mogelijk sancties en het economisch belang van het Nederlands bedrijfsleven stellen boven principes van soevereiniteit en internationaal recht. Daarmee is de VVD een onbetrouwbare en voor Nederland gevaarlijke partij geworden die dictators naar de mond praat voor een fast buck. Wilders neemt meer afstand tot Putin dan de huidige VVD.

  De opstelling van de VVD maakt trouwens onwaarachtig dat Rutte en Van der Steur werkelijk willen dat de onderste steen over de MH17 boven komt. Hopelijk en waarschijnlijk gebeurt het wel, maar dan ondanks de VVD.

  Like

 21. De essentie van het Nederlander zijn: Handel tegen elke prijs met iedereen, overal en in alle goederen en diensten. Het is ook de essentie van het Liberalisme.

  Like

 22. @Raymond
  Zijlstra’s handelen geeft vooral een verklaring voor en een inkijkje in de innige economische banden tussen Russische en Europese bedrijven (Gazprom – Shell) die onder één hoedje spelen. Bijvoorbeeld bij het doordrukken van Nord Stream II dat een ‘economisch’ en geen ‘politiek’ project zou zijn. Dus nergens echt politiek getoetst wordt. Zijlstra gaat mentaal niet voor het Europees of Nederlands belang, hij is de spreekwoordelijke politicus die in de zaak van het bedrijfsleven zit. Dat hij liegt om zichzelf belangrijk te maken is nog daar aan toe, maar dat hij er vaag over is dat hij niet het algemeen belang dient, maar een bedrijfsbelang, diskwalificeert hem definitief. Ik zou zeggen: aftreden. (Maar dus niet omdat hij liegt, maar omdat hij veinst).

  Like

 23. Pingback: Zijlstra liegt en Zijlstra veinst. Stelt hij het belang van Nederland of van Shell voorop? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.