Kijken in 2015 westerse media achter de façade van het Kremlin?

Anne Applebaum bespreekt voor de NY Times het boek ‘Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia?’ van Karen Dawisha. Er resteert een gitzwart beeld van Rusland dat door een KGB-elite onder leiding van Vladimir Putin is gekaapt. Ten koste van de Russen en Rusland. Dawisha reconstrueert een plan dat vanaf het eind van de jaren ’80 vorm kreeg om de rijkdom van Rusland in de eigen zakken te laten verdwijnen: ‘I conclude that from the beginning Putin and his circle sought to create an authoritarian regime ruled by a close-knit cabal…who used democracy for decoration rather than direction.’ Rusland wordt geregeerd door een gangsterbende inclusief verbindingen naar de bovenwereld om het een aanvaardbaar gezicht te geven. Maar in de kern is het verrot.

In de westerse publieke opinie is de laatste maanden een bewustwording zichtbaar over de ware aard van het Rusland van Putin die verdergaat dan de altijd al wantrouwende neo-conservatieve media. Aangejaagd door de inlijving van de Krim, de inzet van het Russische leger in Oost-Oekraïne en het eenzijdig opzeggen door Rusland van afspraken en verdragen zoals de Helsinki-akkoorden van 1975, het Boedapester Memorandum  (1994) en het recente Minsk-protocol. Putins regime krijgt niet langer het voordeel van de twijfel. Gedurende 2014 hielden gevestigde media Putin nog uit de wind door hun pijlen niet op hem te richten, maar nu wint het inzicht geleidelijk terrein dat het Putin-regime onberekenbaar is en een groot gevaar voor de Europese vrede.

Tekenend is de productie van het Canadese onderzoeksprogramma The Fifth Estate met Frontline van het non-commerciële Amerikaanse televisienetwerk PBS ‘Putin’s long shadow’ dat op 9 januari 2015 wordt uitgezonden. Journalistiek van het type BBC, The Guardian, Der Spiegel of The New York Times dat niet op voorhand Russophoob is. Of anti-Putin. Het heeft voorbereiding gekost om de desinformatie vanuit het Kremlin te doorzien en te beantwoorden, maar 2015 lijkt het jaar te worden dat westerse media achter de façade van het Kremlin kijken. Applebaum citeert Peter Pomerantsev en Michael Weiss in The Interpreter: ‘since at least 2008 Kremlin military and intelligence thinkers have been talking about information not in the familiar terms of “persuasion,” “public diplomacy” or even “propaganda,” but in weaponized terms, as a tool to confuse, blackmail, demoralize, subvert and paralyze.’ Westerse media komen nu eindelijk met een antwoord.

11 gedachten over “Kijken in 2015 westerse media achter de façade van het Kremlin?

 1. @Pjotr
  Wat is nou steeds je beweegreden om Putin in bescherming te nemen? Zet je jezelf daarmee niet te kijk als een Putin Versteher die goedpraat wat krom is? Zie je Rusland als een ideaal land waar de mensenrechten worden gerespecteerd, de economie wordt gemoderniseerd en de democratie aan de beterende hand is? Enfin, je gaat nooit -ik herhaal: nooit- in op de kritiek op Rusland, maar verwijst uitsluitend naar de kritiek op de vijanden van Rusland. Zoals de Russische informatieoorlog het voorschrijft. Goed nagevolgd, Pjotr. Maar wel wat saai en voorspelbaar.

  John Pilger verwart in genoemd artikel oorzaak en gevolg. De VS is een vreselijk land met een vreselijke president, vreselijke media en een vreselijk buitenlands beleid en ik begrijp dat een Australische journalist zich daar terecht kwaad over maakt. Maar dat verklaart op geen enkele wijze het agressieve optreden van Putin jegens Oekraïne. Laat Putin als hij echt een sterke man is dan de VS aanvallen als hij dat nodig acht en niet een door de Sovjet-Unie en de Russische Federatie in decennia lang uitgewoond en verzwakt land als Oekraïne dat weerloos is. En vindt Pilger werkelijk dat Putin de Russische burgers dient? Het lijkt me niet.

  Je mist zoals vaker de essentie van de kritiek. Rusland verbreekt eenzijdig internationale verdragen en daarmee de internationale rechtsorde en zet zichzelf daarmee politiek en economisch buitenspel. Ook ten opzichte van China. Met een KGB-elite rond Putin die los van de politieke ontwikkelingen in Europa of de VS dit al sinds eind jaren ’80 op de rails heeft gezet. Nee, er sneuvelen geen Russische militairen in Oekraïne, Rusland heeft de Krim niet onrechtmatig bezet, Sinterklaas bestaat en op de maan groeit kaas.

  Het is historisch uit je duim gezogen dat de VS de Sovjet-Unie of Rusland wilde vernietigen. Integendeel, de VS pleitte in 1989 juist voor een zachte landing en wilde de Sovjet-Unie in stand houden. Vreedzame co-existentie zat in de genen van alle leiders tijdens de koude oorlog. Het was Oekraïne dat in 1991 tegen de zin van de VS in de stekker uit de Sovjet-Unie trok. Nu bestaat de kans dat de geschiedenis zich herhaalt en de westerse -vooral Europese- landen in de bres voor het Putin-regime moeten springen om de implosie van Rusland te voorkomen. Om Putin zijn chaos niet te laten exporteren naar de EU.

  Like

 2. Integendeel, de VS pleitte in 1989 juist voor een zachte landing en wilde de Sovjet-Unie in stand houden. Vreedzame co-existentie zat in de genen van alle leiders tijdens de koude oorlog.

  Hahaha, ja als je dat gelooft, dan geloof je alles. Bush sr. en vreedzame genen? Toe maar. Nou, dan moet Bush jr. ze ook hebben.

  Twijfel jij nooit eens aan je eigen gelijk over Oekraïne?
  Oorzaak en gevolg? Was de annexatie van de Krim de oorzaak? Of was het toch die fascistische coup in Kiev waardoor alle ellende begon.

  Putin verantwoordelijk voor MH17. Tuurlijk, maar het wordt wel steeds stiller rond de bewijsvoering daarvan. Het is zelfs nog steeds niet duidelijk dat het een Buk was. Volgens de Russen kun je dat in ieder geval binnen een half uur vaststellen. Dat hoeft geen jaren te duren.

  Geen twijfels over de fascistische bataljons die de “democratie” van Kiev verdedigden?

  Geen twijfels over de bombardementen in Donbass? Allemaal de schuld van Putin? De bevolking denkt er anders over.

  Geen twijfels over de Russische invasie in Oekraïne? Het bewijsmateriaal daarvan komt niet verder dan vage plaatjes en filmpjes waar enkele trucks door een straat rijden. Of waren die tien Russische soldaten die gesnapt werden het nieuwe oostfront?

  Laat je maar informeren door de New York Times die je steeds vaker aanhaalt en waarvan Pilger stellig beweeret dat zij hun lezers bedriegen. Ik heb meer vertrouwen in onafhankelijke journalisten als Pilger.

  Succes met Putin bashen, ongetwijfeld ook in 2015.

  Like

 3. @Pjotr
  Het gaat niet om vreedzaam, maar om conflictbeheersing en machtspolitiek. Grote landen zijn per definitie niet vreedzaam. Ik wacht op je argument dat aannemelijk maakt dat de VS de Russische Federatie wilde vernietigen. Het lijkt me om redenen van conflictbeheersing, (regionaal) machtsevenwicht en wederzijdse afhankelijkheid (energiepolitiek en westerse investeringen in Rusland) een krankzinnig standpunt.

  Wat in jouw optiek mijn eigen gelijk over Oekraïne is weet ik niet. Ik zal uitleggen hoe ik over het huidige Oekraïne denk. Het is een door en door verrot -en verdeeld- land waar de oude machten nog steeds aan de touwtjes trekken. De corruptie is er nog groter dan in Rusland. Sinds 1991 hebben alle Oekraïense elites zich geplooid naar de macht van de Russische Federatie, zo hun land en volk uitverkocht en afhankelijk gemaakt van Rusland en hervormingen voor zich uit geschoven. Ook die zogenaamde westers georiënteerde politici als Viktor Joesjenko.

  In 2013 is vanuit een nieuw Oekraïens zelfbewustzijn een beweging van onderop ontstaan die de verdeel-en-heers beu was en het heft in eigen handen nam. Dat culmineerde in de Maidan-opstand en de vlucht van toenmalig president Janoekovitsj die door Putin onder politieke, militaire en economische druk werd gezet om het associatieverdrag met de EU waarvoor een parlementaire meerderheid was niet te accepteren. Een meerderheid van de bevolking pikte die chantage door Putin en die manier van politiek bedrijven niet langer en wilde een eind aan de uitverkoop van Oekraïne door onbetrouwbare politici die het niet om het land maar om hun eigen portemonnee en machtspositie te doen was. In die tegenbeweging klonterden allerlei krachten samen, van rechts-extremisten tot een liberale oppositie, gewone betrokken burgers en in het Westen opgeleide Oekraïense professionals.

  Nu vindt er binnen Oekraïne een politieke strijd plaats tussen allerlei hopeloos verdeelde partijen en facties waar president Porosjenko een middenpositie inneemt. Dit staat nog los van de pro-Russische partijen die weer terug willen onder de invloedssfeer van Rusland. Westerse landen hebben terughoudend gereageerd op de inmenging van Rusland en de onrechtmatige inlijving van de Krim. Ze zetten nu druk op de politiek om te hervormen. Maar dat dat gaat lukken is nog geen gelopen race. Want de oude machten hebben zich goed verschanst en geven hun machtsposities niet vanzelf op. De corruptie op vooral het politieke middenniveau maakt voortgang lastig. Dit roept weer reacties op van de Westerse georiënteerde professionals en de hardliners uit de vrijwilligersbataljons die klagen over het uitblijven van hervormingen.

  Dit is mijn visie op het huidige Oekraïne. De politiek is er een schaduwspel waar veel niet is wat het lijkt. Maar de keuze van een meerderheid richting EU en ook richting NAVO om uit de greep van de Russische Federatie te geraken is een feit en richtinggevend. De democratisering en het economische succes van Polen is het voorbeeld voor Oekraïne. Nu is de Oekraïense politiek nog een puinzooi en de bevolking moet door een zure appel van achterstallig onderhoud van decennia bijten. Het perspectief dat lokt is hoe het er over 15 jaar bijstaat. Als een zelfbewust Europees land dat zich aan de Russische invloed onttrokken heeft en op gelijke voet met landen als Polen, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk kan functioneren.

  Je komt met allerlei aannames die stuk voor stuk aantoonbaar onjuist zijn, maar teveel tijd vragen om ze stuk voor stuk te weerleggen. Het is ook onnodig omdat al die aspecten die je weer in de recycling gooit hier al meermalen zijn weerlegd. Zoals de aanwezigheid van Russische militairen in Oekraïne. Ik moet zeggen dat het me wel verbaast en ik het ook weer wel interessant vind dat mensen zich zo weten af te sluiten voor de realiteit. Dat is ook een kwaliteit. Merkwaardig als mensen het blijkbaar mentaal niet voor elkaar krijgen om nieuwe feiten in zich op te nemen en kritiek op de politiek van het Kremlin te hebben.

  Ik ben geen fan van de New York Times dat te vaak de oren laat hangen naar het establishment. Zo vaak haal ik deze krant niet aan. Vooral de hoofdredactie laat zich inpakken, maar een onderzoeksjournalist als James Risen die zich onafhankelijk opstelt is er ook werkzaam. Dus het is te grof om het over DE New York Times te hebben. Ik verwijt journalisten als John Pilger -maar ook allerlei anti-NSA activisten- die ik allemaal hoog heb zitten dat ze zich door hun terechte kritiek op het Westen voor het karretje laten spannen van de Russische propaganda die altijd maar de helft van de waarheid toont. Dat zouden ze beter moeten beseffen. Zo’n half verhaal verklaart onvoldoende wat er echt gebeurt in Oekraïne.

  Like

 4. In 2013 is vanuit een nieuw Oekraïens zelfbewustzijn een beweging van onderop ontstaan die de verdeel-en-heers beu was en het heft in eigen handen nam.
  Die beweging van onderaf had wel een kapitaalinjectie uit de VS nodig van 5 miljard om het heft in eigen handen te nemen. En waar zijn die mensen van onderaf nu? Mogen ze meepraten over het nieuwe beleid, de nieuwe democratie? Het volk is misbruikt voor een regime change.

  Heeft James Risen artikelen over Oekraïne of Putin geschreven dan? Je laat het nu overkomen alsof de NYT de huidige crisis in Oekraïne van meerdere kanten belicht omdat ze onafhankelijk ingestelde journalisten hebben als James Risen. Het beleid van NYT is echter overduidelijk eenzijdig, Putin-bashen,

  Like

 5. @Pjotr
  Inderdaad is Oekraïne ‘uitgewoond’ door de Sovjet-mentaliteit van de politieke elite en heeft het nu steun van elders nodig. Zoals ik schetste is het geen gelopen race dat de Maidan-opstand van onderop tot een goed einde komt. Duidelijk is dat een meerderheid niet meer terugwil onder de paraplu van Rusland dat economisch en politiek nog sneller afglijdt dan Oekraïne. Bien étonnés de se trouwer ensemble. Maar of Oekraïne veilig landt is evenmin duidelijk.

  Je stelling was dat de NYTimes de lezers bedriegt, en ik me door die krant zou laten informeren. Je sprak erover in algemene zin, niet over de Rusland-berichtgeving. Daar antwoordde ik op met een nuancering. James Risen is geen Rusland-correspondent en ik heb niet beweerd dat hij dat zou zijn. Waar je je mening op baseert dat de NYTimes overduidelijk eenzijdig anti-Putin is ontgaat me. Ik vermoed dat de krant vanuit haar idee van democratie, buitenlandse politiek en mensenrechten het beleid vanuit het Kremlin als destructief beoordeelt. Maar dat is nog geen Putin-bashen.

  Like

 6. @George, het lijkt me aannemelijk dat de hegemonie van de VS te danken is aan de petrodollar ( waarmee het zijn militaire suprematie kan handhaven. Toen Saddam zijn olie voor euro’s ging verkopen greep de VS ongenadig hard in. Ook de vernietiging van Libië zou hier aan ten grondslag kunnen liggen. Rusland en de andere Brics landen zijn al in hun eigen munt aan het handelen. Het lijkt mij naïef om te denken dat de economische sancties die door de VS en Europa worden ingezet tegen Rusland een strafmaatregel is omdat dit land een geheime oorlog voert in Oekraïne. De Brics landen vormen een regelrecht gevaar voor de dollar en de wereldwijde macht van de VS.

  Like

 7. @Jan
  Het is me niet precies duidelijk waar je op afkoerst. Om te beginnen overschat je die zogenaamde BRICS-landen die het op China na niet goed doen en niet zo belangrijk zijn. De grootte van de economie van de Russische Federatie is vergelijkbaar met die van Spanje. En wordt er eerder kleiner dan groter op. Het is onjuist dat de BRICS-landen geen dollar-leningen hebben. Zo moet Rosneft in het vierde kwartaal 2014 een lening van 10 miljard dollar terugbetalen in dollars, wat volgens sommigen de koersval van de roebel heeft bespoedigd. Dat de sancties van EU en VS niet volgen uit de annexatie door Rusland van de Krim en de geheime oorlog in Oost-Oekraïne valt niet te rijmen de buitenlandse politiek van EU en VS die stap voor stap -vol waarschuwingen aan Putin- zeer geleidelijk die sancties hebben opgevoerd.

  Like

 8. @George, Global research plaatste vandaag een artikelhttp://www.globalresearch.ca/grandmaster-putins-trap-russia-is-selling-oil-and-gas-in-exchange-for-physical-gold/5421567 .

  “Using the mechanism of active withdrawal from the market of one artificially lowered by the West financial asset (gold) in exchange for another artificially inflated by the West financial asset (USD),Putin has thereby started the countdown to the end of the world hegemony of petrodollar. Thus, Putin has put the West in a deadlock of the absence of any positive economic prospects.”

  Is het toeval dat de Nederlandse regering onlangs een gedeelte van in Amerika opgelagen goud terug in Nederland heeft gebracht, of is dit een direct gevolg van de veranderingen die door Rusland en China in gang zijn gezet? Is dit de aanzet tot het einde van de dollar als leidende munt in de wereldeconomie?

  Like

 9. @Jan
  Dat terughalen van het goud is toeval en heeft niets met de Oekraïens-Russische oorlog te maken. Het is hier al meermalen opgemerkt, Globalresearch van Michel Chossudovsky is een mantelorganisatie die deel uitmaakt van de Russische propaganda. Dus eerlijk gezegd begrijp ik je verwijzing naar deze bron niet.

  Het bericht probeert het falen van de Russische economie goed te praten. Nu het dalen van de roebel is gestopt is het probleem een inflatie van meer dan 10% per jaar. Maar het sentiment buiten Rusland is niet weg van de dollar, maar omgekeerd. Zelfs Wit-Rusland eist in de afrekening met Rusland nu betaling in euro’s en dollars, niet in roebels.

  En China en Rusland hangen alleen oppervlakkig samen. China knijpt de veel kleinere Russische economie uit waar het kan. En doet meer zaken in dollars. Ook China is dol op dollars, niet op roebels. De Amerikaanse economie draait goede en de positie van de dollar wordt er alleen maar sterker op.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.