Wereldmuseum deed goede zaken op veiling. En de opbrengst?

dk

Op 19 november 2012 merkte TopengMarah in reactie op bij Het Wereldmuseum: Rotterdam op zijn smalst?: ‘Vorig jaar zijn twee schilderijen van Hendra Gunawan bij Cristie’s geveild (http://www.digitalekunstkrant.nl/?p=1272 ) Officieel waren deze schilderijen van de Vrienden van het Wereldmuseum, zodat de Gemeente Rotterdam hier niets aan kon doen. Bremer is trouwens de voorzitter van de Vrienden van het Wereldmuseum.

Sjors van Beek pakt het in De Groene op en vraagt zich deze week af waar de opbrengst van de bij Christie’s verkochte werken is gebleven. Hij vraagt het aan museumdirecteur Stanley Bremer die Van Beek de gevraagde informatie niet wil verschaffen. Bremer verwijst naar het bestuur van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum, Rotterdam. Waar hij zelf de voorzitter van is zoals de jaarrekening 2011 verduidelijkt.

De opbrengst van de twee werken van Hendra Gunawan alleen al bedraagt meer dan 1,11 miljoen euro zodat het om substantiële bedragen gaat. Het is op z’n minst opmerkelijk dat inkomsten uit verkoop in genoemde jaarrekening 2011 noch op de balans noch als bijdrage aan het Wereldmuseum zijn terug te vinden. Zoals ook Sjors van Beek constateert. In 2011 is de bijdrage van de Stichting Vrienden aan het Wereldmuseum slechts 9.600 euro. Hoeveel hoger dat bedrag is door de opbrengsten uit de verkoop van schilderijen en grafiek van hedendaagse kunstenaars als Charles Hossein Zenderoudi, Dia Al-Azzawi, Ali Omar Ermes of Rachid Koraichi uit de collectie van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum is de vraag die beantwoord moet worden.

ali

Foto 1: Wereldmuseum Rotterdam doet goede zaken bij Christie’s in Digitale Kunstkrant, september 2011.

Foto 2: Over Ali Omar Ermes met tekst ‘He is one of the most widely collected artists in Islamic Art, represented in art collections in the British Museum, Tate Britain, London; Ashmolean Museum, Oxford; State Hermitage Museum, St. Petersburg; State Museum of Oriental Art, Moscow; Wereld Museum, Rotterdam; National Gallery of Jordan, Amman; Smithsonian Institute, Washington DC and many others.’

Advertentie

3 gedachten over “Wereldmuseum deed goede zaken op veiling. En de opbrengst?

 1. De in deze en eerdere berichten gestelde vragen zijn heden voorgelegd aan alle leden van de Rotterdamse Gemeenteraad. Via de griffie is het verzoek neergelegd of deze derde serie vragen toegevoegd kan worden aan de eerder gestelde vragen door dhr. O. den Otter en de Publieksactie Wereldmuseum. Momenteel is de Dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam bezig met de beantwoording van die vragen. De derde serie vragen van de Publieksactie Wereldmuseum luidt als volgt:

  De Stichting Wereldmuseum kent een enkelvoudige directie, in de persoon van dhr. S.W. Bremer. In het model waar slechts één persoon het bestuur vormt, is de rol van de Raad van Toezicht essentieel.

  30. Wat is de actuele samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Wereldmuseum?
  31. Maakt de Raad van Toezicht van de Stichting Wereldmuseum een jaarverslag met daarin opgenomen de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht, alsmede het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht en het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de Stichting Wereldmuseum? Zo ja, kan dit jaarverslag openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom maakt de Raad van Toezicht van de Stichting Wereldmuseum geen jaarverslag?
  32. Momenteel is uitsluitend het Jaarverslag 2013 via de website van het Wereldmuseum beschikbaar. Waarom is hierin geen paragraaf opgenomen over de ‘Verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht’?

  Vragen naar aanleiding van het artikel ‘Supervisor ontzamelen Wereldmuseum schond zelf de regels’, De Groene Amsterdammer, 9 september 2014.

  33. Waarom besloot het College van B & W tot de benoeming van een voorzitter van de Toetsingscommissie wiens werkwijze in 2011 werd afgekeurd door de Ethische Codecommissie voor Musea?
  34. Kan deze voorzitter aanblijven gezien zijn omstreden handelen en de schijn van subjectiviteit in de gevoelige kwestie rond het ontzamelen?

  Prof.dr. L. Buskens zegt in het artikel dat de collectie Islamitisch Cultuurgebied van hoog niveau was, maar dat deze is ‘deels al verkocht en daardoor volstrekt gemarginaliseerd’.

  35. In welke periode zijn de voorwerpen uit de collectie Islamitisch Cultuurgebied verkocht en om welke objecten gaat het?
  36. Is deze verkoop geschied met gemeentelijke goedkeuring?
  37. Wat is er met de opbrengsten van deze verkoop gebeurd?

  Vragen naar aanleiding van het artikel ‘Vrienden Wereldmuseum verkopen voor tonnen’, De Groene Amsterdammer, 16 september 2014.

  GA: ‘De Stichting Vrienden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), met alle belastingvoordelen van dien. ANBI-instellingen zijn sinds 1 januari 2014 verplicht binnen zes maanden na het boekjaar hun financiële gegevens plus een toelichting te publiceren.(…)
  Op de website van het Wereldmuseum staat enkel de jaarrekening van 2011. ‘

  38. Heeft de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum voldaan aan alle wettelijke verplichtingen of is zij op punten, bijvoorbeeld openbaarmaking en verantwoording, in gebreke gebleven?
  39. Kunnen de jaarrekeningen van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum van 2012 en 2013 openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door deze op de website van het museum te plaatsen?

  GA: ‘In de jaarrekening van de stichting staan de aankopen sinds 1990 (voor een totaal van 43.000 euro) wel vermeld, maar de verkopen – die veel meer geld hebben opgebracht – niet.’

  40. Welke werken zijn sinds 1990 verkocht en wat zijn hier de opbrengsten van?
  41. Kan per verkocht werk worden gespecificeerd waartoe de opbrengst is aangewend?

  In het artikel worden enkele verkopen genoemd: in 2011 twee schilderijen van de Indonesische activist Hendra Gunawan en in 2013 een Japans Boeddhabeeld.
  GA: ‘Waar de totaalopbrengst van 1.275.000 euro aan is besteed, valt niet te achterhalen.’

  42. Waar is de opbrengst van de genoemde verkopen uit 2011 en 2013 (in totaal 1.275.000 euro) aan besteed?

  De directeur van de Stichting Wereldmuseum Rotterdam bekleedt tevens de functie van voorzitter van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum.
  GA: ‘[een] merkwaardige constructie, een ongebruikelijke twee-petten-situatie’, zegt George de Ceuninck, secretaris van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM).’

  43. Waarom is het de Stichting Wereldmuseum toegestaan dat één persoon deze twee functies bekleedt en is deze situatie langer houdbaar in het licht van de controversiële handelswijze van de directeur van de Stichting Wereldmuseum?

  Vragen naar aanleiding van het artikel ‘Wereldmuseum doet goede zaken bij Christie’s’, Digitale Kunstkrant, 3 september 2011.

  Citaat directeur Stichting Wereldmuseum, dhr. S. Bremer: “Vanmorgen in de auto hoopte ik op een bedrag waarmee ik de Amida Buddha, al wel te zien in ons museum maar nog niet betaald, en de restauratie van enkele Japanse en Tibetaanse stukken kon financieren.”

  44. Betreft de ‘restauratie van enkele Japanse en Tibetaanse stukken’ objecten uit de eigen collectie van de Stichting Wereldmuseum, of gaat het om objecten uit het eigendom van de Bodhimanda Stichting; momenteel een grote bruikleengever met rond de circa 600 stukken?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.