Uitleg over moderatie. Het verzoenen van belangen op een blog

bloggen

Voor de duidelijkheid geef ik weer hoe ik te werk ga bij de moderatie van dit blog. Al sinds de gebeurtenissen eind februari 2014 toen in de straten van Kiev en de Maidan scherpschutters meer dan 100 doden maakten en begin mei in Odessa toen doden vielen door verstikking in een vakbondsgebouw lopen de gemoederen hoog op. Zoals bij geen enkel ander onderwerp in het 3,5 jarig bestaan van dit blog ooit is gebeurd. Ik ben niet gelukkig met de maatregelen die ik moest nemen, maar zal uitleggen waarom ik zo moest handelen.

In beginsel verwijder ik geen reacties. Maar ze zijn slecht een klein deel van dit blog. Hoogstens 1% van de bezoekers hier plaatst een reactie. Verdeeld in serieus en minder serieus. Ik ben degene die zowel de lijn van het debat als het belang van die andere 99% dien te behartigen. Vaak bereiken me uit die hoek opmerkingen dat ik te veel ruimte geef aan intriganten en complotdenkers en dat dat afbreuk doet aan dit blog. Het hoort bij de meningsuiting. Soms is de absurditeit ook verhelderend omdat het iets over de Nederlanders anno nu verduidelijkt. Overigens, dit zijn de uitzonderingen. De meeste reacties stel ik zeer op prijs.

Maar een moderator moet optreden. Zoals een tuinman een tuin onderhoudt. De tiende keer dezelfde reactie over een complot dat naast het onderwerp staat of ontkennen van feiten die glashard in de media door alle kanten worden bevestigd worden zo tot bewuste obstructie. Het is geen censuur om die te verwijderen, maar een redactionele ingreep. Mijn vuistregels zijn dat ik reacties alleen om de volgende redenen verwijder:
1) ze bevatten beledigingen en beschuldigingen naar andere deelnemers aan de discussie.
2) het betreft ellenlange ‘warrige’ kopieën die hoogstens zijdelings met het onderwerp te maken hebben en niet voor dit blog zijn geschreven.
3) het betreft uitingen van mensen of Avatars die door verschillende mensen ‘bemensd’ worden die overduidelijk in opdracht van een politieke of maatschappelijke organisatie optreden -soms tegen betaling- en de mening van die instelling boven de feiten stellen.
4) het betreft uitingen van mensen die op slechts een onderwerp reageren, meestal met talloze reacties per dag wat aan Stalking raakt, en niet uitgaan van de feiten; communicatie en uitwisseling van gedachten is zo goed als onmogelijk, de reacties zijn digitale belletjesttrekkerij of het gooien van digitale bommetjes om vervolgens hard weg te lopen zonder ooit verantwoording af te leggen of meningen te corrigeren.

Dit zijn formele redenen om reacties te verwijderen. Als mensen onderbouwde kritiek op een redactionele beslissing van me hebben dan geef ik altijd antwoord. In het besef dat alleen ik die verantwoording moet geven -ook omdat ik de macht over de deleteknop heb-. Maar ik vind dat iemand die reageert ook plichten heeft. Je gaat een contract aan om min of meer serieus naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren.

Mensen die problemen hebben met m’n moderatie benader ik per e-mail voordat ik iets verwijder.  Om dat op die manier uit te praten. Alleen in de gevallen dat mensen anoniem opereren met afscherming van hun gegevens -en ik me afvraag welke persoon of welk collectief ik tegenover me heb- kan ik ze niet bereiken. M’n plicht is om iedereen volledige vrijheid te bieden. Maar wel voorbeelden te stellen en lijnen uit te zetten.

De functie van moderator is dus complex. Scheidsrechter, deelnemer aan de discussie, hoofdredacteur en eindredacteur tegelijk. Dat zijn vaak tegenstrijdige belangen die lastig verenigbaar zijn. Welnu, dan zoek je een middenweg. Redelijk, tussen streng en naïef, sturend en goedgelovig. Voorop staat dat ik me moet kunnen verantwoorden aan de hand van de regels die ik 3,5 jaar geleden opstelde. Die lijn houd ik aan.

NB: Graag het verzoek om inhoudelijke opmerkingen over de moderatie op deze posting te plaatsen. 

Foto: Fokke & Sukke, Bloggen.

15 gedachten over “Uitleg over moderatie. Het verzoenen van belangen op een blog

 1. Ingewikkeld verhaal.
  Bij mij komt de moderatie er gewoonlijk op neer dat ik mensen die op de man spelen, in plaats van op de bal, een ban geef.
  Ik stel ook geen regels op, want dan kun je weer eindeloos gaan touwtrekken of je de regels nu wel of niet consequent toepast.
  Er is maar één regel : het is mijn blog, dus ik bepaal wat er blijft staan en wat niet. Ik ben het vrijwel altijd met mezelf eens.

  Like

 2. Echt schitterend hoe iemand zichzelf voor de gek kan houden.
  Gezien de te verwachten ‘redactionele ingreep’ besteed ik er verder geen moeite aan.

  Like

 3. @knutselsmurf
  Ja, het is complex omdat in moderatie diverse functies samenkomen. En de uitnodiging voor een gesprek zien de complotdenkers, gefrustreerden en idioten eerder als nieuwe optie om te schoppen, dan als een kans om met elkaar echt in gesprek te raken. Je hebt gelijk dat mensen die op de man spelen en niet op de bal een ban verdienen. Ik heb uitgelegd waarom. Maar regels moet je hebben om dat voor jezelf te kunnen bepalen en anderen uit te kunnen leggen.

  @praterspruts
  Dank, u geeft exact aan waarom de moderatie lastig aan. Belletje trekken en had weglopen. Iets waaraan kinderen immens plezier ontlenen. Dit had niet beter geïllustreerd kunnen worden dan door uw reactie.

  Like

 4. Je verwijdert vooral de lastige vragen of confrontaties die afbreuk doen aan jouw ideaal-voorstelling over de situatie in Oekraïne. Je kunt het dan wel een etiketje meegeven van complotdenken en infiltreren, maar het zijn vragen of reacties over feiten. Zoals de vraag waarom de ATC-recordings verdwenen zijn. Dat heeft niets met complottheoriën te maken maar alles met feiten.

  Like

 5. @Pjotr
  Hoe kom je erbij dat ik lastige vragen of confrontaties verwijder. Daar ben ik niet bang voor. Duik in het archief van dit blog en volg bijvoorbeeld m’n discussies over Odessa met Joke Mizee. Van wie ik nooit enige reactie verwijderd heb. Verschil met de anderen waarop ik kritiek heb is dat zij op geen enkel moment de man speelt, mij of andere deelnemers aan de discussie beledigt of mij keer op keer beschuldigt het niet te begrijpen, in de zak van de VS te zitten en andere onzin. Dat leidt toch af van onze pogingen om grip op deze kwestie te krijgen?

  Daar gaat het om in een debat dat ik hier nastreef, het vooropzetten van de feiten en de argumenten. Niet het gooien met modder naar elkaar. Je mag hier werkelijk alles zeggen wat je wil als je je beperkt tot de inhoud en het spelen op de man achterwege laat. En liefst verder gaat dan kreten of volstaat met verwijzingen. Het moet je zeker nagegeven worden dat je dat laatste niveau zeker bent ontstegen. Dus ik zie geen bezwaren om ons tot de inhoud te beperken.

  De vluchtgegevens over de MH17 is een prachtig voorbeeld. In een heel palet van gegevens kwam je op een gegeven moment telkens op dat ene aspect terug. Dat mag uiteraard. Maar het wordt tot obstructie als duidelijk is dat de gegevens overlegd zijn aan de Nederlandse autoriteiten die het onderzoek naar de toedracht van het neerstorten van de MH17 coördineren. En dat onderzoek nog niet voltooid is en vertraging heeft opgelopen.

  Inderdaad: feiten. Laten we ons daar aan houden. Dus als een separatistenleider zegt dat er 1200 strijders in de Russische Federatie worden getraind om ingezet te worden in Oost-Oekraïne dan is dat strijdig met je recente mening dat de Russen niet betrokken zijn bij deze oorlog. Laten we dus de feiten spreken.

  Like

 6. Ik vind het gewoon erg vervelend dat mijn mening als complotdenken wordt weggezet. Daarmee verhard je snel de discussie, zoals is gebeurd.

  Dat de recordings van de vluchtgegevens overlegd zijn aan de Nederlandse autoriteiten is mij niet bekend. Ik kan er ook weinig over vinden. Een goede link is welkom.

  Ik heb nooit beweerd dat de Russen niet betrokken zijn bij deze oorlog. Het is echter geenszins duidelijk hoe ver die betrokkenheid gaat. De bewijzen die je voor de betrokkenheid aandraagt zijn schaars en steeds vaker gebaseerd op berichten uit de MSM, twitterberichtjes en foto’s waar iedereen een eigen verhaal van kan maken.
  Ik ben ook helemaal niet tegen Russische inmenging, aangezien de Oekraïense regering haar eigen bevolking in het oosten bombardeert.

  Ik zou graag zien dat je deze burgeroorlog van beide zijden zou belichten. Je zegt dat je bezig bent met waarheidsvinding. hert klopt dat je over Rusland en Putin van alles probeert boven tafel te krijgen. Maar ik zie nauwelijks twijfel of kritiek in je blog over de weg die de regering in Kiev nu is ingeslagen. Ik zie ook nergens echte vraagtekens over het samenspel van de westerse autoriteiten met de Main Stream Media. Als ik een krantenkiosk binnenloop schrik ik me het apezuur van de agressieve oorlogsretoriek die op de voorpagina’s staat. En dan zeggen wij iets over propaganda uit N-Korea of Rusland?

  Gewoon af en toe een verhaal van de andere kant, zoals http://www.rogerannis.com/ukraine-the-collapse-of-the-liberal-left/

  Groet,
  Pjotr

  Like

 7. @Pjotr
  Ik begrijp het dat je vervelend vind dat je mening als complotdenken wordt weggezet. Maar het ligt in je opstelling -en je woorden- besloten. Ik ga maar niet herhalen wat je me afgelopen weken toegevoegd heb aan verdachtmakingen en andere onzin. De lezers moeten maar uitmaken wie gelijk heeft.

  Maar goed, wat mij betreft, zand erover. We staan lijnrecht tegenover elkaar wat onze inschatting van de situatie in Oekraïne betreft. Dat moet kunnen. Laten we daarom de kans op een nieuwe start niet opnieuw met verdachtmakingen belasten. Laten we ons concentreren op het vertellen van ons eigen verhaal en niet op het negatief maken van het verhaal van de ander. Dat is toch helemaal niet nodig?

  Het is onjuist dat ik geen kritiek op de regering in Kiev heb. Die heb ik vaak geuit. De rol van de oligarchen -inclusief president Porosjenko- is nog steeds bedenkelijk. De strijdkrachten treden ongecoördineerd en weinig daadkrachtig op. Toen Rusland de Krim inlijfde was het Oekraïense establishment verlamd. Dat de VS en andere westerse landen garen spinnen bij het feit dat Rusland uit de top van de macht van Oekraïne is gegooid heb ik vaak gezegd. Is ook geen wonder voor iemand die de geo-politiek begrijpt. Zoals Rusland graag stookt in de achtertuin van de VS, in Cuba.

  Maar een afweging resulteert uit een vergelijking tussen voor- en nadelen. Niet uit het wegmoffelen van een kant van de zaak zoals je veronderstelt, maar uit het zwaarder laten wegen van het een boven het ander. Ik zeg het voor de zoveelste keer, in deze kwestie gaat het om de soevereiniteit van Oekraïne. Mede door het optreden van Rusland zijn steeds meer Oekraïners in de armen van het Westen gejaagd. En als die in meerderheid besluiten een bepaalde koers in te slaan dan geeft het geen pas dat een land als Rusland dat niet wil accepteren en blijft blokkeren. En Oekraïne wil inlijven in haar idee van een voorbije Sovjet-Unie. Alsof Nederland weer onderdeel van het Derde Rijk moet worden omdat Duitsland dit vindt. Zo werkt het niet, Nederland beslist dat zelf. Al het andere volgt uit die soevereiniteit.

  Het is evenmin onjuist dat ik geen kritiek heb op de samenwerking van de vooral Amerikaanse media met de Amerikaanse overheid. In hemelsnaam lees alle kritiek die ik daarover de afgelopen jaren heb geuit. Ik vind de ontwikkeling van gevestigde media die een verlengstuk zijn geworden van de politiek bedenkelijk en schadelijk voor de democratie.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/02/19/bloggers-roosteren-obama-terwijl-de-gevestigde-media-zwijgen/
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2014/04/29/pleidooi-voor-nieuw-politiek-machtsevenwicht-via-de-flanken/

  Met conservatieve media en hun oorlogsretoriek heb ik per definitie niks. Die citeer ik hier bijna nooit om een zaak te onderbouwen. Alleen om ze zelf te ter discussie te stellen. Maar met progressieve media in de kwestie Oekraïne heb ik ook een probleem. Hun opstelling vind ik opvallend. De redactie van Democracy Now! heb ik daar vorige week een kritische mail over gestuurd. Met de strekking wat het beletsel is om kritische aandacht aan Oekraïne te besteden. Met de verklarende suggestie dat zo’n progressieve nieuwsbron zoveel -terechte- kritiek heeft op de Amerikaanse overheid, president Obama en de NSA dat het geen mentale en journalistieke ruimte meer neemt of op zichzelf weet te veroveren om ook kritisch op president Putin en Rusland te zijn. Gevangen als het zit in dualisme dat naar m’n idee niet bij journalistiek, maar bij politiek hoort.

  Like

 8. Ik denk dat je in een blog waarin je debat zoekt eigenlijk de schijn van censuur moet willen vermijden. Vergaande scheldwoorden kunnen gewoon door puntjes worden vervangen, met een standaard verzoek de emoties tot lichtere bewoordingen te beperken. De rest liefst gewoon laten staan, tenzij je blog erdoor overvallen wordt. Mede omdat een eventuele culturele tunnelvisie ter ener zijde vergelijkbare complotgevoelens oproepen voor anderen die emotioneel dingen dingen lijken te herhalen, omdat ze zich onbegrepen voelen.

  Like

 9. @Wllm
  Dank je.

  @Milly
  Dat zou ideaal zijn. Digitale belletjetrekkers zoeken geen debat of uitwisseling van gedachten maar iets dat haaks op dat debat staat. Daarop moet een moderator antwoorden. Wel sturend, maar bij voorkeur zo bescheiden mogelijk.

  Like

 10. @Milly
  Niet zozeer lastig gevallen. Dat hoort erbij, je weet wel, de hitte van de keuken. Het gaat erom dat sommigen -laat ik het neutraal zeggen- de vaart uit het debat halen en telkens opnieuw met weerlegde feiten komen. Elke keer leggen ze weer het fundament voor hetzelfde huis.

  Like

 11. Een studie naar de karakterologie van internet trollen geeft aan dat het narcisten, psychopaten en sadisten zijn. Het gaat dus om dat digitale belletje trekken van mensen die er een genoegen in vinden om te storen en roet in andermans eten te gooien. Mijn ervaring met internet trollen bevestigt dat beeld. Nu de remedie nog. Hoe raak je ze kwijt?
  http://www.psychologytoday.com/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists?tr=MostViewed

  Like

 12. Heb je ervaring met internettrollen of heb je vooral last van de reacties van mensen die het helemaal niet met je eens zijn?

  Het valt niet mee om in jouw blog een reactie te plaatsen die binnen jouw normen en waarden ligt. Voor mij betekent het dat ik het meeste niet kan zeggen wat ik eigenlijk wel wil zeggen. Ofwel ik heb het gevoel dat lk vol op de rem moet trappen wil ik een reactie plaatsen zonder te denken dat de reactie waarschijnlijk verwijderd gaat worden. Dat is erg vervelend, aangezien het een soort van beperking van vrijheid van meningsuiting is.

  Jouw blog stuit nogal wat mensen tegen de borst. Waar jijzelf vindt dat je de realiteit in Oekraïne blootlegt vind ik, en ik sta niet alleen hierin, dat je blog propaganda verspreidt. Vandaar dat ik af en toe reageer op je onderwerpen aangezien propaganda één van de gevaarlijkste wapenen in een oorlog is.

  Like

 13. @Pjotr
  Om te beginnen, goed dat je hier reageert over dat onderwerp. Daar hoort je reactie exact thuis. Mensen die het niet met me eens zijn en dat met argumenten proberen aan te tonen passen uitstekend binnen de formule van dit blog. Ze hebben alle ruimte. Soms geef ik ze antwoord, soms niet.

  Mensen die in hun reactie persoonlijk worden, zoals jij nu ook doet, vallen buiten de formule. Vaak is dat dan op mij gericht, maar soms ook op mededeelnemers aan de discussie. Hun reactie wordt verwijderd. Wat ik dan altijd doe is om betrokkene dat per e-mail toe te lichten en te verzoeken het voortaan bij de zaak te houden. Vandaag nog stuurde ik iemand zo’n mailtje.

  Mensen die anoniem reageren -zonder e-mail of naam- kan ik jammergenoeg niet bereiken. Ik neem aan dat ze bewust de anonimiteit zoeken en zich afschermen om op geen enkele manier benaderd te worden.

  Het is onontkoombaar dat iedere blogger te maken heeft met trollen. De last waarnaar je vraagt bestaat eruit dat het me veel tijd kost, niet dat het me raakt. Ik weet dat trollen erbij horen. Wie niet tegen de hitte van de keuken kan moet geen blog beginnen.

  Ik vind het vervelend om te horen dat je het idee hebt dat je hier niet kunt zeggen wat je wil zeggen. Dat is niet de opzet van dit blog. Dat spijt me werkelijk en vind ik jammer.

  Maar ik kan je geruststellen. Op dit blog worden geen reacties verwijderd om inhoudelijke redenen. Ik begrijp dan ook niet waarom je je beperkt zou moeten voelen. De enige uitzondering daarop is dat mensen reageren met lappen tekst die zijdelings aan het onderwerp raken, maar voor een ander medium zijn geschreven en hier plompverloren worden gedropt. Die verwijder ik. Jij hoeft helemaal niet op een rem te trappen als je je concentreert op de zaak en de argumenten.

  Waarop je observatie gebaseerd is dat mijn blog veel mensen tegen de borst stuit weet ik niet. Ik weet wel dat er een kleine groep van zo’n zes mensen is die hier regelmatig of incidenteel reageert over Oekraïne en het niet met me eens is. Maar dat zegt niks over de instemming van anderen die niet reageren. Of anders reageren. Bij andere onderwerpen heb ik ook niet zo’n groep kritische volgers.

  Maar het is simpel. Als je een betere analyse hebt, dan moet je die geven. Ik weet niet waar je uit concludeert dat ik ooit gezegd heb de realiteit in Oekraïne bloot te leggen. Dat heb ik nooit gezegd. Het zou ook wel erg hoog gegrepen zijn in zo’n complexe kwestie. Maar ik maak geen geheim van mijn opstelling.

  Dat mijn blog propaganda verspreidt lijkt me een misverstand. Het vindt ook geen onderbouwing in hoe ik me opstel, want ik ben kritisch op alle kanten: op de RF, de EU, op de Oekraïense macht en op de oorlogshitsers in de VS. Maar in mijn afweging maak ik wel het onderscheid welke partij ik als het grootste gevaar voor de vrede in Europa zie. Want daarom blog ik over Oekraïne.

  Verschil tussen het geven van een mening om het debat aan te jagen en het bedrijven van propaganda is dat ik de feiten niet ondergeschikt maak aan mijn mening. En als ik de feiten mis of door onkunde verkeerd zou weergeven, dan weet je wat je te doen staat. Zet er een betere weergaven van de feiten of argumentatie tegenover. Zonder het persoonlijk te maken. Dan kun je zeggen wat je wil.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.