RTL maakt aannemelijk dat Russische BUK de MH17 neerhaalde

RTL-Nieuws zegt aangetoond te hebben dat de MH17 op 17 juli 2014 is neergehaald door een BUK-raketsysteem. Daartoe heeft het deskundigen in onder meer Londen, München en Polen geraadpleegd. Het is de meest waarschijnlijke verklaring voor het neerschieten voor het verkeersvliegtuig boven Oost-Oekraïne. De brokstukken zouden wijzen op een BUK-raket van het type 9M317, zo concludeert RTL-Nieuws. Dit type heeft specifieke subammunitions die niet in andere BUK-types voorkomen. Dit wijst voor de schuldvraag naar Rusland omdat Oekraïne dit type nooit in gebruik had. In de publiciteit laat RTL dit aspect indirect spreken.

18 gedachten over “RTL maakt aannemelijk dat Russische BUK de MH17 neerhaalde

 1. Ook al zou het waar zijn, wie bediende dan de afvuurapparatuur in opdracht van wie ?
  Welk belang had Rusland bij het neerhalen, sancties over zich afroepen ?

  Like

 2. @Richard
  Dat is inderdaad de one million dollar question. Het moet maar goed uitgezocht worden wie er op de knop drukte. Maar logica is steeds verder te zoeken in het Russische Oekraïne-dossier.

  En nogmaals, zoals ik je afgelopen week ook al antwoordde, drie ronden van sancties waren al ingesteld vanwege de onrechtmatige annexatie van de Krim door Rusland en de Russische inmenging in Oost-Oekraïne voordat de MH17 werd neergeschoten.

  Like

 3. Niet zozeer wie de ‘knop indrukte’, maar degene(n), die daartoe het bevel gaf/gaven en in opdracht van wie is aan de orde.

  Like

 4. En aan de orde is dat RTL het OM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor de voeten loopt.
  Dat kan nog leuk worden de komende jaren.

  Like

 5. Het Ukraine dossier is volstrekt logisch.
  VSEUNATO probeert Putin af te zetten.
  Onderdeel van de VS strategie voor wereldbeheersing.
  Daarin past alles, ook TTIP.
  Valt Rusland, dan is China de volgende kandidaat.
  Aan het niet wegsturen van Diederik zie je hoe ver de macht van de Duistere Krachten reikt.
  Wat wij ook stemmen, de Brusselse opdrachten worden uitgevoerd.

  Like

 6. @King Billy
  Ja, gelijk heb je. Maar in Rusland blijven de opdrachtgevers altijd achter de schermen. En het is al heel wat als de uitvoerders opgespoord worden.

  @Koos
  Hebben het OM en de Veiligheidsraad dit wellicht aan zichzelf te wijten omdat ze wel erg veel tijd nemen? Ik vind het lastig om hierop te antwoorden omdat we niet alle achtergronden kennen. Er lijkt me niks mis met een assertief nieuwsmedium als RTL-Nieuws dat zelf op zoek gaat.

  @Richard
  Er is vooralsnog vooral een partij die Rusland schade aandoet en dat is Putin zelf. Het land glijdt onder leiding van Putin langzaam weg in de richting van de autoritaire dictatuur. Als hij afgezet wordt dan zal dat gebeuren door binnenlandse krachten die zijn koers veroordelen omdat de president hun belang en dat van Rusland naar de afgrond voert.

  Voor de VS speelt Rusland nauwelijks een rol, in negatieve noch in positieve zin. De VS voeren geen actief Rusland-beleid dat eropuit is om Putin af te zetten. De VS hebben helemaal geen Rusland- of Putin-beleid en lopen voortdurend achter de feiten aan. Het idee dat dat zo is bestaat alleen in de Russische propaganda en in de nationalistische retoriek van Putin om een beeld van een buitenlandse vijand te scheppen met de opzet om de bevolking achter zich te krijgen.

  De recente geschiedenis leert dat het Westen juist niet uit is op verzwakking van Rusland (voorheen de Sovjet-Unie), maar op stabilisatie. Rusland is immers een kernmacht. Begin jaren ’90 geloofden de toen beeldbepalende Westerse leiders Kohl en Bush sr. zelfs langer in het voortbestaan van de Sovjet-Unie -en werkten daar actief aan mee om het te continueren- dan de Sovjet-leiders zelf die hun eigen belang nastreefden en daartoe hun eigen microkosmos opbliezen.

  Ook wat betreft Oekraïne hebben VS en EU zich in 2014 en 2015 terughoudend opgesteld jegens Rusland en bijvoorbeeld geen halszaak gemaakt van de onrechtmatige annexatie van de Krim door dat land. Wat volgens internationale verdragen die bijvoorbeeld VS en Groot-Brittannië ondertekend hadden wel had gemoeten. Het gevaar van de huidige Rusland-crisis is eerder andersom. Namelijk dat het Westen te terughoudend is en Putin te veel ruimte geeft.

  Like

 7. Investigators from the Office of the National Prosecutor (OM) of the Netherlands have completed the first phase of their work in definitely determining the cause of the mid-aid explosion and crash of Malaysian Airlines Flight 17 (MH17). Preliminary information leaked to the Dutch media has concluded that a Russian unit is responsible for the shoot down.
  http://www.janes.com/article/50075/dutch-investigation-concludes-mh17-downed-by-buk-missile-from-russian-battery#.VQ09ov0L8Rh.twitter

  Like

 8. Het idee dat dat zo is bestaat alleen in de Russische propaganda en in de nationalistische retoriek van Putin om een beeld van een buitenlandse vijand te scheppen met de opzet om de bevolking achter zich te krijgen.
  ==================================================================================
  Slaap je George?
  Ik weet nog dat er een angstbeeld werd gemaakt tegen de Russen in de jaren 50 van de vorige eeuw.
  Dit begon al met de oprichting van de NAVO, die basis was al gelegd voor dat WO2 tot een einde kwam.
  Een beetje mens wat nadenkt over dit feit kan weten waarom dit beeld moest ontstaan, wat ook een feit is dat dit beeld wat daardoor ontstaan is ons en ook anderen ons vele miljarden heeft gekost, geld dat men beter had kunnen gebruiken ten goede aan het welzijn van de mens.
  En ja, Amerika probeert zijn rol over de wereldheerschappij te verdoezelen, alleen zij die wakker zijn en blijven hebben dat door.
  Roberto

  Like

 9. @Roberto
  Laten we om te beginnen het Rusland van nu en de Sovjet-Unie van toen niet gelijkstellen. Er zijn te veel verschillen. Het Rusland van Putin is geen voortzetting van de Sovjet-Unie, maar een schaduw ervan. Het Rusland van nu heeft een volstrekt andere ideologie dan de Sovjet-Unie had, hoewel de machthebbers in het Kremlin hun beleid willen verpakken en verhullen door terug te grijpen op oude Sovjet-retoriek. Maar dat is vooral cosmetica.

  Zeker was er in de koude oorlog die ruwweg gezegd duurde van 1947 tot 1991 animositeit tussen de Sovjet-Unie en het Westen (VS, Canada, West-Europa, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland). Over en weer bestonden vijandbeelden die vooral voor ideologisch gebruik waren. Communisten streefden naar wereldheerschappij en de Westerse landen bestreden dat omdat dat streven als realiteit werd gezien. Zeker tot pakweg 1980 toen het verval van de Sovjet-Unie nog niet manifest was.

  Kortom, oude vijandbeelden van 50 jaar geleden verklaren wellicht iets voor de wereld van nu, maar niet alles. Er zijn te veel verschillen, zoals de economische opgang van China en de relatieve neergang van het Westen. Anders gezegd, het Westen kan politiek en economisch haar macht niet meer zo krachtig opleggen aan andere landen zoals het dat vroeger kon. Maar zoals gezegd, het grootste verschil is Rusland zelf dat niet langer handelt volgens de omvattende ideologie zoals de Sovjet-Unie die kende.

  Het Rusland van Putin is door het ontbreken van die of een andere ideologie minder berekenbaar. Zowel voor zichzelf als voor andere landen. De Sovjet-Unie was stabieler door het collectieve leiderschap dat interne balansen kende, het duidelijk omschreven communistische programma en de paradox dat het hetzelfde belang had bij de status quo -dus gewapende vrede en wederzijdse afschrikking- als de Westerse landen. De strijd woedde in de marge, zoals Korea, Vietnam of Afghanistan. Maar niet aan de rand van Europa zoals in Oekraïne nu.

  Een verschil is ook dat het Westen een nieuw evenwicht moet vinden tegenover Rusland. Door het zogenaamde vredesdividend hebben de Europese landen sinds 1991 hun defensie verwaarloosd en zijn daardoor minder weerbaar geworden. Zodat ze minder zelfverzekerd zijn geworden en eerder in hun schulp kruipen en afwachten. Aarzelende Westerse leiders van nu missen de ideologische duidelijkheid -en discipline- en vastberadenheid die de Westerse leiders tijdens de koude oorlog kenden. Ze zijn terughoudend in hun steun voor Oekraïne. De realiteit van nu die wordt gestuurd door handelsmechanismen van de afgelopen 25 jaar is dat Westerse landen zoals Groot-Brittannië wel geavanceerde wapens verkopen aan Rusland, maar niet aan Oekraïne.

  Het is geen toeval dat de krachtigste haviken in het Westerse kamp uit de Oost-Europese landen (Polen, Baltische landen) komen. Hun herinnering aan het recente verleden van voor 1991 is het meest levend. Hoewel ook zij Rusland niet gelijk zouden moeten stellen met de Sovjet-Unie. De macht ervan is vele malen kleiner, maar de onberekenbaarheid groter. Met de slotsom dat het Rusland van nu gevaarlijker is dan de Sovjet-Unie ooit was.

  Like

 10. Er wordt weer voluit gesproken over fragmenten van een Buk, maar niemand durft te spreken over fragmenten van een R-60M die in de isolatie aan de linkerzijde van het toestel is aangetroffen. Rara? Komt dit zo slecht uit politiek?

  Like

 11. @Erik
  Als er voldoende reden is om over een R-60M te spreken, reken dan maar dat de Westerse media dat niet onder de pet houden. Want ze worden niet centraal aangestuurd.

  De aanwijzingen dat de MH17 door een BUK-raketsysteem is neergehaald dateren al van juli 2014. Wat op zich nog geen antwoord is op de schuldvraag, wel op de oorzaak. Sinds die tijd zijn er steeds meer feiten verzameld en is er een aannemelijk en omvattend verhaal tot stand gekomen over de omstandigheden waaronder de MH17 is neergeschoten.

  Er is naast de officiële onderzoeken van het Nederlandse OM en de Veiligheidsraad de afgelopen 8 maanden door media en sociale media veel onderzoek gedaan naar de ramp met de MH17. Door afweging van de geolocatie, de technische specificaties, onderzoek op de rampplek en inzet van militair materiaal op 17 juli 2014 en de dagen daarvoor is door falsificatie de consensus gegroeid dat een BUK-raket de MH17 heeft neergehaald. De meest concrete aanwijzing tot nu toe komt van het Duitse onderzoekscollectief CORRECT!V dat wijst naar de 53ste Russische Luchtverdedigingsbrigade uit Koersk als onderdeel dat de BUK-raket lanceerde.
  https://mh17.correctiv.org/english/

  Het kan best dat deze theorie -want meer is het niet- van de onderzoekscollectieven Bellingcat of CORRECT!V niet klopt. De geëigende manier om dat te weerleggen is door met een betere theorie te komen die nog beter alle feiten omvat en een nog logischer verklaring geeft. Dat vraagt dus meer dan het aanreiken van losse feiten, zoals over de R-60M. Tot die tijd moeten we het echter doen met de theorie dat een BUK van een Russische legeronderdeel de MH17 heeft neergehaald.

  Like

 12. Met de slotsom dat het Rusland van nu gevaarlijker is dan de Sovjet-Unie ooit was.
  =======================================================
  Dat klopt natuurlijk altijd n.l.
  De Sovjet Unie ( jij je zin ) is nooit enige bedreiging geweest voor het westen, alleen!
  Zonder bangmakerij tegen de SU, zou men nooit zoveel wapens kunnen verkopen.
  Dat de USA de wereldheerschappij wilt is al vanaf de jaren 60 te zien in Z. Amerika, Afrika en Azie.
  Dat de SU de tegenkrachten steunde lijkt mij de gewoonste zaak van de wereld.
  Roberto

  Like

 13. Tot die tijd moeten we het echter doen met de theorie dat een BUK van een Russische legeronderdeel de MH17 heeft neergehaald.
  ================================
  Hoezo van een Russische legeronderdeel?
  Dat een BUK systeem bij de Russen vandaan komt lijkt mij logisch, en dat ze verhandeld werden is ook juist,
  o.a. aan de Oekraine, dat de Russen mensen in de Oekraine heeft opgeleid lijkt mij dan ook normaal.
  Dat de Separatisten een BUK konden lijkt mij niet mogelijk gezien de kennis en ervaring die daarvoor nodig is.
  Blijft over “of de Russen of de Oekrainiers”
  De situatie op de grond, was toen der tijd van zodanige aard, dat ook zij de MH 17 uit de lucht hebben kunnen schieten.
  Roberto

  Like

 14. @Roberto
  Dat de Sovjet-Unie nooit een bedreiging is geweest voor het Westen is aantoonbaar onjuist. Denk alleen maar aan de Berlijn-crisis van 1961 of de Cuba-crisis van 1962.

  Vergeet evenmin dat de Sovjet-Unie talloze landen bezet hield die dat -om het neutraal te zeggen- niet op prijs stelden. Zelfs een land dat tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden had meegevochten: Polen. Vergeet evenmin dat de Tweede Wereldoorlog is ontstaan uit een verdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, het Molotov-Von Ribbentrop pact. Stalin en Hitler verdeelden de buit onder elkaar. Dat valt zeker als bedreiging van de Europese vrede te zien.

  Uiteraard hadden in die jaren 1950-1980 de grootmachten hun retoriek en invloedssfeer. In het Westen is het militair-industrieel complex bekend geworden door de opmerkingen die de aftredende president Eisenhower er in afkeurende zin in januari 1961 aan gaf. Maar vergeet niet dat de Sovjet-Unie zo’n militair-industrieel complex had. Wat het dus voor dat land ook noodzaakte om oorlogen te exporteren. Trouwens een reden voor de huidige Russisch-Oekraïense oorlog wordt gezien in het feit dat een belangrijk deel van de toelevering van de Russische militaire industrie op Oekraïens grondgebied ligt. Er wordt gezegd dat de onafhankelijkheid van Oekraïne Rusland op ballistisch gebied een achterstand van drie jaar heeft gegeven.

  Like

 15. @Roberto
  Je hebt gelijk dat de vaststelling dat de MH17 met een BUK uit de lucht is geschoten nog niet vaststelt welke kant het heeft gedaan. En ik ben het eens met de conclusie dat de separatisten het niet gedaan kunnen hebben. In elk geval niet de commandowagen hebben bediend vanwege ontbrekende kennis en opleiding.

  De afleidingen van het Kremlin met andere scenario’s (zoals de SU25) maken het er achteraf voor de Russen niet geloofwaardig op. Als het Kremlin aanwijzingen had gehad dat de Oekraïners de MH17 met een BUK van het Oekraïense leger uit de lucht hadden geschoten dan hadden we dat in de Russische propaganda zeker gehoord. Maar da’s na wat zoekende pogingen in juli 2014 toen de Russische propaganda nog geen duidelijk antwoord had om dit verhaal te framen nauwelijks gebeurd.

  Het forensisch onderzoek van de niet-ontplofte onderdelen van de BUK-raket dient vast te stellen welk type BUK met welk specifieke springkop (zoals 9N314) is gebruikt. Dat leidt vervolgens tot legeronderdelen die betreffende BUK in juli 2014 in gebruik hadden. Als dat specifiek Russisch is, dan is de conclusie duidelijk. Als het of door de Russen of de Oekraïners in gebruik is, dan moet het per apart wapensysteem bekeken worden en gekoppeld worden aan andere gegevens. Alleen Oekraïens gebruik is onwaarschijnlijk.

  Like

 16. Dat de Sovjet-Unie nooit een bedreiging is geweest voor het Westen is aantoonbaar onjuist. Denk alleen maar aan de Berlijn-crisis van 1961 of de Cuba-crisis van 1962.
  ===================================================
  George,
  Of je bent het vergeten, of je selecteert de berichtgeving op wat je kan gebruiken.
  Maar de Berlijn crisis is ontstaan omdat de Russen de geallieerden verzocht Berlijn te verlaten, dit om de verslechterde verhouding tussen beide, tenslotte was het hele oost Duitsland bevrijd door de Russen!

  De Cuba crisis is ontstaan door de agressieve houding van de Amerikanen tegen Fidel Castro ( denk maar aan de Varkensbaai ).
  ————————-

  Vergeet evenmin dat de Tweede Wereldoorlog is ontstaan uit een verdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, het Molotov-Von Ribbentrop pact. Stalin en Hitler verdeelden de buit onder elkaar. Dat valt zeker als bedreiging van de Europese vrede te zien.
  ==============================
  Hoe kan je het schrijven ! ?.
  Het verhaal hierover is te groot en te ingewikkeld om dan in een paar regels te vertellen, maar zoek eens op naar de rol van Amerika in het ontstaan van WO2, b.v. de Rol van de fam. Bush.

  Roberto

  Like

 17. @Roberto
  Los van de oorzaak van die historische conflicten, is daarmee niet gezegd dat de Sovjet-Unie geen bedreiging was.

  Het Molotov-von Ribbentrop pact is een feit. Waarbij een van de bedriegers uiteindelijk bedrogen werd door Hitler. Ik zeg niet dat het pact de enige oorzaak van WOII was, maar wel dat het eruit ontstaan is. Het ondergraaft je claim dat de Sovjet-Unie geen bedreiging voor andere landen was. Want dat was de Sovjet-Unie wel degelijk. Met miljoenen doden als gevolg. Zowel aan de eigen kant als bij de andere kant. Denk aan de Holodomor van Oekraïne. Een genocide geïnitieerd door Stalin.

  Dat families als de Kennedy’s of de Bushes nazi-sympathieën hadden was me bekend. Evenals velen in de Britse adel. Zoals er nu in Westerse landen ook bedrijven en families zijn die Putin-sympathieën hebben. Uit dwarsigheid, opportunisme, hooghartigheid of gewone dommigheid. Maar ik zie niet in wat het optreden van Bush sr. feitelijk toevoegt aan de oorzaken waarover we het hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.