Franse moslims tegen ISIS. Met simpel verslag

In Parijs demonstreren moslims voor de derde opeenvolgende dag tegen ISIS. Het Iraanse Press TV haalt van alles overhoop en doet verslag. Het vervangt anti-islamisme door anti-Westers sentiment. Het concludeert dat dit protest een weerlegging is van het feit dat een meerderheid van Franse moslims zich niet uitspreekt tegen de terreur van ISIS. Maar hoeveel miljoenen Franse moslims zijn niet op komen dagen om te demonstreren? Deze moslims lijken zich eerder tegen het imperialisme van het Westen in het Midden-Oosten uit te spreken dan tegen ISIS. Of  in elk geval legt Press TV hun dat in de mond.

Is het niet een minderheid van Franse rechts-nationalisten die eist dat Franse moslims zich uit moeten spreken tegen de terreur van ISIS? Wordt door de meerderheid van de Fransen niet gewoon erkend dat Franse moslims de vrijheid hebben zich uit te spreken tegen ISIS? Niet de verplichting. Hoewel actief burgerschap wel betrokkenheid en stellingname met zich meebrengen. De zwakte van demonstratie, het verslag van Press TV en een actie als #NotInMyName is dat het de realiteit ontkent -of niet benoemt- dat ISIS ook een product van de islam is. Dat maakt het verwijzen naar andere oorzaken potsierlijk.

7 gedachten over “Franse moslims tegen ISIS. Met simpel verslag

 1. Communistische dictatuur in Rusland, China, Oost-Bloklanden, Vietnam, Cambodja, Korea etc etc had/heeft niets te maken met sociaal humanisme. Net zo min als wereldwijd besmettend westers egoistisch materialistisch graaien te maken heeft met met liberaal humanisme. Het eerste is ons al lang duidelijk geworden, het tweede begint nu eindelijk tot ons door te dringen. Waarom willen we maar niet toegeven dat een iSKalifaat niets met gelovige islam te maken heeft? Omdat we itt tot humaan socialisme en liberalisme niet op de hoogte zijn van gelovige Islam? We gaan toch ook niet alle Russen, Chinezen,etc en alle niet graaiende wereldburgers overladen met de onmenselijkheid van hun levensbeschouwelijke genoten. De wereldmachten die ons bevrijdden van immense nazi-onmenselijkheid (en wij) presteerden het zelfs om na 1945 Duitsand en Duitsers weer op de been te helpen! Tja, wat noem je potsierlijk!

  Like

 2. @Joost
  De leiders en strijders van ISIS beroepen zich op allerlei manieren op de islam. Zij manifesteren zich als gelovige moslims en zeggen de heilige schriften van die religie te volgen. Hun beweging grijpt bewust terug op de geschiedenis van de islam. Kortom, ISIS is een product van de islam. Of je dat nou af- of goedkeurt. Je perspectief van een gelovige en een ongelovige islam doet daar niks aan af.

  ISIS heeft in woord en daad alles met de islam te maken. Uiteraard is het een gepolitiseerde, zelfs gemilitariseerde beweging die naast zingeving, liturgie en troost ook aan machtspolitiek doet. Op een extreme manier kun je wel zeggen. Maar krachtige machtspolitiek is nu eenmaal inherent aan religies die niet het onderspit delven in de concurrentieslag om de gunst van de gelovigen. Daarom is het niet alleen onlogisch om ISIS om deze reden niet-islamitisch te noemen, maar juist logisch om het wel islamitisch te noemen. Ofwel, ISIS sluit perfect aan bij de ontstaansgeschiedenis van de historische islam.

  Dat ISIS een onaangename verschijningsvorm van de islam is die beter niet zou kunnen bestaan leidt voor velen buiten ISIS geen twijfel. Maar daaruit kun je niet concluderen dat het geen product van de islam is. Het onderkennen van de vele verschijningsvormen en maskerades van de islam kunnen eraan meehelpen om de aard van de islam te doorgronden. Dat lijkt voor een beter begrip van de islam verstandiger dan te verwijzen naar externe oorzaken. Dat kan begrepen worden als een misleiding om af te dalen in de ware islam.

  Like

 3. ‘Het onderkennen van de vele verschijningsvormen en maskerades van de islam kunnen eraan meehelpen om de aard van de islam te doorgronden. Dat lijkt voor een beter begrip van de islam verstandiger dan te verwijzen naar externe oorzaken. Dat kan begrepen worden als een misleiding om af te dalen in de ware islam.’

  Even los van het feit dat we over culturen met verschillende signaturen praten.
  Wat de ‘ware’ Islam is, dat (bepaalt George zonder zich nader te verklaren of…) bepalen wij westerlingen die vanaf 1529 een christelijke strijd op leven en dood voerden tussen de protestanten en katholieken die in Ulster nog voelbaar natrilt. Zolang is dat dus niet geleden. Onze ‘ware cultuur’ is er wel een van verdraagzaamheid? Vergeten we even het leger aan literatoren hier te lande uit wiens werk het trauma van een gereformeerde jeugd uitentreuren onderwerp deed deel uitmaken van boeken die wij als cultureel erfgoed zijn gaan beschouwen. Of het kindermisbruik in de katholieke kerk. Het nog immer bestaande celibaat.

  Hoe dat zo ook gekomen is en ondanks dat bestaande christelijk verzuilde groepen consequent aan achterban verliezen. Dan wel, dat massa’s mensen zich afkeren van onze kerken die leeglopen.

  Beschouwen wij onze superieure westerse verlichting, onze dode ideologieën die het mogelijk maakten dat inmiddels 85 wereldburgers de helft van het bestaande vermogen op deze planeet bezitten. Dan noemen wij dat niet pervers, dat is nastrevenswaardig! Het electoraat dat nog in de huidige politici gelooft neemt ook zienderogen toe. [sarc]

  En in dat volle besef laten wij het gebeuren dat het westen als scherprechter van ‘de moraliteit’ fungeert en regeert, ondertussen de mensenrechten aan zijn laars lapt, door ‘inmenging’ en selectieve verontwaardiging die de regio’s in het Midden-Oosten instabiel maakt, tegenstellingen aanwakkert, – dat nemen wij dan maar voor lief, want wij brengen ‘beschaafde’ normen en waarden – dat die agenda niet te verenigen valt met de westerse interventies, waarvan talloze burgerslachtoffers, van onder meer drone’s of beschietingen met munitie met verarmd uranium, het slachtoffer waren, nog tot in lengte van jaren later de bevolking teistert, dan vergeet je gemakshalve, of het nu de burgerslachtoffers in Libië, Afghanistan of Irak betreft ook nog de lafhartige houding ten aanzien van de Israëlische oorlogsmisdaden door ‘de hand- en spandiensten’ die het moreel superieure westen daaraan verleent, om Palestijnse burgers uit te moorden. Het heeft allemaal niets van doen met ons misplaatste, verheven, vermogen tot reflectie en introspectie of het respecteren van internationaal recht. Het maakt niet wantrouwig, integendeel, het schept vertrouwen. Doet niet rouwen maar geeft hoop… Niet zeuren.

  Het is de hypocrisie van het westen (naast, hypocriete gecorrumpeerde, feodale oliestaten in het midden oosten) die moslims de regie over (de evolutie van) hun staatsinrichting ontzegd, die zelfs geassimileerde moslims hier ter verantwoording geroepen, tot woede drijft. Die onophoudelijke, arrogante, bemoeizucht die een natuurlijke reformatie mogelijk had kunnen maken in de weg staat. En dat snap jij allemaal niet.

  Waarom denk je dat het helpt George? Geef die paar godsdienstwaanzinnigen hun eigen kalifaat en wie, bij zijn volle verstand, wil daar nu wonen? En voor hoe lang? De olie raakt al bijna uitgeput, en dan?

  Dat realiseren intelligente moslims hier te lande zich niet. Het rechtvaardigt echter wel de smerige heilige oorlogen in dienst van het grootkapitaal dat zijn geld verdient aan het destabiliseren van de regio door het groot verdienend industrieel complex en de bedrijven en banken die hun kapitaal verdienen wanneer alles wat vernietigd is weer weder opgebouwd moet worden. Bedrijven voornamelijk uit het westen.

  Het zal wel aan mij liggen maar ik ga mij echt niet veiliger voelen door een discours dat westerse moslims dwingt publiekelijk hun verantwoording te nemen voor iets waar ze zich niet verantwoordelijk voor voelen af te dwingen. Westerlingen zouden, op z’n minst, de twijfelachtig opgebouwde reputatie waar het haar eigen hypocriete versie van ‘wat mensenrechten zijn’ in beschouwing moeten nemen.

  Het gebrek aan empathie is niet sterker aanwezig in de ene of de andere religie die in retrospectief de interpretatie van geschreven godsdienstige wetten steeds aanpast aan voortschrijdende theologische inzichten. Als ze de kans krijgen. Dat is inherent aan emancipatie. Dat het niet van bovenaf opgelegd maar zich in, en door, de gemeenschap ontwikkeld. Onderwijs speelt daarin een buitengewoon belangrijke rol geloof ik.

  Ondanks het hoge opleidingsniveau van de gemiddelde Palestijnse jongeren,… hoeveel van hun neefjes en nichtjes, die nog leven na de massacre van de afgelopen oorlog die in 50 dagen meer dan 500 kinderen het leven kostte, kunnen er nu nog behoorlijk onderwijs genieten?

  Is dat geen belangrijke wetenschap? Wat doet het je?
  Komt dat tot uiting in Nederland? In de pers op tv, of de stukjes die geëngageerde bloggers schrijven?
  Soms wel, maar vaker niet dan wel, dalen ze af in de ware aard van wat het betekent voor westerse allianties een superieure wereldmacht te vormen en wat dat ons, niet hen, gebracht heeft.

  Waar geloof jij in?

  Like

 4. @Abu
  Precies, laat de moslims van ISIS of de Franse moslims of de Pakistaanse moslims of de moslims waar dan ook ter wereld bepalen wat volgens hen de ware islam is. In al die honderden varianten en onderlinge uitsluitingsvormen die de islam kent. Het bestaat allemaal naast elkaar omdat er geen centraal perspectief is dat een definitief oordeel geeft over waar en onwaar.

  Wat de verschijningsvorm betreft is een veelgelaagde en wereldreligie als de islam vergelijkbaar met de seculiere samenleving weer honderden religies en gedachtegoeden naast elkaar bestaan. Verschil is dat een overheid als de Nederlandse vanuit een idee van volstrekte neutraliteit die vrijheid van godsdienst of gedachte in de constitutie garandeert en actief dient te bewaken, maar dat binnen de islam onmogelijk is. Mede door de diversiteit en de tegengestelde belangen.

  Iedere gelovige gaat over het intern functioneren van de religie waartoe hij of zich zich aangetrokken voelt. Daar hoeven andersdenkenden zich niet over uit te spreken. Dus het is niet aan de overheid om te bepalen wat de ‘gematigde’ islam is om subsidie te geven of wat de radicale islam is om in het beklaagdenbankje te zetten. Zoals het evenmin aan de overheid is om te beoordelen of ISIS wel of niet de islam vertegenwoordigt. Moslims die zich daarin tegenspreken hebben evenmin het laatste woord daarover, maar ze hebben met elkaar wel dat recht van spreken dat andersdenkenden niet hebben. Immers, religies zijn per definitie exclusief en sluiten anderen uit. Verdiensten kunnen ze op hun conto schrijven, maar de uiterste consequentie ook. Zoals nu ISIS.

  Dat principe heeft niks met links of rechts, Oost of West, arm of rijk, Noord of Zuid te maken. Zoals gezegd is ISIS gepolitiseerd en door steun van landen met al hun bijbedoelingen tot wasdom gekomen. Maar die conclusie reduceert ISIS niet volledig tot een complot, een marionet, een ledenpop of een lege huls die door anderen gevuld wordt. Het zal best dat strijders van ISIS zich voor het karretjes van de een of de ander lieten spannen en als tovenaarsleerling zelf aan het toveren zijn geslagen. Want het bestaan van ISIS volgt op het ontstaan van ISIS.

  Bedenk dat ISIS ten minste op een aspect gelijk heeft. Namelijk dat vele staten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten falende staten zijn -sommigen ervan ook nog eens schatrijk- die hun bevolking geen ontwikkeling, onderwijs, welzijn of veiligheid bieden. Van alle landengroepen presteren ze in deze sectoren wereldwijd het slechtst van alle landen. Het perspectief dat deze staten zich verbeteren is de afgelopen jaren eerder slechter dan beter geworden. Verwijzing naar de inmenging en verdeel-en-heers politiek van het Westen, China of de Russische Federatie verklaart deels de apathie, het gebrek aan vooruitgang en het gebrek aan vrijheid in de islamnaties. Maar deels niet. En om de islam te begrijpen en de opgang van ISIS te verklaren lijkt het me interessanter om te kijken waarom deze landen hun ‘eigen’ ruimte niet naar behoren weten in te vullen, dan te verwijzen naar externe factoren die aan de buitenkant blijven. Snap je, Abu?

  Like

 5. Als je je op de hoogte stelt van de manier van leven van de historische jood Jezus, vanaf het begin het kenmerk van christelijk leven bij mensen die hem kenden, en als je je op de hoogte stelt van de historisch oorspronkelijke boodschap van een Mohammed, vanaf het begin kern van gelovige islam in de arabische stammenwereld van toen, is er -zonder dat je hen moet geloven- geen enkele onduidelijkheid over wat christendom en islam is. Als mens in onze tijd kun je dat verantwoord niet anders meer dan met de gebruikelijke (steeds veranderende) historisch-literaire wetenschap van nu.

  Een persoonlijke volwassen moderne geloofsbeslissing heb je al helemaal nooit op gezag van anderen of door anderen zomaar braaf na te praten. Die historisch-literaire aanpak maakt ook duidelijk dat je oude schriftelijke gegevens tegen de achtergrond van het verleden moet lezen en en dat kennis van oude door ons vaak niet meer gebruikte literaire cultuur nodig is om oude “boodschappen” te kunnen begrijpen.

  Binnen een geloofsgemeenschap blijf je mensen nodig hebben, die die originele boodschap, nu zeker ook ook historisch-literair, aan anderen naar vermogen kunnen uitleggen.Mensen, die anderen macht en wil opleggen, kunnen de oude boodschap alleen maar grondig bederven! Zowel binnen islam als christendom zijn er ook nu mensen, die in dienst aan de geloofsgemeenschap de originele boodschap uitleggen. Die vind je jammer genoeg niet in fanatiek gelijkhebberige en zeker niet in terroristische kring.

  Like

 6. @Joost
  Je benadrukt naar mijn idee een kant van de medaille. Je zult kijkend naar de historische islam of het christendom toch de wetmatigheid herkennen dat mensen die anderen macht en wil opleggen onmiskenbaar onderdeel van deze religieuze organisaties zijn geworden? Wellicht bederven de strijders van ISIS grondig de oude boodschap van de islam zoals deze bedoeld was. Maar door de eeuwen heen is deze oude boodschap binnen de religies zelf gecorrumpeerd. Anders gezegd, net als grote landen dienen grote religies vuile handen te maken om voort te bestaan.

  Uiteraard zijn er gelovigen binnen islam of christendom die daar niks van moeten hebben en afstand nemen van machtsdenken, politisering en corruptie van de religie waardoor ze zich laten inspireren. Of liever gezegd hun idee van herbronning of restauratie van die religie. Misschien gaan ze zelfs deels buiten hun religie staan vanwege hun afkeur van de wereldse aspecten ervan. Maar zoals je al zegt, zij vallen minder op en krijgen in de publiciteit niet het laatste woord omdat ze in hun claim dat ze de ware religie vertegenwoordigen minder worden gehoord.

  Like

 7. Je kunt ook zeggen dat de menselijke wetmatigheid van gelijkhebberij met dat eigenzinnige menselijke weerbarstige vrije willetje ondanks alle eeuwenoude “boodschappen” zijn eigen gangetje blijft gaan. Gelukkig hebben we na WOII bewust besef van mensenrechten, die gelovig en ongelovige menselijke egoistische onwil op de vingers tikt en tot denken aanzet, ook over die oude “boodschappen”.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.